1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu 1860 İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları 1860-1861

Bu konu 1615 kez görüntülendi 1 yorum aldı ...
Osmanlı tarihi (kronoloji 1860-1886) 1615 Reviews

  Konuyu değerlendir: Osmanlı tarihi (kronoloji 1860-1886)

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1615 kez incelendi.

 1. #1
  Vuslata Hasret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12.10.2009
  Mesajlar
  8.963
  Konular
  4260
  Beğendikleri
  16
  Beğenileri
  14
  Tecrübe Puanı
  668
  @Vuslata Hasret

  Standart Osmanlı tarihi (kronoloji 1860-1886)

  1860
  Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

  1860
  İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

  1860-1861
  Lübnan ve Suriye Olayları

  1860-1861
  Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

  22 Ekim 1860
  Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

  1861
  Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

  1861
  Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

  1861
  Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

  1861-1866
  Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

  9 Haziran 1861
  Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

  9 Haziran 1861
  David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması

  29 Nisan 1861
  Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

  1862
  Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

  1862
  Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

  1862
  Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

  1862
  Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

  1862
  Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

  1862
  Mahrec-i Aklam'ın kurulması

  20 Temmuz 1862
  Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

  8 Ekim 1862
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi

  1863
  Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

  1863
  Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

  1863
  İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

  1863
  Menafi Sandığı'nın kurulması

  1863
  Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

  1863
  Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

  13 Ocak 1863
  Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

  18 Şubat 1863
  Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı

  1864
  Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

  1864
  İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

  1864
  Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

  1864
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

  1864
  Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

  1864-1876
  Paris'e talebe gönderilmesi

  8 Ekim 1864
  Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

  1865
  Müstakil Romen kilisesinin kurulması

  1865
  İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

  1865
  Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

  Eylül 1865
  Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi

  1866
  Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

  1866
  Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu

  1866
  Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

  1866
  Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

  1866
  Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

  1866
  Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1866-1867
  Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

  1867
  Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

  1867
  Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

  1867
  Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

  1867
  Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

  1867
  Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

  1867
  Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

  1867
  Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu

  1867
  Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

  1867-1876
  İzmir Rıhtımı'nın inşası

  22 Şubat 1867
  Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

  8 Haziran 1867
  Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

  21 Haziran 1867
  Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

  1868
  Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

  1868
  Galatasaray Sultanisi'nin açılması

  1868
  İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

  1868
  Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

  1868
  Yunan postasının kapatılması

  1868
  Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

  1868
  Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

  1 Mart 1868
  Adliye Nezareti'nin kurulması

  1 Nisan 1868
  Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

  1 Eylül 1868
  Mekteb-i Sultani'nin açılması

  1869
  Süveyş Kanalı'nın açılması

  1869
  Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

  1869
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

  1869
  Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

  8 Nisan 1869
  İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

  26 Ağustos 1869
  Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

  2 Eylül 1869
  Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

  Ekim 1869
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

  1870
  Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

  1870
  Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

  1870
  Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

  1870
  Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

  1870
  Darülfünunun açılması teşebbüsü

  1870-1927
  Kemaledin Bey (mimar)

  20 Şubat 1870
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması

  26 Nisan 1870
  Darü'l-Muallimat'ın açılması

  2 Temmuz 1870
  Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması

  Ekim 1870
  Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi

  1871
  Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

  1871
  Saint-Esprit okulunun kurulması

  1871
  Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

  1871
  Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Osmanlı tarihi (kronoloji 1860-1886)

        Kategori: Türk Tarihi

        Konuyu Baslatan: Vuslata Hasret

        Cevaplar: 1

        Görüntüleme: 1615


 2. #2
  Vuslata Hasret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12.10.2009
  Mesajlar
  8.963
  Konular
  4260
  Beğendikleri
  16
  Beğenileri
  14
  Tecrübe Puanı
  668
  @Vuslata Hasret

  Standart

  1871
  Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

  22 Ocak 1871
  İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

  13 Eylül 1871
  Şinasi'nin ölümü

  1872
  Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

  1872
  Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

  1873
  Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

  1873
  Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

  Haziran 1873
  Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

  1874
  Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

  1874
  Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

  1874
  Kara gümrüklerinin lağvı

  1874
  Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

  1874-1875
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

  1875
  Bosna-Hersek isyanları

  1875
  Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

  1876
  Bulgar isyanları

  1876
  Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  1876
  Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu

  1876
  Meşrutiyet'in ilanı

  1876
  İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

  1876
  İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

  1876
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

  1876
  Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması

  23 Mart 1876
  Ziya Gökalp'in doğumu

  23 Aralık 1876
  I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

  1877
  Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

  1877
  Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

  1877-1878
  Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

  19 Mart 1877
  İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

  25 Eylül 1877
  Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

  5 Ekim 1877
  Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

  13 Aralık 1877
  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili

  1878
  Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

  1878
  Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

  1878
  Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

  1878
  Ermeni meselesinin zuhuru

  1878
  Ali Suavi'nin öldürülmesi

  1878
  Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

  1878
  Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

  1878
  Makedonya meselesinin ortaya çıkması

  13 Şubat 1878
  Meclisin kapatılması

  Ekim 1878
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

  1879
  II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

  1879
  Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

  1879
  Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

  1879
  Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

  1880
  Vergi reformu

  1880
  Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

  1880
  İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  1880
  Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

  13 Mart 1880
  İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

  17 Mayıs 1880
  Ziya Paşa'nın ölümü

  Ekim 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  20 Aralık 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması

  1881
  Mustafa Kemal'in Doğumu (ATATÜRK)

  1881
  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

  1881
  Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

  1881
  Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

  1882
  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

  1882
  Muharrem Kararnamesi'nin neşri

  2 Ocak 1882
  Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

  1883
  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

  20 Haziran 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

  1 Kasım 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması

  2 Aralık 1884
  Yahya Kemal'in doğumu

  1885
  Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

  1885
  Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

  18 Eylül 1885
  Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması


Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş