1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması 1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi 1887

Bu konu 1160 kez görüntülendi 1 yorum aldı ...
Osmalı tarihi (kronoloji 1886-1924) 1160 Reviews

  Konuyu değerlendir: Osmalı tarihi (kronoloji 1886-1924)

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1160 kez incelendi.

 1. #1
  Vuslata Hasret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12.10.2009
  Mesajlar
  8.963
  Konular
  4260
  Beğendikleri
  16
  Beğenileri
  14
  Tecrübe Puanı
  668
  @Vuslata Hasret

  Standart Osmalı tarihi (kronoloji 1886-1924)

  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

  1886-1887
  Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

  1887
  Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

  1887
  Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

  5 Şubat 1887
  Beşir Fuad'ın intiharı

  1888
  Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1888
  Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

  2 Aralık 1888
  Namık Kemal'in ölümü

  1889
  İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

  1889
  İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

  27 Mart 1889
  Yakup Kadri'nin doğumu

  1890
  Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

  1891
  Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

  1891
  Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

  1891
  Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

  1891
  Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

  3 Kasım 1891
  Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması

  1892
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

  1892
  Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

  1893-1896
  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

  1894
  Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

  1894
  Sasun'da Ermeni olayları

  1894
  Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

  1895
  İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

  1895
  Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  1895
  Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

  1895
  Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

  14 Şubat 1895
  Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi

  1896
  Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

  1896
  Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

  1896
  Girit isyanının alevlenmesi

  1896
  Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

  1897
  Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

  17 Nisan 1897
  Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

  1898
  Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

  1899
  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1899
  Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

  1900
  Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

  1900
  İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  31 Ağustos 1900
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

  1901
  Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü

  1901
  Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

  1901-1908
  Hicaz demiryolu hattının yapımı

  1902
  Yemen isyanlarının tekrar başlaması

  1902
  Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

  23 Kasım 1902
  Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti

  23 Kasım 1902
  Cum'a-ı Bala ayaklanması

  23 Kasım 1902
  Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması

  8 Aralık 1902
  Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini

  1903
  İdadilerin altı yıla çıkarılması

  2-3 Ağustos 1903
  İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

  2-3 Ağustos 1903
  Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

  31 Ağustos 1903
  Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması

  Eylül 1903
  Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi

  1904
  Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

  1905
  Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

  21 Temmuz 1905
  Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri

  1906
  Akabe olayları ve Akabe krizi

  1908
  Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması

  1908
  Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

  23 Temmuz 1908
  II. Meşrutiyet'in ilanı

  5 Ekim 1908
  Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.

  6 Ekim 1908
  Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri

  17 Aralık 1908
  II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması

  1909
  Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

  1909
  Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

  1909
  Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması

  1909-1910
  Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

  27 Şubat 1909
  Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi

  13 Nisan 1909
  31 Mart Olayı

  19 Nisan 1909
  Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması

  27 Nisan 1909
  II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması

  21 Ağustos 1909
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması

  17 Aralık 1909
  Meclisin açılması

  1910
  Arnavutlar'ın ayaklanmaları

  1910
  Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

  1910
  Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).

  1911
  Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

  1911
  İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

  1911
  Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

  1911-1912
  Osmanlı İtalyan Savaşı

  1912
  Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı

  1912-1913
  Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

  18 Ocak 1912
  Meclis-i Meb'usan'ın feshi

  25 Mart 1912
  Türk Ocaklarının kurulması

  18 Nisan 1912
  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması

  18 Nisan 1912
  İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri

  5 Ağustos 1912
  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi

  22 Temmuz 1912
  Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine

  Eylül - Ekim 1912
  I. Balkan Savaşı

  15 Ekim 1912
  Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Osmalı tarihi (kronoloji 1886-1924)

        Kategori: Türk Tarihi

        Konuyu Baslatan: Vuslata Hasret

        Cevaplar: 1

        Görüntüleme: 1160


 2. #2
  Vuslata Hasret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12.10.2009
  Mesajlar
  8.963
  Konular
  4260
  Beğendikleri
  16
  Beğenileri
  14
  Tecrübe Puanı
  668
  @Vuslata Hasret

  Standart

  29 Ekim 1912
  Kamil Paşa'nın sadareti

  29 Kasım 1912
  Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi

  1913
  Liselerin mevcut idadilerin yerini alması

  23 Ocak 1913
  Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti

  13 Mart 1913
  Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)

  30 Mayıs 1913
  I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi

  11 Haziran 1913
  Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti

  29 Haziran 1913
  Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

  21 Temmuz 1913
  Edirne'nin geri alınması

  29 Ağustos 1913
  Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması

  14 Kasım 1913
  Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

  14 Aralık 1913
  Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

  1914
  Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

  1914
  Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

  1914
  Islah-ı Medaris Nizamnamesi

  1914
  Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)

  8 Şubat 1914
  Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")

  14 Mayıs 1914
  III. Dönem Meslis-i Meb'usan

  28 Haziran 1914
  Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi

  28 Temmuz 1914
  Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı

  1 Ağustos 1914
  Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı

  2 Ağustos 1914
  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)

  2 Ağustos 1914
  Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

  4 Ağustos 1914
  Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması

  10 Ağustos 1914
  Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

  9 Eylül 1914
  1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

  12 Eylül 1914
  İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması

  29 Eylül 1914
  İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması

  29 Ekim 1914
  Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

  Kasım - Aralık 1914
  Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

  3 Kasım 1914
  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  5 Kasım 1914
  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  11 Kasım 1914
  Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı

  14 Kasım 1914
  Cihad-ı Ekber ilanı

  14 Kasım 1914
  İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması

  18 Aralık 1914
  Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi

  1915
  Evrak-ı nakdiyye çıkarılması

  1915
  Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

  1915
  Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

  Ocak - Şubat 1915
  Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

  Ocak - 18 Mart 1915
  Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

  27 Mayıs 1915
  Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

  1916
  Hicaz ve Mekke'nin kaybı

  1916
  İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması

  1916
  Tevhid-i Meskukat Kanunu

  1916
  Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

  1917
  Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması

  1917
  Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü

  1917
  Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

  1917
  Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı

  1917
  Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü

  25 Mart 1917
  Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

  6 Nisan 1917
  Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı

  1918
  Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü

  3 Mart 1918
  Brest Litowsk Antlaşması

  3 Temmuz 1918
  Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması

  2 Ekim 1918
  Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

  8 Ekim 1918
  Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti

  30 Ekim 1918
  Mondros Mütarekesi'nin imzalanması

  3-4 Kasım 1918
  Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri

  8 Kasım 1918
  İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti

  13 Kasım 1918
  İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

  1919
  Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası

  1919
  İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması

  4 Mart 1919
  4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi

  15 Mayıs 1919
  Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri

  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi

  23 Temmuz 1919
  Erzurum Kongresi

  4 Eylül 1919
  Sivas Kongresi

  2 Ekim 1919
  Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti

  22 Ekim 1919
  Amasya Protokolü

  24 Ekim 1919
  Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

  29 Kasım 1919
  Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı

  1920
  Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi

  16 Mart 1920
  İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi

  5 Nisan 1920
  Ferid Paşa'nın sadareti

  11 Mayıs 1920
  Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

  10 Ağustos 1920
  İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması

  2-3 Aralık 1920
  Gümrü Antlaşması'nın imzalanması

  1921
  Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü

  27 Ocak - 12 Şubat 1921
  Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti

  31 Mart 1921
  II. İnönü Zaferi

  3 Eylül 1921
  Sakarya Meydan Savaşı

  20 Eylül 1921
  Fransa ile barış

  1922
  Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi

  27 Ağustos 1922
  Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

  30 Ağustos 1922
  Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi

  9 Eylül 1922
  İzmir'in kurtuluşu

  11 Ekim 1922
  Mudanya Mütarekesi

  1 Kasım 1922
  Saltanatın ilgası

  16 Kasım 1922
  Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması

  16 Kasım 1922
  Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi

  1923
  Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması

  24 Temmuz 1923
  Lozan Barış Antlaşması

  25 Eylül 1923
  Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi

  13 Ekim 1923
  Ankara'nın başşehir olarak kabulü

  29 Ekim 1923
  Cumhuriyet'in ilanı

  3 Mart 1924
  Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş