TARİHİ SÖZLER Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir. Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

Bu konu 3009 kez görüntülendi 8 yorum aldı ...
TARİHİ SÖZLER 3009 Reviews

  Konuyu değerlendir: TARİHİ SÖZLER

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 3009 kez incelendi.

 1. #1
  Gara Lele
  Gara Lele - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart TARİHİ SÖZLER


  TARİHİ SÖZLER  Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.

  Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

  Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

  Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

  Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

  Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.

  Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatın-dadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

  Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

  Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

  Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

  İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

  Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

  Dünyada ve dünya milletleri arasında sükü»n, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

  Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

  Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

  Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

  Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.
  Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

  Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

  Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

  Ya istiklal, ya ölüm.

  Bilim, gerçeği bilmektir.

  Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

  Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

  Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

  Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

  Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.

  Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

  Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller . ister.

  Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

  Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

  Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

  Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

  Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

  Cumhuriyet fazilettir.

  Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

  Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.

  Türk, öğün, çalış, güven.

  Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
  Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

  İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

  Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.

  Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

  Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

  Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
  Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

  Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

  Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

  Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

  Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

  Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

  Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

  Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

  Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklall ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

  Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

  Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de "iyi anne" olmalarıdır.

  Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

  Dünyada her şey kadının eseridir.

  Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

  Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

  Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

  Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

  Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

  Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

  Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

  Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

  Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

  Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

  Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

  Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

  Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.
  Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

  Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

  Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

  Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

  Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

  Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

  Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.

  Halkın sesi, Hak'ın sesidir.

  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

  öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.
  öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.

  öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

  Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabil mesi, kavrayabilmesidir.

  Millü®, ince duygulan, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.

  Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

  Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

  Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz.

  Fakat sanatkar olamazsınız.

  Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

  Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

  Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

  Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.

  Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

  Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görev saymak gerekir.

  Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

  Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir.

  Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

  Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

  Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

  Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya lü¢yıktır.

  Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

  M. KEMAL ATATÜRK

  "Bir kadında zeka aranılan bir özellik değildir.Önemli olan sadakattir.Benim annem bir dahi değildi ama Alman ülküsüne benim gibi üstün bir evlat yetiştirdi!"-Adolf Hitler

  "Önceleri Yahudilerin bir ıssız adada yada benzeri ortamda toplanmasını düşünüyordum ama onları tanıdıkça her birinin görüldükleri yerde öldürülmeleri gerektiğine karar verdim."-Adolf Hitler

  ''On dört yaşımdan beri papazların belletmeye çalıştıkları safsataların tesirinden kendimi kurtardım.Kesinlikle inanıyorum ki,bu deli saçması gösterileri birisi dinamitle havaya uçurmalıdır.''-Adolf Hitler

  "Gözlerimi kapattığımda bilemeyeceğim,ama şimdi biliyorum;parti yaşayacak ve insan iradesinin sınırlarını aşarak,Almanya'yı şanlı bir geleceğe hazırlayacak.İnanıyorum ve biliyorum..."-Adolf Hitler

  "Bir erkeğin ailesi ve ulusu açlık tehlikesi ile karşılaşmadığı sürece avcılık çok ahlaksızca bir eylemdir."-Adolf Hitler

  Bayrak denen şey pislik yığını üzerine çekilen paçavradır.”-Benito Mussoloni


  "Bir insanın ölümü dramatik,on insanınki trajiktir.Bir milyonun ölümü ise sadece bir istatistiktir."-Josef Stalin

  "Dünyaya bir daha gelecek olsam,reklamcılık yapmak isterdim. "-Franklin D. Roosevelt

  "Ayakta ölmek,diz üstü yaşamaktan daha iyidir."-Franklin D. Roosevelt

  "Korkulacak tek şey korkunun kendisidir."-Franklin D. Roosevelt

  "Birisi yapabilir misin diye sorarsa,elbette! diye cevap ver,sonra da nasıl yapılacağını araştırmaya başla."-Theodore Roosevelt

  "En iyi Kızılderili'nin ölü Kızılderili olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmeyeceğim.Ama onda dokuzunun ölü olması gerektiğine inanıyorum;üstelik onuncu vakayı da pek öyle derinlemesine soruşturmak niyetinde olmayacağımı belirtmeliyim."-Theodore Roosevelt


  "Yoksulluk çok pahalı bir lüks.Maliyetini karşılayamayız.''-Eleanor Roosevelt


  "Şampanya soğuk,büyük miktarlarda ve bedava olmalıdır."-Winston Churchill

  "İtfaiye ile ateş arasında tarafsız kalamam!"-Winston Churchill

  "Kısa sözler en iyisidir.Hele eski sözler kısa olursa daha da iyidir."-Winston Churchill

  "Dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa yarını kaybederiz "-Winston Churchill

  "Amerikalılar her zaman doğru olanı yapacaktır,tüm diğer seçenekleri tükettikten sonra…"-Winston Churchill

  "Başarı hevesinizi kaybetmeden başarısızlıktan başarısızlığa koşmaktır."-Winston Churchill

  “Bir damla petrol bir damla kandan değerlidir.”-Winston Churchill


  Matematik problemleriniz size zor geliyor diye yakınmayın,inanın benimkiler daha zor."-Albert Einstein

  "İnsanların önyargılarını yıkmanın atomu parçalamaktan daha zor olduğu bir çağda yaşıyoruz." Albert Einstein

  "Her şey olabildiğince basit olmalı ama daha basit değil."-Albert Einstein

  “İki şey sonsuzdur,insanoğlunun aptallığı ve kainat,ama ikincisinden o kadar emin değilim...”-Albert Einstein

  "Geleceği düşünerek kuşkulanmak yersizdir.Çünkü gelecek,düşünsek de düşünmesek de gelecektir."-Albert Einstein

  "Sıra dışı büyük insanlar,daima sıradan insanların şiddetli muhalefetiyle karsilasirlar."-Albert Einstein

  "Hayat bisiklet gibidir,dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir."-Albert Einstein

  "Tabiat hakkında en anlaşılmaz olan,onun anlaşılabilir olmasıdır."-Albert Einstein

  "Tanrı’nın nasıl düşündüğünü bilmek istiyorum.Gerisi detaydır."-Albert Einstein

  "Bilimde bulunduğumuz nokta çocuk oyuncağıdır,ama elimizde olan da budur."-Albert Einstein

  "Geçmişten öğren,bugün için yaşa,yarın için umut et.Önemli olan;soru sormaktan vazgeçme..."-Albert Einstein

  "Bütün bilim günlük düşüncenin işlemden geçirilmesinden başka bir şey değildir."-Albert Einstein


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: TARİHİ SÖZLER

        Kategori: Güzel Sözler ve SMS Mesajları

        Konuyu Baslatan: Gara Lele

        Cevaplar: 8

        Görüntüleme: 3009


 2. #2
  Apancene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  04.08.2008
  Mesajlar
  4.254
  Konular
  278
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Tecrübe Puanı
  696
  @Apancene

  Standart

  değişik ekleme bi daha okuyacam ..

 3. #3
  llalezar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  04.08.2008
  Mesajlar
  112
  Konular
  1
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Tecrübe Puanı
  557
  @llalezar

  Standart

  guzel paylasım bu düşuncede bır mıllet yıkılmaz emin ol

 4. #4
  Gara Lele
  Gara Lele - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  heye mencedee

 5. #5
  Dygsuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  30.07.2008
  Mesajlar
  10.793
  Konular
  3263
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  3
  Tecrübe Puanı
  1029
  @Dygsuz

  Standart

  Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

  Teşekkürler Gara Lele

 6. #6
  Enes_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  16.08.2008
  Mesajlar
  493
  Konular
  192
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Tecrübe Puanı
  564
  @Enes_

  Standart
  selamünaleyküm;


  ALLAH razı olsun abim.yanlız abimin yegeni olduğun için hakkını helal etmeni dileyerek bir tavsiyede bulunayım(çünkü sözlerimi yanlış anlamayacağını biliyorum).bunları kısa kısa olarak eklersen daha hayırlı olur.çünkü uzun yazılar nedense nefsimize ağır geliyor ve okumuyoruz...............  Bin sene de okusam ne biliyorsun diye sorsalar bana ?
  HADDİMİ BİLİRİM derim

  yaşamak için doğdum ölmek için yaşıyorum;gün gelecek yaşamak için ölecegim


 7. #7
  Gara Lele
  Gara Lele - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  sen haklısan abim önerin için saolasan menim hatalarımı deyinki mende birde o hataya tüşmüyüm saolasan tekrar

 8. #8
  Enes_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  16.08.2008
  Mesajlar
  493
  Konular
  192
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Tecrübe Puanı
  564
  @Enes_

  Standart

  Alıntı Gara Lele Rumuzlu Üyeden Alıntı
  sen haklısan abim önerin için saolasan menim hatalarımı deyinki mende birde o hataya tüşmüyüm saolasan tekrar


  selamünaleyküm;estağfirullah abim hata degil seninki dedigim gibi bizlerin nefsine ağır gelir malesef uzun yazılar ve o yazıdaki önemli noktalkarı okumadan hemen teşekkür ederiz.ama bakma sen teşekkür ettigimize emin ol ki hepsini okumamışızdır


  sana bir örnek vereyim.bazen öyle oluyor ki yazdığım mesaj yorum istiyor yada şöyle bir başlık açıyorum yazılan mesajı okumadan teşekkür mesajı açanlar;ve onlara sitem ediyorum.birisi çıkıyor ve altına şöyle yazıyor  teşekkür ederim güzel bir paylaşım gülermisin ağlarmısın


  Konu Enes_ tarafından (25.09.2008 Saat 20:22 ) değiş;tirilmiş;tir.  Bin sene de okusam ne biliyorsun diye sorsalar bana ?
  HADDİMİ BİLİRİM derim

  yaşamak için doğdum ölmek için yaşıyorum;gün gelecek yaşamak için ölecegim


 9. #9
  Gara Lele
  Gara Lele - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  haklısın abi birde abi burda hata yapmamış olabilirim ama başka bir konuda hatam olursa diye dedim

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş