Aşağı git

Kullanıcı Tag Listesi

1 den 1e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1

  • Offline
  • Site Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  30.07.08
  Bulunduğu Yer
  Hagen,Almanya
  Mesajlar
  29.400
  Tecrübe Puanı
  100

  Seviye: 62 
  Tecrübe: 70.814.862
  Sonraki Seviye: 74.818.307

  Beğendikleri
  20.645
  3.536 Mesajına 7.780 Tşk. Aldı

  Bahsedildi
  56 Mesaj
  Etiketlenmiş
  19 Konu
  Yazı Boyutu

  Standart Hepatit B nedir?

  Hepatit B nedir?


  Hepatit B , hepatit B virüsünün (HBV) meydana getirdiği bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada en çok görülen enfeksiyon hastalıklarından biri olan hepatit B, bütün dünyadaki önde gelen dokuzuncu ölüm nedenidir.

  Hepatit B, hafif ve belirti vermeyen bir enfeksiyondan, çok daha ağır karaciğer hastalıklarına ve bu arada sirozla primer hepatosellüler karsinomaya (karaciğer kanserine) kadar değişebilen çeşitli tablolara neden olabilir. Karaciğer kanseri, dünya da en yaygın kanserlerden biridir.


  İltihap : Enfeksiyon etkenlerine veya tahriş edici maddelere tepki olarak bir dokuda iltihap hücrelerinin ve sitokinlerin toplanmasıdır.

  Antijen : Vücuda giren ve bağışıklık sisteminin tanımadığı her türlü yabancı madde.

  Antikor : Bağışıklık sistemi tarafından yapılan ve yabancı bir antijene bağlanıp onu nötürleşme amacı güden bir protein kompleksi.

  Ne kadar insanda kronik hepatit B virüsü enfeksiyonu vardır?
  En az 350 milyon insan bu hastalığın kronik taşıyıcısıdır. Coğrafi dağılım, dünyanın her tarafından çok değişik rakamlarla ifade edilmektedir.

  Dünyada 2 milyardan fazla insanın hepatit B virüsü ile enfekte olduğu bilinmektedir, ama bunların hepsi kronik taşıyıcı değildir.

  Hepatit B'nin coğrafi dağılımı Çin, Güneydoğu Asya ve Afrika gibi yerlerde çok yüksek; Güney Amerika , Batı Avrupa ve Avustralya gibi yerlerde düşüktür. Avrupa'da her yıl 900.000 - 1 milyon insan hepatit B virüsü ile enfekte olmaktadır. ABD'de her yıl 140.000-320.000 akut hepatit B enfeksiyonunun gerçekleştiği hesaplanmıştır. Bu enfeksiyonların çok büyük bir bölümü, kronik hastalığa neden olmadan kendiliğinden iyileşmektedir.

  Asya ve Afrika'daki birçok ülkeye ait rakamlar bilinmemektedir ama söz konusu bölgelerdeki kronik taşıyıcı yaygınlığının yüksek olması, enfeksiyon oranının da yüksek olması gerektiğini göstermektedir.

  Hepatit B Nasıl Bulaşır?
  Hepatit B, değişik yollardan bulaşabilir. İleri derecede yaygın olan bölgelerdeki bulaşma en çok, anneden çocuğa ve çocuktan çocuğa gerçekleşmektedir. Kan ve meni gibi vücut sıvılarının da, virüsü bulaştırabildiği bilinmektedir. (Kan alma veya cinsel yoldan bulaşma)

  Asya Pasifik bölgesinde, hastaların çoğu virüsü doğum zamanı ya da doğum zamanına yakın bir zamanda edinir1 - hepatit B ile infekte olan 10 kişiden 9'u yetişkinliğe geçtiklerinde hala hepatit B ile infekte olacaklar.2

  Dünyanın geri kalanında, hepatit B virüsünün, cinsel temas ya da kontamine kana maruz kalım yoluyla, adolesan ya da yetişkin dönemde edinilme olasılığı daha yüksektir.1

  1 Margolis et al. 1991; 2 Thomas 1996

  Karaciğerin Biyolojik Fonksiyonları Nelerdir?
  Karaciğer yağların ve yağda emilen vitaminlerin emilimi; albumin ve pıhtılaşma faktörleri gibi proteinlerin yapılması açısından önemli bir organdır. Atık maddelerin detoksifikasyonundan da, yine karaciğer sorumludur. Karaciğer barsaklardan emilerek kana karışan besleyici maddelerin; proteinler ve diğer hücre elemanlarının sentezinden önce işlem gördüğü yerdir. Ayrıca karaciğer daha sonra kullanılmak üzere kan şekeri ve vitamin depolar, vücuttan atılması gereken zararlı maddeleri zararsız hale getirir (detoksifikasyon).

  Hepatit B Virüsünün Karaciğerdeki Akıbeti Nedir?
  Hepatit B virüsü, karaciğer hücrelerine bağlanıp bunları enfekte ettikten sonra, kronik enfeksiyonun gelişmesiyle sonuçlanan, benzersiz bir mekanizma ile çoğalır. Dolaşıma, büyük miktarda virüs ve virüs proteinleri karışır.

  Hepatit B Virüsü Nasıl Hastalık Yapar?
  Hepatit B virüsü karaciğer hücresi içerisine kendi genetik materyalini yerleştirerek, bu hücrelerin rutin çoğalma mekanizması ile üremelerini sağlar. İnsan vücut bağışıklık sistemi, virüsün genetik materyalini içeren kendi karaciğer hücrelerine saldırmak üzere harekete geçer. Yani virüs dolaylı yoldan karaciğere zarar verir. Bağışıklık sisteminin aralıksız saldırıları, karaciğer hücrelerinin hasar görmesiyle ve ölmesiyle sonuçlanır.

  Hepatit B 'nin Doğal Seyri Nasıldır?
  Hepatit B enfeksiyonu, çeşitli şekillerde seyredebilir. Akut hepatit, genellikle kendiliğinden iyileşen, iyi huylu bir enfeksiyondur ama hastaların bir bölümünde kronik hepatit B yönünde ilerler. Kronik hepatit B, aralarında siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserinin de olduğu daha ciddi durumlara neden olabilir.

  Diğer Bilgiler

  Bazı bireylerde virüs, akut hepatit enfeksiyonu sırasında tamamen ortadan kaybolabilir.


  Kronik enfeksiyonu olan hastaların %25-40 kadarı sonunda, hepatit B virüsü ile bağlantılı bir hastalık nedeni ile ölmektedir.


  Organ/doku nakledilenler veya HIV (AIDS virüsü) ile enfekte bireyler gibi bağışıklık sorunları olan insanlarda kronik enfeksiyon riski büyük ölçüde artar.


  Karaciğer kanseri gelişen insanlarda bu genellikle, akut enfeksiyondan 30 -50 yıl sonra görülür.


  Karaciğer kanseri vakalarının %75-90'ı, kronik hepatit B sonucudur.


  Bir enfeksiyon hastalığı olan hepatit B, dünyadaki ölüm nedenleri listesinde dokuzuncu sırada bulunmaktadır. Dünyanın her yanında 2 milyardan fazla insan HBV (hepatit B virüsü) ile enfekte olmuştur ve bunların 350 milyon kadarı, hastalığın kronik taşıyıcısı konumundadır.


  Hepatit B virüsü karaciğer hücrelerini, bağışıklık sisteminin enfekte (mikrop bulaşmış) karaciğer hücrelerine saldırmasını uyararak dolaylı yoldan tahrip eder. Ancak bağışıklık sistemi her zaman hepatit B virüs enfeksiyonunu tamamen ortadan kaldıramaz.


  Başlangıçta hepatit B enfeksiyonunu izleyen belirtiler hafif ya da özel olmayabilir. Belirtiler görülürse ;öncelikle sarılık, iştahsızlık ve karın ağrısı şeklinde olabilir. Hepatit B virüs enfeksiyonu, değişik şekillerde ilerleyebilir. Akut hepatit B 4 hafta ile 6 ay arasında değişen bir süre devam ederken, kronik hepatit B'nin aktif şekline geçişi, 15-30 yıl gibi uzun bir süre olabilir.


  Kandaki virüsün (vireminin) ortaya konulması ve sayılabilmesi açısından en güvenilir yöntem, hepatit B virüs DNA'sının izlenmesidir.


  Hepatit B virüs enfeksiyonunun teşhisinde kullanılan bazı antijen ve antikor testleri vardır. Bunlar;

  Kronik hepatit B virüs enfeksiyonunu işaret eden; Hepatit B yüzey antijeni testi (HBsAg )

  Virüsün çoğalmakta olduğunu gösteren; Hepatit B e antijeni (HBeAg) veya HBV DNA testidir.
  Kronik Hepatit B'nin Tanısı
  Medikal öykü ve fizik muayene


  Testler gereklidir; çünkü hastaların büyük çoğunluğunda semptom görülmüyor


  Kan Testleri-Viral replikasyon (HBV DNA ve HBeAg düzeyleri)


  Karaciğer hasarı (karaciğer enzimleri - ALT/AST)


  Karaciğer dokusu örneği (histoloji) - karaciğer hasarının boyutunu tespit etmeyi sağlar


  HBV İnfeksiyonunun Bulgu ve Semptomları Kronik Hepatit B Hastalarının Büyük Çoğunluğunda Görülmemektedir


  Semptomlar
  Kısa Süreli İnfeksiyon
  (Akut) Uzun Süreli İnfeksiyon
  (Kronik)
  Yorgunluk ya da "grip benzeri" semptomlar Akut ile aynı semptomlar
  Bulantı ya da karın ağrısı Kas ve eklem ağrısı
  Diyare Zayıflık
  Deri döküntüsü Siroz bulgu ve semptomları
  Deri ve gözlerde sarılık (sarılık) Karaciğer kanseri bulgu ve semptomları
  Açık renkli dışkı
  Koyu sarı idrar
  Karaciğer Hastalığının Evreleri
  İnflamasyon


  Fibroz : Karaciğerde skar dokusunun birikimi ve kalınlaşması


  Siroz : İlişkili skar oluşumu ile karaciğer hücrelerinin yaygın yıkımı


  Karaciğer Kanseri


  Hepatit B : Risk Altındakiler Kimler?
  İntravenöz ilaç kullanıcıları


  Çoğul partner ile cinsel olarak aktif olan kişiler


  Çoğul olarak maruz kalınan hemofiliyaklar ve ilişkili gruplar


  Hemodiyaliz hastaları


  Transplantasyon yapılanlar


  Kapalı kurumlardaki kişiler


  HBsAg+ annelerin doğurduğu infantlar


  Kronik Hepatit B'nin Tedavisi
  Akut devrede virüse karşı spesifik bir tedavi yoktur. Hastaların şikayetlerine göre yardımcı tedaviler uygulanmaktadır. Ancak kronikleşen ve kronil aktif bir seyir gösteren hastalarda ağız yolu ile alınan tabletler kullanılmaktadır.

  Antiviral Tedavi

  Semptomların varlığı veya yokluğu, kronik viral hepatitin normal geçmişi ile ilgili değildir. Bundan dolayı, asemptomatik hastalar, tedavi için aday sayılmış olduklarından, devam etmelidirler.


  Tedavi, aktif karaciğer hastalığı (yüksek ALT değerleri) ve viral replikasyonu (HBeAg pozitif ve/veya HBV-DNA pozitif) olan kronik HBV taşıyıcılarını içermelidir.


  Tedavinin amacı, virüsü inaktive etme gerekliliğidir (HBeAg'yi pozitiften negatife veya HBV-DNA'yı pozitiften negatife dönüştürmek).
  Kime Başvurmalı?

  Yukarıdaki bulguların bazen hiçbiri görülmez ve bu kimseler hastalığı kaptıklarının farkına varamazlar ve grip olduklarını zannederek hastalığı ayakta atlatmaya çalışırlar. Her ihtimale karşı kişiler HBsAg testlerini yaptırmalıdırlar.

  Yukarıdaki belirtiler ortaya çıktığı veya test sonucu pozitif bulunduğu zaman infeksiyon hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı ya da gasteroenterohepataloglara danışılmalıdır  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: Hepatit B nedir?

        Kategori: Hastalıklar Hakkında Temel Bilgiler

        Konuyu Baslatan: Azeribalasi

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 2764

  Asagidaki Resme Tiklayarak Facebook Grubumuzu Ziyaret Edebilirsiniz.

  [Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]


  Silgi Kullanmadan Resim Çizme Sanatına Hayat Denir. Her Nekadar Sanal Dünyadada Bile Olsak , Karşımızdaki İnsanların Gerçek Oldugunu Unutmayalım.... iyi Forumlar....

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Hepatit B nedir?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Ziyaretçilerin arayarak bu sayfada buldukları

hepatit b nedir

hepatitis b nedir

hepatit b haqida
hepatit b virusu nedirhipotet b nedirhepatit b azerbaycanhepatitis b azericehepatit b azerbaycancahipotet bhepatit b azerihepatit azerihipotet b virusuhepatet b nedir azerbaycancahipotetgepatit b nedirazerbaycanda hepatit bgepatit b nedihepatit b azerice gepatit b azericehepatet b haqqinda azericegepatit b haqidahepatit b nedihepatit b vırusu azerıcehepatit azerice. hepatit b nedirkronik hepatit b ne demektirhepatıt b nedırhepatet b nedirHipotit bhepatetlerhepatitis b nedir azericehepatit b sagalirmihttp:www.azeribalasi.comhastaliklar-hakkinda-temel-bilgiler-142hepatit-b-nedir-23559alt ast azericehepatetler haginda bilgihepatiq b haqindahepatit b nedir azericehepatitis b nedir azerbaycancahipotet nhepatit b azerbaycan dilindeHepatet B nedihepotit b nadirhepatik b azerucehepatit b vırusuhipotet nedir
SEO Blog

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197