Kullanıcı Tag Listesi

Atatürk’ün Türk Olmadığına dair iftiralara cevaplar. "Benim hayatta yegane fahrim (onurum), servetim, Türklük’ten başka bir şey değildir." (1) diyen Mustafa Kemal’i gözden düşürmek için örümcek kafalı ve ruh hastası denilebilecek kişilerin saldırdıkları başlıca değerlerden birinin Atatürk’ün soyu olduğu bir geçektir. Bu noktada iftiracılar kendi aralarında bir türlü hemfikir olamamışlardır. Atatürk’ün “Yahudi dönmesi (Sebatay) , Sırp, Bulgar, Makedon” olduğu iddiaları matematiksel

Bu konu 2643 kez görüntülendi 9 yorum aldı ...
Atatürk'e Atılan Çirkin iftiralara Tokat Gibi Cevaplar! 2643 Reviews

  Konuyu değerlendir: Atatürk'e Atılan Çirkin iftiralara Tokat Gibi Cevaplar!

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 2643 kez incelendi.

 1. #1
  S€®C€
  S€®C€ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Atatürk'e Atılan Çirkin iftiralara Tokat Gibi Cevaplar!

  Atatürk’ün Türk Olmadığına dair iftiralara cevaplar.

  "Benim hayatta yegane fahrim (onurum), servetim, Türklük’ten başka bir şey
  değildir." (1) diyen Mustafa Kemal’i gözden düşürmek için örümcek kafalı ve ruh
  hastası denilebilecek kişilerin saldırdıkları başlıca değerlerden birinin Atatürk’ün soyu
  olduğu bir geçektir.
  Bu noktada iftiracılar kendi aralarında bir türlü hemfikir olamamışlardır. Atatürk’ün
  “Yahudi dönmesi (Sebatay) , Sırp, Bulgar, Makedon” olduğu iddiaları matematiksel
  olarak iddiacıların (=iftiracıların) her halükarda yüzde sekseninin yalancı olduğu
  gerçeğini ortaya koyar. Bizim birazdan yapacağımız ise, bu iddia(=iftira) sahiplerinin
  tamamının yalancı olduğunu kanıtlamaktır.

  a)Zübeyde Hanım’ın Soyu

  Zübeyde Hanım'ın soyu Yörük'tür. Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği'nin
  yıkılmasından sonra (1466), Balkanlar'da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç
  ettirilen ailelerdendir. Konya bölgesinden geldikleri için bu aileler, "Konyarlar" ismi ile
  resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır. (2)

  Mustafa Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım, bakın annesi Zübeyde Hanım’ın soyunu
  belgeleri tasdikler şekilde gene onun ağzından nasıl anlatıyor:
  "Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas soyumuz Yörük’tür. Buralara
  Konya-Karaman çevrelerinden gelmişiz" ve ailenin bir kısmının Konya’ya geri
  döndüğünü ilave ederek "Dedem Feyzullah Efendi’nin büyük amcası Konya'ya gitmiş,
  Mevlevi dergahına girmiş, orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak." Diyor (3)
  Lord Kinross “Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu” adlı kitabında Atatürk hakkında
  edindiği bilgileri şöyle aktarıyor: " Ailesi Selânik'in batısında, Arnavutluk'a doğru, sert ve
  çıplak dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası,
  Türklerin Makedonya'yı ve Tesalya'yı almalarından sonra Anadolu'nun göbeğinden gelen
  köylülerin yerleştikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk
  kabilelerinin torunları olan ve hâlâ Toros dağlarında özgür yaşamlarını sürdüren sarışın
  Yörüklerin kanını taşıdığını düşünmekten hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti;
  saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi. Annesinin, üzerindeki etkisi büyük oldu.
  Mustafa bu etkıye zaman zaman saygıyla, zaman zaman da başkaldırarak karşılık verdi.
  Bir halk kadını olan ve bundan başka türlü görünmek de istemeyen Zübeyde Hanım güçlü
  bir iradeye ve sağlam bir köylü güzelliğine sahipti. Doğuştan akıllı bir kadındı, yalnız
  yeteri kadar eğitim görmemiş, okuma yazması ancak öğrenebilmişti. "

  b) Alirıza Efendi’nin Soyu

  Sultan Murat Hüdâvendigâr zamanında başlamak üzere, Rumeli'ni ve Balkanlar'ı
  Türkleştirmek için soyu temiz Türk ailelerinden oluşan özel güçlerin bu bölgeye
  gönderildikleri bilinen bir gerçektir.
  Bu göçlerin büyük bölümünü Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler
  oluşturmaktadır. Bu boylar Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya yöresine
  yerleşmiş bulunan isimleri, tek tek yazılı bulunmaktadır.
  950 tarih ve 82 numaralı l yazıcı defteri ile 1051 tarih ve 469 numaralı il yazıcı
  defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri açıkça
  yazılı bulunmaktadır.

  Mustafa Kemal'in baba soyu, Aydın/Söke'den gelerek Manastır vilayetine yerleştirilen,
  "Kocacık Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)"ndendir. Ali Rıza Efendi, Manastır'ın
  Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık'ta dünyaya gelmiştir(1839). Aile sonradan
  Selanik'e göçmüştür. Babası İlkokul öğretmeni Kızıl Hafız Ahmet Efendi'dir. Amcası,
  Kızıl Hafız Mehmet Efendi'dir. Taşıdıkları "Kızıl" lakabı ve yerleştikleri yere "Kocacık"
  denmesi; Ali Rıza Efendi'nin soyunun, Anadolu'nun da Türkleşmesinde katkısı olan "
  Kızıl-Oğuz" yahut "Kocacık Yörükleri-Türkmenleri"nden geldiğini göstermektedir. (4)
  Belgeler ile ortaya konulduğu üzere Atatürk'ün dedeleri; Anadolu'dan Rumeli'ye gidip,
  Yunanistan'da Manastır Vilayeti'nin derebeyi Bala sancağına bağlı bulunan Kocacık


  Nahiyesine yerleşen ailelerdendi..Kocacık Nahiyesinin tamamen Türk'tür. Atatürk
  Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Efendi'nin torunudur.
  Fetihnamelerde, buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri ünvanı verildiği
  yazılmaktadır. Bu Türklere miri, Yörülen Türkmenlerden denilmekteydi.
  Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın anasının adı Ayşe, Babasının ki de Fatih Sultan
  Mehmet’in Konya Karaman Bölgesinden Rumeli’ye göndererek iskan ettirdiği Yörük
  ailesinden gelen Sofizade Feyzullah Efendi babası ise , Aydın/ Söke'den gelerek Manastır
  vilayetine yerleştirilen, "Kocacık Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)’nden Kızıl Hafız
  Ahmet Efendi’dir.
  Osmanlı'da "efendi" şehzadeler ve din adamları, yüksek bürokrat , eğitimli
  çevresinde sözü geçen kişiler ve köle sahipleri için kullanılan bir unvan idi.

  Zübeyde Hanım’ın İffetine Atılan İftiralara Cevaplar

  Atatürk’ün gayrimeşru ( veled-i zina) olduğunu iddia eden sahte belge Milli Eğitim
  Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğünde çalışan bir memur tarafından basılmış ve
  buradan posta ve internet yolu ile kara propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır.
  Bu düzmece belgeye göre : “Mahkeme kararına(!) göre; Zübeyde Hanım beraber
  yaşadığı kişi ölünce, ondan olan oğlu için babalık davası açmış, ölenin yakınları itiraz
  etmiş, karısı olmadığını, genelevden odalık aldığını ve odalık aldığında Zübeyde
  aldığını ve odalık aldığında Zübeyde Hanım'ın 2 yaşında çocuk sahibi olduğunu
  bildirmişler. Mahkeme de güya geneleve sormuş, gelen yanıtta da Zübeyde Hanım'ın
  19 Haziran 1881'de oğlu ile beraber geneleve girdiği, 11 Nisan 1882'de ölen kişi
  tarafından genelevden çıkarıldığı belirtilmiş Böyle olunca mahkeme davanın reddine
  karar vermiştir.” (5)

  Ancak acemi kalpazanların tarihi bilgi eksikliklerinden dolayı atladıkları birkaç ince
  nokta vardır.

  • Dönemin kararlarında pul kullanılmıyordu . Bu sahte belgede pul
  kullanılmıştır.

  • Kararda imzası bulunan hakimlerin adlarının ve kıdemlerinin orijinal bir belge olsa
  idi yazılı olması gerekirdi. Bu ince detay sahte belge de atlanmıştır.
  • Yüz yıllık belgenin yazılı olduğu kağıdın sararmamış ve yazıların bozulmamış
  olması da sahte belgenin yakın zamanda tanzim edildiğini göstermektedir.
  Bu iddiaları gündeme getiren Cumhuriyet düşmanı örümcek kafalılara sormak gerekir
  Atatürk sizin iddia ettiğiniz gibi “veled-i zina” olsaydı Padişah VI. Mehmed
  Vahdettin (Vahidüddin) kendisini kızı Sabiha Sultan ile evlendirmek ister miydi ?
  Annesinin vesikalı bir hayat kadını olduğu bilinen ve bu mahkeme kararı ile tastik
  olmuş bir kişi Osmanlı ordusunda subay olabilir miydi ?
  M. Kemal, Abdülhamit döneminde askeri okula girer, o dönemde askeri okula girme
  esasları bakın nasıldı ;
  “Açılacak (askeri okullara) sadece hanedan ve asker çocukları alınmayacak;
  aslı ve nesli belli halkın çocuklarından da okullara kayıt yapılacak;
  toplum içinde kötü tavır ve halde olduğu bilinenlerin çocuklarının kayıtları
  yapılmayacaktır.” (6)
  İddialar doğru olsa idi Mustafa Kemal değil Sultan Reşat döneminde paşa olmayı , değil
  padişahın fahri yaveri olmayı askeri okula dahi giremezdi.
  Osmanlı döneminde devletin resmi genelevi yoktu . Ermeniler, Rumlar gibi gayrimüslim
  azınlıklar tarafından işletilen resmi olmayan randevu evleri vardı ki bunlarda esir
  ticaretinin yasaklandığı 1858 yılından sonra ortaya çıkmıştır.

  Gazi Paşa’nın Dinsiz ve/veya İslâm Düşmanı ve Hatta
  “Deccal” Olduğu İftiralarına Cevaplar

  Öncelikle belirtmek isteriz ki Atatürk’ün yada diğer soydaşlarımızın dini inançları bizi
  zerre kadar alakadar etmemektedir. Din, Atatürk’ün ifadesi ile “Allah’la kul arasındaki
  bir bağdır.” (8) ve öyle de kalmalıdır.
  Atatürk’ün ifadesi ile "Ulusumuz din ve dil gibi iki güçlü erdeme maliktir. Bu
  erdemleri hiçbir güç ulusumuzun kalp ve vicdanından çekip alamamıştır. Din
  gerekli bir kurumdur. Dinsiz ulusların yaşamasına imkân yoktur. Yalnız şurası var
  ki din Allah'la kul arasındaki bir bağdır... Biz dine saygı gösteririz. Biz sadece din
  işlerini devlet ve millet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Allah'ına istediği gibi ibadet eder... Devlet fikir ve vicdan
  özgürlüğüne saygı göstermek zorundadır... Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam
  öyle inanıyorum." (8)

  Atatürk herhangi başka bir inanca sahip olsa idi Cumhuriyetimizin kurucusu , Kurtuluş
  Savaşı’nın lideri , namusumuzu yağının çizmeleri tarafından çiğnenmesini önleyen bir
  yiğit lider olarak şu anki müstesna yerinden farklı bir yerde olmazdı.
  Ancak din bezirganlığı yapan ucubelerin Başbuğumuzu bir din düşmanı gibi göstermeye
  çalışması bize bu satırları yazdırmaktadır. Kim olduğu Türk Milletince oldukça iyi
  bilinen bu çevrelerin öne sürdükleri gülünç “sözde” kanıtlarla, Atatürk’ümüzü,
  pençelerine düşürdükleri zavallılara “Deccal-i Sağir, Süfyan”, yani küçük Deccal olarak
  anlattıkları bir gerçektir.
  Atatürk’e küçük Deccal deme cüretini gösteren Saidi Nursi (Kürdi)ye göre Nur suresi
  kendisi için inmiştir, Saidi nursi bu iddiasını Asayı Musa ve Zülfikar adlı risalelerinde yer
  vermektedir.


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Atatürk'e Atılan Çirkin iftiralara Tokat Gibi Cevaplar!

        Kategori: Atatürk İçin Söylenenler

        Konuyu Baslatan: S€®C€

        Cevaplar: 9

        Görüntüleme: 2643


 2. #2
  GaRaGaN
  GaRaGaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Eline Emeğine Sağlık...

 3. #3
  Gara Lele
  Gara Lele - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  çok tesekkürler ablamcann eline sağlık

 4. #4
  DoĞu
  DoĞu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  emegine saglikk asii hani bir laf vardir metve veren agaç taslanir misalii.buda onun gibi bişey iştee.acaba böle büyük bir lider dünyaya birdaha gelecekmi..paylasimin için tskrl.

 5. #5
  Azeriyemm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.07.09
  Mesajlar
  73
  Konular
  5
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  412
  @Azeriyemm

  Standart

  ne diyeyim yüreğine sağlık...

  En büyük TÜRK "ATATÜRK" 6. #6
  buzkral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.04.09
  Mesajlar
  411
  Konular
  30
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  437
  @buzkral

  Standart

  M.KEMAL ATATÜRK ün soyu inancı ne olup olmadığı hiçbirimizi ilgilendirmez adam isterse inancsız olur(bana göre kıranı türkçeye ceviren biri inancsız olamaz) M.KEMALİ dini inancıyla veyahuy ırkıyla değil aksine

  yaptıklarıyla
  getirdikleriyle
  bizim bütünlüğümüzü sağlamasıyla
  dünyaya kafa tutup türkiyeyi vefatına kadar önder ülkeler sıralamasında en üst düzeylere taşımasıyla hatırlamalıyız yok müslümanmı yok alevimi yok sunnimi

  inanırmısınız ben netteki bi cok yazıya güvenmiyorum neden derseniz ATATÜKR ile ilgili bi makale araştırdım soy ağacıyla ilgili
  ATATÜRKÜN kürt olduğun a inanlar var
  ATATÜRKÜN arap olduğuna inananlar var
  ATATÜRKÜN sırf selanikde doğdu ve selanik şimdi yunan sınırları içinde olduğndan ötürü yunan olduğunu düşünenler var
  ya hayret edersiniz okadar fakrlı bir yapıya bürünmüşki türkiye halkı üzülmemek elde değil

  Dinci kesim Atatürkü sevmez neden sevmez cünki adam islami otoriteyi kaldırıp hacı hoca ve tekkecileri kaldırıp layıklığı ilimi getirdi (cübbeli ahmed hoca gibileri tekrar türüyor ne yazıkki)

  sağcı kesim Atatürkü sevmez neden sevmez cünki osmanlı hanedanlarını sınır dışı etti. vahdettin gibi vatan hayinleri sayesnde türkiye 12 ada ve misaki milli sınırlarına sahip değildir.

  solcu gecinen kesim lenin veya che yi seviyor ama iş Atatürke gelince hemen devreye Atatürkün faşizm düşüncesinden oldğu için sevilmedğini söylemeye başlar ama unutmayalımki che M.KEMAL ATATÜRK hayranıydı ve devrimi secmesinde azda olsa ATATÜRKümüzün etkisi olmuştur.

  not 1 : bu saydıklarım Türkiyemizin yüzde 60 ıdır ve sağcıdan kastım sakın olaki sadece Türk ırkı algılanmasın Kürtçülüğünde sağı var Ermeniliğinde Rumluğunda aynı şey Sol içinde gecerlidir

  not 2 : düşüncelerim belki biraz sert gelebilir ama tatlı bir dil ile de şunu yinelemek istiyorum
  bu halk ne zaman ki çinin soykırım yaptığı doğu türkistana dur der ise ozaman anlarımki bu halk soyuna sopuna sahip
  bu halk ne zman kendi sınırları içindeki olaylara çözüm aramyı secip dünyaya rest cekerse ozaman derimki bu toplm birlik beraberlik istiyor
  bu halk ne zamn dini veyahut M.Kemal Atatürkü siyasi araç görmek yerine sadece saygı duyup örnek almayı secer ise ozaman derimki M.Kemal Atatürkün mirasını daha üst seviyeye taşımayı toplum olarak benimsemişiz demektir


  Sen rahat uyu ATAM gencler senin izinde demek isterdim ama yarın öteki tarafta atamın huzuruna cıkınca sözümü tutamadım atam ülkeyi yobazlar - faşistler - bölücüler esir aldı mazlum halk aclıktan kırılıyor devlet terör örgütüne ne yazıkki tazminat ödemek zorunda kalıyor ama şehit kanlarımız hiç durmuyor atam bu şehit kanları bize değil bu toprağa değil aksine meclisteki silah tüccarlarının keselerine amerikan dolaları olarak akıyor paşam dedğimde yüzüme tükürmezmi yada yüzlerimize tükürmezmi

  o adamki 1 kişiydi tek bir liderdi elbet yanında birsürü klişi vardı ama öncü kendisiydi hç bir ırk ayırt etmeksizin türkiye sınırındaki tüm türkiye sevdalılarına öncülük etmişti paşam keşke o kara toprakta yatan ben yada bizler olsaydıkda 5 sene daha yaşayan sen olsaydın.

 7. #7
  K€M@L - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.08.08
  Mesajlar
  152
  Konular
  1
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  449
  @K€M@L

  Standart

  yüreyine saglik

 8. #8
  CaucasianEagle - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  04.09.09
  Yaş
  27
  Mesajlar
  3.296
  Konular
  2155
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  30
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  2 Konu
  Tecrübe Puanı
  100
  @CaucasianEagle

  Standart

  Emeğinize,yüreğinize sağlık...Şimdikiler ne durumlarda...

 9. #9
  yucel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.09.09
  Mesajlar
  799
  Konular
  284
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  423
  @yucel

  Standart

  ellerine sağlık.ne mutlu türküm diyene,en gerçek türk ATATÜRK'tür

 10. #10
  buzkral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.04.09
  Mesajlar
  411
  Konular
  30
  Beğendikleri
  0
  Beğenileri
  0
  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  0 Konu
  Tecrübe Puanı
  437
  @buzkral

  Standart

  bence artık en gerçek türkü değilde en gerçek insanı arıyalım ne geldiyse başımıza en gerçek islamcı en gerçek türk en gerçek sağcı veya solcu aramaktan geldi

Etiketler

Yer imleri

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook Baglan Giriş