1836 Başhoca İshak Efendi'nin ölümü 1836 İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması 11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251) 26 Kasım 1837

Bu konu 1334 kez görüntülendi 1 yorum aldı ...
Osmanlı tarihi (kronoloji 1836-1860 1334 Reviews

  Konuyu değerlendir: Osmanlı tarihi (kronoloji 1836-1860

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1334 kez incelendi.

 1. #1
  Vuslata Hasret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12.10.2009
  Mesajlar
  8.963
  Konular
  4260
  Beğendikleri
  16
  Beğenileri
  14
  Tecrübe Puanı
  668
  @Vuslata Hasret

  Standart Osmanlı tarihi (kronoloji 1836-1860

  1836
  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

  1836
  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

  26 Kasım 1837
  Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

  1838
  Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

  1838
  Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

  1838
  Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

  24 Mart 1838
  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

  16 Ağustos 1838
  İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

  1839
  "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

  1839
  Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

  1839-1844
  Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

  1839-1845
  Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

  24 Haziran 1839
  Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

  1 Temmuz 1839
  II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi

  3 Kasım 1839
  Tanzimat Fermanı'nın ilanı

  3 Mayıs 1840
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

  1840
  Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

  1840
  Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

  1840
  Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

  1840
  Posta Nezareti'nin kurulması

  21 Aralık 1840
  Namık Kemal'in doğumu

  1841
  Lübnan olayları

  1841-1906
  Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

  24 Mayıs 1841
  İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması

  13 Temmuz 1841
  Londra Boğazlar Mukavelenamesi

  1842
  Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

  1842-1910
  Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

  1843
  Hereke Fabrikası'nın kurulması

  1843
  Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

  1843
  Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

  1843
  Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

  1 Şubat 1844
  Tashih-i sikke

  1844
  Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

  1845
  İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

  1845
  Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

  Ocak 1845
  Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti

  13 Mart 1845
  Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

  10 Nisan 1845
  Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

  1846
  Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

  1846
  Rus Ticaret Muahedesi

  16 Şubat 1846
  Zabtiye müşiriyetinin kurulması

  Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

  1847
  Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

  1847
  Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

  1847
  Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

  1847
  İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

  1 Mart 1847
  Recaizade Ekrem'in doğumu

  1848
  Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

  1848
  Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1848
  İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

  16 Mart 1848
  İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

  18 Kasım 1848
  Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

  1849
  Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

  1850
  1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1850
  Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1850
  İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

  1850
  Muallim Naci'nin doğumu

  12 Mart 1850
  Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

  1851
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1851
  Londra Sergisi

  1851
  Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması

  18 Temmuz 1851
  Encümen-i Daniş'in kurulması

  1852
  Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Osmanlı tarihi (kronoloji 1836-1860

        Kategori: Türk Tarihi

        Konuyu Baslatan: Vuslata Hasret

        Cevaplar: 1

        Görüntüleme: 1334


 2. #2
  Vuslata Hasret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12.10.2009
  Mesajlar
  8.963
  Konular
  4260
  Beğendikleri
  16
  Beğenileri
  14
  Tecrübe Puanı
  668
  @Vuslata Hasret

  Standart

  1853
  "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

  1853
  İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

  1854
  İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

  1854
  Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

  1854
  İhtisab teşkilatının lağvı

  12 Mart 1854
  Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

  1855
  Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]

  1855
  Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

  1855
  Paris Sergisi

  16 Ağustos 1855
  İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

  9 Eylül 1855
  Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

  14 Kasım 1855
  Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

  1856
  Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

  1856
  Bank-ı Osmani'nin kurulması

  1856
  Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

  1856
  Islahat Fermanı

  1856-1860
  Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

  1856-1866
  İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

  15 Şubat 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

  18 Şubat 1856
  Islahat Fermanı'nın ilanı

  30 Mart 1856
  Paris Barış Antlaşması

  30 Mart 1856
  Rusya'nın bozguna uğraması

  30 Mart 1856
  Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

  22 Mayıs 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

  1857
  Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

  1857
  Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

  1857
  Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

  1857-1862
  Beyrut - Şam şosesinin yapımı

  17 Mart 1857
  Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

  6 Kasım 1857
  Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

  1858
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1858
  Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

  1858
  Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması

  1858-1859
  Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

  6 Haziran 1858
  Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

  8 Haziran 1858
  Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

  1859
  Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

  1859
  Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

  12 Şubat 1859
  Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu


Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş