Aşağı git

Kullanıcı Tag Listesi

1 den 4e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu
 1. #1

  • Offline
  • Forum Bas Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  10.12.09
  Mesajlar
  22.022
  Tecrübe Puanı
  100

  Seviye: 59 
  Tecrübe: 42.106.005
  Sonraki Seviye: 47.989.448

  Beğendikleri
  2.595
  3.365 Mesajına 5.256 Tşk. Aldı

  Bahsedildi
  3 Mesaj
  Etiketlenmiş
  11 Konu
  Yazı Boyutu

  Standart Azerbaycan'ın Bölgeleri ve Bölgelerin Özellikleri

  Azerbaycan'ın Bölgeleri ve Bölgelerin Özellikleri

  Bölgeler hakkında  Bakü – Abşeron Bölgesi
  Bölge esasen Abşeron ekonomik ilini kapsamaktadır. Burası, Xızı gibi idari bölgeleri, ayrıca Bakü ve Sumgayıt gibi şehirleri kapsaması dolayısıyla oldukça elverişli bir ekonomik ve coğrafi mevkide bulunmaktadır. Ekonomik bölgenin genel yüzölçümü 5900 km²’dir ve bu da ülke yüzölçümünün yüzde yedisine eşittir. Ekonomik bölgenin yüzey şekilleri tepeler, vadiler, ovalar ve alçak dağlardan oluşur. Bölgenin iklim özelliği kuru subtropikaldir.
  Abşeron yarımadasında zengin tedavi kaynakları bulunmaktadır. Çamur volkanları, kaplıcalar ve kapalı göllerin tedavi edici özellikleri vardır.
  Abşeron ekonomik bölgesi gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Azerbaycan’ın en önemli demiryolu, karayolu, su ve hava yolları hatları bu bölgenin arazisinden geçer. Arazinin Hazar Denizi kıyısında bulunması, ulaşım bağlantılarının genişlemesine imkan tanır. Ekonomik bölgede çok sayıda ulaşım aracı faaliyet gösterir.
  Ekonomik bölge aynı zamanda geniş bir sosyal tesis ağına da sahiptir. Burada bilimsel araştırma enstitüleri, yüksekokullar, büyük spor merkezleri, ülke çapında sağlık tesisleri ve diğer sosyal altyapı tesisleri faaliyet göstermektedir.
  Ekonomik bölgenin iklim şartları Hazar Denizi sahillerinin plaj olarak kullanılmasına olanak sağlar.

  Aran Bölgesi
  Aran bölgesi Aran ekonomik ilini kapsamaktadır. Bu ekonomik bölge Ağcabedi, Ağdaş, Beylegan, Berde, Bilesuvar, Göyçay, Hacıkabul, İmişli, Kürdemir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zerdab gibi il ve ilçelerin yanı sıra Şirvan, Mingeçevir ile Yevlah şehirlerini de içine alır.
  Aran ekonomik bölgesi elverişli bir ekonomik ve coğrafi mevkide bulunmaktadır. Ekonomik bölgenin genel yüzölçümü 21 430 km² olup, ülke arazisinin yüzde 24,7’sine eşittir. Aran ekonomik bölgesinin çoğu yeri, deniz seviyesinin altındaki ovalardan ibarettir. Ekonomik bölgenin yalnızca çevredeki dağlara yakın olan bölümlerinin yüzeyi eğimlidir. Bölgenin iklim özelliği kuru subtropikaldir.
  Ekonomik bölgenin yaşam için elverişli doğal şartları ve ekonomik, coğrafi özellikleri buradaki yerleşimde önemli rol oynamıştır. Ekonomik bölgenin genel nüfusu 16 671 olmakla birlikte bu sayı ülke nüfusunun yüzde 20,5’ini oluşturur.
  Aran ekonomik bölgesi ülkenin önemli büyük ulaşım hatları (demir ve karayolları) üzerinde bulunur. Bakü şehrini ülkenin temel ekonomik bölgeleri, Gürcistan, İran ve Türkiye ile birleştiren ulaşım yolları bu bölgenin üzerinden geçmektedir. Son dönemlerde uluslararası yük taşımacılığının çoğalması bu yolların önemini artırmıştır. Yevlah-Bakü havayolu da ayrıca faaliyet göstermektedir.


  Batı Bölgesi
  Batı bölgesi Gence-Kazak ekonomik bölgesini kapsamaktadır. Bu ekonomik bölge Ağstafa, Daşkesan, Gedebey, Göranboy, Hanlar, Kazak, Samuh, Tovuz gibi il ve ilçeleri, Gence ve Naftalan gibi şehirleri kapsar ve Azerbaycan'ın batısında yer alır. Ekonomik bölge elverişli bir ekonomik-coğrafi konuma sahiptir. Topraklarının genel yüzölçümü 12 500 km² olup, bu alan ülke topraklarının %14,4’üne eşittir. Özelliklerine göre bölgenin yüzölçümünü 4 bölüme ayırmak mümkündür. Bunlar, eğimli ovalar, yamaçlar, orta dağlık (deniz seviyesinden 1000-2000 metre yükseklikte), yüksek dağlık (deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) bölümlerdir. Bölgenin iklim koşulları da bu bölümlere göre çeşitlilik gösterir.
  Ekonomik bölgenin elverişli tabiat şartları ve ekonomik-coğrafi konumu nüfusun yerleşiminde önemli rol oynamıştır. Genel nüfus ortalaması 1103300 kişi olmakla birlikte, bu sayı ülke nüfusunun % 13,6’sını oluşturur.
  Gence-Kazak ekonomik bölgesi ekonomik önemine göre ülkede ikinci sırada yer almaktadır. Azerbaycan’ın ikinci sanayi bölgesi olup ülkenin sanayi üretiminin %12-13’ünü karşılar. Ekonomik bölgenin endüstrisi tasarım ve üretim sahalarından ibarettir. Gence’de ve Daşkesen’de siyah ve renkli maden hammaddesinin çıkarılması ve işleme tesisleri bulunmaktadır. Ağır sanayi bölgenin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Makine endüstri sahası üzerine kurulmuş ekonomik bölgede cihaz, iletişim ekipmanları üretimi, otomobil ve tarım makineleri tamirhaneleri bulunmaktadır.
  Gence-Kazak ekonomik bölgesinin bir bütün olarak gelişiminde ulaşım sistemi önemli rol oynar. Bölge Azerbaycan'ı Gürcistan ve Karadeniz kıyıları ile birleştiren demiryolları ve otoyolları üzerinde bulunur. Gence, Kazak ve Ağstafa temel ulaşım noktalarıdır. Gence şehrinde ülke çapında önem arz eden bir havalimanı bulunmaktadır. Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol ve gazın dünya pazarlarına ulaştırılması için çekilen boru hattı bu ekonomik bölgenin üzerinden geçmektedir. Bölgenin elverişli doğal koşulları, saf iklimi,manzaralı dağlık ve ormanlık bölümleri, şifalı kaplıcaları uluslararası kalitede dinlenme-tedavi kurumlarının yapımına imkan verir. Deniz seviyesinden 1566 m yükseklikte Gök-Göl ve Hacıkendi dinlenme tesisleri kurulmuştur. Naftalan dinlenme-tedavi kompleksi dünya çapında öneme sahiptir.
  Azerbaycan'ın kuzey-batı bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasında ve bu bölgelerde yaşayan nüfusun sosyo-kültürel ihtiyaçlarının (sağlık, bilimsel-kültürel ihtiyaçlar, eğitim) karşılanmasında bölgenin sosyal yapısı önemli rol oynar. Gence'de Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Bilim Merkezi ve bilimsel araştırma kurumları faaliyet göstermektedir.
  Gence'de Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi ve Devlet Pedagoji Üniversitesi gibi yüksek öğretim kurumlarında ülke için vasıflı elemanlar yetiştirilir. Bölgede kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar, hastaneler ve diğer sosyal - kültürel altyapı öğeleri mevcuttur.


  Güney Bölgesi
  Güney bölgesi Lenkeran ekonomik ilini kapsamaktadır. AzerbaycanCumhuriyeti Lenkeran ekonomik bölgesi Astara, Celilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı ve Lenkeran idari bölgelerinin arazisini kapsamakla birlikte, Azerbaycan'ın güney-doğusunda yer alır. Ekonomik bölge doğuda Hazar Denizi’nin kıyılarına kadar uzanır, batıda ve güneyde ise İran İslam Cumhuriyeti ile komşudur. Ekonomik bölgenin toplam alanı 6 080 km² olmakla birlikte, ülke topraklarının %7’sini kapsar. Özelliklerine göre bölgenin arazisi Lenkeran ovalığından ve Talış dağlarından oluşan iki kısma ayrılır. Ekonomik bölgenin topraklarının %26’sı ormanlarla kaplıdır. Bölge doğal ortam bakımından ülkenin diğer ekonomik bölgelerinden farklıdır. Dünyada mevcut 13 iklim kuşağından 7’sine bu ekonomik bölgenin topraklarında rastlanmaktadır. Bölge nemli subtropik iklime sahiptir.
  Bölgenin ekonomik açıdan elverişli koşullarının olması nüfus yerleşiminde önemli rol oynamıştır. Genel nufus ortalaması 753 700 kisi olmakla birlikte, bu sayı ülke nüfusunun % 13,6 'sını oluşturmaktadır.
  Masallı, Lenkeran, Astara bölgelerinin ovalık bölümlerinde çaycılık ve sebzecilik ile bostan ürünlerinin üretimi ağırlıktadır. Bağcılık (üzümcülük) özellikle Celilabad ilçesinde gelişmiştir. Lerik ve Yardımlı bölgelerinde ise temel tarım alanları tahılcılık, hayvancılık ve tütüncülüktür. Bu ekonomik bölge en önemli narenciye bölgesi olarak tanınmaktadır. Bölgedeki sahil şeridi boyunca balık avlanır.
  Lenkeran ekonomik bölgesinin bir bütün olarak gelişmesinde ulaşım sistemi önemli rol oynar. Bakü-Astara Demiryolu ve ona paralel Bakü-Astara otoyolu yük ve yolcu taşımacılığında, ayrıca Azerbaycan'la İran arasında ekonomik ilişkilerin artmasında önemli rol oynar. Bakü-Lenkeran arasında hava ulaşımı güzergahı da bulunmaktadır.
  Güzel doğa manzarası, sıcak ve soğuk maden suları, elverişli iklim koşulları ve muazzam ulaşım ağı bölgede tedavi, sanatoryum ve turizmin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratır.
  Şu an için bölgede Lenkeran turizm kompleksi “Meşesu” tedavi merkezi faaliyet göstermektedir. Bölgede Lenkeran Devlet Üniversitesi, mesleki ve orta öğrenim kurumları, hastaneler, tiyatro, etnografya müzesi ve diğer sosyo-kültürel altyapı unsurları faaliyet göstermektedir.


  Kuzey Bölgesi
  Kuzey bölgesi Şeki-Zakatala ve Guba- Haçmaz ekonomik illerini kapsamaktadır.
  Azerbaycan’ın zengin bölgelerinden sayılan Şeki-Zakatala illeri Balaken, Gah, Gebele, Oğuz, Zakatala, Şeki idari bölgelerinin arazisini kapsamakta ve Azerbaycan'ın Kuzeybatısında, yani Büyük Kafkas dağlarının güney yamacında bulunmaktadır.
  Ekonomik bölgenin toplam alanı 8,96 bin km² olmakla birlikte, ülke topraklarının 10,3% 'ünü kapsar. Bölgenin yer şekilleri yüksek dağlık ve dağ bölümlerine ayrılır. Ekonomik bölge sınırlı toprak kaynaklarına sahiptir. Arazinin yükseklik farkının fazla olması doğal şartların çeşitlilenmesinin sebebi olarak kabul edilir. Bölge ılıman iklim koşullarına sahiptir.
  Bölgenin genel nüfus ortalaması 531,9 kisi olmakla birlikte, bu sayı ülke nüfusunun % 6,5’ini oluşturmaktadır. Nüfusun çoğunluğu genel olarak dağ eteklerinde yaşamaktadır.
  Bölge arazisi endüstriyel-mineral madenler bakımından zengindir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bakır kaynaklarının hepsi, kükürt piritleirnin % 90’ı, çinkonun % 99’u bu ekonomik bölgenin sınırları içerisinde bulunmaktadır.
  Güzel bir doğaya sahip olan Şeki-Zakatala ekonomik bölgesi Azerbaycan'ın önemli dinlenme-turizm alanlarından sayılmaktadır. Gebele’de, Şeki’de, Zakatala’da tatil-turizm tesisleri faaliyet göstermektedir. Bu bölgenin arazisinden Gürcistan'a, uluslararası turizm güzergahı geçmektedir.
  Bu bölgede mesleki kurumlar ve orta öğretim kurumları, yüksek öğretim kurumlarının şubeleri, kültür ve eğitim faaliyetleri kampları, sağlık kurum ve kuruluşları, müze ve tiyatro gibi sosyo-kültürel altyapı unsurları mevcuttur.


  Guba-Haçmaz Ekonomik Bölgesi

  Guba-Haçmaz ekonomik bölgesi Deveci, Guba, Haçmaz, Gusar ve Siyezen idari bölgelerinin arazisini kapsamakta ve Azerbaycan'ın Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ekonomik bölgenin toplam alanı 7,66 bin km² olmakla birlikte, ülke topraklarının % 8,8'ini kapsar. Ekonomik bölge kendine özgü yer şekillerine sahiptir. Bölgenin arazisi 26 metreden 4466 metreye dek birbirinden oldukça farklı 4 rakımda ovalara, dağ eteklerine, orta yükseklikteki dağlık bölgelere ve yaylalara ayrılır. Bölgenin iklim koşulları da bu bölgelerdeki doğal konumla bağlantılı olarak çeşitlilik gösterir. Bölge ovalık alanlarda sıcak, dağlık kısımlarda ise soğuk ve rutubetli soğuk iklim koşullarına sahiptir.
  Bölgenin genel nüfus ortalaması 453 100 kişi olmakla birlikte, bu sayı ülke nüfusunun % 5,6’sını oluşturmaktadır. Guba-Haçmaz ekonomik bölgesi önemli tedavi-sanatoryum bölgelerinden biri olmakla birlikte zengin tedavi ve dinlenme olanaklarına sahiptir. Deveci ilçesinde Galaaltı maden suyu kaynağında bir tedavi merkezi faaliyet göstermektedir.
  Guba-Haçmaz ekonomik bölgesi elverişli ulaşım koşulları ve coğrafi konuma sahiptir. Ekonomik bölge arazisinden geçen demiryolu, otoyollar, petrol, gaz ve su boru hatları, ayrıca telekomünikasyon hatları ülkenin ulaşım ve ekonomik alanlarının gelişmesinde önemli role sahiptir. Azerbaycan ve Rusya Federasyonu arasındaki iletişimi sağlayan hatlar bu arazilerden geçmektedir.


  Karabağ Bölgesi
  Karabağ bölgesi Yukarı Karabağ ve Kelbecer-Laçin ekonomik illerini kapsamaktadır. Yukarı Karabağ ekonomik ili Ağdam, Terter, Hocavend, Hocalı, Şuşa, Cebrail, Fuzuli ve Hankendi gibi şehirleri kapsar. Ekonomik bölgenin Hocavend, Hocalı, Şuşa, Cebrail ilçeleri ve Hankendi şehrinin topraklarının tamamı, Ağdam ve Fuzuli şehirlerinin ise belirli bir kısmı Ermeni işgali altındadır. Bu sebeplerden, devlet programı çerçevesinde bu ekonomik alanda Ağdam ve Fuzuli bölgelerinin işgal edilmemiş topraklarının ve Terter bölgesinin gelişmesine dair önlemler alınması öngörülmektedir. Şu anda 1482 km² alanı kapsayan söz konusu üç bölgenin nüfusu 211 800’dir. Yukarı Karabağ ekonomik bölgesinde polimetal cevherleri (Mehmane yatağında), petrol, doğal gaz, çeşitli inşaat malzemeleri (mermer, çimento hammaddesi, inşaat taşı) gibi temel doğal kaynaklar bulunmaktadır. Ormanlarda bulunan kaynaklar yerel ağaç imalathane ve işletmelerine hammadde sağlayarak tüm ihtiyacı karşılamaktadır.
  Yukarı Karabağ ekonomik bölgesinde bulunan Turşsu, Şırlan gibi şifalı sular, mineral kaynakları ve kaplıcalar ve uygun iklim şartları, bu yerlerde dinlenme ve tedavi olanakları sağlamaktadır. Yukarı Karabağ ekonomik bölgesinin işgal edilmiş toprakları geri alındıktan sonra bu arazilerin sosyo-ekonomik gelişimi için özel bir program hayata geçirilecektir.


  Kelbecer-Laçin Ekonomik Bölgesi
  Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesi Kelbecer, Laçin, Zengilan ve Gubatlı il ve ilçelerini kapsamaktadır. Ekonomik bölgenin toplam alanı ülke topraklarının %7,5’ini, ülke nüfusunun ise % 2’sinden fazlasını kapsar.
  Bölge ekonomisinin temelini tarım, özellikle de hayvancılık teşkil eder. Hayvancılık ve besicilik, arıcılık, tütüncülük, bağcılık, bahçe ve bostancılık, tahılcılık bölgedeki gelişmiş tarım alanlarıdır. Zengilan, Gubadlı idari bölgelerinde ve nehirler havzalarında tarıma elverişli ortam bulunmaktdaır. Tarıma elverişli iklim koşulları, bu ortamı kullanmaya imkan vermektedir. Bölgedeki sanayi işletmeleri bu hammadde türlerinin işlenmesi amacıyla kurulmuştur. . Bu bölgede et-süt ürünleri imal edilir, halı dokunur.
  Ekonomik bölge topraklarında altın, cıva, kromit, mermer, koral, perlit gibi kaplama taşları vb. endüstriyel madenler bulunmaktadır. Burada İstisu, Minkend, Tutgunçay gibi mineral kaynakları, şifalı sular, dağ ormanları, tedavi ve turistik dinlenme amacıyla kullanılabilir. Ekonomik bölgeye giren bütün idari bölgeler Ermeni işgali altında olduğundan, bölgelerin gelişmesine dair önlemler şimdilik bu program çerçevesinde değerlendirilememektedir.
  Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesine dahil olan idari bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra bu bölgelerin sosyo - ekonomik gelişimi ile ilgili özel programlar hazırlanıp hayata geçirilecektir.


  Dağlık Şirvan Bölgesi

  Dağlık Şirvan bölgesi Dağlık Şirvan ekonomik illeirni kapsamaktadır. Bu ekonomik bölge Ağsu, İsmayıllı, Gobustan ve Şamahı il ve ilçelerini kapsamakla beraber, Azerbaycan'ın merkez bölümünde - Şirvan düzlüğünde yer alır. Ekonomik bölgenin toplam alanı 6 060 km²’dir ve ülke topraklarının % 7 sini kapsar.
  Ekonomik bölgenin yüzey şekilleri dağlık ve ovalık arazi olmak üzere ikiye ayrılır. Bölgenin iklimi çok çeşitlidir, yüksek dağlık alanlar rutubetli olmakla birlikte, ılıman soğuk iklim koşullarına sahiptir.
  Bölgenin genel nüfus ortalaması 257 400 kisi olmakla birlikte, bu sayı ülke nüfusunun % 3,2 'sini oluşturmaktadır.
  Petrol, doğal gaz, yanar şist ekonomik bölgenin temel kaynaklarıdır. Ekonomik bölgenin dağlık alanlarında şifalı mineral sular bulunmaktadır. Kükürt ve hidrokarbonat bakımından zengin olan kaynak suları tedavi amacıyla kullanılır.
  Şirvan toprağı tarih boyunca el sanatları ve dokuma merkezi olarak bilinmektedir. Lahıc kasabası bakır eşya sanatı, Basgal köyü ise ipek yazması (keleğayısı) ile ünlüdür. Şamahı şehrinde de ipek yazma üretimi yaygındır. Çoğu köy için halıcılık geleneksel bir sanat türüdür.
  Şirvan ekonomik ili geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Bu bölgenin arazisinden geçen Bakü-Tiflis demiryolu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile ekonomik ilişkiler kurmaya olanak sağlar. Demiryolu dışında önemli ana ve yerel otoyollar ulaşımı sağlamaktadır. Azerbaycan başkentini ülkenin batı bölgeleri ile birleştiren Bakü-Kazah otoyolu bu topraklardan geçer.
  Bu bölgede yüksek öğretim kurumlarından Devlet Pedagoji ve "Odlar Yurdu" üniversitelerinin Şamahı şubeleri , meslek ve orta öğretim kurumları, sağlık, kültür ve eğitim kurumları, müze ve tiyatro gibi sosyo-kültürel altyapı unsurları mevcuttur.
  Bölge turizm açısından büyük potansiyele sahiptir. Bölgede Pirkulu rasathanesi de faaliyet göstermektedir.


  Nahcivan bölgesi
  Nahcivan bölgesi Nahcivan ekonomik ilini kapsamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Nahcivan ekonomik bölgesi Nahcivan Özerk Cumhuriyeti sınırlarını kapsamakla birlikte, Azerbaycan'ın temel bölümlerinin dışında, Türkiye, İran ve Ermenistan sınırındaki arazide bulunmaktadır. Ermenistan'ın işgal politikası sonucunda Nahcivan ekonomik ili anklav durumuna düşerek, günümüzde elverişsiz bir ekonomik-coğrafi konumda bulunmaktdaır. Nahcivan ekonomik ili Nahcivan şehrinden, Babek, Culfa, Ordubad, Sederek, Şahbuz, Şerur ve Kengerli idari bölgelerinden ibarettir.
  Ekonomik bölgenin toplam yüzölçümü 5500 km² olup ülke topraklarının % 6’sını kapsar.
  Yer şekilleri özelliklerine göre bölgenin arazisi Zengezur ve Dereleyez sıradağlarından ve Aras boyunca uzanan eğimli ovalardan oluşmaktadır. Ekonomik bölgenin topraklarının % 0,5’i ormanlarla kaplıdır.
  Bölgenin genel nüfus ortalaması 364 500 kişi olmakla birlikte, bu sayı ülke nüfusunun %4,5'ini oluşturmaktadır.
  Nahcivan ekonomik ilçesinde zengin doğal kaynaklar: molibden, polimetal cevherleri, kaya tuzu, dolomit, mermer, traverten, yapı taşı, alçı gibi inşaat malzemeleri yatakları bulunmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik bölge Badamlı, Sirab, Vayhir gibi 200 den fazla değerli maden suyu kaynağına sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti molibden ve dolomit rezervlerinin hepsi, maden suyu rezervlerinin % 60'ı Nahcivan ekonomik bölgesi snırlarında bulunmaktadır. Şu an için Nahcivan ekonomik bölgesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer bölgeleri ile demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Tek ulaşım hattı havayolu ve İran toprakları üzerinden karayoludur. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin enerji kaynağı dahi İran ve Türkiye üzerinden sağlanmaktadır.
  Nahcivan Azerbaycan'ın eski kültür merkezlerinden biri olmakla birlikte, sağlam bir sosyo-kültürel altyapıya sahiptir. Özerk Cumhuriyet Ulusal Bilimler Akademisi’nin bilim kurumları, mesleki ve orta öğretim kurumları, müzik okulları, sağlık, kültür ve eğitim kurumları ve müzelerinin yanısıra çok sayıda tarihi yapısı da bulunmaktadır.


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Azerbaycan'ın Bölgeleri ve Bölgelerin Özellikleri

        Kategori: Tarihi

        Konuyu Baslatan: ŞiMaL

        Cevaplar: 3

        Görüntüleme: 2278
  En Çok Kendimi Özledim,
  Oysa Ne Güzel Gülerdim

  Azeribalasi (19.06.13) Beğenenler

 2. #2

  • Offline
  • Forum Bas Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  10.12.09
  Mesajlar
  22.022
  Tecrübe Puanı
  100

  Seviye: 59 
  Tecrübe: 42.106.005
  Sonraki Seviye: 47.989.448

  Beğendikleri
  2.595
  3.365 Mesajına 5.256 Tşk. Aldı

  Bahsedildi
  3 Mesaj
  Etiketlenmiş
  11 Konu
  Yazı Boyutu

  Standart

  Odlar Yurdu Azerbaycan zengin ve kadim tarihe sahiptir. Binyıllar boyunca Azerbaycan topraklarında dünyanın kültür hazinesine girmiş özgün medeni miras var olmuştur. Azerbaycan’da her bölgenin kendine özgü özellikleri, etik değerleri, yaşam tarzı ve kuralları vardır. Azerbaycan’ı tanımak bu bölgeleri tanımaktan geçer.

  Bakı-Abşeron bölgesi  Azerbaycan’da bulunan ve dünyada tanınan tarihi abidelerin (Gobustan, Kız kalesi, İçeri Şehir vs.) bir kısmı bu bölgededir.
  Bölgede genelde incir, üzüm (“Ağ şanı”, “Kara şanı”, “Sekine hanım”, “Saray sarıgilesi” ), Corat, Saray ve Zire’de karpuz, kavun, domates, Hövsan’da soğan, Bilgeh’de safran yetiştirilir. Bu bölgede ülkenin en büyük plaj ve dinlenme tesisleri bulunmaktadır.
  Bakı-Abşeron bölgesi halıcılık, ressamlık, musiki sanatı, meyhana, özellikle muğam sanatını derinden bilen adamlarıyla seçilir.
  Bakı ve Abşeron mutfağı rengarenk ve çeşitli yemekleriyle tanınmaktadır. Onlar arasında gutab (özellikle deve gutabı), düşbere, hengel, gürze, hemiraşı daha meşhurdurlar. Bakülülerin şah yemeyi koyun eti ve kestaneyle kurutulmuş erik karışımından yapılmış pilav, pişmiş tavukla, yumurta ve limon suyu karışımından kavrulmalı pilav, vs. değişik tür pilav türleri sayılır. Ayrıca koyun eti, tavuk ve balıktan hazırlanmış kebaplar da ünlüdür.
  Bakü mutfağının tatlı türleri de zengindir. Bura baklava, şekerbura, goğal, şerbetler, semeni helvası vs. aittir. Genelde bu nimetlerin hazırlanması baharın gelmesi ile kutlanan Nevruz bayramıyla örtüşür. Bölgede Maştağa kasabası safranlı çayı ile ünlüdür.
  Nişan merasimlerinde honçalar yapılır. Büyük nişanda gelin evine götürülen honçalar arasında içinde saçaklı başörtüsü, şal ve nişan yüzüğü konulmuş nişan honçası yüzük honçası da adlanır. Oğlanın amcası veya doğma dayısının götürdüğü bu honçaya, şal ve yüzükle birlikte şeker de konulur. Bu tür honçalar günümüzde Abşeron düğünlerinde daha yaygındır.
  Bakü’de genelde erkekler ve kadınların düğünü ayrı yapılır. Kadın düğünlerinde hiçbir erkek yer almaz.


  Gencebasar bölgesi


  Bu bölge Azerbaycan’ın kuzeybatısını kapsar
  Bölgede en çok çay dikeni, iğde, söğüt, sumag, sarağan, yulun, dut, ölmez çalı, nar, kuşburnu, böbürtken vs. yaygındır. Gence çınarları ve tarhun bitkisi ile de tanınır. Bölgedeki "Göygöl" ve buradaki devlet korusu Azerbaycan’ın ilk korusudur.
  Bu bölgede âşık sanatı geniş yayılmıştır. Aynı zamanda Gencebasar bölgesi şairleriyle de ünlüdür. Gazah ilçesi halıcılık merkezlerinden biridir. Buranın birçok sakini halıcılık geleneklerini devam ettirmektedirler.
  Gence mutfağından bahsederken firni, baklava, zilviye, nazik gibi tatlı türlerinden, aynı zamanda Gence dovğasınını hatırlamak gerekir.
  Gence baklavası ülkenin değişik şehir ve ilçelerinde genelde Nevruz öncesi, nişan ve düğün meclislerinde hazırlanır. Gence baklavası ölçüsüne ve kullanılan baharata göre diğer bölgelerde pişirilen baklavalardan farklıdır. Gence baklavası genelde bakır tepside, köz üzerinde pişirilir ve bir kadar büyük ölçüde ve eşkenar şeklinde kesilir.
  Nevruz bayramında Genceliler mutlaka evden bazı eşyaları dışarı atarlar.
  Gencebasar düğünleri genelde zurna ve sazla çalınır. Halk sanatçıları destanlar okur ve şiir söylerler.


  Karabağ Bölgesi


  Karabağ’da Azerbaycan halkının eski mimarlık ve medeniyetini temsil eden çok sayıda abideler bulunmaktadır. Bu bölgenin sakinleri tarafından insan yaşamının değişik alanlarında toplanmış zengin gelenekler Karabağ’ın ününü onun sınırlarından çok uzaklara yaymıştır.
  Hayvancılıkta genel olarak atçılık ve koyunculuk gelişmiştir. Burada halk seleksiyonu yoluyla Karabağ atı ve Karabağ koyun cinsleri geliştirilmiştir. Bu atlar ta eskiden Avrupa’da ün kazanmıştır.
  Azerbaycanlıların musiki medeniyetinin gelişmesinde Karabağ hanendelerin müstesna rolü olmuştur. Eskiden Karabağ halk sanatçıları tüm Şark’ta ünlülerdi. Azerbaycan edebi dilinin gelişmesinde Karabağ diyalektinin rolü büyüktür.
  Karabağ “Kırmızı Kitab”a düşmüş nadir bitkilerin vatanıdır: Hirkan şümşadı - pirkal, Kafkaz hedicegülü, komarov bireotusu, güzel tekesakal, mehmeri germeşov, sade kestane, Karabağ dağ lalesi, saksağan gülhetmisi vs. Dünyanın nadir bitkilerinden sayılan harı bülbül sadece Karabağ’da, Şuşa’dadır.
  Eskiden bölgede “kara dam” (“ev damı”, “toprak dam”), “bağdadi” ve “tağbend” ev tipleri geniş yayılmıştır. Bölge yemekleri ve tatlıları Azerbaycan mutfağının zenginleşmesine büyük katkı sağlamıştır (Karabağ’ ketesi, Berde nanı vs.). Karabağ’ halıcılık ekolü de bütün dünyada ünlüdür. Burada değişik çeşnili halılardan “Lemberani”, “Çelebi”, “Açma-yumma”, “Balık”, “Boynuz”, “Karabağ’”, “Berde”, “Leçektürünc” özellikle seçilir.
  Karabağ Azerbaycan halk musikisinin, özellikle muğamın ve şiirin beşiğidir. Buradan çok sayıda ünlü musikici, şair, yazar, tanınmış hanende çıkmıştır.
  Karabağ mutfağında “kete”nin özel yeri vardır. Karabağ mutfağında koyun ve mal etinden kavurma, gevli, dolma, yahni, bozbaş, haş, kellepaça, sac içi, cız-bız, çorbalar ve değişik pilav türleri yapılır. Kızartılmış ve kaynatılmış çay balığı da kullanılır. Karabağ mutfağında meyve kurusu çok fazla kullanılır. Onlar hoşaf, pilav, çorba, et yemekleri hazırlanırken kullanılır ve çerez olarak sofraya konulur. Karabağ mutfağında cad, et gutabı, feseli, kete, şekerbura, baklama, kuymak, helva, kurabiye, şorgoğalı, dovğa, kababın değişik türleri vs. yapılır.
  Karabağ düğünlerinin başlıca farkı (Bakü ve Şirvan’da olduğu gibi) muğama geniş yer verilmesidir. Düğüne katılanlar oynamaktan ziyade muğam dinlemeyi tercih ederler.
  Karabağ düğünlerinde gelin düğün alanına getirilmez. Umumiyetler düğün alanı sadece erkekler için kurulur. Kadınlar düğün alanına gece, yemek merasimi bittikten sonra gelirler.
  Gelin evinden eşya çalmak da Karabağ’ bölgesinde yayılmış geleneklerdendir. Düğün alayı oğlan evine dönmeye başlayınca kız evinden "çalınmış" eşyalar etraftakilere gösterilir. Bu ilginç adetin başka adları "şeyoğurluğu", "hespuşlug", "hekrizdeme" (Ağdam, Fuzuli, Şuşa, Terter), "çıpıtma" (Laçın, Cebrayıl), "hırsızlık", "sirget"dir. Bazı yerlerde ise kızın anası ekmek yerine geline bir çimdik ocak külü verir.  En Çok Kendimi Özledim,
  Oysa Ne Güzel Gülerdim

  Azeribalasi (19.06.13) Beğenenler

 3. #3

  • Offline
  • Forum Bas Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  10.12.09
  Mesajlar
  22.022
  Tecrübe Puanı
  100

  Seviye: 59 
  Tecrübe: 42.106.005
  Sonraki Seviye: 47.989.448

  Beğendikleri
  2.595
  3.365 Mesajına 5.256 Tşk. Aldı

  Bahsedildi
  3 Mesaj
  Etiketlenmiş
  11 Konu
  Yazı Boyutu

  Standart

  Nahçivan’ bölgesi

  Nahçivan bölgesinde en geniş yayılmış bitki türleri badem, Şark meşesi, fıstık, ceviz, söğüt, ağcakayın, yabani armut ve çok sayıda derman bitkileridir. Özellikle Ordubad bölgesi eriği ve limonu ile ünlüdür.
  Burada sıcak yay ve ılıman sonbahar mevsimi Bayan-Şiraz, Tebrizi ve Şirazi gibi yüksek keyfiyetli üzüm üretimi açısından elverişlidir. Bahçecilik gelişmiştir. Burada ayva, erik, şeftalı, armut ve badem yetiştirilir.
  Nahçivan’ın hayvanlar alemi de zengindir. Burada geniş yayılmış koyun cinsi balbas adlanır. Balbas cinsli koyunlar verimliliği, beyaz, yumuşak yünüyle seçilir. Bu koyunların yünü genelde halıcılık alanında kullanılır.
  Özerk Cumhuriyette maden yatakları çok fazladır. Burada ünlü Badamlı, Sirab, Vayhir, Nagacir ve Gızılcir maden suları vardır. Nahçivan ayrıca, tuzuyla ünlüdür. Bu tuz sadece mutfakta değil, aynı zamanda tedavi amacıyla da kullanılır.
  Mineral su kaynaklarının yakınında çok sayıda küçük göller vardır. Bu göllerden en ünlüsü – manzaralı alp çimenleri arasında, deniz seviyesinde 2424 metre yükseklikteki Batabat gölüdür.
  En eski dönemlerden itibaren Nahçivan’da dekoratif-tatbiki sanat türleri geniş yayılmıştır. Onların en meşhur türleri ipekçilik, halıcılık, gülebetin işleme, nakışlı tohuma, metal işlemesi ve ağaç üzerinde oyma sanatıdır.
  Nahçivan’ın zengin ve çeşitli mutfağı, yüksek seviyeli misafirperverlik gelenekleri vardır.
  Azerbaycan’da, ayrıca Nahçivan’da ekmeksiz sofra tasavvur edilemez. Buna göre ekmeğin çok değişik çeşitleri vardır: tendir lavaşı, kalın, destana, kömbe vs.
  Nahçivan’ mutfağında parça bozbaş, küfte bozbaş, çömlek pitisi, bozartma, çığırtma, dolma, kebap, haş, erişte, umac vs. yemekler daha yaygındır. Burada yemeklerin şahı pilavdır. Pilavın “karası” değişik türde hazırlanır ve koyun, dana, tavuk etinden, kuruyemiş (ceviz, fındık, kestane), meyve kuruları (kaysı, erik vs.), sebzeler vs. kullanılır.
  Nahçivan’ mutfağı hamur yemekleriyle - erişte aşı, umaç aşı, buğday unu ve pirinç, helvalar, heşil, kuymak vs. ünlüdür.
  Süt ve süt ürünlerinden hazırlanmış süt aşı, bulama, katık aşı, katıklama, dovğa, ayran aşı, kurut aşı vs. Nahçivan mutfağında özel yere sahiptir.
  Nahçivan mutfağı yemeklerin yanı sıra değişik şerbetler, meyve suları, salamura ve salatalarla zengindir. Nahçivan’da bölge mutfağına özgün tatlı türlerinden Ordubad gayganağı ve baklavası, şekerbura, çeşitli keteler, bükmeler vs. geniş yayılmıştır.
  Ordubad bölgesi bir sıra özellikleri ile de seçilir. Mesela ceviz, gül, patlıcan reçelleri, maş çorbası, alana – bastık adlı yemekleri, lavaşı ve meyve kuruları (gahaç) ile ünlüdür.
  Maş çorbası Ordubad’ın en ünlü yemeklerindendir. Ordubad’da kuru maş fasulye ve taze maştan (yeşil fasulye) çok kullanılır. Yayda bu yemekler taze koyun etiyle, kışta ise kavurmayla pişirilir. Kavurma kendi yağında pişen koyun etidir. Kızartılmış koyun eti kendi yağında tencere ve kovalara konulur ve serin bir yerde bulundurulur. Kavurma hem sulu, hem kuru yemeklere ilave edilir. Kavurma fevkalade lezzetli bir yemektir.
  Nahçivan’da düğün gelenekleri bazı özelliklerine göre farklıdır. Nahçivan diyarında düğün ve nişan meclislerinde kız evinde genç kız-gelinler "hahışta" adlı halaya benzer halk oyunu oynarlar.
  8-12 kişiden ibaret iki topluluk halinde karşı karşıya durarak el ele tutarlar. Sonra ifacılardan birisi sonu "hahışda" kelimesiyle biten bir bayatı okur. Diğerleri bu sözü tekrar ederek el çalarak, oynayarak karşı sıraya ve oradan da geri sıraya geçerler. Okuyamayanlar sıradan çıkar ve tek ayak üzerinde oynarlar.


  Şirvan bölgesi


  Azerbaycan’ın tarihi Şirvan bölgesi Bakü’den kuzeybatıda, Büyük Kafkas dağlarının güneydoğu yamaçlarında yerleşir. 16. yüzyıla dek bu arazide Azerbaycan’ın en eski ve kudretli devletlerinden birisi, başkenti Şamahı olan Şirvanşahlar devleti olmuştur. Şirvan diyarı çoğu zaman Gülistan, yeni güllük, lalezar, çimenlik adlandırılmıştır.
  Arazisinin yüzde sekizi ormanlarla kaplıdır. Burada nadir hayvan ve bitki varlığını korumak için Pirgulu ve İsmayıllı devlet koruları oluşturulmuştur.
  Göyçay narın vatanı sayılır. Bunun dışında Azerbaycan’da yetiştirilen birçok üzüm türü de bu ilçededir. İsmayıllı ilçesinde ise baharat türleri yetiştirilir.
  Serin ve bol sulu çeşmeleri, zengin doğal güzellikleri, değişik bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu Ulu düzü, Bülövdaş, Şeredil, Dedegüneş, Gonagkent ormanları özellikle seçilir.
  Bu bölge kaplıcalarla zengindir. Şamahı’nın Çukuryurt köyünde “Çukuryurt” suyu, İsmayıllı’da “Namazgah” suyu oldukça şeffaf, kokusuz ve renksizdir. Bu sular karbonat tipli sulardır. İsmayıllı rayonundakı “Bedo” suyu klorlu hidrokarbonat-natriyum tipli şifalı sudur.
  Şirvan halıcılık ekolü güzel halılarıyla ünlüdür. Bu okula Şamahı, Mereze, Ağsu ilçelerinde üretilmiş halılar aittir. İsmayıllı’da tatbiki sanat türleri geniş yayılmıştır. Lahıç köyü “kalaycılık ve bakırcılığın vatanı” adlanır. Bu bölge 18-19. yüzyıllarda Azerbaycan’ın bakır ve silah üretimi merkezlerinden biriydi. Lahıc ustalarının bakırdan hazırladıkları, zengin ve ince nakışlarla süsledikleri sürahi, testi, tepsi, sernic, serpuç, güyüm, aş süzen, kefkir, kâse, piyale, tencere, kandil vs. ürünler Orta Asya’da, Dağıstan’da, Gürcistan’da, İran’da, Türkiye’de ve diğer ülkelerde çok ünlüdür.
  Hamurdan hazırlanmış “Şamahı mütekkesi” meşhur yemeklerdendir. İsmayıllı daha çok peynir ve balıyla ünlüdür.


  Guba-Haçmaz Bölgesi


  Guba-Haçmaz bölgesi Azerbaycan’ın kuzey doğusunda Bakü’den bir kadar aralıda kuzeyde, tarihi Guba hanlığının yerleştiği arazidedir.
  Bu bölgeyi ünlü kılan hususlardan biri de burada yaz boyunca ve sonbaharın başlarında değişik sebze ve yeşilin olmasıdır. Burada çok değişik tür derman bitkileri yetişir. Dağ ormanlarında ve çimenlerde kedi kuyruğu, yabanı moruk, yemişen, ardıç, hına çiçeği, kuş üzümü, yağı otu, bağa yaprağı, gülhetmi, gendelaş, delibeng ve bir sıra diğer bitki türleri yetişmektedir. Bölge daha çok halk seleksiyonu yoluyla meyve türleri yetiştirilmiştir. Bunlara “Cibir elması”, “Cırhacı elma”, “Şirvan güzeli”, “Mehdigulu cır elması”, “Kış kar armudu”, “İspik armudu”, “Nar armudu”, “Abasbeyi”, “Yay kar armudu”, “Serçe Ebud armut” vs. örnek gösterilebilir.
  Guba’da halıcılık da geniş yayılmıştır. Guba halıların en parlak kompozisyonları " Eski-Minare", "Gımıl", "Alpan", "Kollu-Çiçi", "Pirebedil", "Hacıgayıb", "Gırız", "Cek" vs.’dir.
  Bölgede hovsuz (“kuru”) ve hovlu (“etli”) halılar yaygındır. Hovsuz halılardan “Sumah” Gusar’da üretilir. Eskiden bölgede kendir üretimi ve çömlekçilik sanatı da gelişmiştir. Diğer sanat türlerine ağaç işleme ve kömürbasma örnek gösterilebilir.
  Bu bölgede taze balık diğer gıda ürünleri boldur. Guba tıhması mutfağın en ünlü yemeklerindendir. Ünlü yemeklerden biri de "helimaşı"dır. Bu yemek türü buğdaydan hazırlanır. İçine et parçaları atılır. Sofraya verildikten sonra içerisine eritilmiş tereyağı katılarak yenilir, Genelde kışın yapılan bir yemek türüdür.
  Bu bölgede değişik etnik halklar yaşamaktadır. Birbirine kaynayıp karışmış bu halkların gelenekleri de birbirine benzemektedir. En geniş yayılmış farklı bir gelenek de Guba ve Gusar ilçelerinin bazı köylerinde düğünde geline bal yedirtmektir. Bu tatlılık alametidir.


  Lenkeran bölgesi  Bu bölgenin elverişli coğrafi konumu eskiden insanları buraya çekmiştir. Lenkeran bölgesi son derece güzel manzaralı tabiata, özgün bitki alemine ve subtropik iklime sahip, nadir kuş ve hayvan türlerinin yaşadıkları bir bölge olarak bilinmektedir. Uzun ömürlü insanlar diyarı olarak bilinen bu bölge cömert ve misafirperver insanları, zengin kültürel ve tarihi gelenekleri, benzersiz mutfağı, halk sanatıyla dünyada meşhurdur.
  Bu bölge zebunun yetiştiği yegane bölgedir. Eksiden bu bölgede enberbu, akule, çileyi, reyhani, ağ çile, kırmızı çile, beybu, mazandarani vs. pirinç türleri ekilirdi. Bölgede çeltikle birlikte feyhoa, limon, mandarin ve Japon hurması gibi narinciye türleri de yetiştirilir.
  Bölge yemekleri içerisinde pirinç ve balıktan hazırlanmış yemekler daha yaygındır. Çok çeşitli pilavlar (“daşma-plov”, “süzmeplov”, “boranıplov” vs.) ve değişik levengiler (balık levengisi, tavuk levengisi) geniş yayılmıştır.
  Bölgede sanat dalları, çömlekçilik ve hasır örme (özel kamış türü kullanılır) geniş yayılmıştır.
  Bu bölgede değişik düğün gelenekleri vardır. Düğünden önce oğlan ve kız evinden iki kişi kapı kapı dolaşarak her kesi düğüne davet edilir. Düğüne davet edilenler bu kadınlara “nemer” (bahşiş) verir.
  Lenkeran’da nişan yüzüğünü tepsiye konmuş bir balığın ağzına geçirirler. Bu da bereket, uğurlu nikah, uzun ömürlülük anlamına gelmektedir. Özel hazırlanmış bu tepsinin diğer adı da "nişanbahtı"dır.
  Düğünden bir gün önce “Hırdaboy” adlı merasim yapılır. Merasimde oğlan evinin kıza getirdiği bütün eşyalar misafirlere gösterilir. Gelin bütün ziynet eşyalarını giyer ve ona bağışlanan diğer altınlar içerisinde su olan kaba konulur. İnanca göre her hangi bir bekar kız bu sudan içerse bir sonraki düğün onun olur.
  Masallı ve Lenkeran’da toydan üç gün sonra “üze çıktı” adlı merasim yapılır. O gün gelinin kız kardeşleri ve kız arkadaşı üçüncü gün ana payını ve baba evinde ayakkabı dışında neyi kalmışsa toplayarak ona getirirler. Sonra gelinle oturup sohbet ederler.
  Kız oğlan evine girince tabakta bal getirilir ve kızın elini bala sokurlar. Kız ballı elini giriş kapısının üzerine sürer.
  Bu bölgede çeyiz özel öneme sahiptir. Lenkeran’da analar kızları 10-11 yaşındayken onlara çeyiz toplamaya başlarlar. Kız nişanlanınca çeyiz almak aile için en öncelikli konu haline gelir. Kız düğünden sonra, oğlan düğünden önce, belli bir günde tüm akrabalar kız evine misafir gelirler ve herkes kız için bir çeyizlik hediye eder. Lenkeran’da çeyiz vermek bir kadar farklıdır. Evlenen kızlara büyük leğen takımları, düğün ve diğer merasimlerde kullanmak için büyük tencereler ve teştler, 5 veya 6 takım seccade verilir. Bunun dışında gelinin gideceği evde yaşlı insan varsa, onlara özel minder, bakırdan hazırlanmış sürahi ve leğen de verilir.
  Lenkeran’da hatta çeyizde inek, koyun, at, ev kuşları, ördek, tavuk, civciv vs. de verilir.  En Çok Kendimi Özledim,
  Oysa Ne Güzel Gülerdim

  Azeribalasi (19.06.13) Beğenenler

 4. #4

  • Offline
  • Forum Bas Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  10.12.09
  Mesajlar
  22.022
  Tecrübe Puanı
  100

  Seviye: 59 
  Tecrübe: 42.106.005
  Sonraki Seviye: 47.989.448

  Beğendikleri
  2.595
  3.365 Mesajına 5.256 Tşk. Aldı

  Bahsedildi
  3 Mesaj
  Etiketlenmiş
  11 Konu
  Yazı Boyutu

  Standart

  Şeki-Zagatala bölgesi


  Şeki-Zagatala bölgesi Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesinde yer alır. Bu bölgeye Balaken, Gah, Gebele, Oğuz, Şeki, Zagatala ilçeleri dahildir.
  Bir zamanlar Kafkas Albanyasının, daha sonralar Şeki Hanlığına ait arazilerde çok sayıda eski Alban mabetleri, kale ve kulelerin kalıntıları, camiler, türbe ve kervansaraylar bulunmaktadır.
  Bu bölge halkında mizah hissi çok güçlüdür. Şeki “fıkralar diyarı” da adlanır.
  Şeki-Zagatala bölgesinin bitki ve hayvanat alemi, çok zengin ve rengarenktir. Burası çayları ve şelaleleriyle zengindir. Bu bölgenin ceviz, fıstık, kestane, elma ve çileği, ayrıca birçok şifalı bitkileri de ünlüdür.
  Şeki-Zagatala bölgesi çok zengin mutfağı ile tanınmaktadır. Şeki pitisi, helvası, baklavası ve tatlılarıyla ünlüdür.
  Her misafir için mevsime uygun yemekler yapılır. Şeki sofrası mevsime uygun açılır. Şekililer pilavı da mevsime uygun hazırlarla. Kışın kıymalı, yazın dereotuyla, sonbaharda ise daha tavuklu-yumurtalı pilav yapılır.
  Gah, Balaken ve Zagatala ilçelerinin mutfağı bölgenin diğer ilçelerinin mutfağından farklıdır. Burada halk eti kışın kullanmak için “dolma” veya “gahaç” hazırlarlar. “Sülhüllü”, “sıkma”

  Bu bölge, özellikle Kelbecer Alban abideleriyle zengindir. Eski Alban abideleri bunlardır: "Laçınkaya", "Lev", "Uluhan", "Galaboynu", "Comerd" vs. Kelbecer’deki "Soltan Haydar", "Kurbağalı çay", "Turşsu", "Ayçınkıllı", "Gelinkayası", "Büyükdevegözü", "Serçeli" vs. yerlerdeki kaya üstü tasvirler sadece Kelbecer’in değil, Azerbaycan toprağının eski insan meskeni olduğunu göstermektedir.
  Kelbecer-Laçın bölgesi genelde dağlık bölge olduğu için tabiatı çok zengin tabiata sahiptir. Bu bölgede Zengilan ilçlesi çınarlarıyla ünlüdür. Burada biten telekiya, ağacvari fındık-ayı fındığı, Araz meşesi, Şoranyer karğasoğanı, Kafkasya kaş salebi, Şark çınarı Azerbaycan’ın ve Kafkas’ın nadir bitkilerindendir.
  Bu bölge zengin doğal kaynaklarıyla da ünlüdür. Kelbecer’de altın yatakları, mineral sular vardır. Ünlü Turşsu, İstisu dinlenme tesisleri bu bölgededir. Laçın bölgesinde de Turşsu adlı mineral su kaynağı vardır.
  Kelbecer-Laçın bölgesinde halıcılık, bakırcılık, ağaç ve metal oyma geniş yayılmıştır.


  Aran bölgesi  Bu bölge eski ve bereketli Azerbaycan toprağının güzel bölgelerindendir.
  Azerbaycan’da tahıl, pamuk, karpuz (Sabirabad daha meşhurdur), kavun (özellikle Kürdemir’de), ayva (özellikle Ağdaş’ta), çeltik ve diğer sebzeler bu bölgede yetiştirilir. İmişli bölgesinde şeker pancarı de ekilir.
  Bu yerlerde değişik mesleklerin - dokuma, ipekçilik, halıcık, seramik mamullerinin üretimi, ağaç ve metal üzerinde oyma sanatlarının eski dönemlerden geliştiğini doğrulayan çok unsur bulunmaktadır. Bunun dışında Berde, Yevlah ve Terter’de güzel, elvan parçalar dokunur, halılar, silahlar, emek aletleri, güzel seramik kaplar, değişik metalik süs eşyaları, cam badeler, sürahiler, piyaleler vd. ürünler hazırlanır.
  Azerbaycan’ın milli mutfağının ekser yemekleri bu bölgede de pişirilir. Özellikle et ve kuş eti ürünleri kullanılır. Nehir civarı ilçelerde balık çiftlikleri geniş yayılmıştır. Özellikle balık çorbası ve balık köftesi pişirilir.
  Bu bölgede Azerbaycan’a özgün umumi düğün gelenekleri de yaşatılmaktadır. Fakat bu gelenekler bazı farklı hususları da içermektedir. Mesela, Ağdaş’da gelinin çeyizini oğlan tarafı tedarik eder.  En Çok Kendimi Özledim,
  Oysa Ne Güzel Gülerdim

  Azeribalasi (19.06.13) Beğenenler

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Azerbaycan'ın Bölgeleri ve Bölgelerin Özellikleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Ziyaretçilerin arayarak bu sayfada buldukları

azerbaycanin bolgeleri

Azerbaycanin simal bolgeleri

azerbaycanin simal bolgesi

simal bolgeleri

Azeri sekizleri

azerbaycan bolgeleri

bozbas piser sumqayıt

sekide sosial yardim alanlarin siyahisi

leziz seyahet goygol
Agstafada sosyal yardim alanlarin siyahisi
leziz seyahat tovuz
bozbas gedebeyde
simal bolgelerinin adlari
AZerbaycan bolgesinde simal bolgeleri
gence gazah ekonomik bolgesi
azerbaycanin simal bolgeler
goycayda kedi aşagi su dermani
eriste nece kesilir
Simal bolgesi
azerbaycanın bölgeleri
zerdabda ag balik
lenkaran ve astara yemekleri
gulustan mesesi
simal turizm bolgesi
simal turizim bolgesi
hahışta
azerbaycan kafkazin kultur hazinesi
azerbaycanini bolgeleriazerbaycan iklim şartlarısimal bolgelerimizazerbaycanda yagislarin özelligiazerbaycan şimal bolgesiazebaycan ın bölgeleriwirvan bolgesiHava durumu bölgelerde Azerbaycanazerbaycanlilarin bolgelere gore siyahisiazerbaycanin simal aaolgesiazeri gozeli mp kurdemir ev gelinikurdemirin unveriset giren oxlanlarinin sekileriazerbaycanin en seviyeli videosuaran bolgesiGooglede goranboy aran bolgesınde yagısunvanli sosyal yardim alanlarin siyahisi qobustanazerbaycanin simal bölgelerigedebey pirkul
SEO Blog

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197