Ortaklığın Giderilmesi / Borca Yetecek Sayıda Taşınmaz Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Gereği

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/4870
KARAR NO: 2017/6493
KARAR TARİHİ: 18.9.2017