Kullanıcı Tag Listesi

ŞAH İSMAİL 1487 - 1524 Men pirimi hak bilirem, Yoluna gurban oluram, Dün doğdum bugün ölürem, Ölen gelsin işte meydan… Türk'ün kılıcıyla biçimlenmiş bu dünyada sadece 37 yıl yaşamış , çağının savaşçısı , hükümdarı , edebiyatçısı , siyasetçisi , din adamı olmuş ve Türk tarihinde tartışmasız yüksekliğe ermiş Şah İsmail'in hayatını anlatmak güçtür. Onun gibi bir Türk hükümdarı hakkında yazmak , bilim ve her şeyden önce millî vicdan sahibi tarihçilerin işidir. Millî vicdandan mahrum

Bu konu 13549 kez görüntülendi 15 yorum aldı ...
Şah ismail'in hayatı 13549 Reviews

  Konuyu değerlendir: Şah ismail'in hayatı

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 13549 kez incelendi.

Özür dileriz, bu konu cevaplara kapatılmıştır bilgi almak için Bize Yazin ...
 1. #1
  DoĞu
  DoĞu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Şah ismail'in hayatı

  ŞAH İSMAİL 1487 - 1524

  Men pirimi hak bilirem,
  Yoluna gurban oluram,
  Dün doğdum bugün ölürem,
  Ölen gelsin işte meydan…

  Türk'ün kılıcıyla biçimlenmiş bu dünyada sadece 37 yıl yaşamış , çağının savaşçısı , hükümdarı , edebiyatçısı , siyasetçisi , din adamı olmuş ve Türk tarihinde tartışmasız yüksekliğe ermiş Şah İsmail'in hayatını anlatmak güçtür. Onun gibi bir Türk hükümdarı hakkında yazmak , bilim ve her şeyden önce millî vicdan sahibi tarihçilerin işidir. Millî vicdandan mahrum kalmışların ellerinde yazılan Türk tarihi , facia haline gelmekte ve Türklüğü birbirinden ayırmaktadır. Benim Şah İsmail Hatayi hakkında yazmamın sebebi , böyle yüce bir Türk hükümdarı hakkında sahte imzalar veya imzasız olarak yazılıp çizilen hakaretlere artık bir dur demek ve aleyhinde yapılan bütün bu kötü propagandanın yanlışlığını ispat etmek içindir. Türk milleti , mâzideki hiçbir hükümdarına dil uzattırmayacak , uzatanlarla cebelleşecektir.

  Onun gibi bir Türk hükümdarı ancak saygı ve rahmetle anılmalıdır. Geçmişine söven , tarihini inkar eden , mâzideki kahramanları yerenler ancak beynelmilellerdir. Devşirmelerin düşmanlığını fazlasıyla kazanan Şah İsmail'in bugünkü torunları Alevi inançlı Türkler , pirlerine , hükümdarlarına duydukları sevgi ve sadakatin bedelini uğradıkları hakaretlerle ödemeye devam ediyorlar. Geçmişte canlarıyla ödemişlerdi. Halen halk arasında dolaşan çirkin ve asılsız , hayal ürünü hikayeler herkesin malumudur..Şah İsmail'in torunlarına yönelen düşman oklar , sadece onları vurmakla kâfi kalmıyor, 481 yıl önce Tanrısına kavuşmuş Hatayi'nin anısına da uzanıyor. Nasıl bir gaflettir ! Nasıl bir densizliktir ! 481 yıl önce bu dünyadan göçmüş , gitmiş , giderken ardında Azerbaycan topraklarını emanet , İran'ı yadigar bırakmış büyük Türk başbuğuna dille , sözle , çirkin yermelerle saldıran çirkefler var. Hangi Türk atasına sövebilir ? Bunu yapabilen biri Türk olduğunu iddia edebilir mi ? Mâzi sövülmek için değil , şeref duymak içindir. Kökümüz , mâzimizde bütün azametiyle parıldarken bizim ona sırt çevirmemiz , geleceğimizi kaybetmekle aynı anlama gelir..Türk tarih tezinde birtakım hatalar vardır. Orta Asya Türk tarihi Çinlilerin günlükleri ile açığa çıkarken , Anadolu topraklarındaki tarihimizde İran , Bizans kaynaklarından yazılmış , hatta devşirmelerin eliyle değiştirildiği bile olmuştur. Böyle olduğunun en büyük alametlerinden biri de şudur : bazı değersiz kimseler yüceltilirken , değeri ulu Türkler yerilmiş , hatta günah keçisi ilan edilmiş , ardından sövülür hale gelmiştir.. Türk tarihinde hükümdarlar arasında taraf tutulmamalıdır. Türk padişahlarının yanlışları üzerinde tartışılabilir , ders alınması için. Ama hakaret asla edilemez , saf tutulamaz , ayrım yapılamaz. Şah İsmail , Türk dünyasının en görkemli hükümdarlarından biri olarak mâzinin şeref aynasından bize bakıyor. Onu tanımamız için , ona lâyık olmamız için bizden görev bekliyor. Onu tanımak ve lâyık olmak , Türklüğü tanımak ve Türklüğe lâyık olmaktır..  Şah İsmail'in bugünkü ordusu : GÜNEYAZERBAYCAN TÜRKLERİ ( İran devleti içinde yaşayan Türkler )


  Şah İsmail Hatayi , Erdebil Türk beyliğine bağlı Şeyh Seyfettin Erdebili'nin torunu olarak 1487 yılında Haydar erden olma , Halime Begüm Alemşah kadından doğma olarak dünyaya gelmiştir. Şeyh Seyfettin Erdebili , 1252-1334 tarihleri arasında yaşamış bir İslâm bilginidir. İslâm bilgini olduğu kadar , devrinde şöhreti halk arasında yayılmış , saygıyla yad edilmiş devlet adamı kimliğini de sahiptir. Onun soyundan gelen Şeyh Haydar , bugünkü Anadolu Türk Aleviliğinin kurucusu sayılır. Anadolu , Horasan , İran ve Irak'taki Türkmenleri istikrarlıca örgütlemiş , kendine tabi etmiştir. Günümüze kadar akan uygulamalarından biri , kendi tebâsını rahatlıkla tanıyabilmek için başlarına Kızıl başlıklar taktırmasıdır. Böylelikle başlarına kızıl başlıklar takan Türkler , Şeyh Haydar'ın askerleri olduklarını belli ederlerdi. İşte bugünkü Kızılbaş denilen Türkler , Haydarın yani Şah İsmail'in babasının ordusudur. Halime Begüm hanım ise , Akkoyunlu devletinin son hükümdarı Uzun Hasan'ın kızıdır.

  1493 yılında , Şah İsmail'in babası bugünkü Horasan'ın Şirvan bölgesinde hüküm süren Sultan Yakup'un ordusuyla yaptığı savaşta öldürüldü. Horasan , Orta Asya'dan gelen Türklerin uğrak yeri olarak saldırıya açık ve gayette cazipti. Buranın cezp edici koşulları , Türkler arasında kanlı savaşlara neden oluyordu. 13.yüzyılda da bu topraklar uğruna savaşlar sürmüş , ancak yabancı eline geçişi Koloner Pesyan'ın mücadelesi sonunda olmuştur. Pesyan , Horasan'ı ölümüne savunmuşsa da , Fars ordularınca bozguna uğratılmıştı. Şeyh Haydar'ın öldürülmesinden sonra Yakub'un askerleri , ardından gelecek kimseyi bırakmamak için Şah İsmail'in ve annesinin peşine düştüler. Annesi Begüm hanımla birlikte kaçan Şah İsmail , Ata dergahında babasının müridlerince koruma altına alındı. Burada din bilgileriyle olduğu kadar savaş sanatının incelikleriyle de yetiştirilen küçük Şah , 13 yaşına geldiğinde Şirvan'a giderek babasının öcünü aldı. Babasını öldüren Sultan Yakup'un komutanı Ferrah Yaser'i öldürerek Şirvan topraklarını ele geçirdi. Horasan'da hâkim oldu. 14 yaşında bugünkü Azerbaycan topraklarını , 15 yaşında Tebriz'i ele geçirip , ölümsüz ünvanı ŞAH'lığı aldı. Henüz 15 yaşında , bugünkü Diyarbakır'dan Hindistan'a kadar tanınan , hürmet gösterilen , umut bağlanan genç bir hükümdar olmuştu.


  Gönül seyranda gezerken
  Şah geldi araya

  Hakka niyaz ederken
  Bir engel düştü araya


  Hakkın kapısından girdim
  Kendi vücudumu gördüm
  Marifet kazanın
  kurdum
  Aşkı kaynatan küreye

  Muhabbet haslar hasıymış
  Etmeyen Hakkın nesiymiş
  Sevgi Hak sevgisi imiş
  Erenler ne der buraya

  Hele kuşatın düşürdüm
  Fırkat kazanın taşırdım

  Marifet aşın pişirdim
  Tuzun tattırdım bereye

  Hatayi der ihtiyarsız

  Neyleyim dünyayı yarsız
  Ol alemden bihabersiz
  Tuz ekmek ister yaraya


  ŞAH İSMAİL
  Karayülük Osman beyin kurduğu , Oğuz Türklerinin Bayındır koluna mensup oymaktan olan Akkoyunlu Türk devletini dağıtmış , Irak topraklarına hükmetmiş , İran'ı tamamen ele geçirmişti. Akkoyunlu Türk devletinin tarihteki tablosu , güçlü Türkmen devleti olarak karşımızda durmaktadır. Son hükümdarı olan Uzun Hasan , Akkoyunlular devletinin eşsiz mimarıdır. Uzun Hasan 1423 yılında Diyarbakır'da doğmuş ve Doğu Anadolu , Kafkasya , İran ve Irak topraklarında hüküm sürmüştür . Fatih Sultan Mehmet Han ile 11 Ağustos 1473 tarihinde Otlukbeli mevkiinde yaptığı Otlukbeli savaşında yenilerek Tebriz'e geçmiştir.

  Şah İsmail Hatayi'nin kurduğu , sınırları Hindistan'a kadar varan devletin adı SAFAVİ İMPARATORLUĞU'dur. Safavi sözcüğü kaynağını , Şah İsmail'in soyunun geldiği atası ŞEYH SEYFETTİN ERDEBİLİ'den alır. Ona ithafen de tebâsına SAFAVİLER denilmiştir. Doğunun en büyük imparatorluğu Safavi Türk İmparatorluğunun içinde hâkim güç Türk'tü ancak Farslarda Türklerle beraber yaşamışlardı. Türk dili resmi dil olduğundan Fars dili devlet dili haline gelmemişti. İran toprakları üzerinde Farsların varlığı , tarihi tespitlere göre en fazla 2500 yıl önceye dayanmaktadır. Farslar ve değişik kolları Türklerle birlikte yaşamışlar , ancak etnik olarak görünmez sınırlarla ayrılmış olduklarından Türkleri eritememişlerdir. İran üzerinde Türklerin varlığı ise 9000 yıl önceye gitmekte , bunu açıklayanda Prof.Dr Muhammed Tagi Zehtabi ve ölmez eser 'İran Türklerinin Tarihi' adlı bilimsel eseridir..Zehtabiden başka en önemli tarihçi bizim için Fars asıllı Nasir Purpirar'dır. Önemlidir çünkü o bir Fars'tır ve bir Fars olarak , İran Türklerinin hakkını yememiş , gerçekleri saklamamıştır. Nasir Purpirar'ın dört ciltlik '12 Asır sessizlik' adlı tarihi eseri , İran İslâm Cumhuriyetinde infial uyandırmış , adeta yer yerinden oynamıştır. Gözaltına alınan ve sorgulanan Purpirar'a ağır eziyet çektirilmiş ve hain ilân edilmiştir. Dürüst tarihçilerin inkar etmediği İran üzerindeki Türk varlığı böylesine haşmetliyken , ne yazık ki Şah İsmail'in torunları en az tanınan Türk topluluklarından biri olarak yabancı hâkimiyeti altında asimile edilmektedir..  Büyük hükümdarın Tebriz'e girdiğinde ilk işi on iki imam için hutbe okutmak olmuştur. Bu onun dini kimliğine bağlılığının ifadesidir. Safavi hükümdarı Şii mezhebinin sarsılmaz direği olarak Şii İslâm anlayışını şekillendirmiştir. Anadolu topraklarındaki Alevi inançlı Türklerin devşirmeler tarafından katledilmesi , onlardan bazılarının Şah İsmail'e sığınmalarına neden olmuştu. Kaçamayanlarsa devşirme Osmanlı paşalarının kılıcından geçerek yok edilmişti. Büyük Türk imparatoru Şah İsmail her zaman Türk'ten yana olmuş ve bu sebeple Osmanlı imparatorluğunun yöneticilerinden devşirilmiş olanlarla bitmez tükenmez sorunlar yaşamıştı. Gayri Türklerin Müslümanlığı tercih ettikleri takdirde kollanmaları , haliyle Türk soykırımına davetiye çıkarıyordu.

  Şah İsmail'e günümüzde bile güdülen düşmanlığın temelinde devşirmelerin nesilden nesile aktardığı Türk düşmanlığı yatmakta. Sünni İslâm yorumunun temsilcisi konumda duran Osmanlı İmparatorluğunun bağrına bastığı etnisite açısından Türk olmayanların güdülediği Şah İsmail düşmanlığı , seciyesiz kesimlerin elinde ne yazık ki bayraklaştırılarak aktarılmaktadır. 13 yaşında babasının intikamını alan , 15 yaşında topraklar fetih eden böyle bir Türk hükümdarına yapılan hakaretlerin temelinde yatan Türk düşmanlığı artık ürkütücü hale gelmiştir. Bazı kendini bilmez tarihçilerin elinde yazılan Safavi imparatorluğunun tarihi konumu kesinlikle doğruluk payından uzaklaşmış , öyle ki saptırdıkları yanlı tarih yazıcılığıyla işledikleri cinayetin farkında bile olmamaktadırlar. Veya farkındalardır , bilerek , kasıtlı olarak çirkin saldırılarını sürdürmektedirler. Benim bu seciyesizlere tavsiyem , Şah İsmail'i ağızlarına alırken onun yanında kocaman bir hiçten başka bir şey olamayacaklarını hatırlamalarıdır.

  Gelen Gelsin işte Meydan
  Ela gözlü pirim geldi
  Duyan gelsin iste meydan

  Dört kapıyı kırk makamı
  Bilen gelsin iste meydan
  Hudey hudey dostlar hudey

  Hudey hudey canlar hudey

  Ben pirimi hak bilirim
  Yoluna canim veririm

  Dün doğdum bugün ölürüm
  Ölen gelsin iste meydan

  Hudey hudey dostlar hudey
  Hudey hudey canlar hudey


  Bağ olan yerde bağ olur

  Gül olan yerde hav olur
  Bu sitemler çok zor olur
  Çeken gelsin iste meydan


  Hudey hudey dostlar hudey
  Hudey hudey canlar hudey

  Sah Hatayi der sırrını
  Ortaya koymuş serini
  Nesimi gibi derisin
  Yüzen gelsin iste meydan


  Hudey hudey dostlar hudey
  Hudey hudey canlar hudey

  Cemal Şener

  Osmanlı Türklerinden başka Özbek Türkleriyle de savaşan hükümdar , bu savaşı kazanmış ve henüz 23 yaşındayken Özbek hanı Muhammed Şeybani Han'ı öldürerek toprak bütünlüğünü korumuştu. Özbeklerin Horasan'a saldırmaları savaş sebebidir.

  Bir diğer , Türk'ün Türk'le savaşması olan Çaldıran savaşı , kardeş kavgası olarak tarihteki yerini korumaktadır. 23 Ağustos 1514 tarihinde Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail , ordularıyla birlikte savaşa tutuştular. Çaldıran ovasında yapılan savaş pek kanlı geçti. Osmanlı ordusunun iyi donanımlı olması , ateşli silâhlarla kuşanmış olması savaşın kaybedilmesine neden olmuştur. Türk orduları arasında olan savaşlarda kazanan veya kaybedenin olması söz konu olamaz. Kazanç ve kayıp çetelesi ancak düşman ordularıyla yapılan savaşlarda tutulur. Bu sebeple , Şah İsmail orduları yenildi yerine , düşmanlar sevindi demek en doğrusu olacaktır..

  Safavi Türk İmparatorluğunun Hükümdarları sırasıyla

  1524 1. Tahmasb
  1576 2.Şah İsmail
  1578 Muhammed Hudabende
  1588 1. Şah Abbas
  1629 I. Safî
  1642 II. Abbas
  1666 II. Safî - 1.Süleyman
  1694 I. Hüseyin
  1722 II. Tahmasb
  1732 III. Abbas
  1749 II. Süleymân
  1750 III. İsmâil
  1753 II. Hüseyin
  1786 Muhammed
  Nadir Şah - Avşarlar
  Fars işgali

  Türk siyasi sınırlarına ; bugünkü Fars hakimiyetine geçmiş İran topraklarını da dahil ederek doğunun hakimi olmuş , Türk dilinde yazdığı şiirleri ile edebiyatta sarsılmaz kale olmuş , Şii ve Alevi inançlı Türklerin piri Şah İsmail , bütün çirkin saldırılara , bütün yalanlara , bütün adiliklere karşı dimdik duracak , ona hakaret edenler tarihte iz bırakamadan silinip gidecekler ama o sonsuza kadar , hainliğe , vefasızlığa , Türk düşmanlığına karşı ibretle ışıldamaya devam edecektir.

  Şah İsmail'in hükümdarlıktan , komutanlıktan başka bir diğer üstün vasfı da edebiyatçılığı , şairliğidir. Türk dilinin üstadı olan büyük hükümdar , Türk diline ihanet etmemiş , onu geriye atmamıştır. Devlet hazinesi gibi tebâsının yüreğinde yaşatmış , dilinde söylendirmiştir. Sadece dilciliği ve şairliği bile onu hürmetle yad etmeye yeter..Divan ve Dekname adında kitapları vardır. Türkçe'den başka dil kullanmamış ve kullandırmamış , yabancı milletlerin dillerine özenmemiştir. Şiirlerindeki dil bugün bile güncelliğini yitirmemiş , akışkanlığı , canlılığı , fikri yönüyle en nadide eserler olarak anılmaktadır.

  Efsane hükümdar 1524 yılında Azerbaycan'da vefat etti. 37 yıllık kısa yaşamında Türklüğün adını yüceltme ülküsünden bir an feragat etmeden saltanat sürdü. Türbesi Erdebil'dedir. Erdebil , bugün İran İslâm Cumhuriyeti devletinin Fars hâkimiyeti altındaki ezeli Türk şehridir. Şah İsmail'in Ata ocağında bugün Fars bayrağı yellenmekte , kaybedilmiş Türk topraklarının üzerini Farslar çiğnemektedir..Türk oğlu uyuma !. Yetmedi mi uyuduğun ? Toprakların işgal edildi , yabancı soylar elinde viran edildi. Koş doğu'ya , daha doğuya !...


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Şah ismail'in hayatı

        Kategori: Azerbaycan Şahsiyetleri

        Konuyu Baslatan: DoĞu

        Cevaplar: 15

        Görüntüleme: 13549


 2. #2
  buzkral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.04.09
  Mesajlar
  400
  Konular
  30
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  441
  @buzkral

  Standart

  arkadaşlar konuyla alakası yok belki ama birşey sormak istiyorum azerbaycan tarihi kısmında şah ismaili gördüm şah ismailin alevi oldğunu biliyorum günümüz türkiyesindeki türkmen aleviler horasan göçmenidir ve pir olarak gördükleri sayılı kişilerden biride şah ismaildir ve hatta pir sultan abdalın şah ismail ile görüşmeleride vardır. acaba azerbaycandaki bektaşiliğe bakış acısı nedir azeri kardeşlerimz de benim gibi horasan türkü olan varmıdır aranızda beni biraz bilgilendirirseniz sevinirm arkadaşlar.

 3. #3
  Xelil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27.09.08
  Mesajlar
  7
  Konular
  0
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  0
  @Xelil

  Standart

  slm,arkadaş...ben azerbaycanda yaşadım bir yıl senin gibi anadolu türkmeniyim.. bi hususta yanıldığını söylemek gerekti o sebebpten yazıyorum...şah ismail hetayi bi kere kesinlikle alevi değildir..kendisi şia nın caferi koluna mensuptur...inanmassan kitaplardan netten araştır...bunlarla birlikte tavsiyem azerbaycana git,azerbaycanlı soydaşlarımızla konuş...

 4. #4
  aZaT07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27.04.09
  Mesajlar
  1.746
  Konular
  156
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  2
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  695
  @aZaT07

  Standart

  Cekip bizi bu dergaha
  Getirenin demine hu
  Iki gonul dirligine
  Yetirenin demine hu

  Kudretten giymis donunu
  Hunkara donmus yonunu
  Kalbinde kudret kinini
  Sildirenin demine hu

  Budur Hatayi demeyi
  Zay olmaz mumin emegi
  Geldi kirklarin yemegi
  Yedirenin demine hu
  **
  Hakikat bir gizli sIrdIr
  Acabilirsen gel beri
  Kufr icinde iman vardIr
  Secebilirsen gel beri

  AcIldI cennet kapusu
  Lal-u gevherdir yapusu
  KIldan incedir koprusu
  Gecebilirsen gel beri

  CanImIz melek canIdIr
  Tenimiz Selman tenidir
  ictigim aslan kanIdIr
  Icebilirsen gel beri

  Pirimden ogut almI$am
  UstadImdan ders almI$am
  Men kanadIm baglamI$am
  Ucabilirsen gel beri

  Men bagcelerin guluyem
  Ayn-I cem bulbuluyem
  KIrk kapunun kilidiyem
  Acabilirsen gel beri

  $ah Hatayi'm eydur heman
  Daglari burudu duman
  i$te Incil, i$te Kuran
  Secebilirsen gel beri...

  Mezhebimi Neden Sorarsin

  --------------------------------------------------------------------------------


  Sufi Mezhebimin Nesin Sorarsın
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz
  Gözlüye Gizli Yok Ya Sen Ne Dersin
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Eğnimize Kırmızılar Giyeriz
  Halimizce Her Manadan Duyarız
  Katarda İmam Cafer'e Uyarız
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Her Kimin Ki Çerağını Hak Yakar
  Mümin Olanları Katara Çeker
  Aslımız On İki İmama Çıkar
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Biz Tüccar Değiliz Alıp Satmayız
  Erkan Gözetiriz Yoldan Sapmayız
  Gönlümüz Ganidir Kibir Tutmayız
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Muhammed Ali'dir Kırkların Başı
  Uralım Yezid'e Laneti Taşı
  Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir Eşi
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz...

  Baharda Açılır Gonca Gülümüz
  Ol Dergaha Doğru Gider Yolumuz
  On İki İmam İsmin Okur Dilimiz
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

  Şah Hatayi'm Eydür Muhammed Ali
  Onlardan Öğrendik Erkanı Yolu
  Ali Muhammed'dir Muhammed Ali
  Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz.

  Hatayi Alevidir. Özellikle de Akdeniz Bölgesinde Tahtacı adıyla bilinen Aleviler arasında Şah İsmail yadsınamayacak derecede önemli bir kişiliktir. 7 Ulu ozandan biridir. Yanılmıyorsam Cüneyd-i Bağdadi'nin oğludur. Türk Safavi devletinin kurucusudur. Özellikle Çaldıran savaşından sonra Akdeniz Alevilerinden büyük destek almasına rağmen; arkasındaki dönek satılmışların Yavuz ordusuna geçmesiyle yenilgiye uğramıştır. Zaten bu olaydan sonra da Anadolu Aleviliği Özellikle de Akdeniz Bölgesi Alevileri çok büyük katliamlara uğramışlardır...


  HAKSIZLIKLARA KARŞI GELMEYENLER, ONLARDAN GELECEK HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞE KATLANMALIDIR...

  HZ. ALİ


  BİZ CAHİL DEDİĞİMİZ ZAMAN, MEKTEPDE OKUMAMIŞ OLANLARI KASTETMİYORUZ. KASTETTİĞİMZ İLİM, HAKİKATİ BİLMEKTİR. YOKSA OKUMUŞ OLANLARDAN EN BÜYÜK CAHİLLER ÇIKTIĞI GİBİ, HİÇ OKUMAK BİLMEYENLERDEN DE HAKİKATİ GÖREN GERÇEK ALİMLER ÇIKABİLİR....

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
  DeĞeR VeRDiĞiN iNSaN SeNiN DeĞeRiNi BiLMiYoRSa;
  BıRaK KeNDi DeĞeRi iLe KaLSıN !!!!!!!!!!

 5. #5
  CiLqiN-GözDé - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  23.01.09
  Yaş
  28
  Mesajlar
  2.510
  Konular
  490
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  1 Mesajına 1 Teşekkür Aldı
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  100
  @CiLqiN-GözDé

  Standart

  emeginize saglik cookk qüZEL bir paYLaSiMm..!!
  .


  .
  .


  DoqRuLuquna inanabiLécéqin Ték RoMan,
  Kéndi HayaTınDıR...

 6. #6
  Sehrabanu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17.04.09
  Mesajlar
  430
  Konular
  47
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  1 Mesajına 1 Teşekkür Aldı
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  498
  @Sehrabanu

  Standart

  arkadaslar açdığınız konu
  inanın beni duygulandırdı
  nedense şah ismayıl adı duyduğumda hep kövrelirim
  biz aslen erdebilliyik
  ama şimali azerbaycana bir asr olmus köç etmişik
  buna dayanarak dedemden duyduglarımı soylemek isderdim
  xetai şie mezhebindedir ve buda alevilikden farklıdır daha doğrusu alevilik şiyeliyin bir goludur
  evet xetai 14 yasında taxta çıkdı
  ve malesef türkkün türkle doyusunde yenik dusdu
  sultan selimle doyusden sonra cemi on il yasadı ve bu sinelerde heç kimse onun gulumsediyini bele görmedi bele anladırlar
  çunki eşi esr dusdu
  ve size bu konuda bir kitab tavsiye edecem eger bula bilseniz
  FERMAN KERİMZADE-XUDAFERİN KÖRPUSU
  SAYGILARLA

 7. #7
  aZaT07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27.04.09
  Mesajlar
  1.746
  Konular
  156
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  2
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  695
  @aZaT07

  Standart

  Alıntı Sehrabanu Rumuzlu Üyeden Alıntı
  arkadaslar açdığınız konu
  inanın beni duygulandırdı
  nedense şah ismayıl adı duyduğumda hep kövrelirim
  biz aslen erdebilliyik
  ama şimali azerbaycana bir asr olmus köç etmişik
  buna dayanarak dedemden duyduglarımı soylemek isderdim
  xetai şie mezhebindedir ve buda alevilikden farklıdır daha doğrusu alevilik şiyeliyin bir goludur
  evet xetai 14 yasında taxta çıkdı
  ve malesef türkkün türkle doyusunde yenik dusdu
  sultan selimle doyusden sonra cemi on il yasadı ve bu sinelerde heç kimse onun gulumsediyini bele görmedi bele anladırlar
  çunki eşi esr dusdu
  ve size bu konuda bir kitab tavsiye edecem eger bula bilseniz
  FERMAN KERİMZADE-XUDAFERİN KÖRPUSU
  SAYGILARLA


  Şah İsmail Bir türk kızıyla evlendi. Bildiğim kadarıyla bu kızda Antalyada bir tekke dedesinin kızıdır. Evet Şah İsmail Şiadır. Ama çocukları eşinden dolayı Türk ve Alevidir. (Sanırım kadından soy olmaz. demezsiniz.)
  İsim isterseniz araştırmam lazım.

  Yalnız şunları söyleyebilirim:

  Safevi devleti, on altı Türk devleti arasında yer alan Gazne ve Hindistan Babür İmparatorluklarından, hatta İran Büyük Selçuklu Devletinden daha çok Türk devletidir.” (6)

  Safevi Türkmen Kızılbaş Devletinin kurucusu büyük TÜRKMEN BAŞBUĞU ŞAH İSMAİL HATAİ hazretleri Kızılbaşlık ve Türkmenliği yücelten sözleriyle de meşhurdur.

  Osmanlı’nın gözünde aşağılık kabul edilen Türkmenler / Türkler, Şah Hatai’nin dilinde yüce ve övgüye değer bir halktırlar.

  Şah İsmail, devşirme Osmanlı tarihçilerinin “ etrak-ı bi-idrak “ / “Aptal Türkler “ veya “nadan” / “ cahil “ olarak tanımladığı Türkmen-Türk adına şiirlerinde şu güzel anlamı yükler:

  ''Sen ey Türk-i peri peyker '' / “ Sen ey peri vücutlu, melek endamlı Türk!“.

  Şah Hatai’nin ulu atası Şeyh Safi’ye ise “ Pir – i Turk “ / “ Türk Piri “ denilmiştir.


  Şah İsmail Hatai hazretleri, divanında Türk kimliği karşısında Arap ve Acem kimliğini küçümser.Hatta onları haksızlıkla suçlar:

  "Yetdükçe tükenir Arab'un kuy u meskeni,
  Bağdat içinde her nice TÜRKMAN kopar.

  Şirvan halaiki kamu Tebriz'e daşına
  Mülk-i Acem sorar ki, kıyamet kaçan kopar ?"  Kızılbaş Devleti, Kızılbaş Ülkesi ve Kızılbaş Ordusu adlandırmalarını tarihimize ve dilimize kazandıran Safevi han soyuna ( hanedan ) selam, saygı ve rahmet olsun…
  Konu aZaT07 tarafından (13.06.09 Saat 13:49 ) değiştirilmiştir.
  DeĞeR VeRDiĞiN iNSaN SeNiN DeĞeRiNi BiLMiYoRSa;
  BıRaK KeNDi DeĞeRi iLe KaLSıN !!!!!!!!!!

 8. #8
  SONALPEREN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.07.10
  Mesajlar
  31
  Konular
  5
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  0
  @SONALPEREN

  Standart

  ömrümün 25 senesini şaha düşmanlık besleyerek geçirmiş yavuz sultan selim han aşığı biriydim
  taki babam vefat edene kadar herşeyden bihaber yaşıyordum aslında tarih ve din konularında yaşıtlarıma göre baya iyi sayılırdım amma tek düzey bir islam anlayışıyla tarihe baktığımda şahı baştan aşağı yanlış ve küffar olarak görüyordum

  değerli arkadaşlar şah ismail hazretlerini 5 sene önce tasavvufa meylettikten sonra daha farklı tanımaya başladım koca bir derya uçsuz bucaksız bir umman olarak gördüm deyişleri düşünülerek yazılacak veyahut söylenilecek şeyler değil tabi herkezden özdeki manalarını anlaması beklenilemez ne şia nede aleviyim sunni ve hanifi mezhebindenim bence şaha kötü söz söyleyip yanlış tanıyanlar ellerini vicdanlarına koysunlar hiç değilse deyişlerini okuyup anlamaya çalışsınlar inanıyorumki ozaman bir çok düşünceleri değişecektir

  aşk-ı niyaz ederim

 9. #9
  buzkral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.04.09
  Mesajlar
  400
  Konular
  30
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  441
  @buzkral

  Standart

  Şah İsmail her zaman Türk'ten yana olmuş HADİ ORDAN IRKI DUYGULARI KULLANIP SAPIK İNANCINI AŞILAMAY ÇALIŞAN ADAMA SORMAZLARMI NE İŞİN VARDI TÜRK OSMANLILAR VARKEN DİLİ FARKLI IRKI FARKLI FARSLARLA NE İŞİN ONLARLA NEDEN DOSLUK KURDUN ONLARLA NİYE ORTAK DEVLET KURDUN DİYE
  SİZLER SAPIK İNANCINIZDAN NEFSANİ ARZULARINIZDAN VAZGEÇMEKDENSE IRKINIZDAN ATANIZDAN VAZKEÇERSENİZ AŞILSİZ DEVŞİRME TÜRK GEÇİNEN SAHTEKARLARSINIZ
  arkdaslar bu forumda sürekli online değilm cok nadir giriyorum ama cok özür dilerim yönetimi biraz eleştireceğim
  burda şah ismaili desteklediğim için yada desteklediğimiz için
  SİZLER SAPIK İNANCINIZDAN NEFSANİ ARZULARINIZDAN VAZGEÇMEKDENSE IRKINIZDAN ATANIZDAN VAZKEÇERSENİZ AŞILSİZ DEVŞİRME TÜRK GEÇİNEN SAHTEKARLARSINIZ
  bunu bana kimse diyemez


  türkiyede şah ismail pek sevilmez yavuz ve şah ismail arasında gecen olaylar
  yavuzun alevileri ezme politikası kızılbaşları devşirip kürtleştirme cabasına karsı gelen pir sultan abdalın şahı desteklemesi ve nice olaylar
  günümüz türkiyesinde ne yazıkki şah ismail türk olarak kabul etmeyen insanlar mevcut
  kimine göre arap kökenli
  kimine göre iran kökenli

  lütfen yöneticiler şu adamn saldırgan sözlerini sansürlemesini istiyorum.
  tek msj yazmış adam kimse cevap vermemiş şu densize

 10. #10
  buzkral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.04.09
  Mesajlar
  400
  Konular
  30
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  441
  @buzkral

  Standart

  ey densiz herif
  SAPIK İNANCINI AŞILAMAY ÇALIŞAN ADAMA SORMAZLARMI NE İŞİN VARDI TÜRK OSMANLILAR VARKEN DİLİ FARKLI IRKI FARKLI FARSLARLA NE İŞİN ONLARLA NEDEN DOSLUK KURDUN ONLARLA NİYE ORTAK DEVLET KURDUN DİYE
  şah ismailin kurduğu devletin resmi dili türkcedir
  dini şia-alevi-kızılbaş artık her ne derseniz deyin ama sonuc ta islamdır
  ALLAHI yaradan biliriz
  MUHAMMEDİ elcisi biliriz
  ALİYİ aslanı biliriz.

  asıl sapkın sensin edepsiz.

Etiketler

Yer imleri

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook Baglan Giriş