Aşağı git

Kullanıcı Tag Listesi

1 den 1e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1

  • Offline
  • Forum Bölüm Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  23.01.09
  Yaş
  22
  Mesajlar
  2.530
  Tecrübe Puanı
  100

  Seviye: 46 
  Tecrübe: 5.630.663
  Sonraki Seviye: 6.058.010

  Beğendikleri
  1.622
  601 Mesajına 972 Tşk. Aldı

  Bahsedildi
  0 Mesaj
  Etiketlenmiş
  5 Konu
  Yazı Boyutu

  Standart İmadeddin Nesimi

  (Yaşamı ve Şiirlerinden Örnekler)

  Nesimi Azerbaycan dilinde şiirin ilk güzel örneklerini veren, düşüncelerini yüksek edebi bir dille ifade etmeyi başaran güçlü bir sanatkar olmuştur. Onun ana dilinden başka Arapça ve Farsça yazmış olduğu divanlar da vardır.

  Şairin gerçek adı Ali’dir. 1369 yılında Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğmuştur. Babası Seyid Muhammed çağının tanınmış adamlarından olmuştur. Seyid Ali (Nesimi) ilk eğitimini Şamahı’da almış, daha sonra özellikle felsefe ve dini cereyanları öğrenmeye heves göstermiştir. Nizami, Hakani, Mehseti, Feleki, Zülfikar Şirvani, Arif Erdebilli, Mahmut Şebusteri ve Marağalı Evheddin’in eserleri ile terbiyelenmiş aynı zamanda Orta Doğu’nun Celaleddin Rumi, Rudeki, Sadi, Attar gibi görkemli şairlerinin eserlerini derinden öğrenmiş, idrak ederek kendi de küçük yaşlarından itibaren şiir yazmaya başlamıştır.

  Orta Doğu’da Mahmut Şebüsteri, Celaleddin Rumi, Marağalı Evheddin gibi şairlerin panteist (tüm tanrıcılık) fikirleri daha geniş yer tutardı. Doğu panteistleri de kendi aralarında çeşitli kollara ayrılarak görüşlerini bildirirlerdi. Genç Nesimi de daha medrese öğrencisi iken Doğu’da meydana gelen bu görüşleri ilgi ile izlemeye başlar. ‘’Enelhaq’’ (ben hakkım, ben tanrıyım) dediği için 10.yüzyılda Bağdat’ta idam edilen Hallaç Mansur Hüseyin’in tarikatını çok beğenmiştir. Bu yüzden ilk şiirlerini Hüseyin mahlası ile yazmıştır. Bu dönemde Timur’un orduları Orta Doğu’yu istila etmeye başlamış ve asrın sonuna doğru da Azerbaycan tabi olmuştur. Yeni bir görüş olan Hurufilik de bu dönemde yayılmaya başlamış ve şairin babası ve kardeşi Seyid Hüseyin Hurufilik’e rağbet göstermişlerdir. Hurufi görüşün kurucusu olan Fezlullah Neimi ile şahsen tanışan bu aile, Hurufilik’in Şirvan’da yayılmasında önemli rol oynamıştır.  Hurufilik’in kurucusu olan Tebrizli Neimi bu tarikatın esaslarını Cavidanname, Muhabbetname, Nevmname gibi eserlerinde izah ederek geniş bir şekilde tebliğe başlamıştır. 1380’den sonra Şirvan’a gelen Neimi ile bu dönemlerde tanışan Nesimi Hurufi görüşü benimsemiş, bu devirden sonra şiirlerini Neimi ile ses benzerliği gösteren Nesimi mahlası ile yazmaya başlamıştır.

  1394 yılında Fezlullah Neimi taraftarı ile birlikte Timur’un oğlu Miranşah tarafından Şirvan’da hapsedilip daha sonra da idam edilmişlerdir. Bakü’de bulunan ailesi ve diğer yandaşları ise buradan kısa bir süre içinde uzaklaşmışlardır. Neimi’nin kızı ile evlenen Nesimi önce Irak sonra Türkiye’ye gitmiş uzun süre Anadolu’da Hurufilik’i tebliğde bulunmuş, buradan da Halep’e geçmiştir.

  Nesimi Halep’te de fikirlerini yaymaya ve taraftar toplamaya başlamıştır. Mısır Memlukları ve Halep dini liderleri tarafından dinsizlikle suçlanmış 1417 yılında Halep hükümdarının emri ile zindana atılmıştır. Din meclisinde şairin ölümüne fetva verilir. Şeriat mahkemesinin belgelerini okuyan El-Müeyyed şairin diri diri derisinin soyulup yedi gün Halep’te ibret-i alem olarak herkese gösterilmesi emrini vermiştir. Facialı bir şekilde şair idam edilir.

  Şairin ölümü hakkında birbirinden farklı söylentiler vardır. Bir söylentiye göre şair şu şekilde idam edilir.

  “Bir gün Halep şehrinde genç bir Hurufi şairin şiirini yüksek sesle okuyormuş. Genci tutuklamışlar. Genç, şiiri kendisinin yazdığını söyler ve dini liderlerin fetvası ile idamına karar verilir. Olayı duyan Nesimi hemen ceza meydanına gelir, şiirin kendi şiiri olduğunu bildirir. Ruhaniler onun Hurufi mürşidi olduğunu öğrenip, diri diri soyulmasına fetva verirler. Derisi soyulurken kan kaybeden şairin sarardığını gören ruhaniler alaylı şekilde sorarlar:

  -Sen ki haksın, peki niye rengin sarıdır?

  Nesimi: -ben edebiyet ufuklarında doğan aşk güneşiyim. Güneş batarken sararır, diye cevap verir.

  Şairin ölümüne fetva veren ruhani: -Bu o kadar melundur ki, onun kanı nereye düşerse onu kesip atmak lazımdır.
  Tesadüfen şairin kanından bir damla bu ruhaninin parmağına sıçrar. Cemaat ondan parmağının kesilmesini talep eder. O ise “Ben söz gelişi dedim.” Der

  Al kanlar içinde olan şair; Zahidin bir parmağın kessen dönüp haktan kaçar, Gör bu gerçek aşığı serpa soyarlar ağrımaz” diyerek ölür.

  Şair, şiirlerinde cahil insanları eleştirir, hayatın güzelliklerinden ilham almaya çağırır. Onun didaktik, aşk konusunda yazılmış şiirleri, doğanın tasvirine hasrolunmuş eserleri okuyucunun estetik zevkini okşar. Şair aynı zamanda hakim tabakanın zulüm ve adaletsizliğini, istilacıların hırsızlıklarını, onlara hizmet eden ruhanilerin ihanetini gösteren eserler de yazmıştır. Şairin üç dilde yazılmış şiirleri edebi yönden büyük bir sanatkarlıkla işlenmiş özellikle ana dilinde yazdığı eserler bütün Türk dilli halklar için numune olmuş, estetik değeri yüksek bir üslupla kaleme alınmıştır.

  Nesimi’nin sanatı insan güzelliğine, insanın gücüne hayranlıkla dolu bir marş gibi seslenir. Ancak bu güzellik, bu kudret dünyada bütün insanlara değil, yalnız kendini tanımış, anlamış kamil insanlara özgüdür. Buna göre de şair kamil insanı “canımın cananesi” adlandırır, ona secde etmenin vacip olduğunu gösterir. Kamil insanın güzelliğine secde etmeyenler, ona hayran olmayanlar ise şaire göre hak yolundan çıkmış yaratıklara, şeytan ve düşüncesiz hayvanlardır. Ancak insancıl şair bu gibi insanların mahvedilmesini, cezalandırılmasını istemez aksine ıslah, terbiye yolu ile onların kendilerini tanımasına, insan oldukları için gurur duymalarına çalışır.

  Eserleri ilk defa 1844, sonra 1871 ve 1880 yılında İstanbul’da basılmıştır. Bu baskılardan önce şairin Farsça şiirlerinden de numuneler vardır. Azerbaycan’da ise edebiyatçı Selman Mümtaz tarafından 1926 yılında Nesimi Divanı Arap harfleriyle baskıya hazırlamıştır. Bu yayınlar Nesimi’nin geniş bir şekilde tanınmasını sağlasa da eserlerini tamamiyle kapsamamaktadır. Şairin ana dilinde divanının ilmi tenkidini ilk defa Azerbaycan alimlerinden C. Kahramanov hazırlamıştır. Bakü, Leningrad, Erivan elyazmaları kurumlarında saklanılan 5 nüshayı, İstanbul ve Bakü baskıları ile birleştirerek şairin ana dilinde eserlerinin ilk ilmi tenkidini Arap harfleri ile neşrettirmiştir.

  GAZELLER


  SIĞMAZAM

  Mende sığar iki cahan, men bu cahana sığmazam,
  Gövher-i lamekan menem, kövnü mekane sığmazam.
  Arşla ferşü nun mende bulundu cümle çün
  Kes sesini ve ebsem ol, şerhi beyane sığmazam.
  Kövnü mekandır ayetim, zati dürür bidayetim,
  Sen bu nişanla bil meni, bil ki, nişane sığmazam.
  Kimse güman-ü zan ile olmadı hak ile biliş,
  Hakkı bilen bilir ki, men zann-u gümane sığmazam.
  Surete bak menini suret içinde tanı kim,
  Cism ile can menem, veli cism ile cane sığmazam.
  Hem sedefem, hem inciyem, haşru sırat esenciyem,
  Bunca kumaş-ü raht ile men bu dükane sığmazam.
  Genc-i nihan menem men uş, ayn-ı ayan menem men uş
  Gövher-i kan menem men uş, behrev-ü kane sığmazam.
  Gerçi muhite zemem, adım ademdir, ademem,
  Dar ile künfekan menem, men bu mekane sığmazam.
  Can ile hem cahan menem, dehrile hem zaman menem,
  Gör bu latifeyi ki, men dehr-ü zamane sığmazam.
  Encüm ile felek menem, vahy ile hem melek menem,
  Çek dilini ebsem ol, men bu lisane sığmazam.
  Zerre menem, güneş menem, çar ile penç-ü şeş menem,
  Sureti gör beyan ile, çünkü beyane sığmazam.
  Zat ileyem sifat ile, kadr ileyem berat ile,
  Gülşekerem nebat ile, beste dehane sığmazam.

  Nar menem, şecer menem, arşa çıkan hacer menem,
  Gör bu odun zebanesin, men bu zebane sığmazam.
  Şems menem, kamer menem, şehd menem, şeker menem,
  Ruh-i revan bağışlaram, ruh-i revane sığmazam.
  Tir menem, kaman menem, pir menem, cavan menem,
  Dövlet-i Cavidan menem, ayinedane sığmazam.
  Gerçi bugün Nesimiyem, Haşimiyem, Kureyşiyem,
  Bundan uludur ayetim, ayet-i şane sığmazam.

  Merhaba, hoş geldin, ey ruh-i revanım, merhaba!
  Ey şekerleb yar-i şirin, lamekanım, merhaba!
  Çün lebin cam-i cem oldu nefhe-i Ruhülkudus,
  Ey cemilim, ey cemalim, behr-ü kanım, merhaba.
  Könlüme heç senden özge nesne layık görmedim,
  Suretim, aklım, ugulum, cismü canım, merhaba.
  Ey melek suretli dilber, can fedadır yoluna,
  Çün dedin lehmike lehmi, gane kanım, merhaba.
  Geldi yarim naz ile, sordu, Nesimi, nicesen?
  Merhaba, hoş geldin, ey hırdadehanım, merhaba.

  Aceb la’lin mi şol, ya can-ı ahbab?
  Aceb zülfün mü, ya zincir-i pürtab?
  Gözümden akan, ey dilber, gamından,
  Aceb hunabe mi, ya eşg-i innab?
  Aceb geddin mi şol, ya serv-i butsan,
  Aceb haddin mi şol, ya verd-i sirab?
  Aceb aynın mı şol, ya sihr-i Babil,
  Aceb dişin mi şol, ya lülü-i nab?
  Aceb yüzün mü şol, ya hirmen-i gül
  Aceb kaşın mı şol, ya tak-i mihrab?
  Aceb şol mest-i sevda-i moğolçin
  Menim bahtım mıdır, ya çeşm-i pürhab?
  Nesiminin gözü yarin gamından,
  Dürün dürcü midir, ya behr-i simab?

  Ya rab, ne sebebdendir olur takatimiz tak,
  Çoktan beridir çeşmimiz ol çeşmine müştak.
  Andan beri kim, aynımız ol yüzünü gördü,
  Bir mu ile asıldı canım, kaldı muallak.
  Gülzare kadem bas sinemi saz ile, mütrib,
  Gel ayş edelim zevk ile, ger olmasa zerrak.
  Pervane sıfat oldum o ruhsarına karşı,
  Bel bağlamışam hizmetine men de çü uşşak.
  Yazım der idim nameyi hun-i ciğer men,
  Töküldü ürek kanı yere tutmadı evrak.
  Gördü ki tükenmez yazuban vasf ile şerhin,
  Katlanmadı bu derde zaif, oldu kalem şak.
  Ey hüsn iyesi, aşıka bir merhamet eyle,
  Sun lütf ile biçareye bir cam-i mürevvak.
  Ger ister isen yarı bugün, pir talep eyle
  Gör kim nece yol gösterir ol pir-i muhakkak.
  Allah ile ol imdi, niyaz eyle, Nesimi,
  Başed ki, suçundan keçe, lütf eyleye Rezzak.

  Canana menim sevdiyimi can bilir ancaq
  Könlüm dileyin dünyada canan bilir ancaq.
  Bildim, tanıdım elmde me’budu, yeqin ki,
  Şöyle bilirem kim, anı Qur’an bilir ancaq.
  Abdal oluban beylik eden arifi gör kim,
  Bu seltenetin qedrini sultan bilir ancaq.
  Sufimidir ol cam-i müseffasına meşğul,
  Pünhani içer eyle ki, şeytan bilir ancaq.
  Ey saqi, getir dövr eyağını dövr elasün kim,
  Bu dövr eyağın dövrünü dövran bilir ancaq.
  Könlüm gemisin qerq ede gör eşq denizine
  Kim bu denizin behrini ümman bilir ancaq.
  Heç kimse Nesimi sözünü keşf ede bilmez,
  Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq.

  Bu ne adetdir, ey türk-i perizad,
  Qeminden olmadım bir lehze azad.
  Siyehdil gözlerin qan tökmek içün
  Çekibdir tiğini manend-i cellad.
  Bu bidadı mana eşqin qılıbdır,
  Cahanda qılmadı Nemrudü Şeddad.
  Reva mı, könlümün şehrinde senden
  Feraqü qüssevü qem tuttu bünyad.
  Gel, ey Şirindehen, eşqin yolunda
  Menem ol kuhken biçare Ferhad.
  Nezer qılgil bu viran könlüme, şah,
  Qılır sultan olan viranı abad.
  Bir eyü ad edin fani cahanda,
  Ululardan cahanda qaldı bir ad.
  Nesimi’nin kelamından eşitgil,
  Vefasızdır cahan, sen qılma bidad.

  Ay ile gün sücud eder suret-i canfezayine,
  Ay ile gün nedir kim, ol düşmeye hak-i payine.
  Cam-i cahannümadur ol, sende iki cahanı gör,
  Çün göresen sen olmusan can-i cahane ayine.
  Fail-i mutlak-i yakin kim ki, diler göre bugün,
  Baksın anın cemaline, hakkı görer bu ayine.
  Aşık-i sadık oldurur hak yoluna şehid ola,
  Hak deyeni alır anun durmuş anun behayine.
  Yusuf-i Misri canü dil, yani ki Fezl-i Zülcelal,
  Geldi sefai zevk ile şehr-i beden serayine.
  Kıldı fena vücudumu kül kerim ile kelam,
  Zerg-i hasen budur ki, şah sandı bugün gedayine.
  Her ki Nesimitek sücud Fazl-ı ilahe kılmadı,
  Div kimi bugün anı belke bu yolda dayine.  TUYUĞLAR


  Gel ki müştak olmuşam didarına,
  Vermişem can zülf-i anberbarına,
  Mahrem ettin çün meni esrarına,
  Ey peri, gel çek meni bir darına.

  Ey yüzünden zahir esma-i huda,
  Şöyle ki, Kur’an’da dedi kulleha,
  Ademi bil, andadır esrarha,
  Can ile başın yolun kıl feda.

  Aşk ile geldi cem-i enbiya,
  Aşktır seyrü süluk-i evliya,
  Aşk ile yola girerler biriya,
  Aşk ile vasıl olurlar tanrıya

  Al elinden atını yaban at,
  Hakperest ol, hakkı tanı, olma at.
  Dünyanın devrinde yoktur çün sebat,
  Atını kaçırma ruhdan, olma mat.

  Gelmişem kalubeliden meyperest,
  Aşikem, metsem, veli mest-i elest.
  Ey gözün sevdalarından fitne mest,
  Sünbülün her taresi me’nide şest.

  Canımın cananesi sensen, Habib,
  Hubların ferzanesi sensen, Habib,
  Künde kenzin hanesi sensen, Habib,
  Vahdetin dürdanesi sensen, Habib.

  Ey cemalin kulhüvallahü ehad,
  Suretin yazısı Allahüssamed
  Bir ucu zülfün ezel, biri ebed,
  Hüsnüne şeytan imiş men la seced.

  Hak Teala varlığı ademdedir,
  Ev onundur, ol bu evde demdedir,
  Bilmedi şeytan bu sırrı, gamdadır,
  Ol sebebden ta ebed matemdedir.  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: İmadeddin Nesimi

        Kategori: Edebiyatı

        Konuyu Baslatan: CiLqiN-GözDé

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 1895

  .


  .
  .


  DoqRuLuquna inanabiLécéqin Ték RoMan,
  Kéndi HayaTınDıR...
  Beğenenler

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İmadeddin Nesimi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Ziyaretçilerin arayarak bu sayfada buldukları

agrimaz qezeli

Nesimi Agrimaz

imadeddin nesimi agrimaz qezeli

nesimi dini qezel

nesimi agrimaz qezeli

imadeddin nesiminin agrimaz qezeli

imadeddin nesimi sems mp3

imadeddin nesimi qezeli

imamaddin nasimi manda sigar iki cahan

nesiminin agrimaz qezeli

nesiminin qezeli resmli

dini qezeler ve onun tercumesi
imadeddin nesiminin sigmazam mp3 pulsuz yukle
imadeddin nesimi sigmazam mp3
imadeddin nesimi sigmazam mp3 pulsuz yukle
nesimi ağrımaz
imaddeddin nesimi agrimaz seiri
imamaddin nasiminin hayati va olumu
Agrimaz qezeli nesimi
imadeddin nesimi cahana sigmazam seiri
Nesimi ağrimaz qezeli
mende sigar iki cahan mp3
nesimi iki cahan film
Imamaddin nasimi sigmazam
imadeddin nesimi men sigmazam mp3
Imadedin Nesimi-Agrimaz qezeli
nesiminin mende sigar iki cahan mp3
imadeddin nesimi agrimaz
nesimi.agrimaz qezeli
Nesimi agrimaz sigmazam
Nesimi. Agrimaz
nesiminin men bu cahana sigmazam qezelleri mp3
SEO Blog

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197