Felsefe Bilgi Nedir - Bilgi Türleri Nelerdir? Bilginin Tanımı : Bilgi nedir? İnsan içinde yaşadığı evrende çevresindeki nesneleri yaşanan olayları ve durumları duyu verilerini hayal gücünü ve düşünme yeteneğini kullanarak anlamaya çalışır. Bilgi insanın çevresiyle kurduğu ilişkinin sonucudur. Özne (Sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkiden doğrudan duyu verileri ve yaşam deneyimleri aracılığıyla çıkarılan sonuçlar gündelik bilgiyi oluşturur. Özne (sübje) anlayan yorumlayan kavrayan

Bu konu 4240 kez görüntülendi 1 yorum aldı ...
Felsefe Bilgi Türleri + Felsefede Bilgi Türleri 4240 Reviews

  Konuyu değerlendir: Felsefe Bilgi Türleri + Felsefede Bilgi Türleri

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 4240 kez incelendi.

 1. #1
  Emine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  14.08.2008
  Mesajlar
  20.276
  Konular
  10706
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  6
  Tecrübe Puanı
  100
  @Emine

  Standart Felsefe Bilgi Türleri + Felsefede Bilgi Türleri

  Felsefe

  Bilgi Nedir - Bilgi Türleri Nelerdir?  Bilginin Tanımı : Bilgi nedir? İnsan içinde yaşadığı evrende çevresindeki nesneleri yaşanan olayları ve durumları duyu verilerini hayal gücünü ve düşünme yeteneğini kullanarak anlamaya çalışır. Bilgi insanın çevresiyle kurduğu ilişkinin sonucudur. Özne (Sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkiden doğrudan duyu verileri ve yaşam deneyimleri aracılığıyla çıkarılan sonuçlar gündelik bilgiyi oluşturur. Özne (sübje) anlayan yorumlayan kavrayan insan bilincidir. Nesne (obje) insanın kendi dışında yer alan her şeydir.

  UYARI : Bilgi yalnızca objelerin algılanması ile oluşmaz. Hayal kurma tasarlama anımsama ve düşünme de bilgiyi oluşturan unsurlardır. Örneğin bilgisayarı rengi ve biçimiyle algılamak da bir bilgidir. Pisagor teoremini düşünmek üniversite kazanmayı hayal etmek dünkü maçta atılan golü anımsamak da bir bilgidir.


  Bilgi Türleri :

  Gündelik (Ampirik) Bilgi : Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin sonuçlarının doğrudan duyu verileri ve yaşam deneyimleri yoluyla kurulması ile gündelik bilgi elde edilir.

  Gündelik Bilgi :

  - Özneldir (sübjektiftir)

  - Amaçsız sistemsiz ve yöntemsiz olarak elde edilir.

  - Yaşamı kolaylaştırmasının yanı sıra yanıltıcı da olabilir.

  Dinsel Bilgi : Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin inanç Tanrı kutsal kitap ve din çerçevesinde kurulduğu bilgi dinsel bilgidir.

  Dinsel Bilgi

  - Dogmatiktir

  - Ayin ve ibadet kuralları içerir.

  - İnsanın iç yaş.... ve toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar içerir.

  Teknik Bilgi : İnsanların yaşamlarını kolaylaştıran araç ve gereçlerin yapılmasının bilgisi teknik bilgidir.

  Teknik Bilgi :

  - İnsanların pratik yaşamlarını kolaylaştırır

  - İnsanların doğaya egemen olmalarını ve doğayı insan yararına değiştirmelerini sağlar

  Sanat Bilgisi : Sanatçı özne (sübje) nin nesnel dünyayı estetik duygusu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler katarak yeniden yaratmasıyla sanat bilgisi oluşur.

  Sanat Bilgisi :

  - Subjektiftir (özneldir)

  - Yaratıcıdır

  - Sezgilere ve yaratıcı hayal gücüne dayanır

  - Ürünleriyle somuttur

  - Bireyseldir ve duygulara yöneliktir.

  Bilimsel Bilgi : Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin sınırlı bir konuda ve belli bir yöntemle her zaman geçerli sonuçlara ulaşmak için amaçlı ve sistemli olarak kurulması sonucu bilimsel bilgi elde edilir.

  - Bilimsel Bilgi Türleri : Bilimsel bilginin yöneldiği konu ve kullandığı yöntemlere göre bilimler üçe ayrılır :

  ¨ Formel (İdeal) Bilimler : Konusu doğada bulunmayan insan zihninin soyutlama gücü ile ulaştığı kavramları inceleyen bilimlerdir. Örneğin pi sayısı rakamlar sinüs açı limit gibi kavramların gerçeklikleri doğada yoktur ve insan bu kavramları zihninde gerçekleştirir. Formel bilimlerde genellikle tümdengelim yöntemi kullanılır.

  ¨ Doğa Bilimleri : Doğada olup biten olayları neden sonuç ilişkileriyle genellemeler yaparak açıklayan bilimler doğa bilimleridir. Fizik kimya biyoloji jeoloji astronomi gibi bilimler doğa bilimleri sınıflandırmasında yer alır. Doğa bilimleri genelde tümevarım yöntemini kullanırlar.

  ¨ İnsan Bilimleri : İnsanın ve toplumların tarihsel gelişim sürecinde yapıp ettiklerini inceleyen bilimler insan bilimleridir. Örneğin sosyoloji toplumları ve toplumların yaşadıkları olayları yapıp ettiklerini incelediği için insan bilimidir. Tarih sosyoloji dilbilim antropoloji birer insan bilimidir.

  UYARI : Psikoloji insanı incelediği için insan bilimleri içinde yer alırken deneysel yöntemler kullanma özelliği ile insan bilimlerinden uzaklaşıp doğal bilimlere yaklaşır.

  - Bilimsel Bilginin Özellikleri :

  ¨ İnsanın merak ve hayretinden kaynaklanır.

  ¨ Akla dayanır. Bilimin bulguları insan aklına uygundur.

  ¨ Sistemlidir.

  ¨ Yöntemlidir.

  ¨ Yığılarak (birikerek) ilerleyen bilgidir.

  ¨ Nedensellik ilkesine dayanır.

  ¨ Eleştireldir.

  ¨ Öngörülerde bulunur.

  ¨ Evrenseldir.

  ¨ Nesneldir.

  ¨ Genellenebilir bilgilerdir.

  Felsefe Bilgisi : Özne (sübje) nin evreni insanı evrende insanın yeri ve kaderini salt düşünce temelinde sistemli olarak açıklama ve yorumlama çabasına felsefi bilgi denir. Filosafia (felsefe) bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefenin ilk kurucuları bilgeliği bilgiyi ve bilmeyi sevmek erdemli ve mutlu yaşamayı istemek ve aramak olarak anlamışlardır.

  - Felsefi Bilginin Doğuşu : Felsefe en özgün biçimiyle İlk Çağ doğa filozoflarında görülür. Felsefenin kurucusu olarak Thales kabul edilir. Thales ve diğer doğa filozofları evreni salt düşünce temelinden hareket ederek bütüncü bir yaklaşımla ele aldılar ve ilk ciddi felsefe örneklerini verdiler.

  - Felsefi Bilginin Özellikleri :

  ¨ İnsanın anlama isteğinden kaynaklanır.

  ¨ Akla dayanır.

  ¨ Evrenseldir.

  ¨ Sistemlidir.

  ¨ Eleştireldir.

  ¨ Özneldir (sübjektif). Sonuçları kesin değildir.

  ¨ Yığılan (biriken) bilgidir.

  ¨ Sınırlı bir alanın bilgisi değildir.  Felsefenin Diğer Alanlarla İlgisi
  Felsefe - Bilim ilişkisi : İlk Çağlarda bugün bilim adını verdiğimiz tüm alanların konuları felsefenin içindeydi. İlk Çağ doğa filozoflarından Pythgoras (Pisagor) felsefeciliğinin yanında matematikçiydi. Ancak zamanla konu alanlarını belirleyen bilimler aralıklarla felsefeden ayrılmış ve bağımsız bilimler haline dönüşmüşlerdir. İ.Ö. 3. yüzyılda Euclides’le (Öklid) geometri felsefeden ayrılmış ve ilk bağımsız bilim olmuştur. Felsefe bilimlerin çözümlenmeyen alan ve sorunları ile ilgilenir onları tartışır ve bilimlerin dikkatini o alanlara çeker. Bilimler kendi yöntem ve teknikleri ile bu alanlara yönelir. Böylece tarihsel süreçte bilimlerin alanı genişlerken felsefenin alanı daralır. Bilimsel gelişme sürecinde ne bilim felsefesiz ne de felsefe bilimsiz yapabilir.

  Felsefe ve Bilimin Ortak Özellikleri :- Her ikisi de insanın merak ve hayretinden kaynaklanır.

  - Her ikisi de akla dayanır.

  - Her ikisi de sistemli bilgilerdir.

  - Her ikisi de evrenseldir.

  - Her ikisi de doğruya ve gerçeğe ulaşmayı amaçlar.

  Felsefe ve Bilimin Farkları :

  - Her bilim varlığın yalnızca bir yönüyle ilgilenir felsefe varlığın tüm yönlerini anlamaya ve açıklamaya çalışır.

  - Bilimler kendilerine özgü yöntemler kullanırken felsefe bilimlerin yöntem ve konularını eleştirip tartışır.

  - Bilimler genel yasalara ulaşmakla yetinirken felsefe bilimlerin sonuç ve yasalarını da tartışır.

  - Bilimler nedenleri araştırırken felsefe niçinleri araştırır.

  - Bilimsel nesnel (objektif) felsefe öznel (sübjektif) dir.

  - Bilimlerin sonuçları kesin felsefenin sonuçları tartışmalıdır.

  - Bilim olanı incelerken felsefe olması gerekeni inceler.

  - Bilimin araçları deney ve gözlem felsefenin araçları yaratıcı düşünme hayal gücü ve sezgidir.

  - Bilimin öngörüleri yüksek olasılıkla gerçekleşirken felsefenin tahminleri zayıf olasılıkla gerçekleşir.

  - Bilim yığılarak ilerleyen bilgidir. Felsefe yalnızca yığılan bilgidir.

  Felsefe - Din İlişkisi : İnsanın ve evrenin nasıl varolduğu insanın evrendeki yeri ve kaderi insanın ve evrenin varoluş amacı insanın mutluluğa nasıl ulaşabileceği gibi sorular felsefenin de dinin de tartıştığı sorulardır. Din açıklama ve yorumlarını iman ve vahiy temelinde yaparken felsefe salt düşünce temelinde yapar. Din imanın ve vahyin açıklamalarını tartışmasız doğru sayarken felsefe eleştirelliğe ve kuşkuculuğa dayanır özgür düşünceyi benimser.

  Felsefe - Sanat İlişkisi : Sanat felsefesi (estetik) adı verilen alanda felsefe sanata bakış açısını ortaya koyar güzelin ölçütünü bulmaya çalışır.

  Sanat güzeli bulmaya çalışırken felsefe doğruyu bulmaya çalışır. Sanatın sonuçları sanat eseri olarak somut ürünler olarak ortaya konurken felsefenin sonuçları soyut düşünce ürünleridir. Sanatta yaratıcı hayal gücü temel araçken felsefede düşünme gücü temel araçtır.


  Felsefenin Gereği: Felsefe öğrenmenin bilimler gibi insan yaş... doğrudan katkısını beklemek kuşkusuz zordur. Bilgi pratik yaşamda kullanıldığı oranda önem kazanır. Felsefi bilgi de dolaylı olarak insan yaş.... değiştirir.
  Felsefe ;

  İnsanın anlama ihtiyacını karşılayarak “insan olmanın” bilincine vardırır.

  İnsanın çevresinde olup biten her şeye eleştirel yaklaşmasını böylece kendi düşünce gücüyle olayları anlamasını sağlar.

  Kişiye başkalarının görüşlerine saygı duymayı onlara karşı hoş görülü olmayı öğretir.

  Bilimlere yol gösterir bilimlerin gelişmesinin dinamiğini oluşturur.

  “Bilgi toplumu” nun oluşmasına ve bilginin üretilmesine katkıda bulunur.

  Toplumsal yaşamda başka insanlarla iletişim kurmada yardımcı olur.

  Kısaca felsefe evrende düşünen anlamaya çalışan sorgulayan eleştiren yorumlayan bir varlık olmamızın ayrıcalıklı onurunu hissettirir.

  Felsefenin İşlevi : Felsefe Eski Yunan’da doğa filozofları ile başlamıştır. Thales Anaximandros Anaximenes Herakletios Parmenides Pythagoras Demokritos gibi filozoflar varlığı merak etmişler evrenin nasıl ve neden oluştuğu sorularına yanıt aramışlardır. Varlık ve arkhe (varlığın ilk nedeni) sorununun çözümsüzlüğünü gören ilk Çağ Yunan filozofları sofistlerle insana yönelmişler insan üzerine tartışmışlar açıklamalar getirmişlerdir. Sokrates Platon ve Aristoteles kendilerinden önceki düşünceleri toparlayarak daha bütüncül felsefi sistemler kurmuşlardır.

  Helenistik dönemde yaşamın amacını ve insanın mutlu olmasının yollarını araştıran Epikürosçuluk Stoacılık Septisizm (Kuşkuculuk) gibi akımlar doğmuştur.

  Roma İmparatorluğu’nun kurulması ile doğu ve batı felsefelerinin senteze doğru gittiğini görüyoruz; doğu mistisizmi ile Platon idealizmini uzlaştıran Plotinos Yeni Platonculuk akımını kurmuştur.

  Orta Çağ’a gelindiğinde din merkezli teokratik ve dogmatik nitelikli skolastik felsefe batıda bilim ve felsefede duraklamaya hatta gerilemeye yol açmıştır.

  Aynı dönemde İslam dünyası bilim ve felsefede altın çağını yaşamıştır. Batı İslam dünyasındaki felsefi ve bilimsel gelişmelerin etkisi ile Rönesans ve Reform hareketlerini yaşadı.

  Bilimsel gelişmelerin etkisi ile Francis Bacon Rene Descartes Leibniz John Locke David Hume İmmanuel Kant gibi felsefeciler yetişmiştir.

  20. yüzyıla gelindiğinde insanı toplum ve çevresi ile bağlantılı bir varlık olarak ele alan diyalektik materyalizm pozitivizm pragmatizm fenomenoloji ve egzistansiyalizm gibi akımlar doğmuştur.

  Felsefe ve Metafizik : Doğa üstü konuları ele alan bunları akıl yoluyla açıklamaya çalışan evren ve insanla ilgili kanıtlanması ve çürütülmesi mümkün olmayan yorumlar getiren felsefe alanı metafiziktir.

  Metafizik tarihsel gelişim sürecinde varlığa bilgiye ve insana tanrı ve ruh gibi doğa üstü kavramlarla yaklaşmış duyu organlarının kavradığı nesnel gerçekliği dışlamıştır.

  Metafiziğin Tartıştığı Başlıca Sorunlar

  § Varlıkla ilgili (ontolojik) sorunlar : “Gerçekten var olan nedir?” sorusu metafiziğin yüzyıllardır tartıştığı temel sorunlardan biridir. Bu soruya verilen yanıtlar iki akımın doğmasına neden olmuştur.

  a) Materyalizm : Gerçekten var olan maddedir. Düşünce ve ruh maddenin ürünüdür.

  b) İdealizm : Gerçekte var olan düşünce ve ruhtur. Madde düşünce ve ruhun ürünüdür.

  Evrenle ilgili (kozmolojik) sorunlar : Metafizik evrenin nasıl oluştuğunu tartışır. Evrenin oluşumu ile ilgili sorunların tartışılmasından üç ana akım doğar.

  a) Teoloji (erekbilim) : Evren bir ereğe göre oluşmuştur. Genelde Tanrı’nın evreni bilinçli ve planlı bir biçimde yarattığını savunan bir görüştür.

  b) Mekanizm : Evrende her şey nedensellik ilkesine göre oluşmuştur.

  c) Teoloji : Evrende olup biten her şeyi tanrıya bağlayan görüştür.

  Ruhun varlığı ile ilgili sorunlar : Metafizik “Ruh var mıdır?” “Varsa niteliği nedir?” “Ruh bedenle nasıl ilişkiye geçer?” “Ruhun ölümsüzlüğü nasıl açıklanır?” gibi sorulara yanıt arar.


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Felsefe Bilgi Türleri + Felsefede Bilgi Türleri

        Kategori: Felsefe

        Konuyu Baslatan: Emine

        Cevaplar: 1

        Görüntüleme: 4240


 2. #2
  CaucasianEagle - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  04.09.2009
  Yaş;
  30
  Mesajlar
  3.172
  Konular
  2091
  Beğendikleri
  1
  Beğenileri
  4
  Tecrübe Puanı
  100
  @CaucasianEagle

  Standart Cevap: Felsefe Bilgi Türleri + Felsefede Bilgi Türleri

  Felsefe hocası @
  [Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


  Sor bakalım...
  Çay içtiği biri var mıymış?
  Gönlünü gönlünde demlediği
  gözlerinin gözlerine aktığı

  hayatına iki şeker kattığı biri
  İçini ısıtan biri, demek gibi

  Çay içtiği biri var mıymış?

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş