Aşağı git
Sayfa 5 Toplam 5 Sayfadan BirinciBirinci 12345
41 den 49e kadar. Toplam 49 Sayfa bulundu
 1. #41

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart

  AŞIK ŞEM'İ

  Benden selam eylen nazlı dilbere
  Gelip de karşımda dönüp durmasın
  Ben güzel sevmeden doydum usandım
  Anında hayali gelip durmasın  Asıl adı Ahmet olan Aşık Şem'i 1783 yılında Konya'da Piresat mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Konya'nın tanınmış helvacılarından Mehmet Ağa isminde bir zattır.

  İrticalen şiir söyleme yatkın ve düşkün olması, belirli, bir tahsil görmemesine, hatta yirmi, yirmi beş yaşlarına kadar okur yazar olmamasına rağmen, ince düşüncesi, zekası, akranları arasında hazırcevaplığı, esprileri her konuda onları aydınlatması ve örnek davranışlarıyla kendisine büyükleri tarafından "Şem'i" mahlası verilmesine sebep olmuştur.

  Onun yetişmesinde Konya'da o tarihlerde birisi türbe önünde, diğeri de' Buğday Pazarında bulunan kahvelerin önemi büyüktür. Her gece genç ve acemi aşıkların devam ettikleri ve yetiştirildikleri bir ocak, bir okul olarak hiz*met veren bu kahvelerden Şem'i de payına düşeni almıştır.

  Şem'i bade içen bir halk şairi olarak sadece hece ile değil aruzla da irticalen şiir söylemekte yetenekli biridir. 1839 Konya'da vefat eden Şem'i nin mezarı Mevlana Müzesinin hemen yanı başındadır.


  Şiirlerinden örnekler

  Aceb kande gezer ol yüzü mahım
  Anı görmiyeli çok zaman oldu
  Enderundan çerağ olunca ahım
  Yedi katgöklere dirahşan oldu

  Uftade olalı bir afitaba
  Hasret oldu iki dideler haba
  Eşk-i çeşmim dökülünce türaba
  Rüy-i zemin lal-i bedehşan oldu

  Bana çok cevr-itti Haktan utanmaz
  Kişi sevdiğine kem sanı sanmaz
  Gözüm görmeyince gönlüm inanmaz
  Bazı ahbab dir ki müslüman oldu

  Kocaldın çeşmimin nüru döküldü
  Ah-ide ah-ide ömrüm söküldü
  Sakalım pir oldu kaddim büküldü
  Sarardı gül benzim zağferan oldu

  Ana dil vireli bu Şem'i kemter
  İder lisanında ismini ezber
  Bir kerre almadı vuslat müyesser
  Bevhude dillere dasitan oldu

 2. #42

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart

  Aşık Şenlik  Asıl adı Hasan olup 1850'de Çıldır'ın Suhara (Yakınsu) köyünde doğmuştur. Aşık Şenlik Terekeme (Karapapak) boyundandır. Karapapak ağzını en yetkin biçimde kullanan Şenlik, 14 yaşında kuş avcılığı yaparken dere boyunda uyuya kalmış, düşünde aşk badesini içmiş. Kalkınca şiir söylemeye başlamış. 19 yaşında iken Ahılkelek'in Lebis köyünden Aşık Nuri'den saz çalmayı öğrenmiştir. Kars, Ahıska, Borçalı, Tiflis, Gürü ve Revan'ı , dolaşmış, çağının birçok aşığıyla karşılaşmalar yapmıştır.

  Edebiyat araştırmacısı Nejat Birdoğan, Şenlik'in şiir dünyasına eğilirken şunları söyler: "Artık, ozanlığa ve deyişlere bir düşle boşlamalarının gerçek* olduğunda şüphe, kalmayan bütün halk ozanlarının düşünü Şenlik de görmüştür. Bu düşte bade yoktur. Sadece Salatın isminde bir kız görmüş, bu görüş kızın ardı sıra yanıp tutuşmasına yetmemiştir. Nitekim ozanımız da Huri isminde bir kızdan başkasına yanıp tutunma ve bağlanma yoktur. Huri de çabuk unutulmuştur.

  Dinleyin ahbaplar, yaran yoldaşlar
  Bir sağalmaz derde düştüm bu gece.

  dizeleriyle şenlik hayatına başlayan ozan, güvenlidir. Bu tatlı derdin bir yandan kendini kemirirken diğer yandan da kendine bir ün bırakacağına emindir. O, dizelerinde bazen bir altın, bazen bir aşra vurulan direk olarak kendisini görür:

  Men bir zerem zer kadrini bilene
  Aşkın metahını satmak isterem.

  veya,

  Rütbem arşa direk oldu, hak ile yaksan menem.


  Bütün bu güvenle ve gururla beraber ustaya saygı, konusu, deyiş ve Sanat bakımından zorlanmama, güler yüzlülük deyişlerde ana temdir. Din konu*sunda halka özgü olağanüstü bilgileri bile kapsayan duyuşlarla dolu fakat asla ısrarlı değildir. Zaten Şii mezhebinin etkisiyle bir toleransı da vardır. O yörede kadınlarda kaç göç yoktur. Doğa konularında çiçeklere, gelin kız dedim-dedilere bağlanır. Şenlik vefadan yakınır. Toplumdan şikayetçi değildir. Toplum içerisinde bir insan düşmüşse bu toplumun değil kişinin suçudur. Kişi, Sakınarak gezmeli ve konuşmalıdır.

  Manasız mantıksız sözü bilmenin faydası ne?
  Az anlayıp çok söyleyip gülmenin faydası ne?

  İtibar dediğin elde bir muhalif şişedir
  Boş yere kaldırıp taşa çalmanın faydası ne?  veya

  Kadir Allah budur senden dileğim
  Mert olanı salma baştan ayağa,

  Men ezzinam ayağa

  Nazlım olurup ayağa
  Göreydim gül zünü
  Yüz süreydim ayağa.

  Aman aman mağıl dolan mert yiğit
  Seyragıplar salar seni ayağa.  Şenlik çağı, halk ozanları bakımından geniş ve güçlü bir çağdır. Ozanımız bu ozanlardan Feryadi, Mazlumi, Sümmani, Aşık Abbas ve İzani ile karşılaşmıştır. Sümmani, ile bütün hayatları boyunca bir kardeş gibi yaşamışlardır. Söylentiye göre bir karşılaşmalarında uzun boylu çaba sarf edip, yorulunca Şenlik'in annesi içeri girerek her ikisine de kardeşsiniz anlamına gelmesi için göğüslerini göstermiş ve ozanları ayırmıştır."

  Dil olarak ağdalı bir dil kullandığı görülse de, çağının ozanlarında genel olarak görülen bu durum, salt Şenlik için eleştiri konusu edilebilecek bir özellik değildir.

  1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının olduğu dönemde Şenlik kahramanlık destanlarıyla, koçaklamalarıyla yöredeki milis kuvvetlerin direnç kaynağı olmuştur.

  Kars'ın Ermenilerle dolu olduğu günlerde, Çıldır'dan Kars'a gelen Aşık Şenlik, durumun kötü olmasından, geri döner. Dönerken yolda arkasında süvarileriyle, bir Rus Generali rastlar. Kendisinden vaziyet hakkında ve Rus Çarlığını mı, yoksa Osmanlıların yanında mı yer alacağını soran Rus generaline şu yanıtı verir:

  Hulusi gabilden bilsen fikrimi

  Men Allah'tan Al'osmanı isterem.
  Merhamet sahibi ol rahmi gani
  Nesli mürsel hökmü hanı isterem.

  Süleyman mülkünde bergarar duran
  Muhammet vekili makamı nuran
  Hıfsının ezberi ayeti Kur'an
  Selavatl, o Sulfanım isterem.

  Al'osman şahım var şahlar serveri
  Dilinde salavat zikri ezberi

  Kaftan kafa zirü zeminden beri
  Hükmetmağa bir tek onu isterem.

  Emri Hak yedinden çekilip kalem

  Var imiş ettiğim yetişti belam

  Mülkünde saltanat hükmünde alem

  Divanında Şevket Şam isterem.

  Gam günlü Şenlik'in gönlünün şadı

  Çıkmaz hatırımdan Al'osman adı,

  Gidipti dünyanın lezzeti tadı

  Mahşer günü bir mekanı isterem.

  Bunu dinleyen Çarlık Rusyası nın generali bu büyük ozanımızı kutlayarak "Eğer Çarlık Rusyasını istiyorum deseydin, hemen boynunu vurduracaktım. Tam dinine sadıkmışsın." diyerek, yirmi beş lira da mükafat verir. Zamanın tanınmış bir çok aşıklarıyla karşılaşmalarda bulunan Şenlik, istilacılarla mücadele veren en güçlü aşık olarak bilinir.

  1913 yılında, Revan'da hanlar arasında yapılan bir düğünde, toy babası seçimi için bilinmedik bir hikaye yarışı başlar. "Latif Şah" hikayesi Revan'lı Bala Mehmet tarafından, okununca, aldığı birincilikle, başını belaya sokar. Toy babası seçimini kazanan Bala Mehmet, bazı hanlar tarafından sıkıştırılarak, hikayenin ustasının gelmemesi halinde başının vurulacağını belirtirler. Hanların baskısı üzerine Şenlik'e gelen aşık, onu da alıp, Revan'a giderler. Oradaki aşıklar Şenlik'in atışmalarda yendiği, bağladığı kişiler olup, Aşık Şenlik'e kin besleyenlerdir. Revan'da yapılan atışmalarda da yenilirler. Zaten kinli olana bu aşıklar, Şenlik'e bir tuzak kurarak, yemeğine zehir katarlar. Has*talanan Aşık Şenlik, trenle Arpaçay'a kadar gelir, Dilaver köyünde iyice has*talanır ve ölür. Cenazesi Akbaba'nın Hozu köyüne ve oradan Çıldır'ın Suhara köyüne getirilir. Mezarı buradadır.  Ehl-i islam olan işitsin bilsin,
  Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
  İsterse Uruset ne ki var gelsin
  Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

  Guşanın kılıcı geyinin donu

  Gavga bulutları sardı her yanı
  Dağda goç yiğidin şan alma günü
  Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

  Gavga günü namert sapa yer arar
  Er olan göğsünü düşmana gerer
  Cemi ervah bizden meydana girer
  Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

  Asker olan bölük bölük bölünür
  Sandınız mı Kars kalası galınır

  Boz atlar üstünde gılıç çalınır

  Can sağ iken yurt vermeniz

  Hele Alosrnan'ın görmemiş zorun

  Din gayreti olan tedarik görün
  Al tepip baş kesin Kazak'ı kırın

  Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

  Benesferdir bilin Urus'un aslı

  Orman yabanisi balıkçı nesli

  Nınzır sürüsüne dalıp kurt misli

  Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

  Şenlik durursuz atlara minin

  Sıyra gılıç düşman üstüne sürün
  Artacaktır şanı bu Al'osmanın
  Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

 3. #43

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart

  Aşık Veli

  Mecnunum Leyla'mı Gördüm
  Bir Kerece Bakdı Geçti
  Ne Sordu Ne De Söyledi
  Kaşlarını Yıktı Geçti

  Veli'm Eydür Ne Hikmet İş
  Uyumadım Ki Görem Bir Düş
  Zülfünü Kement Eylemiş
  Boğazıma Taktı Geçti

  Aşık Veli, Şarkışla ilçesinin Ağacakışla bucağına bağlı İğdecik Köyünde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin ki Kamer'dir.

  Bugün hayatta olan torunları, soylarının Horasan'dan geldiğini ve Malatya'nın Hekimhan ilçesine yerleştiğini söylüyorlar. Arkasından da diyorlar ki : "Yerleşmişler ama; orasını pek beğenmemişler. Zoraki birkaç yıl oturmuşlar. Sonra kalkıp Şarkışla'ya gelmiş ve İğdecik Köyünü kendilerine yurt edinmişler."

  Veli'nin hem annesi hem de babası şairdi. Her ikisi de okuma yazma bilmedikleri için deyişlerini* bir deftere, geçiremediler. Aslında, köyde bu işi yapabilecek bir kişi de yoktu. Onun için ölümleri ile birlikte sözleri de unutulup gitti. Belki babasını birkaç deyişi cönk ve mecmualara geçmiş olabilir. Fakat bir nokta gözden uzak tutulmamalı : O çağda Sivas muhitinde Hüseyin adında o kadar çok aşık vardı ki, hangi deyiş, hangi Hüseyin'in? Tespiti imkansız bir şey...

  Annesine gelince, bugüne kadar incelediğim cönk ve mecmualarda Kamer adında bir şaire rastlamadım.

  Çocukluğu :
  Aşık Veli, 1853 yılında öldüğü vakit 60 yaşını aşkın olduğu söyleniyor: Buna göre doğumunun XVIII. yüzyılın sonlarında olduğu anlaşılmaktadır. Şimdilik kesin bir rakam vermeğe imkan yok.

  10 yaşında iken annesini, çok geçmeden de babasını kaybetti. Onların sağlığında üç-beş parça tarlaları vardı. Ölümlerinden sonra hepsi, çeşitli bahanelerle kapanın elinde kaldı. Kurtarmak için hangi dala yapıştıysa eli boşa çıktı. Köy yerinde malı mülkü, sığırı davarı olmayan kimsesiz bir çocuk ne yapar? Ancak şunun bunun yanında çobanlık. O da aynı yola gitmekten başka çare göremedi. Ağaların emrinde aylarca ve yıllarca şu dağ senin, bu tepe benim deyip, dolaştı durdu. Bulduysa yedi, bulamadıysa çekti sırtına abasını, koydu başını bir çul yığının üzerine.

  Vaktiyle bir aşığa yarı şaka, yarı ciddi, <<Bu çevrede neden çok şair yetişiyor? Havasından mı, yoksa, suyundan mı?>> diye sormuştum. Acı acı güldü...<<Yoksulluktan, çaresizlikten, dedi. En kötüsü de dertten. Efendi, insanı dert söyletir, dert... Sen hiç hali vakti yerinde, zengin bir kimsenin aşıklık yaptığını duydun mu?>>

  Galiba geçerli tek sebep bu!

  Hele bu şartlar bir insanda tümüyle mevcutsa, yoksul bir anne ve babadan geriye kalan tek miras aşıklıksa, o insan söylemez de ne yapar? Köylülerin çoğu <<O işe daha elinin önünün arkasını tanımadan başlamış>> dediler.

  İlk aşkı:
  Öteden beri, Yozgat'ın Muğallı Köyü Türkmenleri yaylak için İğdecik civarlarına gelirdi. Veli bir ara onlara da çoban durdu. Bakımları ve yardımlarını beğenmiş olacak ki, tam yedi sene hizmet etti. O yıllarda başından bir de gönül macerası geçti. Belki de yanlarında uzun süre bu meseleden dolayı kaldı.

  Ağasının Telli adında bir kızı vardı. Onunla iki kardeş gibi büyüdüler. Ne zamanki kız serpilip de zülüf düzmeğe başlayınca Veli'nin durumu değişti. İçinde çeşidi belirsiz duygular depreşmeğe başladı, önceleri kızın haberi yoktu. Sonra sezer gibi olduysa da pek umursamadı. O mevzuda ne yakınlık gösterdi, ne de çekingen davrandı. Arkadaşlıkları gene eskisi gibi sürdü gitti. Ama Veli, fazla sabredemedi. Bir bekledi, iki bekledi, en sonunda duygularını açığa vurdu :

  Ama dilber çok iş bilir ustasın
  Melül mahzun gezen bilmem hastasın
  Sinem püte ettin mekan istersin
  Muhkem imiş alamadım kal'an yar

  Kızın annesi ve babası vaziyeti neden sonradan anladılar. Fakat üzerine aldığı üzerine aldığı bir vazifeyi kusursuz yerine getiren Veli'yi bu mevzuda incitmek istemediler. Tek çıkar yolun, kızlarını kendi seviyelerinde ki bir kişi ile evlendirmek olacağına karar verdiler. Çok düşünmedilerde. Muğallı'lı bir genç uzun zamandan beri kapılarını aşındırıp duruyordu. Ona <<peki>> deyip işin içinden çıktılar.

  Veli, Telli Kız'ın başkasıyla evleneceğine bir türlü inanamadı. Daha doğrusu inanmak istemedi. Ne zaman ki göçünü kendi eliyle yükleyip onu yola vurunca, acı gerçeği kabul etmek zorunda kaldı:

  Hel hel ettim Mağara'dan uçurdum
  Telli Kız'ın gitti derler bu yola
  Elim ile evlerini göçürdüm
  Telli Kız'ın gitti derler bu yola

  Kemter'e Çırak Oluşu:
  Veli kabiliyetli bir gençti. Telli Kız'ı yolcu ettikten sonra söylediği deyişleri ağızdan ağıza yayılmaya başladı. Taa Şarkışla'nın Kale köyünde oturan Aşık Kemter'in kulağına kadar gitti. Kemter bu genci bayağı merak etti.Bir gün yanına ısmarladı. Onu ilk görüşte sevdi. Yanından ayırmak istemedi. Dizinin dibine oturtup aşıklığın bütün kurallarını ve törelerini öğretti. Birlikte söylediler, birlikte çığırdılar.

  Aylar, yıllar derken, bu mutluluk da çabucak geldi, geçti. Kemter 1818 yılında vefat etti. Usta demek, bir bakıma baba yarısı demekti. Onun kaybı Veli'yi çok sarstı. Kime ne desin? Feleğe kahretmekten başka elinden ne gelir ki?..

  Şu yalan dünyada bir üstat buldum
  Beni bırakmadın işime felek
  Şakirt olan şaşkın olur dem be dem
  Ne okursun bilmem guşuma felek
  ...................
  Sene bin ikiyüz otuzda dörtte
  Yükletti göçünü döşüme felek

  Hacı Bektaş Tekkesi'ni Ziyaret:
  Veli, ustası Kemter'i bir türlü unutamadı. Nereye gitse hep onu anlattı, hep onun büyüklüğünü, insanlığını ve kendisine yaptığı iyilikleri dile getirdi. Komşuları baktılar ki böyle olmayacak, << Veli, dediler; tebdil-i mekanda ferahlık vardır. Buralardan biraz uzaklaşsan iyi olur. Biliyoruz, sen de her Bektaşi gibi pirine ve ocağına bağlısın. İstersen Hacı Bektaş'a kadar git. Hem efendimizin hayır duasını alırsın, hem de rahatlarsın biraz.>>

  O da zaten çoktan beri böyle bir şeyi arzu ediyor, fakat imkan bulamıyordu. Bir gün ne olursa olsun, deyip yola çıktı. Tokat ve Çorum üzerinden Hacı Bektaş'a gitti. İçinden, derdimi, gamamı unuturum, diye geçiriyordu. Ama <<dertsiz baş, minnetsiz aş >> dünyanın neresinde var ki? O sırada Çelebi Hamdullah Efendinin bir oğlu vefat etmiş, herkes yasını tutuyordu. Çelebi'nin ise ağzını bıçak açmıyordu. Veli baktı ki, yarasına merhem umduğu tabip kendisinden de hasta. Kimin kime yardım edeceği belli değil. Düşündü de dedi ki:

  Derde tabi oldum derman aradım
  Vardım ki tabibin derdi benden çok
  Her derdin dermanı sendedir bildim
  Ne hikmet ki senin derdin binden çok

  Hak böyle buyurmuş bina kurunca
  Ağlamayı gülmeye eş verince
  Tabipler tabibi dertli olunca
  Besbelli ki şu dünya da dertsiz yok

  Bu deyişi sessizce dinleyen Hamdullah Efendi, adeta mırıldanarak söylendi: <<Efendimiz, dedi; Hüseyin o kadar acıya dayandı da, sen bir evlat acısına dayanamıyor musun? >> Çelebi bu sefer önüne baktı. Baş parmağını dudaklarına dayayıp, gözlerini yumdu : <<Sus artık, sus... Sen beni aşikare verdin...>>

  Sustular ve bir daha bu mevzuu açmadılar.
  Veli orada epeyce kaldı. Hamdullah Efendi'yi daha çok sevdi ve her geçen gün ona saygısı bir kat daha arttı.

  Ölümü:
  Tozanlı tarafından gelirken Yıldızeli'nin Davlıalağan köyünün Sancılıçam mevkiinde fırtınaya tutuldu. Bir an önce köye ulaşmak amacıyla atını mahmuzladı. At hızlı ilerliyordu. Bir çamın altından geçtiği sırada, aşağıya doğru sarkan dallardan korunmak için öne doğru iyice eğilmek zorunda kaldı. At birdenbire yekinince eyerle dal arasında sıkıştı ve eyerin kaşı göğsüne saplandı. O vaziyette köy kadar gitti. Konu komşu tedaviye çalıştılarsa da, yaptıklarından ne olacak. Ancak bir hafta yaşayabildi. Kabristana gömüldü. Öldüğü vakit yaşı altmışı geçiyordu.

 4. #44

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart
  Aşık Veysel Şatıroğlu

  Ben giderim adım kalır
  Dostlar beni hatırlasın
  Düğün olur bayram gelir
  Dostlar beni hatırlasın

  Can bedenden ayrılacak
  Tütmez baca, yanmaz ocak
  Selam olsun kucak kucak
  Dostlar beni hatırlasın...


  Aşık Veysel, hayatini anlattığı bir şiirinde "Ücyüz-onda gelmiş idim cihana" diyor. Yıl 1894 oluyor hesapça. Sivas'a bağlı Şarkışla ilçesinin Sivrialan Köyünde dünyaya gelmiş. Anasi Gulizar, bir yaz günü koy dolaylarındaki Ayıpınar merasına koyun sağmaya gittiğinde; oracıkta bir yol üstünde doğurmuş Veysel'i. Göbeğini de kendi eliyle kesmiş. Yaman kadınmış Gülizar ana. Bebesini bir çaputa sarıp yürüye yürüye köye dönmüş. Babası Ahmet; bebenin adini Veysel koymuş. Yıllar geçmiş aradan büyümüş, konuşmuş, yürümüş Veysel çocuk. Böylece yedi yaşına varmış. O yıl bir çiçek hastalığı salgını olmuş Sivas'ta. Küçük Veysel de yakalanmış. Sol gözünde, cicegin beyi çıkmış kendi deyimiyle... Göz akıp gitmiş. Sağ gözüne de perde inmiş, önceleri. Yalnız ışığı seçebiliyormuş, bu gözüyle. Babasına "Çocuğu Akdağmadeni'ne götür, orada bu gözünü açacak bir doktor var." demişler. Sevinmiş Ahmet emmi. Gel gör ki talihsizlik yine yakasını bırakmamış Veysel'in. Bir gün inek sağarken babası yanına gelmiş. Veysel ansızın donuverince; yakında bulunan bir değneğin ucu öteki gözüne girivermiş. O göz de akıp gitmiş böylece. Veysel'in Ali adında bir ağabeysi ve Elif adında bir kız kardeşi varmış. Hepsi çok üzülmüşler Veysel'in kotu kaderine.

  Babası meraklı adammış. Halk ozanlarından şiirler okuyup ezberleterek avutmaya çalışmış oğlunu. Sivas'ın köyleri saz sairleriyle dolu. Onlar da ara sıra gelip Ahmet emminin evine uğrarlarmış. Veysel ilgiyle dinlermiş calip söylediklerini. Babası, oğlunun ilgisini görünce; bir saz alıp vermiş ona. İlk saz derslerini, babasının arkadaşı olan Çamşıh'lı Ali Ağa'dan almış. Ve gitgide, kendini iyice saza vermiş Veysel. Unlu Halk ozanlarının şiirlerini çalıp söylemiş bir zaman. Yirmibes yasındayken (1919) anası, babası Veysel'i Esma adında bir kızla evermişler ve kısa sure sonra ikisi de göçüp gitmiş bu dünyadan (1921). Acı üstüne acı gelmiş, ama bitmemiş talihin kotu oyunu. İkinci çocuğu on günlükken, anasının memesi ağzına tıkanarak ölmüş, ardından da karisi yanaşmalarıyla evden kaçmış. Bu olay çok koymuş Veysel'e. Daha dertli olmuş ve iyice içine kapanmış. Karisi koyup gittiğinde bir kızı varmış Veysel'in. Daha bir yasini bile bitirmemiş. İki yıl kucağında gezdirmiş Veysel, ne çare o da yaşamamış. Bu sıralar Veysel'i yeniden evermişler. Bu karisi çocuk vermiş Aşığa. Biri olmuş, iki oğlan, dört kız, altısı sağ. Onlar da 18 torun vermiş Veysel'e.

  Aşık Veysel, Cumhuriyetin Onuncu yıl dönümüne rastlayan 1933 yılına kadar, başka ozanların şiirlerini çalıp söylemiş. Kendi deyişlerini söylemekten utanır, çekinirmiş. O yıllarda sairlerimizden rahmetli Ahmet Kutsi Tecer tanımış Veysel'i. Onun ışık tutuculuğuyla Veysel'in şiirleri aydınlığa kavuşmuş. Veysel; şairliğinin gelişmesinde Tecer'in büyük yardımlarını gördüğünü söylerdi her zaman. Veysel'in gün ışığına çıkan ilk şiiri Gazi Mustafa Kemal Pasa için söylediği: "Türkiye'nin ihyası Hazreti Gazi" mısrasıyla başlayan şiirdir. Bundan sonra bütün yazdıklarını calip söyler olmuştu. 1933 yılına kadar, köyünden dışarı hemen hemen hiç çıkmadığı halde; bundan sonra bütün yurdu dolaşmış, yurdunun çeşitli şehirleriyle kasabalarını, köylerini yakından tanımıştır. Halk ozanlarından en çok Karacaoglan'i, Yunus'u, Emrah'i, Dertli'yi severdi. Çağımızın ozanlarından Ahmet Kutsi Tecer'in ayrı bir yeri vardı Veysel'de. Onun aracılığıyla Koy Enstitülerinde bir sure saz öğretmenliği de yapmıştı Veysel. Sırasıyla Arifiye, Hasanoğlan, Cifteler, Kastamonu, Yildizeli, Akpınar Koy Enstitülerinde bulunmuştu. 1952 yılında İstanbul'da büyük bir jübilesi yapılan Aşık Veysel'e 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Anadilimize ve Milli Birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı" özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden aylık bağlamıştı.

  Veysel'in bir başka özelliği daha vardı; köyünde ve çevresinde ondan önce bir tek meyve ağacı olmadığı halde, Sivrialan'da ilk meyve bahçesini o yetiştirmişti. Hem öyle bir bahçe ki, içinde elmadan kayısıya, kirazdan cevize kadar turlu turlu meyve ve çiçek vardı. Veysel, kardeşlerinin yardımıyla bu bahçeyi yapmaya başladığı zaman köylüleri "Atalarımız bunca yıl böyle bir is yapmamışlar, su kor adam onlardan iyi mi bilecek ki böyle ise kalkıştı?" demişler. Birkaç yıl sonra ağaçlar yetişmiş, meyve vermiş. Köylüler önceki dediklerini hatırlayıp utanmışlar ve bu defa "O kor değilmiş, meğer kor olan bizmişiz diyerek Aşık Veysel'i kutlamışlar. iste böylesine uzağı gören bir insandı o... Yetmiş yıl karanlık bir dünyada yaşadı (ölümü 21 Mart 1973). Fakat karanlık gözlerindeydi yalnız, içi apaydınlıktı, şiirleri de öyle... Halk şiirimizin bu güçlü ozanı yarim yüzyılı aşkın bir sure yazdıklarıyla, calip söyledikleriyle çevresine ışıklar saçtı. Sanırım simdi de mezarında son uykusunu ışıklar içinde uyuyordur. Yalnız çağımızda yasayanlar değil, bizden çok sonra yasayacaklar da "Dostlar Beni Hatırlasın" şiirini unutmayacaklar ve her zaman rahmetle anacaklardır.

  yazan: Ümit Yaşar Oğuzcan


  Dostlar beni hatırlasın

  Ben giderim adım kalır
  Dostlar beni hatırlasın
  Düğün olur bayram gelir
  Dostlar beni hatırlasın

  Can kafeste durmaz uçar
  Dünya bir han, konan göçer
  Ay dolanır yıllar geçer
  Dostlar beni hatırlasın

  Can bedenden ayrılacak
  Tütmez baca, yanmaz ocak
  Selam olsun kucak kucak
  Dostlar beni hatırlasın...  Hacı Bektaş

  Medet mürvet deyip kapına geldim
  İsteğim dileğim ver Hacı Bektaş
  İndim eşiğine yüzümü sürdüm
  Kusurum günahım var Hacı Bektaş

  Kul olanın elbet olur kusuru Nesli Peygambersin cihanın nuru
  Alisin Velisin Pirlerin Piri
  Galma kusurlara Pir Hacı Bektaş

  Horasandan ayak bastın uruma
  Mucizeler şahit oldu pirime
  Bak şu vaziyete bak şu duruma
  Eşin yok cihanda bir Hacı Bektaş

  Geçmem dedin duvarımda sinekten
  Yalan sadir olmaz ervahı pekten
  Sana inanmışım ervahtan kökten
  Sana inanmayan kör Hacı Bektaş

  Sana yalvarıyor VEYSEL biçare
  Yine senden olur her derde çare
  Bir arzuhal sundum gani Hünkare
  Keremin ihsanın bol Hacı Bektaş


  Beni Hor Görme Gardaşım

  Beni Hor Görme Kardeşim
  Sen Altındın Ben Tunç Muyum
  Aynı Vardan Var Olmuşuz
  Sen Gümüşsün Ben Saç Mıyım

  Ne Var İse Sende Bende
  Aynı Varlık Her Bedende
  Yarin Mezara Girende
  Sen Toksun Da Be Aç Miyim

  Kimi Molla Kimi Derviş
  Allah Bize Neler Vermiş
  Kimi Arı Çiçek Dermiş
  Sen Balsın Da Ben Cec Miyim

  Topraktandır Cümle Beden
  Nefsini Öldür Ölmeden
  Böyle Emretmiş Yaradan
  Sen Kalemsin Ben Uç Muyum

  Tabiata Veysel Aşık
  Topraktan Olduk Kardaşık
  Aynı Yolcuyuz Yoldaşık
  Sen Yolcusun Ben Bacmiyim


  Kara Toprak

  Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
  Beyhude Dolandım Boşa Yoruldum
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Nice Güzellere Bağlandım Kaldım
  Ne Bir Vefa Gördüm Ne Faydalandım
  Her Turlu İsteğim Topraktan Aldım
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Koyun Verdi Kuzu Verdi Sut Verdi
  Yemek Verdi Ekmek Verdi Et Verdi
  Kazma İle Dövmeyince Kıt Verdi
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Ademden Bu Deme Neslim Getirdi
  Bana Turlu Turlu Meyva Yetirdi
  Her gün Beni Tepesinde Götürdü
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Karnin Yardim Kazma İle Bel İle
  Yüzün Yırttım Tırnak İle El İle
  Yine Beni Karşıladı Gül İle
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  İşkence Yaptıkça Bana Gülerdi
  Bunda Yalan Yoktur Herkesler Gördü
  Bir Çekirdek Verdim Dört Bostan Verdi
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Havaya Bakarsam Hava Alırım
  Toprağa Bakarsam Dua Alırım
  Topraktan Ayrılsam Nerde Kalırım
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Dileğin Varsa İste Allah'tan
  Almak İçin Uzak Gitme Topraktan
  Cömertlik Toprağa Verilmiş Haktan
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Hakikat Ararsan Açık Bir Nokta
  Allah Kula Yakın Kul Da Allah'a
  Hakkin Gizli Hazinesi Kara Toprakta
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Bütün Kusurlarımı Toprak Gizliyor
  Merhem Calip Yaralarımı Tuzluyor
  Kolun Açmış Yollarımı Gözlüyor
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

  Her Kim Ki Olursa Bu Sırr-ı Mazhar
  Dünyaya Bırakır Ölmez Bir Eser
  Gün Gelir Veysel'in Bağrına Basar
  Benim Sadık Yarim Kara Topraktır


  Derdimi Dökersem Derin Dereye

  Derdimi dökersem derin dereye
  Doldurur dereyi düz olur gider
  Irakipler geldi girdi araya
  Korkarım yar benden yoz olur gider

  Ilgıt ılgıt yeller eser seherde
  Yar beni düşürdü onulmaz derde
  Yar ile buluşsak bir tenha yerde
  Duyar düşmanlarım söz olur gider

  Pervane ateşten sakınmaz canı
  Uğruna koymuşum başı bedeni
  Doldur tüfengini hedef al beni
  Yaram doksan dokuz yüz olur gider

  Veysel der çıkayım bir yüce dağa
  Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
  Bir gün olur tenim düşer toprağa
  Karışır toprağa toz olur gider

 5. #45

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart
  Aşık Yanguni

  Aşık Yanguni Giyinmiş kuşanmış suya inmişsin
  Seni gördüm tazelendim yine yar
  Şavkın vurmuş her tarafı tutmuşsun
  Benziyorsun taze açmış güne yar

  Der Yanguni sende vefa kalmadı
  Silindi gönlümde sefa kalmadı
  Çekmediğim cevr ü cefa kalmadı
  Hiç gelmedin merhamete dine yar


  1918 - 28 Nisan 2002.. Şavşat'ın Kuçen (şimdiki adı Kocabey) köyünde doğdu. Asıl adı Gülpaşa Tokdemir'dir. Kuçenli Recai'den günümüze ulaşan bir geleneğin belirleyici olduğu bir sülaleden gelmektedir.

  Yaklaşık 15 yaşlarında rüyasında gördüğü kıza aşık olduktan sonra bağlama çalıp türkü söylemeye başladı. Askerdeyken köyüne gelip sevdiğini kaçırmak istedi. Ancak köyüne vardığında, sevdiğinin iki gün önce evlendiğini öğrenince düşüncesinden vazgeçti.
  Sevdiğine kavuşamaması üzerine Şavşat'ı terkederek (1950) Adapazarı'na göçtü.

  Türkülü halk hikayelerini ustalıkla anlatmasıyla tanınan Aşık Yanguni, 1971'den itibaren her yıl Konya Aşıklar Bayramına katıldı ve atışma dalında başarılar gösterdi.

  Aşık Yanguni, yörede anlatılan geleneksel türkülü halk hikayelerinin birçoğunu bilmesi ve anlatmasıyla olduğu gibi, kendi özgün hikayesi "Casim Şah" ile de tanınır.

  Aşık Yanguni'ye ilişkin Hayrettin Tokdemir'in "Aşık Yanguni, Hayatı ve Şiirleri" (1980) adlı araştırması yayımlandı.

  Aşık Yanguni, Karapürçek'in Mesudiye köyünde öldü ve orada toprağa verildi.

  Bekir Karadeniz


  Gurbet El

  Küçük yaştan beri etmez feragat
  Bana birçok hal eyledi gurbet el
  Bırakmaz yuvamda oturam rahat
  İkide bir gel eyledi gurbet el

  Kader benim tedbirimi şaşırdı
  Dumansız ateşle beni pişirdi
  Yerimden yurdumdan ayrı düşürdü
  Gözyaşımı sel eyledi gurbet el

  Bakın ben nerdeyim cananım nerde
  Dağlar oldu ara yerde bir perde
  Bir kumaştım satılmazdım her yerde
  Sara sara çul eyledi gurbet el

  Bazı zehir katar tatlı aşıma
  Acımadı gözlerimde yaşıma
  İleri de gitsem vurur başıma
  Kendisine kul eyledi gurbet el

  Kalmamıştır Yanguni'nin takati
  Bana çektirmiştir çok meşakkati
  Hep bana yükledi türlü hikmeti
  Nerde ise del'eyledi gurbet el


  Yar

  Giyinmiş kuşanmış suya inmişsin
  Seni gördüm tazelendim yine yar
  Şavkın vurmuş her tarafı tutmuşsun
  Benziyorsun taze açmış güne yar

  Keklik de sen gibi naz ile seker
  Ağzın şeker olmuş dudağın sükker
  Acep haznesinden ne zarar çeker
  Yazaydı celilim seni bana yar

  Eğer şahin isen bizim kola kon
  Tülek terlan isen bizim çöle kon
  Eğer bülbül isen bizim güle kon
  Keklik misin yeşil başlı suna yar

  Der Yanguni sende vefa kalmadı
  Silindi gönlümde sefa kalmadı
  Çekmediğim cevr ü cefa kalmadı
  Hiç gelmedin merhamete dine yar


  Sevdiğim

  Bugün yine şad eyledin beni yar
  Düşmüş idim ah u zara sevdiğim
  Etmiyor bu gönlüm bir sabr-ı karar
  Sendedir derdime çare sevdiğim

  Ateşle geçiyor civan çağlarım
  Aşkın ile ciğerimi dağlarım
  Sanma ayrı yare gönül bağlarım
  Ben değilim kalbi kara sevdiğim

  Yanguni'yim çağıran da bulursam
  Konuşmayla muradımı alırsam
  Eğer kavuşmadan asker olursam
  Gönderiler bir diyara sevdiğim


  Bilmez ki

  Niçin ah etmezsin divane gönül
  Kimse bu derdime çare bulmaz ki
  Herbir meclisime durmaz gelirdi
  Daha meclisime varabilmez ki

  İçerimde tutuşmuştur közlerim
  Dertli koyun gibi kabar muzlarım
  Dokunmayın koy ağlasın gözlerim
  Daha yar yüzünü görebilmez ki

  Bu dertli Yanguni derdini yazar
  Gönlüm yangın eder canından bezer
  Eller sevdiğiyle sallanır gezer
  Yanguni yarini sarabilmez ki


  Benim

  Çok dertlendim gene yazdım bir yazı
  Okuyunca bu derdimi bil benim
  Fitnedir perişan eyledi bizi
  Her taraftan kapanmıştır yol benim

  Bu yalan dünyada bir kez gülmeden
  Öleceğim muradımı almadan
  Yetişmesen çiçeğimiz solmadan
  Bir fidan dik mezarıma gül benim

  Bir çare bul ulaş benim işime
  Muzır fitne fesat düştü peşime
  Cevahirim mezarıma taşıma
  Ağlayarak gözyaşlarım çal benim


  Menekşe

  Yaratan yaratmış güzel bir çiçek
  Biter kayalarda açar menekşe
  Süslemiş her yanı kokusu gerçek
  Etrafına reha saçar menekşe

  Dere tepe süslemişsin her yanı
  Çiçeklerin cümlesinin irfanı
  Bütün canlı mahluk severler seni
  Dalından kelebek uçar menekşe

  Aşık Yangun sana baktı üzüldü
  Ne derdin var boyun böyle ezildi
  Yoksa sevdiğini eller mi aldı
  Senin derdin beni geçer menekşe


  Gözlerim

  Sabah seherinde gözüm arıyor
  Bakar her tarafı arar gözlerim
  Uçan kuştan esen yelden soruyor
  Eyüp Eyüp diye sorar gözlerim

  Hasret yarasına ilaç olmadı
  Kimse bu derdime çare bulmadı
  Ben gidemem yavrularım gelmedi
  Düşünür veremez karar gözlerim

  Yanguni'yim her derdimi açamam
  Havalansam kanadım yok uçamam
  Candan geçer yavrulardan geçemem
  Yavrular yaramı sarar gözlerim


  Ağlarım

  Otuz aydır asker oldum
  Bağlandı yolum ağlarım
  Küçük bir izine geldim
  Oldu bir zulüm ağlarım

  Geldim ki iş işten geçmiş
  Yad eller şerbetin içmiş
  Gördüm ki sevdiğim köçmüş
  Büküldü belim ağlarım

  Yar beni gözünden atmış
  Ettiği vaadi unutmuş
  Yadlar ile sohbet etmiş
  Tutmuyor dilim ağlarım

  Yanguni'yim gönül verdim
  Ben yarin yar benim derdim
  Eller kapısında gördüm
  Üzüldü elim ağlarım

 6. #46

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart

  Aşık Zevraki Baba
  Yel çalmıştır gül çağına
  Dersem de bir dermesem de
  Doksanında dost bağına
  Girsem de bir girmesem de

  Ey Zevraki etme cim lam
  Söyle ki hasılı kelam
  Kör ile sağıra selam
  Versem de bir vermesem de


  1922 yılında Kelkit'in Gelinpetek köyünde doğdu. Asıl adı Akif Timurhan'dır. Küçük yaşlarda halk şiirine ilgi duydu. Yine çok küçükken resim yapmaya başladı. Bağlama ve kaval çalmayı da ilk gençliğinde öğrendi.

  Gördüğü bir rüyadan sonra şiire olan ilgisi daha da arttı. İlk şiirlerinde kendini adını kullandı. Daha sonra değişik aşıklarca çeşitli mahlas önerileri yapılmasına karşın, tahta, kayık anlamına gelen Zevraki mahlasını seçti.

  Farsça ve Arapça tamlamaları da günümüzün diline ustaca aktarabilen Zevraki Baba'nın yüzlerce şiiri bulunmaktadır. Bu şiirlerin bazıları değişik sanatçılar tarafından bestelendi.
  Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneğini kendine özgü bir biçimde yorumlayıp bugüne taşıyan Zevraki Baba'nın şiirleri birçok dergi, gazete ve araştırmada yeraldı.

  Aşık Zevraki'nin, yüzlerce sayfalık elyazmalarında şiir ve çeşitli konulardaki düşüncelerinin yanında kendi yaptığı resimler de önemli birer yapıt niteliğindedir.

  Zevraki Baba'nın bu şiirleri ilk kez yayımlanıyor.

  01.01.2008 tarihinde aramızdan ayrıldı...

  Bekir Karadeniz

  Ağır Ağır

  Gel ey katip gel de otur yanıma
  Yare birkaç satır yaz ağır ağır
  Bahtın kalemini batır kanıma
  Bitiyor bağrımda yaz ağır ağır

  Uymazken dizlere dağlarda ahu
  Ne oldu bizlere düzlerde yahu
  Ne de çabuk sustu o çağlayan su
  Bağlıyor bağrımda buz ağır ağır

  Hele bir sona bak bir de evvele
  Donmuş Jale lale durmuş velvele
  Bir daha geçmez o bahar yaz ele
  Başlıyor bağrımda güz ağır ağır

  Bazen güneşli de gölgeli bazen
  Derken de yetişti yeşile hazan
  Bozarıp da olduk biz aynı hozan
  Küllüyor bağrımda köz ağır ağır

  Bırak ey Zevraki firak sözleri
  Kızlara oynadın kızıl kozları
  Ara ki bulasın pembe tozları
  Buğluyor bağrımda göz ağır ağır


  Belli Değil

  Hicran dağı geçit vermiyor bir an
  Kar belli değildir buz belli değil
  Yine başa bindi bir tipi boran
  Yol belli değildir iz belli değil

  Hain felek zaten her zaman çatar
  Hatıralar ondan daha besbeter
  Hançer tir u teber hep birden batar
  Tığ belli değildir biz belli değil

  Tecellimin temizi de pisi de
  Kirlenmiştir kimyası da kisi de
  Yakıyor içimi her ikisi de
  Kül belli değildir köz belli değil

  Pembe güller soldu gövde parkında
  Gönül yine değil bunun farkında
  Kırlar karışınca otuz kırkında
  Yaz belli değildir güz belli değil

  Unutup Zevraki çekme ki heyhat
  Nokta nokta biter o upuzun hat
  Bir de geçer bin de hep aynı hayat
  Çok belli değildir az belli değil


  Bilmez misin

  Fezalarda olsan fener
  Söneceğin bilmez misin
  Felek birgün başan biner
  Sineceğin bilmez misin

  Derya gibi sulu olsan
  Dağlar gibi ulu olsan
  Yağmur olsan dolu olsan
  Dineceğin bilmez misin

  Huma gibi yükselip ta
  Hatta çıksan yedi kata
  Tahttan inip tahta ata
  Bineceğin bilmez misin

  Dünya denen bu viranda
  Şah da vardı şu İran'da
  Dört mevsimin de bir anda
  Biteceğin bilmez misin

  Ey Zevraki keyfin kamın
  Hoş olsa ne boş encanım
  Dost elinden dolu camın
  İçeceğin bilmez misin


  Ayrılalı

  Kurbağalar meydan almış
  Seller gölden ayrılalı
  Yayla kokmaz yetim kalmış
  Yeller gülden ayrılalı

  Şebekleri hadi geçek
  Şairler de olmuş köçek
  Böcek düşmüş vermez çiçek
  Dallar koldan ayrılalı

  Bal pahalı bütçe çekmez
  Sofraları sarmış pekmez
  Unutmuş da tadı bilmez
  Diller baldan ayrılalı

  Boz öküzde iki kayış
  Getiriyor yine geviş
  Yiğit olmuş bitli komiş
  Yollar belden ayrılalı

  Vaz gel Zevrak oydan vaydan
  Zerre kadar olmaz faydan
  Maymunlara kaldı meydan
  Kullar yoldan ayrılalı


  Bir

  Yel çalmıştır gül çağına
  Dersem de bir dermesem de
  Doksanında dost bağına
  Girsem de bir girmesem de

  Sanırdım ki dilli dudu
  Ne eti kalmış ne butu
  Tamtakır kuru tabutu
  Sarsam da bir sarmasam da

  Razıyım arasıra da
  Saraydım yari burada
  Yarın mahşerde murada
  Ersem de bir ermesem de

  Ey Zevraki etme cim lam
  Söyle ki hasılı kelam
  Kör ile sağıra selam
  Versem de bir vermesem de

 7. #47

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart

  AŞIK ZÜLALİ (Yusuf KÖKTEN)


  Aşık Zülali Kars ilimizin Posof ilçesinin Suskap köyünde bugünkü adı (Aşık Zülali Köyü) 1873 yılında doğdu.

  Üstün yetenekli bir aşık olan Zülali çocukluk yaşlarından itibaren aşıklık geleneğinin bütün gereklerini başarıyla yerine getirdi. Bu konuda bilgisini. görgüsünü geliştirdi. Aşık Zülali aynı zamanda badeli aşıklardandır. Kars 'ta ve çevrede usta aşıklardan usul, erkan, yol belledi. İlk ustası Aşık Abbas'dı. Aşık Şenlik, Aşık Sümmani gibi zamanın en usta iki aşığıyla görüştü, onlardan nasibini aldı ve mutluluğa erişti.

  Aşık Zülali, halk edebiyatının aşıklık geleneğinin bütün dallarında üstün örnekler verdi. Sözü kadar sazı da güçlüdür. Aşık Zülali, doğuda kısa zamanda büyük bir üne kavuştu. İstanbul'da o tarihlerde halk şairleri, sazlarıyla, sözleriyle büyük kahvelerde, köşklerde ilgiyle dinleniyor, teşvik ve takdir ediliyordu. Zülali İstanbul'da sanatını başarıyla sürdürdü, hem de medreseye devam etti. Sonra tekrar Kars'a döndü.

  Gel zaman, git zaman yine gurbetin yolunu tuttu. Afyon, Emirdağ derken, sonunda Eskişehir'in Çifteler ilçesini mesken tuttu. Sazlı, sözlü bir dünyada 1956 yılının 18 Aralıkta Allah'ın rahmetine kavuştu.
  DEDECAN
  Tarih binüçyüz ondört'tü bir vakit
  Vardım gurbeti diyara Dedecan.
  Felek vurdu ayağına götürdü
  Çıldır'dadır ser Suhara Dedecan.

  Vardım Suharaya azmi geharlı
  Dört yanı müzeyyen resmi şeherli
  Bir ejderha gördüm zehmi zeherli
  Vurdu yüreğime yara Dedecan

  Yüreğin ki yandı ciğerim pişti,
  Sohbete başladı aklım da şaştı.
  Ele bildim derya ummandı coştu,
  Tacüp kaldım bu hünere Dedecan

  Ele hüner olmaz hünkar beyinde,
  Açıp bayrağını sancak öğünde,
  Beşyüz pençe gördüm en küçüğünde,
  Mansur dek çektiler dara Dedecan.

  Dar'aki çektiler halime baktı.
  O nece mühürdü kaddimi yaktı.
  Olunca metahım harice çıktı,
  Giyindim eğnime kara Dedecan.

  Kara ki giyindim düştüm amana.
  Keşke gideydim Hind'e Yemen'e.
  Bir serçe neylesin murg-u Semen'e
  Yel dokundu şem fenere Dedecan.

  Alıştı fenerim böyle yanarım,
  Gittiğime pişman oldum dönerim.
  Kendi vatanımda öksüz sanarım,
  Olmadı kimseden çare Dedecan.

  Çare ki olmadı derdime billah,
  Böyle Aşıklara etmez eyvallah.
  Zülali'ye yardım eyledi Allah,
  Düşürmedi imtihana Dedecan.


  OLUR
  Bir kişi ki kemalini hıfzetse,
  İrfan meclisinde piri nur olur.
  Şeriat babına kayım olmayan,
  Daim onun altı üstü nar olur.

  Üç nedir ki üç kitapta yeri yok,
  Ziya vermiş her eşyada nüru çok.
  Ol kimidi beygafilden deydi ok,
  Mahşerde Resul'a iddakar olur

  Bendi yok başının yüce seri var.
  Haktalanın hikmeti var, sırrı var
  Ol nedir ki beş iklimde yeri var
  Bunu bilmeyenin işi zar olur.

  Zülali derki zehnim bulanır,
  Didelerim gam bahrinde sulanır
  Ol nedir ki dağ başına dolanır?
  Çıkar can cesetten rüzugar olur.


  GÖRÜNDÜ
  Livana'dan çıktım Şavkat dağına,
  Allah'ın lütfundan ihsan göründü,
  Sanarsın ki düştüm cennet bağına,
  İnsanları huri gılman göründü.

  Sevgim kaldı vatan gazilerinde,
  Hasretim varıdı bazılarında.
  Bu dersim manevi yazılarımda,
  Hubb'ül vatan, min-el iman göründü.

  Bu vatan'a ağlar idim ıraktan,
  Gördüm de kurtuldum gamdan fıraktan.
  Açıldı gözümüz kudreti Hak'tan,
  Güzel Çıldır, Kars, Ardahan göründü.

  Hicran köprüsünden geçti ordumuz,
  Kalmadı kasavat, asla derdimiz,
  Posof mekanımız suskap yurdumuz
  Her taşı cevherden vatan göründü.

  Gönül der Zülali vatan'a eriş
  Vatanı dostlardan sual et soruş
  Aleme yaz geldi gönlüm neden kış
  Yaylasında karla duman göründü

  NELER VAR
  Vücudun mülkünden yağmur, kar gitmez
  Niçin gelmez baharımda neler var
  Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz
  Güneş çalmaz seherinde neler var?

  Yüz bin tellal hicranımı satarlar.
  Müşteriler ellerinden kaparlar.
  Dertten kale, gamdan saray yaparlar,
  Gelin bakın şeherimde nereler var?

  Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi,
  Vatan tuttum bahçe gibi bağ gibi.
  Takdirime dayanırdım dağ gibi
  Ben ne bilem kaderimde neler var?

  Soran yok Zülali nedir bu suçun,
  Hicran dağlarında hicranın göçün.
  Hançer ile kesin bağrımı açın,
  Bir bakın ki ciğerimde neler var.


 8. #48

  • Offline
  • Lap Yaxsı Yazır
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Mesajlar
  10.864
  Tecrübe Puanı
  655

  Standart

  Aşıki (1763-1824)

  Gönül ağlar isen başına ağla
  Kimse kimse için ağlar bulunmaz
  Bağlarısan kendi yaranı bağla
  Belki yaranı da bağlar bulunmaz
  Aşıki gedanın mürveti şahi
  Düşmüşlerin desti giri penahı
  Sensin her derdimin derman ilahi
  Senden gayrı yara bağlar bulunmaz


  19. yüzyılda yaşamış bir Alevi-Bektaşi ozanıdır. Aşıki'nin asıl adı Ahmet'tir. Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı İsa köyünde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değil. 18. yüzyılın sonlarında doğduğu sanılıyor. Hicri 1240'da yani 1824 yılında Hacı Bektaş'tan dönerken uzun süre kaldığı ve bir çok şiirlerini söylediği Kayseri'ye bağlı Felahiye ilçesinin Ecirli köyünde öldü. Babasının adı Musa'dır. Çağdaşı Şah Sultan'ın gerçek manevi aşığıdır. Şah Sultan ile Aşıki tarikat bilgilerini saz ve söz ustaları olan Derviş Muhammed'den öğrendiler. Aşıki, İsa köyünden ayrıldıktan sonra Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret etti.

  Şiirlerinde Derviş Muhammed'in etkileri görülür. Öğretmen Mustafa Bal ''Derviş Muhammed'im nur-u vakit, eseri dillerde şahit'' adlı eserinde Derviş Muhammed'in Aşıki ve Şah Sultan'ın şiirlerini toplayıp yayınlamıştır. Elde 73 şiiri vardır. Bir kısım şiirleri yeni yayınlanıyor. Bu şiirleri Hekimhan ilçesi Hasancelebi beldesinden Ali Baba adlı saygın kişi İbrahim Emici adlı şahısla bana göndermişti. Aşıki mahlasını kullanır. Dili sade, söyleyişi içten ve yumuşaktır, sevgi dolu bir dünyası vardır. Pir Sultan'ın talibi Kulhimmet'in hayranı Kul Himmet Üstadım'ın yakın arkadaşıdır. Asım Bezirci Aşıki'nın ölüm tarihini 1821 olarak belirtir.


  Eserlerinden bazıları:

  1
  Gönül ağlar isen başına ağla
  Kimse kimse için ağlar bulunmaz
  Bağlarısan kendi yaranı bağla
  Belki yaranı da bağlar bulunmaz

  Sırrın halka açma çek bu cefayı
  Zemane halkından umma vefayı
  Unut gitsin sal ezelki sefayı
  Geçti ol ezelki çağlar bulunmaz

  Güllü gülüstanlı bağlar bulunmaz
  Andelipler bir kenara çekildi
  Mahabbetin doluları döküldü
  Şer tohumu yer yüzüne ekildi

  Bin doksan dokuz sene başıdır
  Bizi böyle eden hakkın işidir
  Bu dünyanın boranıdır kışıdır
  Baharı erişmiş bağlar bulunmaz

  Aşıki gedanın mürveti şahi
  Düşmüşlerin desti giri penahı
  Sensin her derdimin derman ilahi
  Senden gayrı yara bağlar bulunmaz


  2
  Gel ey gönül sana öğüt vereyim
  Her cahile öğüt verici olma
  Dünyada bir aşna göreyim dersen
  Hayvan gibi alaf yeyici olma

  Aşna ile ahd amanı bir eyle
  Muhabbeti aşk evinde yer eyle
  Gözün ile gördüğünü sır eyle
  Varıp yad ellere deyici olma

  Hazer gez boynuna geçmeye tuzak
  Efsane sözünden ola gör uzak
  Yükünü baldan tut olmaya tezek
  Virana hanlarda konucu olma

  Üssüz handa uğru yükünü talar
  Başını uğulmaz sevdaya salar
  Dağıtır malını yüzüne güler
  O eğridir doğru sayıcı olma

  Aşıki elinde var iken fırsat
  Gayret kuşağını beline kuşat
  Sende bu sözlerden olasın irşat
  Haramiler gibi soyucu olma

 9. #49

  • Offline
  • Forum Bölüm Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  10.08.08
  Mesajlar
  2.625
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  Emeğine sağlık abla çok anlamlı ve değerli bir paylaşım.. Hele Aşık Şenlik babanın paylaşımı için ayrı olarak teşekkür ederim.
  ---------------------------------------------------

  Kralların taçları beni bağlar büyümü
  Orduları açamaz gönlümdeki düğümü
  Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü
  Bin cihana değişmem şu öksüz TÜRKLÜĞÜMÜ..
  ---------------------------------------------------

Benzer Konular

 1. Kars ardahan iğdir yöreleri derleme halk oyunlari
  Konu Sahibi Doktor Amca Forum Halk Dansları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20.08.09, 21:01
 2. Azerbaycan Halk Oyunları
  Konu Sahibi Azeribalasi Forum Halk Dansları
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 29.11.08, 00:56
 3. Türk Halk Müziği Çalgıları
  Konu Sahibi Azerhan Forum Atış Serbest
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 12.08.08, 17:40

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •