Kişilik: Kişilik kavramından, bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum, davranış örüntülerini içeren tüm ruhsal özellikler anlaşılır. Çok çeşitli toplumsal ve kişisel ortamlarda sergilenen, bireyin kendisini ve çevresini algılaması, ilişki kurma biçimi ve düşünceleri ile ilgili süre giden bir örüntüdür. Karakter: Genellikle kişilikle aynı anlamda kullanılır. Ancak, karakter kavramını kişiliğin en belirgin özellikleri olarak ayırma eğilimi de bulunmaktadır. Kişilik bozukluğu: Her insan

Bu konu 2702 kez görüntülendi 8 yorum aldı ...
Kişilik bozuklukları 2702 Reviews

  Konuyu değerlendir: Kişilik bozuklukları

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 2702 kez incelendi.

 1. #1
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Kişilik bozuklukları

  Kişilik: Kişilik kavramından, bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum, davranış örüntülerini içeren tüm ruhsal özellikler anlaşılır. Çok çeşitli toplumsal ve kişisel ortamlarda sergilenen, bireyin kendisini ve çevresini algılaması, ilişki kurma biçimi ve düşünceleri ile ilgili süre giden bir örüntüdür.

  Karakter: Genellikle kişilikle aynı anlamda kullanılır. Ancak, karakter kavramını kişiliğin en belirgin özellikleri olarak ayırma eğilimi de bulunmaktadır.

  Kişilik bozukluğu: Her insan çevresiyle sürekli etkileşim halindedir ve çevresine uyum sağlamaya çalışır. Kendi yararına olan, ama çevresine de ters düşmeyen çözümler geliştirir. Kendi dürtüleriyle çevre istemlerini bağdaştırmaya çalışır. Bu amaca genellikle egonun düzenleyici, uzlaştırıcı ve bütünleyici işlevleri ile ulaşır. Kişilik bozukluklarında uyumsuzluk ego ile çevre arasındadır. Kişilik bozukluğu kendini insanlar arası ilişkilerde gösterir. Kısaca kişilik bozukluğu, kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süre giden bir iç yaşantı ve davranış örüntüsüdür, yaygındır ve esnekliği yoktur, ergenlik veya genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur, sıkıntı ve işlevsellikte bozulmaya yol açar.

  Yaygınlık: Kişilik bozukluklarının toplumdaki yaygınlığı %6-9 dolayındadır. Genellikle kişilik bozukluğu ilk bulgusunu geç ergenlik ya da erken erişkinlikte gösterir. Bütün kişilik bozuklukları gözönüne alındığında kadın ve erkek cinsiyetler eşit olarak etkilenir.

  Nedenleri: Kişilik bozukluklarının nedeni multifaktoryeldir. Bazen biyolojik belirleyiciler bulunmaktadır. Genetik, perinatal travma, ensefalit veya kafa travması suçlanan bazı biyolojik faktörlerdir. Tek yumurta ikizlerinde yüksek oranda eş hastalanma görülür. Gelişimsel öyküleri sıklıkla bireysel zorluklar ve aile sorunlarını gösterir.

  Kişilik yapılarının temel ortak özellikleri

  1.
  Kişiliğin çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında atılır ve oluşur. Kişiliğin gelişmesi ergenlik ve delikanlılık çağının sonuna kadar sürer. Sonuçta kişilik uzun bir zaman diliminde şekillenir.

  2. Herkesin kişiliği kendine özgüdür.

  3.
  Kişilik uzun bir zaman diliminde şekillendiği için katıdır ve değişmez bir yapıdadır.

  4.
  Kişilik çizgileri ve nitelikleri egosintoniktir. Yani kişinin normaldışı davranışları kendini rahatsız etmez, tersine haz vericidir.

  5. Alloplastik uyum vardır. Yani kişilik bozukluğu olan bir kimse kendini çevreye değil, çevreyi kendisine uydurma yolunu seçer.

  Tedavi: Genellikle hastalar motive değillerdir. Buna karşılık pek çok ve karışık uygulamalar kullanılır. Psikoanaliz, psikoanalitik psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapisi, aile terapisi, çevre terapisi uygulanmaktadır. Diğer bir seçenek farmakoterapidir.

  Seyir ve prognoz: Değişkendir. Genellikle durağandır veya bozulmaya yol açarsa da bazı hastalar düzelebilir.

  Toplumumuzda ihtiyacı olan kişiler olduğunu düşünüyorum.Tedaviye başvurmalarında fayda var.


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Kişilik bozuklukları

        Kategori: Atış Serbest

        Konuyu Baslatan: S€®C€

        Cevaplar: 8

        Görüntüleme: 2702


 2. #2
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Şizotipal Kişilik Bozukluğu

  Genel özellikleri: Başlıca özelliği yakın ilişkilerde birdenbire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile belirli, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin yanısıra bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelenin dışında davranışların olduğu yaygın bir örüntünün olmasıdır. Toplumda yaygınlığı %3 dolayındadır. Strese tepki olarak çok kısa süren psikotik epizodlar yaşayabilirler (saatler süren). Küçük bir bölümünde şizofreni veya kısa psikotik bozukluk gelişebilir.

  Tanı:Şizotipal kişilik bozukluğu, DSM-IV tanı ölçütleri

  A. Aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, bilişsel veya algısal çarpıklıkların ve alışılmışın dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerde rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde yetersizlikle kendini gösteren, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntüdür.

  1. Referans fikirler.

  2.
  Davranışı etkileyen, kültürü ile uyumlu olmayan acayip inanışlar, büyüsel düşünceler.

  3. Olağandışı algısal yaşantılar, bedensel yanılsamalar.

  4.
  Acayip düşünüş ve konuşma biçimi.

  5. Kuşkuculuk ya da paranoid düşünce.

  6. Uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım.

  7.
  Acayip, kendine özgü davranış veya görünüm.

  8.
  Yakın arkadaş ve sırdaşların olmaması.

  9. Azalmayan aşırı toplumsal anksiyete, paranoid korkular.

  B.
  Şizofreninin, psikotik özellikler gösteren bir duygudurum bozukluğunun veya başka bir psikotik bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

 3. #3
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Antisosyal Kişilik Bozukluğu

  Genel özellikleri: Başlıca özelliği başkalarının haklarını saymama, başkalarının haklarına saldırma ile giden yaygın bir örüntü olmasıdır. Bu tanı 18 yaşından önce konmaz (18 yaşından önce Davranım bozukluğu tanısı kullanılır). Toplumda yaygınlığı, erkeklerde %3, kadınlarda %1 dolayındadır.

  Tanı:
  Antisosyal kişilik bozukluğu, DSM-IV tanı ölçütleri

  A. Aşağıdakilerden en az üçünün olması ile belirli, 15 yaşından beri süregelen, başkalarının haklarını saymama, başkalarının haklarına saldırma örüntüsü.

  1.
  Tutuklanması için zemin hazırlayan tekrarlayıcı eylemlerde bulunma, yasalara ve toplumsal kurallara ayak uyduramama.

  2. Sürekli yalan söyleme, takma isim kullanma, kişisel çıkar ve zevki için başkalarını atlatma.

  3. Dürtüsellik ve gelecek için tasarılar yapamama.

  4. Yineleyen kavgalar veya saldırılarla belirli sinirlilik ve saldırganlık.

  5. Kendi ve başkalarının güvenliği konusunda umursamazlık

  6.
  Bir işi sürekli götürememe, mali yükümlülüklerini yerine getirememe ile belirli sürekli sorumsuzluk.

  7.
  Başkalarına zarar verme, kötü davranma veya bir şey çalma durumuna karşı ilgisizlik veya bunlara kendine göre mantıklı açıklamalar getirme, vicdan azabı çekmeme.

  B. Kişi en az 18 yaşındadır.

  C.
  15 yaşından önce başlayan davranım bozukluğunun kanıtları vardır.

  D.
  Antisosyal davranış sadece şizofreni veya manik epizodun gidişi sırasında ortaya çıkmayabilir.

 4. #4
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Borderline Kişilik Bozukluğu

  Genel özellikleri: Kişilerarası ilişkilerde benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntü vardır. Yaygınlığı %2 çıvarındadır. Büyük çoğunluğunda 40.lı yaşlarda stabilite meydana gelir.

  Tanı:
  Borderline kişilik bozukluğu, DSM-IV tanı ölçütleri

  A.
  Aşağıdakilerden beşinin olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür.

  1. Gerçek veya hayali bir terkedilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme.

  2. Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelme, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin olması.

  3. Kimlik karmaşası: belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı veya kimlik duyumu.

  4. Kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik.

  5. Yineleyen özkıyımla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar.

  6. Duygudurumda belirgin tepkiselliğe bağlı instabilite.

  7.
  Kendini sürekli boşlukta hissetme.

  8. Uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol edememe.

  9. Stresle ilişkili geçici paranoid düşünce veya ağır dissosiyatif semptomlar.

 5. #5
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Narsisistik Kişilik Bozukluğu

  Genel özellikleri: Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi ve empati yapamama temel özellikleridir. Benlik saygıları kolay zedelenebilir. Yaygınlığı %2-6 olarak bilinmektedir. Bu tanıyı alanların %50-75’i erkektir.

  Tanı:

  Narsisistik kişilik bozukluğu, DSM-IV tanı ölçütleri

  A. Aşağıdakilerden en az beşinin olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi ve empati yapamamanın olduğu sürekli bir örüntüdür.

  1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır.

  2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar.

  3. Özel ve eşi bulunmaz birisi olduğuna ve ancak başka özel veya toplumsal durumu üstün kişilerin kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık edebileceğine inanır.

  4. Çok beğenilmek ister.

  5.
  Hak kazandığı duygusu vardır.

  6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır, amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanır.

  7.
  Empati yapamaz.

  8.
  Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığını sanır.

  9. küstah, kendini beğenmiş davranış ve tutumlar sergiler.

 6. #6
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Çekingen Kişilik Bozukluğu

  Genel özellikleri: Toplumsal ketlenmenin, yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli örüntüdür. Yayınlığı %0.5-1 arasındadır. Cinsiyetler arasında eşit oranda görülür. Başkaları tarafından “utangaç”, “ürkek”, “yalnız” ve “kendi halinde” kişiler olarak tanımlanırlar.

  Tanı:Çekingen kişilik bozukluğu, DSM-IV tanı ölçütleri

  A. Aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, toplumsal ketlenmenin, yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntüdür.

  1.
  Eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla kişiler arası ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınır.

  2. Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemez.

  3. Mahcup düşeceği, alay konusu olacağı korkusuyla yakın ilişkilerde tutukluk gösterir.

  4. Toplumsal durumlarda eleştirileceği ya da dışlanacağı üzerine kafa yorar.

  5.
  Yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle aynı ortamda bulunduğu durumlarda

  ketlenir.

  6. Kendisini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak görür.

  7. Mahcup düşebileceğinden ötürü kişisel girişimlerde bulunmak ya da yeni etkinliklere katılmak istemez.

 7. #7
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Bağımlı Kişilik Bozukluğu

  Genel özellikleri: Uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde, aşırı bir düzeyde kendisine bakılma gereksiniminin olduğu sürekli bir örüntüdür. Gerçek yaygınlığı bilinmiyor.

  Tanı:
  Bağımlı kişilik bozukluğu, DSM-IV tanı ölçütleri

  A. Aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde kendisine bakılma gereksiniminin aşırı olmasıyla giden sürekli bir örüntü.

  1. Başkalarından bol miktarda öğüt ve destek almazsa gündelik kararlarını vermekte güçlük çeker.

  2. Yaşamının çoğu alanında sorumluluk almak için başkalarına gereksinim duyar.

  3. Desteğini yitireceği ya da kabul görmeyeceği korkusuyla başkaları ile aynı görüşü paylaşmadığını söylemekte zorluk çeker.

  4. Tasarıları başlatma, kendi başına iş yapma zorluğu vardır.

  5. Başkalarının bakım ve desteğini sağlamak için hoş olmayan şeyleri yapmayı isteyecek kadar aşırıya gider.

  6. Kendine bakamayacağına ilişkin aşırı korku nedeniyle tek başına kaldığında kendisini rahatsız veya çaresiz hisseder.

  7. Yakın bir ilişki sonlandığında bir bakım ve destek kaynağı olarak derhal başka bir ilişki arayışı içine girer.

  8. Kendi kendine bakma durumunda bırakılacağı üzerine gerçekçi olmayan bir biçimde kafa yorar.

 8. #8
  zeytin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  02.10.2008
  Yaş;
  34
  Mesajlar
  10
  Konular
  3
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Tecrübe Puanı
  0
  @zeytin

  Standart

  güzel konu.. teşekkürler.

 9. #9
  Dygsuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  30.07.2008
  Mesajlar
  10.793
  Konular
  3263
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  3
  Tecrübe Puanı
  1050
  @Dygsuz

  Standart

  Çok güzel bir konuya deyinmişsin asi.

  HER İNSANIN ÜÇ KİŞİLİĞİ VARDIR;

  SAHİP OLDUĞU,

  SAHİP OLDUĞUNU SANDIĞI,

  ORTAYA KOYDUĞU.

  A. Karr

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş