Aşağı git

Kullanıcı Tag Listesi

1 den 1e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1

  • Offline
  • Azeri Manhnı Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  14.08.08
  Mesajlar
  20.711
  Tecrübe Puanı
  100

  Seviye: 60 
  Tecrübe: 49.493.252
  Sonraki Seviye: 55.714.302

  Beğendikleri
  9.742
  5.256 Mesajına 11.042 Tşk. Aldı

  Bahsedildi
  16 Mesaj
  Etiketlenmiş
  27 Konu
  Yazı Boyutu

  Standart Elma yetiştiriciliği- Elma - Nedir-Çeşitleri-Sera

  ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ

  l. GİRİŞ
  Kültür elması (Malus communis Lam.) yetiştiriciliği ülkemiz genelinde yapılmaktadır fakat en uygun kültür merkezleri yabanisinin yayılma alanlarına paralel olarak Kuzey Anadolu’da bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Karadeniz Kıyı Bölgesi ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu yaylaları arasında ki geçit bölgeleri ve son yıllarda Güneyde Göller Bölgesi elmanın önemli yetiştiricilik alanlarını oluşturmaktadır.
  Dünyada elma üretiminde Türkiye; Çin Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’dan sonra dördüncü sırayı almaktadır. Türkiye’de 1988 yılında toplam elma ağacı sayısı 39 780 000 adet ve üretim 1 950 000 ton iken; 1998 yılında ağaç sayısı 38.000.000 adet ve üretim 2 450 000 ton’ a ulaşmıştır. Ayrıca ortalama ağaç verimi 1988 yılında 62.5 Kg iken 1998 yılında 64.5 Kg ‘a yükselmiştir.
  2. ELMANIN EKOLOJİK İSTEKLERİ
  2.1. İklim İstekleri
  Elma ılıman özellikle soğuk ılıman iklim meyvesidir. Genellikle dünyada 30°-50° enlemlerde yetişmektedir. Türkiye’de Ege Bölgesi’nde 500 metre . Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sıcak ve kurak yerlerindeki 800 metreden daha yukarı yerlerde yetişmektedir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma ağacı düşük sıcaklıkların olduğu sert kışlara dayanıklıdır. Kış dinlenmesi sırasında odun kısımları -35°C ile –40°C’ a açmış çiçekler –2.2°C ile –2.3°C ve küçük meyveler ise –1.1°C ile –2.2°C’a dayanırlar
  Elma kış dinlenmesine en fazla ihtiyaç duyan meyve türüdür. Yapılan denemelerde elmaların soğuklama ihtiyacını karşılayabilmesi için + 7.2°C’nin altında çeşitlere bağlı olarak 2322-3648 saat kalması gerekir. 0°C!nin altında ise 1081-2094 saat soğuklamaya ihtiyacı vardır. Yetersiz soğuklama sonucu çiçeklerin bir kısmı ölür geriye kalan çiçeklerin açılması da normale göre hem daha geç hem de düzensiz olur. Böylece geç açan çiçekler döllenme yetersizliği nedeni ile dökülür. Soğuklamasını giderememiş elma ağaçlarında yaprak gözleri sürmez ve ağaç çıplak kalır. Elma yüksek yaz sıcağından da hoşlanmaz. Sıcaklık 40°C’nin üzerine çıktığı zaman büyüme durur daha yüksek sıcaklıklarda ise zararlanma görülmeye başlar.
  2.2. Toprak İstekleri
  Elma genellikle bir çok toprak tiplerinde başarılı sonuç verir. Bahçe kurulacak yerin alt toprak yapısı önemlidir. Alt toprak bitki kökleri hiçbir zaman su içinde kalmayacak ve köklerin yayılmasını kolaylaştıracak şekilde drene edilmelidir. Sert ve suyu tutan alt toprak gelişmeye engel olur ağacın büyümesini ve ömrünü olumsuz yönde etkiler. En iyisi alt toprağın çakıllı-tınlı olmasıdır. Toprak derinliğinin 2 metre veya daha fazla olması istenir. Elma yetiştiriciliği için en iyi topraklar optimal olarak 6.0-6.5 pH ve içerisinde normal kireci ve yeteri kadar humus ve nemi bulunan tınlı tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı geçirgen topraklardır.
  3. ELMA ANAÇLARI
  3.1. Tohum anaçları (Generatif anaçlar)
  Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere “çöğür” kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise “yoz”denir.
  Elma anacı olarak her ikisi de kullanılır. Her iki anacın üzerlerine aşılı çeşitlerin meyveye yatma zamanları ağaçların ömürleri meyve kalitesi üzerine etkileri açısından aralarında önemli bir fark yoktur. Yani çöğürlerle yozlar birbirlerine benzerler. Her iki anaçta kuvvetli gelişirler bunlara aşılı çeşitler geç meyveye yatarlar ağaçlar uzun ömürlü olur ve bol ürün verirler.
  Elma tohum anaçları (Malus sylvestris Mill) ülkemiz elma yetiştiriciliğinde geleneksel olarak kullanılan bir anaçtır. Yabani olarak yetişen elma tohumlarından elde edilir. Bu anaç üzerine Starking Delicious Golden Delicious Granny Smith gibi kuvvetli gelişen çeşitler aşılandıkları zaman 5.5- 6.0 m.’ye kadar boy yapan kuvvetli ağaçlar oluştururlar ve “standart” gelişen ağaçlar olarak tanımlanırlar.
  Böyle ağaçların verime yatmaları 5-6 yıl alır 12-15 yaşında tam verime geçerler ve 25-30 yaşlardan sonra ekonomik anlamda verimden düşmeye başlarlar. Bu ağaçlardan 1 dekar bahçeye toprağın verimliliğine göre 15-25 adet ağaç gerekir. Bu ağaçlarda budama ilaçlama meyve seyreltmesi gibi kültürel uygulamalarla hasat işleri çok güçleşmektedir.
  Yabani tohum anaçları (çöğür) üzerine Starkrimson Delicious Starkspur Golden Delicious gibi yarı bodur gelişen (spur tipi) çeşitlerde aşılanabilir. Hatta yarı bodur elma çeşitleri en başarılı sonucu tohum anaçları üzerine aşılandıkları zaman vermektedirler. Bu durumda çeşitten dolayı %30-35’e varan bir bodurlaşma etkisi elde edilmektedir.
  Elde edilen tohumlar yetiştirme şartlarının elverişli olduğu bölgelerde (Ege bölgesi gibi) sonbaharda genelde direkt aşı parsellerine ekilir ve takip eden yaz periyodunda gelişen çöğürler aşılanırlar. Şartların elverişli olmadığı yerlerde tohum tavasına ekilen tohumlardan bir yıl sonra elde edilen çöğürler aynı yıl sonbaharda aşı parsellerine şaşırtılırlar. Şaşırtmayı takip eden yaz periyodunda da çöğürler aşılanırlar.
  Elma çöğürleri ya ilkbaharda sürgün göz aşısı yada yaz sonunda durgun göz aşısı ile aşılanırlar. Yurdumuzdaki fidanlıklarda (Meyvecilik Üretme İstasyonlarında) genellikle durgun T (Kalkan) göz aşısı tatbik edilir ve tatbik zamanı da Temmuz ayının ilk haftasında başlar anaç ve kalem kabuk verene kadar devam eder.
  3.2. Klon Anaçları (Vegetatif Anaçlar)
  Memleketimizde son yıllarda budama ilaçlama seyreltme hasat ve diğer bahçe işlerinde kullanılan işçi ücretlerinin yüksek olması yetiştiricileri modern meyveciliğin gereklerine uymaya zorlamaktadır.
  Modern meyvecilikte sadece aşılanacak çeşidin (kalemin) değil anacın da standart vasıfta olması arzu edilir. Bu gün vegetatif yollarla elde edilen klon anaçları modern meyvecilikte arzulanan anaç-kalem (çeşit) standardizasyonunu sağlamış yani bir örnek bahçe kurma imkan dahiline girmiştir. Vegetatif olarak üretilen elma klon anaçları çok bodurdan çok kuvvetliye kadar değişmektedir. Bunlar 1912 yılında İngiltere’de East Malling Araştırma İstasyonu’nda toplanan anaçlardan seçilmiştir. Daha sonra 1928 yılında pamuklu bite dayanıklı MM (Malling Merton) serisi en son olarak ta Long Aston Araştırma İstasyonu ile ortaklaşa virüsten ari olan EMLA serisi geliştirilmiştir.
  Elma klon anaçları “Stool Bed Layering” adı verilen ve Türkiye’de ilk defa 1986 yılında Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü’nde tesis edilen bir daldırma sistemiile kolaylıkla çoğaltılmaktadır.
  Söz konusu klon anaçları gelişme kuvvetlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır;
  Çok Bodur M 8 M 9 M 27
  Bodur M 26
  Yarı Bodur M 7 MM 106
  Kuvvetli M 2 MM 104 MM 111
  Çok Kuvvetli M 16 M 25 MM 109 yerel ve geleneksel tohum (Çöğür) anaçları
  Bu anaçlardan bugün meyvecilikte en çok kullanılanları M 9 MM 106 ve MM 111’ dir.
  Şimdi kısaca bu anaçları tanıyalım;
  M 9 : Çok bodur anaçlar içerisinde bu gün dünyada en çok kullanılanı M 9 anacıdır. Verimli topraklarda daha iyi gelişirler. Dikimden itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç gösterirler. Dikim hemen ertesi yılı meyve vermeye başlar ve en iyi şartlarda bile boyu 270 cm’yi geçmez. Çöğürlerin % 20-40’ı kadar gelişirler.
  M 9 boğaz çürüklüğüne (Phytophytora spp) dayanıklı fakat ateş yanıklığı (erwina amylovora) ve pamuklu bite (Eriosoma Lanigerum) hassastır.
  M 9 anacı “Stool Bed Layering” veya tepe daldırması ile çoğaltılır.
  M 9 anacına aşılı çeşitler “ince iğ şekli” (Slender Spindle) terbiye sistemine göre şekillendirilir ve budanırlar.
  M 9 anacına aşılı çeşitlerle kurulan bahçelerde uygulanacak dikim aralıkları toprak verimliliğine göre (15 m x 35 m) veya (20 m x 35 m) olmalıdır.
  M 9 anacı üzerine kesinlikle Starkrimson Delicious veya Starkspur Golden Delicious gibi yarı bodur gelişen çeşitler aşılanmamalı Starking Delicious Golden Delicious ve Granny Smith gibi kuvvetli gelişen (standart) çeşitlerin aşılanmasıyla elde edilen fidanlarla bahçe tesis edilmelidir.
  M 9 anacı aşılı çeşitlerin ekonomik ömürleri 15-20 yıldır. Verimli topraklarda ağaç başına 60-70 kg’ a kadar meyve verirler ki; bu da dekardan ortalama 7 ton ürün demektir. Dekara düşen ağaç sayısı olarak en az 80-100 adet verimli topraklarda ise 140-150 ağaç hesaplanmalıdır.
  MM 106 : Bugün dünyada ve yurdumuzda en çok tercih edilen bu anaç pamuklu bite (Eriosoma Lanigerum) dayanıklı ancak kök boğazı çürüklüğüne (Phytophytora spp) hassastır. MM 106 anacı hem yarı bodur (Spur tipi) anaçlar hem de özellikle kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır.
  MM 106 üzerine yarı bodur çeşitler aşılandığında ilk 3 yıl meyve alınmayıp çiçeklerin koparılması gerekir.
  MM 106 anacı kuvvetli gelişen tohum anaçlarının (çöğürlerin) % 50-60’ı kadar gelişir. Üzerine yarı bodur gelişen çeşitler aşılandığında ise ağaçlar hemen hemen M 9 üzerine aşılı kuvvetli gelişen çeşitler gibi küçük kalır. Bu bakımdan verilecek dikim aralıkları üzerine aşılanan çeşide göre değişir. Kuvvetli gelişen çeşitler aşılandığında toprağın kuvvetine göre (5 m x 3m) veya (6m x 3m) yarı bodur gelişen çeşitler aşılandığında ise (25m x 4.0m) veya (3 m x 4m) dikim aralıkları verilmesi uygundur.
  Üzerine kuvvetli gelişen çeşitler aşılandığında değişik doruk dallı (modifiye lider) yarı bodur çeşitler aşılandığında ise çam şekli (bir lider ve çok sayıda yan dallı) terbiye sistemi tavsiye edilmektedir.
  “Stool Bed Layering” ve “tepe daldırması” ile gayet kolay çoğaltılan bu anaç adi odun çeliği ile de % 70’in üzerinde köklendirilebilmektedir.
  MM 111 : Bugün en rağbet gören ve tavsiye edilen bu anaç kuvvetli ve dik gelişir. MM 111 üzerine aşılı çeşitler yarı kuvvetli ağaçlar meydana getirirler ve kuvvetli büyüyen tohum anaçlarının (çöğürlerin) % 75-80’i kadar gelişirler. Gerek Starking Delicious Golden Delicious ve Granny Smith gibi kuvvetli gelişen ve gerekse Starkrimson Delicious Starkspur Golden Delicious ve Spur Granny Smith gibi yarıbodur gelişen çeşitlerle iyi performans gösterirler. Kuvvetli gelişen çeşitler aşılandığında verilecek dikim aralıkları (3.5m x 6.0m) spur çeşitler aşılandığında ise toprağın verimliliğine göre (3.0m x 4.5m) veya (3m x 5m) olmalıdır.
  4. ELMANIN DÖLLENME BİYOLOJİSİ
  Tek bir çeşit ile kurulmuş elma bahçelerinde bol çiçek görülmesine rağmen meyve tutumunda ki yetersizliğin en büyük nedeni döllenme sorunudur. Elma çeşitleri genel olarak kendine kısırdırlar. Yani kendi çiçek tozları ile döllenemezler. Mutlaka başka bir dölleyici çeşidin çiçek tozlarına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle bahçe kurulurken iyi bir çeşit karışımı tertiplenmelidir. Çeşit karışımı yaparken tercih edilen ana çeşidin dölleyici çeşidini (veya çeşitlerini) bilmek gerekir. Dölleyici çeşit tablosu aşağıda verilmiştir.
  4.1. Döllenme Probleminin Çözümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  - Elma bahçesi tozlanma döllenme bakımından en elverişli bir plana göre kurulmalıdır. Dölleyici çeşidin esas çeşide oranı % 10-15 olmalıdır. Bu orana göre dikimde her yüz fidandan 10-15 adedi dölleyici çeşitten 85-90 adedi ise esas çeşitten oluşmalıdır. Dölleyici çeşitler ana çeşitten 12-15 metreden daha uzakta olmamalıdır.
  -Seçilecek çeşitler arasında periyodiste bakımından bir uyuşmazlık olmamalıdır. Periyodiste ağaçların bir yıl meyve verip müteakip yıl dinlenmeleri demektir. Dölleyici olarak seçtiğimiz çeşit böyle bir karakterde ise bu çeşidin dinlenme yılında döllenme olmaz. Mesela Amasya Elması mutlak peryodiste gösteren bir çeşittir. Red Delicious ve Golden Delicious ise bir yıl çok bir yıl orta derecede meyve verirler. Jonathan ve Rome Beauty çeşitleri ise her yıl düzenli meyve verme karakterindedirler.
  - Seçilecek çeşitler arasında çiçek açma tarihlerinde önemli bir farklılık olmamalıdır. Yukarıda ki çeşitler içerisnde Red Delicious Golden Delicious ve Jonathan aynı tarihlerde çiçek açmasına mukabil Rome Beauty bu üç çeşitten daha sonra çiçek açar. Bu nedenle Rome Beauty çeşidi bu üç çeşit için uygun dölleyici olamaz.
  - Elmalarda ki yabancı döllenmeyi % 90 arılar yapar. Genç elma bahçeleri için gerekli arı miktarı her dört dekar için bir kovan veya her 30-40 dekar için 15 000 – 20 000 arıdır. Tam verime geçmiş ağaçlar için bu miktar 3-4 katına çıkarılmalıdır. Çiçek zamanı arı çalışması ve tozlanmanın sağlanabilmesi için bahçeler ilaçlanmamalıdır.
  Çizelge 1.Bazı elma çeşitlerinin dölleyicileri
  Ana Çeşitler
  Dölleyici Çeşitler
  Ana Çeşitler
  Dölleyici Çeşitler
  Golden Delicious
  Red Delicious
  Jonathan
  Starkrimson Delicious
  Starking Delicious
  Winesap
  Granny Smith
  Golden Delicious
  Red Delicious
  Starking Delicious
  Golden Delicious
  Jonathan
  Black Stayman Improved 201
  Golden Delicious
  Starking Delicious
  Jonathan
  Rome Beauty
  Starkrimson Delicious
  Starkspur Golden Delicious
  Golden Delicious
  Stark Earlyeast
  Amasya
  Starking Delicious
  Golden Delicious
  Granny Smith
  Beacon
  Starkspur Golden Delicious
  Starkrimson Delicious
  Starking Delicious
  Jonathan
  Stark Earlyeast
  Golden Delicious
  Jonathan
  Mc. Intosh
  Delicious
  Jonathan
  Golden Delicious
  Grimes Golden
  Mc. Intosh
  Cox Orange Pippin
  Reinne des Renette
  Mc. Intosh
  Cortland
  Delicious
  Jonathan
  Staymared
  Golden Delicious
  Rome Beauty
  Imparature
  Delicious
  Sarı İngiliz (hüryemez)
  Starking Delicious
  Golden Delicious
  Jonathan
  Mutsu
  Red Delicious
  Starking Delicious
  Granny Smith
  Beacon
  Red Delicious
  Golden Delicious
  Jonathan
  Mc. Intosh
  Rome Beauty
  Beacon
  Granny Smith
  Black Stayman Improved 201
  Stayman Winesap
  Golden Delicious
  Jonathan
  Starking Delicious
  Mc. Intosh
  5. ELMA ÇEŞİTLERİ


  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Elma yetiştiriciliği- Elma - Nedir-Çeşitleri-Sera

        Kategori: Ödev İstek

        Konuyu Baslatan: Azeri Mp3

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 1359


 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Elma yetiştiriciliği- Elma - Nedir-Çeşitleri-Sera


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Ziyaretçilerin arayarak bu sayfada buldukları

serada elma

azerbaycan elma yetıştirme

SEO Blog

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197