Asırları Aşan Adam! ...

O, Samsundan Anadolu’ya doğan bir güneştir,

O, karanlıkları, cehaleti yok ederek aydınlığı saçan Mustafa Kemaldir,

O, Çanakkale de ‘’Ben size taarruzu değil...