Qadasın Alaram

Kim sevər səni mənim qədər,
Ömrümü eylədin hədər...
Gəl, inan bu təmiz eşqimə,
Qıyma, öldürər məni kədər...

Kaş, görəydi bu ürəyimi,
Onda anlar o, bu sevgimi...
Əl çəkən deyiləm bil bunu,
Sən də məni sevənə kimi...

Eşqin yollarında qalaram,
Gözlərin qadasın alaram,
Nə desən edərəm,
Neyləsən dözərəm,
Sən sevən birisi olaram...

Harda olsan ora gələrəm,
Sevməsən də yenə sevərəm,
Qal desən qalaram,
Öl desən ölərəm,
Sən sevən birisi olaram..