Kullanıcı Tag Listesi

ALİ BİN EBÛ TÂLİB Künyesi * Ebu Hasan (Hasan'ın Babası) * Ebu Turab (Toprağın babası) Lâkabları

Bu konu 653 kez görüntülendi 0 yorum aldı ...
Ali Bin Ebu Talib(Kerremallahu Vechehu) 653 Reviews

  Konuyu değerlendir: Ali Bin Ebu Talib(Kerremallahu Vechehu)

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 653 kez incelendi.

 1. #1
  ilhan64 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.12.08
  Mesajlar
  53
  Konular
  35
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  431
  @ilhan64

  Standart Ali Bin Ebu Talib(Kerremallahu Vechehu)


  ALİ BİN EBÛ TÂLİB


  [ Kerremallahu Vechehu ]
  Künyesi

  * Ebu Hasan (Hasan'ın Babası)
  * Ebu Turab (Toprağın babası)

  Lâkabları

  * Kur'an-ı Natık (konuşan Kuran)
  * Haydar
  * Murtaza
  * Şah-ı Velayet
  * Esedullah (Allah'ın Arslanı)
  * Şah-ı Merdan
  * Şir-i Yezdan
  * Seyfullah

  Hayatı

  * Doğumu: 599 - Ölümü: 661


  Rasulullah'ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü İslam halifesi ve
  aşere-i mübeşşeredendir. İsna-aşeriyye
  kabulüne göre
  Oniki İmam'ın ilkidir. Kureyş Kabilesi'nin
  Haşimoğulları (Haşimiler) oymağına mensuptur.
  Babası Ebû Talib, annesi Kureyş'ten Fâtıma binti Esed, dedesi
  Abdulmuttalib'tir. M.S. 599 yılında Mekke'de Fil Yılı'nın 30. yılının
  onüçüncü günü, bazı rivayetlere göre Zilhicce ayının yedinci günü
  doğdu. Kabe’de dünyaya geldiği ve kendisine "Ali" isminin Rasulullah
  tarafından verildiği rivayet edilir.

  Künyesi Ebu'l Hasan ve Ebû Tûrab
  [toprağın babası], lâkabı Haydar ve Murteza; ünvanı Emîru'l-Mü'minin'dir. Ayrıca
  'Allah'ın Arslanı' [Esedullah] ünvanıyla da anılmıştır. Hz. Ali, İslâm'ın
  günümüze kadar gelmesinde pay sahibi olan önde gelen sahabelerdendir.

  Hz. Ali küçük yaşından itibaren Rasulullah'ın yanında büyüdü. On yaşında
  İslâm'ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice'den sonra müslümanlığı
  ilk kabul eden O'dur. Hz. Peygamber ile Hz. Hatice'yi bir gün ibadet
  ederken gören Hz. Ali'ye Peygamberimiz şirkin kötülüğünü, tevhidin
  manasını anlattığında Hz. Ali hemen müslüman olmuştu. Mekke döneminde
  her zaman Rasulullah'ın yanındaydı. Kâbe'deki putları kırmasını
  şöyle anlatır: "Bir gün Resul-u Ekrem ile Kâbe'ye gittik.
  Resul-u Ekrem omuzuma çıkmak istedi. Kalkmak istediğim zaman
  kalkamıyacağımı anladı, omuzumdan indi, beni omuzuna çıkardı ve ayağa
  kalktı. Kendimi istesem ufukları tutacak sanıyordum. Kâbe'nin üzerinde
  bir put vardı, onu sağdan soldan ittim. Put düştü, parça parça oldu.
  Rasulullah'ın omuzlarından indim. İkimiz geri döndük." (Ahmed b.
  Hanbel, Müsned, I, 384).

  Resul-u Ekrem, en yakın akrabasını uyarmak ve hakkı tebliğ etmek
  hususunda Allah'u Teâlâ'dan emir alınca onları Safa tepesinde toplayıp
  ilâhî emirleri tebliğ edince, Kureyş müşrikleri onunla alay etmişti.
  İkinci toplantıyı yapmasını Hz. Ali (r.a.)'ye bıraktı, Hz. Ali de bir
  ziyafet hazırlayarak Hasimoğullarını davet etti. Rasulullah
  yemekten sonra: "Ey
  Abdülmuttaliboğulları, ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş
  bulunuyorum.

  İçinizden hanginiz benim kardeşim ve dostum olarak bana bey'at edecek"
  dedi. Yalnız Hz. Ali (r.a.) kalktı ve orada Rasulullah'a onun istediği
  sözlerle bey'at etti. Bunun üzerine Resul-u Ekrem, "Kardeşimsin
  ve vezirimsin " diyerek Hz. Ali'yi
  taltif etti. Rasulullah Medine-i Münevvere'de Müslümanlar arasında
  kardeşlik akdi tesis ettiğinde de, Hz. Ali'yi kendi kardeşliğine
  layık görecekti.

  Hz. Peygamber hicret etmeden önce elinde bulunan emanetleri, sahiplerine
  verilmek üzere Hz.Ali'ye bıraktı ve o gece Hz. Ali, Rasulullah'ın yatağını
  da yatarak müşrikleri şaşırttı. İslâm Peygamberi'nin emniyete
  kavuşmasından sonra da emri üzerine, Rasulullah'a emanet edilen bazı
  emanetleri sahiplerine iade ederek annesi, Resul-ü Ekrem'in kızı Fatıma
  ve
  başka iki kadını yanına alarak Medine'ye doğru hareket etmiştir. Böylece Hz. Ali, Hz. Peygamber'i
  öldürmeye gelen müşrikleri oyalayarak O'nun yerine hayatını tehlikeye
  atmış, bu suretle Peygamber'e hicreti sırasında zaman kazandırmıştı. Bazı müfessirlerinin görüşüne göre Mekke'li
  müşriklerin İslâm peygamberini katletme kararı aldıkları hicret
  gecesinde Hz. Ali'nin, canı pahasına, Peygamber'in yatağında yatmasını Allah bu
  fedakarlığı takdir ederek şu ayeti nazil etti:

  “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını arayıp
  kazanmak amacıyla canını satar.” (Bakara/207)

  Hz.
  Ali, Peygamberimiz'in kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine
  verdikten sonra Medine'ye hicret etti. Medine'de de Hz. Peygamber'in
  devamlı yanında bulundu, bütün cihat harekâtlarına katıldı, Uhud'da gâzî
  oldu. Bedir'de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı; hakim
  noktaları tesbit ederek Hz. Peygamber'e bildirdi. Bu mevkiler işgal
  edilerek, Bedir'de önemli bir savaş harekâtını başarıya ulaştırdı. Bedir
  gazasının başlamasından önce, Kureyşliler'le teke tek dövüşen üç kişiden
  biriydi. Bu döğüşte, hasmı Velid b. Muğire'yi kılıcı ile öldürdüğü gibi,
  Hz. Ebû Ubeyde zor durumdayken yardımına koştu ve onun hasmını da
  öldürdü. Kendisine "Allah'ın Arslanı" lâkabı ve Bedir ganimetlerinden
  bir kılıç, bir kalkan ve bir de deve verildi.

  Hz. Ali, Bedir savaşından sonra Hz. Peygamber'in kızı Hz. Fâtıma ile
  evlendi. Nikâhını Hz. Peygamber kıydı. O zamana kadar Rasulullah'la
  oturan Hz. Ali nikâhtan sonra ayrı bir eve taşındı. Bir yıl sonra da ilk çocuğu
  olan Hz Hasan dünyaya geldi. Hz. Ali'nin, evlilikleri süresince Hz. Fâtıma'dan Hasan, Hüseyin, Muhsin adlı
  üç oğlu
  ve Zeyneb ile Ümmü Gülsüm adlı iki kızı oldu.

  Hicret'in üçüncü yılında Uhud savaşında, müslüman okçuların hatası
  yüzünden müşrikler müslümanların üzerine saldırmışlar ve Hz. Peygamber
  de yaralanarak bir hendeğe düşmüş ve düşman onun öldüğünü yaymıştı.
  Halbuki o sırada döğüşe döğüşe gerileyen Hz. Ali, Hz. Peygamber'in içine
  düştüğü hendeğe ulaşarak, onu korumaya almıştı. İki tarafın da
  kazanamadığı bu savaşta Hz. Ali birçok yerinden yaralanarak gazi oldu.

  Uhud savaşından sonra Hz. Ali "Benu Nadr" Yahudilerinin hainlikleri
  üzerine bu kabile ile yapılan savaşı bizzat idare etti. Bütün
  çarpışmalarda Hz. Ali kahramanca döğüşmüş ve müşriklerin en meşhur
  savaşçılarını öldürmüştür. Hudeybiye barışında sulh şartlarının
  yazılmasında o memur edildi. Hz. Ali, barış sözleşmesini yazmaya şöyle
  başladı: "Bismillâhirrahmânirrahîm . Muhammed Rasulullah...."
  Ancak müşrikler bu ifadeye itiraz ettiler. Hz. Peygamber,
  "Rasulullah" yerine "Muhammed b. Abdullah"
  yazmasını Hz. Ali'ye söylemiş fakat Hz. Ali "Rasulullah"
  ifadesinin yazımında ısrar etmiştir.

  Hz. Ali Mekke'nin fethi sırasında yine sancaktardı. "Keda" mevkiinden
  Mekke'ye girdi. Mekke kan dökülmeden fethedildi. Hz. Peygamber ile
  birlikte Kâbe'deki bütün putları kırdılar.

  Mekke'nin fethinden sonra Resulu Ekrem, Hâlid b. Velid'i Benu Huzeyme
  kabilesine gönderdi. Bu kabile ya cehaleti, ya da bedevî olmalarından, "müslüman
  olduk" anlamındaki "eslemna" kelimesi yerine "sabbena" dediği için Hâlid
  b. Velid hiddetlendi ve onlarla harp etti. Hz. Peygamber olayı duyunca
  çok üzüldü. Hz. Ali'yi bu hatayı telâfi ile görevlendirdi. Hz. Ali Benu
  Huzeyme'ye giderek öldürülenlerin diyetini ödeyip mağdur olanların
  zararlarını telâfi etmişti.

  Huneyn gazasında müslümanlar bir ara bozulup dağıldılar. Sayıları
  binleri bulduğu halde içlerinden ancak birkaç kişi sabredip dayanabildi.
  Hz. Ali bu savaşta yalnız sabırla tahammül etmekle kalmayarak gösterdiği
  yiğitlik ve kumandanlıkla İslâm ordusunun kendi safında toparlanmasını
  sağladı.

  Resulu Ekrem hicretin 9. yılında Tebük seferine çıkarken Hz. Ali'yi ehl-i
  beytin muhafazası için Medine'de bıraktı, ancak bu sefere katılamadığı
  için müteessir oldu. Bunun üzerine Rasulullah: "Musa'ya
  göre Harun ne ise, sen bana karşı o olmak istemez misin?" dedi. Ali, bu iltifattan çok memnun oldu.


  Berae suresinin ayetleri nazil olunca, Rasulullah Hz. Ali'yi Mekke'ye
  gönderdi. Bu suretle hiçbir müşrikin artık Kâbe-i Şerîfi bundan sonra
  haccedemeyeceğini bildirdi.

  Yemen bölgesinin İslâm'a girmesi zordu. Görev yine Hz. Ali b. Ebi
  Talib'e verildi. Hz. Ali "Bu çok güç bir iş" dedi. Rasulullah da "Ya
  Rabb, Hz. Ali'nin dili tercümanı, kalbi hidayet nurunun memba olsun"
  diye dua edince, Hz. Ali, siyah bir bayrak alarak Yemen'e gitti, kısa
  süren irşadları sayesinde Yemen'in bütün Hemedan kabilesi müslüman oldu.

  Hz. Peygamber'in vefatı sırasında, hücresinde bulunanların başında
  İslâm peygamberinin vefatında 33 yaşında olan Hz. Ali (K.V.) geliyordu. Hz. Ebu Bekir halife seçildiği sırada Hz. Ali
  Rasulullah'ın
  hücresinde tekfin ile meşgul idi.

  Rasulullah'ın vefatından
  sonra dul kalan eşlerinin yanısıra Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın
  da, hoşnutsuz olmalarının bir nedeni de miras sorunudur. Hz.
  Muhammed vefat ettiğinde geride önemli miktarda aralarında tartışmaların
  da odağında olan
  Fedek hurmalığının da bulunduğu arazileri miras olarak bırakmıştı. Önde
  gelen yöneticilere göre bu araziler Hz. Peygamber tarafından halkın yararına
  idare ediliyordu ve dolayısıyla devlete aitti. Hz. Ali ise "Hz. Muhammed'e gelen
  veraset ile ilgili Kur'an hükümlerinin Hz. Peygamber'in mirasını da kapsadığını"
  iddia ederek bu değerlendirmeye karşı çıkmıştı. Eşi Hz. Fatıma'nın ölümünden sonra
  Hz. Ali, Hz. Peygamber'in mirasından
  payını almak için tekrar başvurdu ancak başvurusu aynı nedenlerle bir
  kez daha reddedildi. Bununla birlikte Hz. Ömer
  Medine'deki arazileri Hz. Muhammed'in kabilesi
  Haşimoğulları adına Hz. Ali ve Hz. İbn Abbas'a verdi;
  Hayber ve
  Fedek Arazisi'ni ise devlet malı saydı.

  Hz. Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslâm
  devletinin baş kadısı olarak görev yaptı. Hz. Ömer'in şehâdeti üzerine
  yine devlet başkanını seçmekle görevlendirilen altı kişilik şûra
  heyetinde yer alıp, bu altı kişiden en sona kalan iki adaydan biri oldu.

  Hz. Osman'ın hilâfeti döneminde idarî tutumdan pek memnun olmamakla
  birlikte İslâm devletinin muhtelif vilâyetlerinden gelen şikayetleri hep
  Hz. Osman'a bildirmiş ve ona hâl çareleri teklif etmişti. Hz. Osman'ı
  muhasara edenleri uzlaştırmak için elinden gelen gayreti sarfetti.

  Hz. Osman'ın şehâdetinden sonra İslâm'ın ileri gelen şahsiyetleri ona
  bey'at ettiler. Ancak onun bu dönemi Allah'ın bir takdiri olarak son
  derece karışık bir dönem oldu. Hz. Osman taraftarlarının bir kısmı O'nun katilini bulana
  kadar Hz. Ali'yi halife olarak kabul etmeyeceklerini söylediler ve İslam
  toplumu Hz. Ali ve Hz. Muaviye
  önderliğinde ikiye bölünerek ilk kez iç savaşa sürüklendi.

  Bu
  karışıklıklar Cemel ve Sıffın gibi iç çatışmaları doğurdu. İslâm
  devleti bünyesindeki bu ihtilâfları giderme konusunda büyük fedakârlık
  ve gayretler gösterdi. Hz. Ali bin Ebu Talib çıkan karışıklıkları
  yatıştırmak için Basra yakınlarında Hz.Aişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr
  gibi İslamiyetin tanınmış simaları ile karşılaştı; bu mücadele Hz.
  Aişe'nin devesinin etrafında gerçekleştiği için Cemel Vakası adıyla
  bilinmektedir. Irak ve Şam sınırlarında Hz. Muaviye ile savaştı. Sıffin
  Savaşı olarak bilinen bu savaş bir buçuk yıl devam etti.

  Hilâfete geçtiğinde
  hâlledilmesi gereken bir çok sorun ile karşı karşıya kalan. Hz. Ali, 4 yıl 9 ay süren
  kısa süreli hilafet döneminde Peygamber'in sünetini takip ederek,
  İslam toplumunda çeşitli ıslahat çalışmaları yaptı.


  Hz. Ali (K.V.)'in Şehadeti:

  Müslümanların
  kazandığı ve Hariciler ile yapılan Nehrevan savaşı'ndan sonra,
  Hariciler'den üç kişi Mekke’de Müslümanların siyasi durumu hakkında
  müzakere yaptıktan sonra Hz. Ali, Hz. Muaviye ve Hz.Amr bin As'ı
  öldürmeğe karar verdiler. Harici inançlı bu üç kişiden Hz. Ali'yi
  öldürmeyi üstlendi ve Kufe’ye hareket etti. Katili Abdurrahman bin
  Mulcem, Kûfe'de Ramazan
  ayının 19. gününün şafak vakti
  sabah namazına giderken Hz.Ali'yi kapısının önünde zehirli bir
  kılıç
  darbesi ile ağır şekilde yaraladı.
  Bu yaranın etkisiyle
  iki gün evinde yattıktan
  sonra, hicretin 40. yılında
  Ramazan ayının 21. günü
  vefat ederek 661 yılında şehid olmuştur.

  Abdurrahman bin Mulcem'in kılıç darbesinden sonra
  Hz. Ali'nin
  “Fuztu ve Rabb’il Ka’be!” (Kabe’nin Rabbine
  andolsun ki, kurtuluşa erdim!..) dediği rivayet edilir. Hz. Ali'nin
  kabrinin yeri konusunda net bir bilgi yoktur; genel kabule göre türbesi
  Irak'ın Necef şehrindedir. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde Hz.
  Ali'ye ait olduğu iddia edilen bir türbe de vardır.

  Hz.
  Ali (K.V.) nin Faziletlerine Dair:

  Hz. Ali devamlı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yanında bulunduğu için
  Tefsir, Hadîs ve Fıkıhta sahabenin ileri gelenlerindendir. Hatta
  Rasulullah'ın tabiri ile "ilim beldesinin kapısı" olarak
  ümmetin en bilgini idi. Hz. Peygamber yolunda insanları hakka iletmek
  için büyük gayretler sarfetmiş ve hilâfet dönemi iç karışıklıklarla dolu
  olmasına rağmen İslâm'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda büyük
  katkıları olmuştu.

  Medine'de duruma hakim olup yönetimi tam olarak eline aldıktan sonra
  öğretim için merkezde bir okul kurdu. Arapça gramerin öğretilmesini Ebu
  Esved ed-Düeli'ye, Kur'an okutma ve öğretme işini Abdurrahman
  es-Sülemi'ye, Tabiî ilimler konusunda öğretmenlik görevini Kümeyl b.
  Ziyâd'a verdi. Arap edebiyatı konusunda çalışma yapmak üzere de Ubade b.
  es-Samit, ve Ömer b. Seleme'yi görevlendirdi. Devlet yönetimi ve
  hizmetlerini; maliye, ordu, teşrî ve kaza gibi bölümlere ayırarak
  yürütüyordu. Malî işleri, dağıtma ve toplama diye iki kısma ayırmazdı.

  Ümmetin malını ümmete dağıtırken de son derece titiz davranırdı.
  Kendisine bir pay ayırma noktasında gayet dikkatli olup, kimsenin
  hakkına tecavüz etmemekte de büyük bir örnek idi. Kendisini Kûfe'de
  görenler, kışın soğuğunda ince bir elbisenin altında tir tir titreyerek
  camiye gittiğini aktarırlar.

  Hz. Ali bütün bu emirleri kendi nefsinde eksiksiz uygulayan bir
  halifeydi. Beş yıllık halifeliği çok önemli olaylarla, savaş ve
  sıkıntılarla geçmişti. Fitnelere karşı sonuna kadar doğru yoldan sabırla
  mücadele etmek istedi sonunda şehid oldu.

  Hz. Ali İslâm'ın bütün güzelliklerine
  vakıftı. Çünkü o, Rasulullah'ın daima
  yanında bulunmuştu. Vahiy kâtibiydi, hâfız, müfessir ve muhaddisti. Hz.
  Peygamber'den beş yüzden fazla hadis rivayet etti. Ahkâmın
  nazariyatından çok amelî keyfiyetine bakardı: "Halka
  anladıkları hadisleri söyleyiniz. Allah ile Peygamber'in tekzip
  edilmesini ister misiniz?" (Buhârî, İlim) demiştir.

  Hz. Ali âbid, kahraman, cesur, iyilikte yarışan, takva sahibi ve
  son derece cömertti. Medine'de müslümanların durumu düzeldikten
  sonra, Hz. Ali de bir hizmetçi almaya karar verip, Rasulullah'a gitti.
  Rasulullah kızıyla damadının arasına girerek: "Ben size
  hizmetçiden daha hayırlısını haber vereyim. Yatarken otuzüç kere Allahü
  ekber, otuzüç kere Elhamdülillah, otuzüç kere de Subhanallah deyin"
  buyurdu. Yine bir gün yiyecek çok az yemekleri olan Hz. Ali ile ailesi
  sofraya oturdukları sırada kapılarına bir dilenci geldi, onlar da yemeği
  dilenciye verdiler. Ertesi gün gelen bir yetime, üçüncü gün gelen bir
  esire yemeklerini verdiler. Bu olay üç gün sürdükten sonra şu ayet-i
  kerime indi: "Şüphesiz en iyiler mizacı kâfur olan bir tastan içerler.
  Allah'ın kullarının taşıra taşıra içeceği bir kaynak. Adağı yerine
  getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. İçleri çektiği
  hâlde yiyeceği, miskine, yetime ve esire yedirirler. 'Biz sizi
  ancak Allah'ın rızası için doyuruyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür
  beklemiyoruz. Doğrusu biz oldukça asık suratlı zorlu bir günden dolayı
  Rabbımızdan korkuyoruz' derler. Allah da bu günün şerrinden onları
  korur. Onlara parlaklık ve sevinç verir." (İnsan, 5/11)

  Hz. Ali'nin "Zülfikâr" adı verilen meşhur bir kılıcı vardı.
  Kılıcın ağzı iki çatallı idi ve Hz. Ali'ye Rasulullah tarafından hediye
  edilmişti.

  Hz. Ali hakkında nazil
  olduğu rivayet edilen bir ayet
  : el-Bakara, 2/274 :

  Hz. Ali'nin cömertliği, insanîliği,
  Rasulullah'a olan yakınlığıyla
  edindiği büyük manevî miras onu yüzyıllardır halk inançlarında destani
  bir kişiliğe büründürmüştür. Bir gün onun dört dirhemi vardı. Birini
  açıktan, birini gizliden birini gündüz, birini de gece infak etti ve
  hakkında şu ayet indi: "Mallarını gece ve gündüz, gizli ve
  açık olarak infak edenler. Onlar için Rabbleri katında karşılıkları
  vardır ve üzülecek de değillerdir." (el-Bakara, 2/274).

  Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'den rivayet
  ettiği bazı hadis-i şerifler:

  "Günah işleyen biri pişman olur, abdest alır namaz kılar ve günahı
  için istiğfar ederse Allah'u Tealâ Nisâ suresinde 'Biri günah işler veya
  kendine zulmeder sonra pişman olup Allah'u Teâlâ'ya istiğfar ederse
  Allah'u Teâlâ'yı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur'
  buyurmaktadır."

  "Üzerinde farz namaz borcu olan kimse, kazasını kılmadan nafile kılarsa
  boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse, kazasını ödemedikçe Allah'u Teâlâ
  onun nafile namazlarını kabul etmez. "

  "Malınızın zekâtını veriniz. Biliniz ki, zekâtını vermeyenlerin bunu
  vazife kabul etmeyenlerin namazı, orucu, haccı ve cihadı ve imanı
  yoktur. "

  Peygamberimiz (s.a.s.) Hz. Ali'ye buyurdu: " Ya Ali,
  altıyüzbin koyun mu istersin, yahut altıyüzbin altın mı veya altıyüzbin
  nasihat mı istersin ? "
  Hz. Ali dedi: "Altıyüzbin nasihat isterim."
  Peygamberimiz buyurdu: "Şu
  altı nasihate uyarsan altıyüzbin nasihata uymuş olursun:


  1. Herkes nafilelerle meşgul olurken sen farzları ifa et. Yani
  farzlardaki rükünleri, vacipleri sünnetleri, müstehapları ifa et.
  2. Herkes dünya ile meşgul olurken sen Allah'u Teâlâ'yı hatırla.
  İslâm'a uygun yaşa; İslâm'a uygun kazan; İslâm'a uygun harca.
  3. Herkes birbirinin ayıbını araştırırken sen kendi ayıplarını ara.
  Kendi ayıplarınla meşgul ol.
  4. Herkes dünyayı imar ederken sen dinini imar et, zinetlendir.
  5. Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken, halkın rızasını
  gözetirken sen Hakk'ın rızasını gözet; hakka yaklaştırıcı sebep ve
  vasıtaları ara.
  6. Herkes çok amel işlerken sen amelinin çok olmasına değil, ihlaslı
  olmasına dikkat et."

  Kütüb-ü
  Sitte'den Hz. Ali ile İlgili Hadisler:

  372 - Hz. Enes İbnu Malik
  radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  pazartesi günü gönderildi. Hz. Ali radıyallahu anh da salı günü namaz
  kıldı."

  Tirmizi, Menakıb. (3730).

  4373 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah
  aleyhissalâtu vesselâm Ashabının arasını kardeşlemişti. Hz. Ali
  radıyallahu anh yanına geldi ve:

  "Ashabınızın arasını birbirleriyle kardeşlediniz, ama beni kimseyle
  kardeşlemediniz!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam:

  "Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin!" buyurdular."

  Tirmizi, Menakıb, (3722).

  4374 - Zeyd İbnu Erkam radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah
  aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: "Ben kimin dostu (mevlası)
  isem, Ali de onun dostudur."

  Tirmizi, Menakıb, (3714).

  4375 - Sa'd İbnu Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah
  aleyhissalâtu vesselâm Tebük seferine çıkınca Hz. Ali'yi geride
  (Medine'de) bırakmıştı.

  "Ey Allah'ın Resûlü, siz beni çocukların ve kadınların arasında mı
  bırakıyorsunuz?" dedi (kalmak istemedi). Bunun üzerine Aleyhissalatu
  vesselam:

  "Sen, Hz. Harun'un, Hz. Musa yanında aldığı yeri, benim yanımda
  almaktan razı değil misin? Şu farkla ki, benden sonra peygamber yok!"
  buyurdular."

  Buhari, Megazi 78, Fezailu'l-Ashab 9; Müslim, Fezailu'l-Ashab, 31,
  (2404); Tirmizi, Menakıb, (3731).

  4376 - Müslim ve Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resûlullah
  aleyhissalâtu vesselâm Hayber günü buyurdular ki:

  "Yarın sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki, O, Allah'ı ve Resûlünü
  sever, Allah ve Resûlü de onu sever."

  Ravi devamla der ki: "Bu söz üzerine (beni mi seçer ümidiyle,
  Aleyhissalatu vesselam'a görünmek için) boyunlarını uzattılar. Ama o:

  "Bana Ali radıyallahu anh'ı çağırın!" buyurdular. Ali getirildi ama
  gözlerinden rahatsız idi. Hemen gözlerine tükürdü ve sancağı ona
  verdi. Allah Teâla Hazretleri onun eliyle fethi müyesser kıldı."

  Ravi devamla der ki: "Şu ayet indiği zaman "Gelin, oğullarımızı ve
  oğullarınızı çağıralım..." (Al-i İmran 61) Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm hemen Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i (radıyallahu
  anhüm ecmain) çağırdı ve:

  "Allahım, bunlar benim ailemdir!" buyurdu."

  Müslim, Fezailu'l-Ashab 32, (2404); Tirmizi, Menakıb, (3726).

  4377 - Zirr İbnu Hubeyş rahimehullah anlatıyor: "Hz. Ali radıyallahu
  anh'ın şöyle söylediğini işittim: "Daneyi açan, canlıları yaratan
  Zât-ı Zülcelal'e yeminle söylüyorum: Ümmi peygamberim aleyhissalatu
  vesselam, bana şu hususu garantiledi: Beni mü'min olan sevecek,
  münafık olan da bana buğzedecektir."

  Müslim, İman 131, (78); Tirmizi, Menakıb, (3737); Nesai, İman 20, (8,
  117).

  4378 - Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm Tâif günü Hz. Ali radıyallahu anh'ı çağırdı ve onunla hususi
  konuşma yaptı. (Bu görüşme o kadar uzadı ki) halk: "Resûlullah
  aleyhissalâtu vesselâm amcasının oğluyla görüşmesini uzattı" dedi. (Resûlullah
  bunu işitince):

  "Onunla hususi görüşmeyi ben (kendi arzumla) yapmadım. Allah'ın arzusu
  ve emri ile Resûlü) yaptı" açıklamasında bulundu."

  Tirmizi, Menakıb, (3728).

  4379 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm Berâet (Tevbe) sûresini, (Arafat'ta hacılara tebliğ edilmek
  üzere) Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'la göndermişti. Sonra onu
  çağırarak:

  "Bunun, ehlimden olmayan bir kimse ile tebliğ edilmesi muvafık değil!"
  buyurdu. Hz. Ali radıyallahu anh'ı çağırarak sureyi, (Arafat'ta
  okuması için) ona verdi."

  Tirmizi, Tefsir, Tevbe, (3089)

  ***

  Hz. Ali(K.V.)'nin Cesaret
  ve Yiğitliği

  Hz. Ali, Hz. Muhammed'in katıldığı tüm savaşlarda
  sancaktar olarak bulundu; sadece
  Tebük seferi'ne Hz. Muhammed'in emri ile Medine'de kaldığı için
  katılmamıştır.

  Hz. Ali,
  Bedir savaşında düşman ordusundan yirmibir kişiyi öldürdü.
  Öldürdüğü kişiler arasında Hz. Muaviye'nin
  dedesi
  Utbe, dayısı
  Velid ve kardeşi
  Hanzala da vardı.
  Uhud savaşında ise Kureyş savaşçılarından dokuz kişiyle
  çarpıştı ve bedeninden yetmiş yara almasına rağmen galib gelmeyi
  başardı. Bu savaşta son ana kadar Hz. Peygamber ile beraber savaştı.
  Hz.
  Cebrail'in, Hz. Ali'nin bu fedakarlığını görünce birkaç defa:
  'La feta
  illa Ali, la seyfe illa Zülfikar'
  (Ali'den başka da yiğit;
  Zülfikar'dan başka kılıç yoktur) dediği rivayet edilir.

  Hendek
  savaşında, Araplar'ın ünlü kahramanı
  Amr bin Abduved'in hendeği atıyla aşması üzerine çarpıştılar. Amr'a
  göre daha zayıf görünümlü olmasına ve Amr'ın küçümsemesine rağmen Hz. Ali
  galip geldi. Amr'ın, Hz. Ali tarafından yenilmesi Medine'yi kuşatan ve bu
  kuşatmayı destekleyenler arasında üzüntü ve ümitsizlik meydana getirdi.
  Hendek Savaşı'nın müslümanlar lehine sonuçlanmasında Hz. Ali'nin bu
  başarısının önemli bir yeri vardır.

  Hayber savaşı'nda, ilk iki taaruzu yönetenler bir başarı
  sağlayamayınca Peygamberin sancağı Ali'ye verdiği, Ali bin Ebu Talib'in
  de o gün düşman savunmasını kırarak düşmana karşı galip gelinmesinde
  büyük rol oynadığı söylenir.

  ***

  Hz. Ali'nin Devlet Yöneticilerine Öğütleri:

  Hz. Ali'nin
  İslam devleti başkanı olan görevlendirdiği valilere buyrukları günümüze
  kadar devlet görevlilerinin halka nasıl davranmaları
  gerektiği hususunda ışık tutmuştur ve tutmağa devam etmelidir:


  1. Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir
  canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın .
  2. Müslüman olsun olmasın herkese aynı davranın. Müslümanlar
  kardeşleriniz, müslüman olmayanlar ise sizin gibi bir insandır.
  3. Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz
  altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi
  kaybetmeyin .
  4. Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi
  zulme ve despotluğa çeker.
  5. Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve
  devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına
  dikkat edin.
  6. Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummadan ve korkmadan
  acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.
  7. Atamalarda araştırma yapmayı ihmal etmeyin.
  8. Haksız kazanç ve ahlâksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza
  yeterince maaş ödeyin.
  9. Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun için
  güvendiğiniz samimi kişileri kullanın.
  10. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap verin.
  11. Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize
  kendilerini inandırın .
  12. Hiç bir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyin.
  13. Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken önemi gösterin, fakat
  ihtikâr, karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.
  14. El işlerine yardım edin; çünkü bu yoksulluğu azaltır, hayat
  standardını artırır.
  15. Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi
  korunmalıdır.
  16. Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç
  aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kötü
  davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardımınıza ihtiyaç
  duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayın .
  17. Kan dökmekten kaçının, İslâm'ın hükümlerine göre öldürülmesi
  gerekmeyen kimseleri öldürmeyin.

  ***

  Hz. Ali (K.V.)'ye İsnad Edilen
  Sözlerden Birkaçı:


  "Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz, kıymetinden neler
  kaybettiğini anlarsınız."
  "İnsanın yaslanıp Rabbini bildikten sonra ölmesi, küçükken ölüp
  hesapsız Cennet'e girmesinden daha hayırlıdır. "
  "Kul ümidini yalnız Rabbi'ne bağlamalı ve yalnız günahları kendini
  korkutmalıdır. "
  "Cahil, bilmediğini sormaktan utanmasın. Âlim, içinden çıkamayacağı
  bir meselede en iyisini Allah'u Teâlâ bilir' demekten sakınmasın."
  "Sizin için korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve
  uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alıkoyar; ikincisi ise
  ahireti unutturur. "
  "Amellerin en zoru üçtür. Bunlar; nefsin hakkını verebilmek, her halde
  Allah'u Teâlâ'yı hatırlayabilmek, kardeşine bol bol ikramda
  bulunabilmektir. "
  "Takva, hataya devamı bırakmak; aldanmamaktır . "
  "Kalpler, kaplara benzer. Hayırlı olanı, hayırla dolu olanıdır."
  "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Ali Bin Ebu Talib(Kerremallahu Vechehu)

        Kategori: Ehlibeyt

        Konuyu Baslatan: ilhan64

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 653


Yer imleri

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook Baglan Giriş