• Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla söhbətə dəysin. Öyle insanlar arayın ki, onlarla sohbet iyi bir kitaba eşit olsun. Öyle kitaplar da arayın ki, okuduğunuz zaman filozoflarla sohbete değsin. Ə. H. Bəhmənyar *** • Bədii əsərin ömrü onun xalq tərəfindən bəyənilməsindən asılıdır.

Bu konu 10657 kez görüntülendi 1 yorum aldı ...
Azerbaycan'nın önemli şahsiyetlerinden anlamlı sözler. 10657 Reviews

  Konuyu değerlendir: Azerbaycan'nın önemli şahsiyetlerinden anlamlı sözler.

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 10657 kez incelendi.

 1. #1
  Dygsuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  30.07.2008
  Mesajlar
  10.801
  Konular
  3263
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  4
  Tecrübe Puanı
  980
  @Dygsuz

  Standart Azerbaycan'nın önemli şahsiyetlerinden anlamlı sözler.

  • Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla söhbətə dəysin.

  Öyle insanlar arayın ki, onlarla sohbet iyi bir kitaba eşit olsun. Öyle kitaplar da arayın ki, okuduğunuz zaman filozoflarla sohbete değsin.

  Ə. H. Bəhmənyar

  ***

  • Bədii əsərin ömrü onun xalq tərəfindən bəyənilməsindən asılıdır.

  Sanat eserinin ömrü onun halk tarafından beğenilmesine bağlıdır.

  S. Vurğun

  ***

  • Kişi bir sənəti bilər xalis
  • Çoxuna meyl edən qalar naqis

  Kişi bir mesleği biler halis
  Çokuna meyleden kalar nakıs.

  Seyid Əzim

  ***

  • Yaxşı kitab çox qiymətli xəzinədir.

  İyi bir kitap çok kıymetli bir hazinedir.

  H. Zərdabi

  ***

  • Axmaqlarla oturub-durmaqdansa, kitabla tənha oturmaq yaxşıdır.

  Kitapla başbaşa kalmak abdallarla konuşmaktan daha iyi.

  Q. Zakir

  ***

  • Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs
  • Dünyada mərifət qazana bilməz.

  Bilim öğrenmeyi ar bilen herkes
  Dünyada marifet kazana bilmez.

  Nizami

  ***

  • Bir elm öyrənmək istədikdə sən
  • Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən
  • Kamil bir palançı olsa da insan
  • Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

  Bir bilim öğrenmek istedikte sen
  Çalış ki, her şeyi kamil bilesen
  Kamil bir palancı olsa da insan
  İyidir yarımçık şapkacılıktan.

  Nizami

  ***

  • Dünyada nə qədər kitab var belə
  • Çalışıb əlləşib gətirdim ələ
  • Oxudum, oxudum, sonra da vardım
  • Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım.

  Dünyada ne kadar kitap var bele
  Çalışıp vuruşup getirdim ele
  Okudum, okudum, sonra da vardım
  Her gizli hazneden bir dür çıkardm.

  Nizami

  ***

  • Elmi bələkdən qəbrədək öyrənmək lazımdır.

  Bilimi kundaktan mezara kadar öğrenmek gerekir.

  Sədi

  ***

  • Oxuduğuna əməl etməyən alim məşəl gəzdirən kora bənzər.

  Okuduğuna uymayan bilgin meşale gezdiren köre benzer.

  Sədi

  ***

  • Bu günü daha yaxşı görmək üçün keçmişi bilməliyik.

  Bugünü daha iyi görmek için geçmişimizi bilmeliyiz.

  Ömər Xəyyam

  ***

  • Yarat bir əsər ki, adın ucalsın
  • Sən ölüb gedərkən yerində qalsın

  Yarat bir eser ki, adın yücelsin
  Sen ölüp giderken yerinde kalsın.

  Ə. Cami

  ***

  • Lazım olan bir sənəti axtar sən
  • Veyil-veyil dolanmaq çox yamandır.
  • Lazım olan bir sənəti tapdınmı
  • Möhkəm yapış, əldən vermə, amandır.

  Lazım olan bir mesleği ara sen
  Sergerdanca dolaşmak çok yamandır
  Lazım olan bir mesleği buldunmu
  Sıkıca tut, elden verme, amandır.

  Ə. Cami

  ***

  • Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır.

  Herbir milletin refahı ve faaliyetinin en önemli faktörü bilim ve ahlaktır.

  A. Şaiq

  ***

  • Müdrik şəxs vəzifəli adamlara möhtac olmaya bilər. Amma vəzifəli şəxslər müdrik adama möhtacdırlar.

  Bilge bir insan görevli şahıslara muhtaç olmayabilir. Ama görevli şahıslar bilge bir insana her zaman muhtaç.

  M. Ş. Vazeh

  ***

  • İnsan qılıncının kəskinliyi ilə qəhrəman ola bilməz, ağlın kəskin olması lazımdır.

  İnsan, kılıncının keskinliği ile kahraman olamaz, ağlın keskin olması lazım.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Sözün də su kimi lətafəti var
  • Hər sözü az desən daha xoş olar
  • Bir inci saflığı varsa da suda
  • Artıq içiləndə dərd verir su da.

  Sözün de su gibi letafeti var
  Her sözü az desen daha hoş olar
  Bir inci saflığı varsa da suda
  Fazla içildikte dert verir su da.

  Nizami

  ***

  • Ədəb sayılsa da məclisdə susmaq
  • Məsləhət zamanı danışmaq gərək
  • İki şey ağıla nöqsan sayılır
  • Yersiz susmaq ilə yersiz söz demək

  Edep sayılsa da mecliste susmak
  Gerektiği zaman konuşmak gerek
  İki şey akla noksan sayılır
  Yersiz susmak ile yersiz söz demek.

  Sədi

  ***

  • Gil qabın möhkəmliyini səsi ilə yoxlayan kimi, insanı da ağzından çıxan söz ilə yoxlayırlar.

  Kil kabın sertliğini sesi ile sınayan gibi, insanı da ağzından çıkan sözle sınarlar.

  Əbül Fərəc

  ***

  • Elə cinayət var ki, bağışlanmır, bu vətənə xəyanətdir.

  Öyle cinayet var ki, asla affedilemez. Bu, Vatana ihanettir.

  Ə. H. Bəhmənyar

  ***

  • Vətənin sevməyən insan olmaz
  • Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz.

  Vatanın sevmeyen insan olmaz
  Olsa da o şahısta vicdan olmaz.

  A. Səhhət

  ***

  • Bir yoxsul qürbətdə şah olsa əgər
  • Hər axşam o vətən deyib ah çəkər.

  Bir yoksul kurbette padişah olsa eger
  Her akşam o Vatan deyip ah çeker.

  Əssar Təbrizi

  ***

  • Milli qüsurlara görə millətə nifrət edən alçaqdır.

  Milli kusurlara göre milletine nefret edenler alçaktır.

  Y. V. Çəmənzəminli

  ***

  • Amal uğrunda ölmək-əbədi yaşamaqdır.

  Amal uğruna ölmek- ebedi yaşamak demek.

  Ş. M. Xiyabani

  ***

  • Bir mərd ilə ağı yesən şirindir
  • Yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz.

  Bir mert ile ağı yesen şirindir
  Yüz namertle şeker yesen tad olmaz.

  Aşıq Ələsgər

  ***

  • Döyüş meydanında can versə insan
  • Xoşdur, namərdliklə qoyub qaçmaqdan.

  Savaş meydanında can verse insan
  Hoştur namertçe bırakıp kaçmaktan.

  Sədi

  ***

  • Ölümdən qorxmayan millətə ölüm yoxdur.

  Ölmekten korkmayan millete ölüm yok.

  Ş.M.Xiyabani

  ***

  • Vəfasız dost kölgə kimidir. İşıqlı gündə səni izləyər, buludlu gündə gözdən itər.

  Vefasız dost gölge gibidir. Işıklı günde seni izleyer, bulutlu günde kaybolar.

  M. Beyləqani

  ***

  • Çox gözəl olsa da eybi gizlətmək
  • Dost dostun eybini örtməsin gərək.

  Çok güzel olsa da aybı gizletmek
  Dost dostun aybını örtmesin gerek.

  Nizami

  ***

  • Bacarsan hamının yükünü sən çək
  • İnsana ən böyük şərəfdir əmək.
  • Sən də əldən düşüb yorulsan əgər
  • Sənin də yükünü bütün el çəkər.

  Başarsan her kesin yükünü sen çek
  İnsana en büyük şereftir emek
  Sen de elden düşüp yorulsan eğer
  Senin de yükünü bütün halk çeker.

  Nizami

  ***

  • Kim ana qəlbinin telini qırar
  • Tanrının qəzəbi belini qırar.
  • Sənin arsızlığın-xəyanət ona
  Vüqarın, təmkinin dəyanət ona.

  Kim ana kalbinin telini kırar
  Tanrının öfkesi belini kırar
  Senin arsızlığın ihanet ona
  Gurur, itidalin metanet ona.

  M. Bahar

  ***

  • Adın şərəflidir sənin ey qadın
  • Dahilər anası çağrılır adın.

  İsmin şereflidir senin ey kadın
  Dahiler anası çağrılır adın.

  S. Vurğun

  ***

  • Qadına əsas şey həya, ismətdir
  • Bunlar qadın üçün böyük sərvətdir.

  Kadına esas şey haya, ismettir
  Bunlar kadın için büyük servettir.

  M. Əvhədi

  ***

  • Bir ürəkdə olmaz iki sevgili
  • İki ürəklinin düz olmaz dili.

  Bir yürekte olmaz iki sevgili
  İki yüreklinin düz olmaz dili.

  Nizami

  ***

  • Məhəbbət odur ki, odu sönməsin
  • İnsan yaşadıqca üzü dönməsin

  Muhabbet odur ki, alev sönmesin
  İnsan yaşadıkca üzü dönmesin.

  Nizami

  ***

  • Fərsiz övlad əldə altıncı barmaq kimidir. Kəsərsən ağrıyar, saxlarsan eybəcər göstərər.

  Yararsız evlat elde altıncı parmak gibidir. Kestiğin zaman acıyor, sakladığın zaman ucube gözüküyor

  Növzər

  ***

  • Hər şeydə oğurluq haramdırsa, qızlar üçün oğlanın qəlbini oğurlamaq halaldır.

  Her şeyde hırsızlık haramdırsa, kızlar için erkeklerin kalbini çalmak helaldir.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Həyat yoldaşı seçməkdə yanılmaq, bütün həyatı uduzmaq deməkdir.

  Hayat arkadaşı seçmekte yanılmak, tüm hayati kaybetmek demek.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli cocuqdur.

  Gerçek annenin en şerefli bezeği edepli, terbiyeli çocuğudur.

  M. Ə. Sabir

  ***

  • Xoşbəxt o adamdır ki, özgənin günahlarını saymağa vaxt itirməyib, öz şəxsi qüsurlarını düzəltməklə məşğuldur.

  Başkalarının günahlarını saymaya vakit harcamayıp da kendi kusurlarını telafi eden insan gerçekten de mutludur.

  Əbül Fərəc

  ***

  • Uşağı bütə döndərmək olmaz, böyüdükdən sonra o, qurbanlar tələb edər.

  Çocuğu puta çevirmek olmaz, büyüdükten sonra kurbanlar talep eder.

  Ü. Hacıbəyov

  ***

  • Eşq-elə bir sirdir ki, gətirmək olmur dilə,
  • Lakin örtmək də olmur onu min pərdə ilə.

  Aşk-öyle bir sır ki, getiremezsin dile
  Fakat kapatamazsın onu bin perde ile.

  Ə. Cami

  ***

  • Kəmərə qızıl taxıb qul kimi durmaqdansa, yavan çörək yeyib öz evində ağa kimi oturmaq yaxşıdır.

  Kemere altın takıp kul gibi durmaktansa kuru ekmek yeyip kendi evinde ağa gibi oturmak daha iyi.

  Sədi

  ***

  • İnsanların ən qüvvətlisi qeyzli vaxtında özünü saxlayandır.

  İnsanların en kuvvetlisi sinirli anında kendine hakim olan insandır.

  M. T. Sidqi

  ***

  • Ömür səhifəsinə gözəl əməllərdən başqa heç nə yazmayın.

  Ömür sayfanıza güzel amellerden başka hiçbirşey yazmayın.

  Ə. Cami

  ***

  • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir
  • Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir

  İyiliye iyilik her kişinin işidir
  Yamanlığa iyilik mert kişinin işidir.

  Azərbaycan atalar sözü

  ***

  • O qədər çox yemə ağırlıq etsin
  • O qədər ac qalma can əldən getsin.

  O kadar çok yeme ağırlık etsin
  O kadar aç kalma can elden gitsin.

  Sədi

  ***

  • Xəstəlik törədən amilləri sən
  • Çalış ki, özündən kənar edəsən
  • Uzaq ol dərmandan, acmamış yemə
  • Doymamış əlini götür süfrədən.

  Hastalık yaradan amilleri sen
  Çalış ki, kendinden uzak tutasan
  Uzak ol ilaçtan, acıkmadan yeme
  Doymadan elini sen çek sofradan.

  Ə. Cami

  ***

  • İçkinin başlanğıcı günah, ortası sərxoşluq, sonu fəlakətdir.

  İçkinin ilki günah, ortası sarhoşluk, sonu felakettir.

  Ə. Xəqani

  ***

  • İki adam öldü və dünyadan həsrət getdi: biri yığdı yemədi, digəri bildi eləmədi.

  İki kişi öldü ve dünyadan nakam gitti: biri biriktirdi yemedi, diğeri bildi yapmadı.

  Sədi

  ***

  • Ya göründüyün kimi ol, ya da olduğun kimi görün.

  Ya gözüktüğün gibi ol, yada olduğun gibi gözük.

  Cəlaləddin Rumi

  ***

  • Hər sözü bir ulduz, bir şəffaf almaz,
  • Mənalar dünyası qaranlıq deyil,
  • Bu böyük kitablar yaranır az-az,
  • Çünki ömürlükdür, bir anlıq deyil.

  Her sözü bir yıldız, bir şeffaf elmas
  Manalar dünyası karanlık değil
  Şu büyük kitaplar yaranır az az
  Çünkü ömürlüktür, bir anlık değil.

  S. Vurğun

  ***

  • Şairin sözü insan qüvvəsinin sərkərdəsidir.

  Şairin sözü insan gücünün sergerdesidir.

  S. Vurğun

  ***

  • Sən ancaq öyrənməklə ucalarsan.

  Sen, yalnızca öğrenmekle yücelebilirsin.

  M. Əvhədi

  ***

  • Nursuz göz kimidir elmsiz ürək,
  • Nadan insanlıqdan uzaqdır gerçək.

  Nursuz göz gibidir bilimsiz yürek
  Nadan insanlıktan uzaktır gerçek.

  M. Əvhədi

  ***

  • Elmin cövhəri qızıl kimidir, köhnəldikcə təzələnir.

  Bilimin cevheri altın gibidir, eskidikçe tazeleniyor.

  M. Əvhədi

  ***

  • Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
  • Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
  • Hər uca rütbədən biliniz, fəqət,
  • Alimin rütbəsi ucadır əlbət.

  Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
  Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
  Hər uca rütbədən biliniz, fəqət,
  Alimin rütbəsi ucadır əlbət.

  Nizami

  ***

  • Elmi olub, ağlı olmayan adama elm əziyyət verər.

  Bilimli olup da ağlı olmayan kişiye bilim azap verer.

  Nuşirəvan Adil

  ***

  • İnsanın bildiyi və öyrəndiyi şeylər bilmədiyinin müqabilində heç dərəcəsindədir.

  İnsanın bildiyi ve öğrendiyi şeyler bilmedikleri karşılığında hiç derecesindedir.

  M. T. Sidqi

  ***

  • Daş-qaş əvəzinə özünə bilik yığsan daha çox tanınarsan: ən qiymətli daşı salıb itirə bilərsən, ən sadə biliyi isə səndən heç kəs ala bilməz.

  Mücevher yerine bilim toplasan daha çok tanınırsın: en kıymetli mücevheri kaybedebilirsin, fakat en basit bilgiyi hiçkimse senden alamaz.

  Əbül Fərəc

  ***

  • İstedadlı kor, istedadsız ağıllıdan daha yaxşı görür.

  Yetenekli kör yeteneksiz akıllıdan daha iyi görüyor.

  R. Həmzətov

  ***

  • Əsl gözəllik surətdə deyil, ağıl və kamaldadır.

  Gerçek güzellik suratta değil, akılda.

  F. Köçərli

  ***

  • İnsana arxadır onun kamalı,
  • Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.

  İnsana arkadır onun kamalı
  Akıldır herkesin devleti, malı.

  Nizami

  ***

  • Amandır, ağlını unutma ki, sən
  • Gülünü tikana dəyişməyəsən.

  Amandır, aklını unutma ki, sen
  Gülünü dikene değişmeyesen.

  Nizami

  ***

  • Əlində yumşalsa dəmir, onu bil,
  • Tədbirlə yumşalar, hiddətlə deyil.

  Elinde yumşasa demir, şunu bil
  Tedbirle yumşalar, hiddetle değil.

  Nizami

  ***

  • Ağıllı, səxavətli adamlar mallarını dostlarla yeyərlər, ağılsız xəsislər isə yeməyib, düşmənlərə saxlayarlar.

  Akıllı, cömert insanlar servetlerini arkadaşlarla harcarlar, akılsız cimriler ise harcamayıp düşmanlara kaptırırlar.

  Ə. Cami

  ***

  • Hikmətə bax: gör nə demiş atalar;
  • Qısa sözdə olar dərin mənalar.

  Hikmete bak: gör ne demiş babalar
  Kısa sözde olur derin manalar.

  Keykavus

  ***

  • Cəbhədə qılınc, məclisdə gözəl nitqə malik olanlar qəhrəmandır.

  Savaşta kılınç, mecliste güzel nutka sahip olanlar kahramandır.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Demədiyimi hər vaxt deyə bilərəm, lakin dediyimi dana bilmərəm.

  Söylemediyimi her zaman söyleyebilirim, fakat söylediyimi inkar edemem.

  Ə. Cami

  ***

  • Vətənim verdi mənə nanü-nəmək
  • Vətəni məncə unutmaq nə demək.

  Vatanım verdi bana nan ü nemek
  Vatanı bunca unutmak ne demek.

  A. Səhhət

  ***

  • Düzdür, yerindədir əlim-ayağım,
  • Vardır bədənimdə canım da hətta,
  • Ancaq bir iş var ki, yox azadlığım,
  • Ağrıdır yaşamaq əsarət altda.

  Doğru, yerindedir elim-ayağım
  Vardır bedenimde canım da hatta
  Fakat bir şey var ki, yok azatlığım
  Acıtır yaşamak esaret altta.

  M. Cəlil

  ***

  • Fikir azadlığı olmadan tərəqqi mümkün ola bilməz.
  Fikir özgürlüğü olmadan refah mümkün olamaz.
  M. F. Axundov

  ***

  • Mərd oğlun qəhrini çəkən mərd ana,
  • Mərd igid meydanda durar mərdana

  Mert oğlun kahrını çeker mert ana
  Mert yiğit meydanda durar merdane.
  Aşıq Ələsgər  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Azerbaycan'nın önemli şahsiyetlerinden anlamlı sözler.

        Kategori: Azerbaycan Edebiyatı

        Konuyu Baslatan: Dygsuz

        Cevaplar: 1

        Görüntüleme: 10657


 2. #2
  Gara Lele
  Gara Lele - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  emeğine sağlık ablam

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş