Aşağı git
1 den 1e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu
 1. #1

  • Offline
  • Azeri Manhnı Cavabdehi
  • Array

  Üyelik tarihi
  14.08.08
  Mesajlar
  20.709
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart İşte O Çok Konuşulan Kayseri Şivesi

  KAYSERİ ŞİVESİ
  [/B][/FONT]
  • ABARI Yaa, hayret. ''Abarı, öylemi oldu?''
  • ABBA Abla ,"Benim abbam güzeldir.''
  • ABOO Şaşma, hayret ''Aboo ne kadar böyük?''
  • ACER Yeni, "Benim acer yeleğim nerede?''
  • ACIŞMAK Acımak, ''Yaram acıştı.''
  • AĞNAMAK Yuvarlanmak, ''Kalk Ian, ne eşek gibi ağnıyorsun?''
  • AĞRANMAK İncinmek, ''Senden ağrandım diyemem doğrusu.''
  • AĞRI Uzak, ''Ta evden Ağrı yürüyorum''
  • ALAAZ Geveze, ''Çok alaaz birisin sen!''
  • ALIYI Hepsi, ''Düğüne alıyınız davetlisiniz.''
  • ALLEKÇİ İki yüzlü, ''Git işine, allekçilik yapma!''
  • ALİFİRİK İki yüzlü, ''Ondan uzak dur, alifirik birisidir.''
  • ALİNGİRLİ Çapraşık, ''Alingirli bir adamsın vesselam!''
  • ANNAÇ Yamaç, karşı. ''Erciyes'in annacında bizim bağımız var.''
  • ARINLAMAK Hedeflemek, ''Niye hep beni arınlıyorsun?''
  • ARISTAK Tavan, ''Üzümü arıstağa astım.
  • ASVATA Alışveriş ''Bizim herif asvataya çıktı.''
  • AVGIN Su yolu, ''Bizim bağın avgını bozuldu.''
  • AVSUN Efsun, ''Bizim bebeyi avsunlatmaya gidiyorum.''
  • AYAKÇAK Merdiven, ''Ayakcaktan düştüm belim incindi.''
  • AYNEŞİK Hafif meşrep, "Aman git kız sen ayneşik birisin.''
  • AYRİYETEN Ayrıca, ''Sana ayriyeten mektup yazacağım.''
  • AYÜSTÜ Ayaküstü, ,, Ayüstu bir iki söz ettim.''
  • AZEN Ezan, ''Azen okundu, bizim bebeler hala gelmedi.''
  • AZINSIMAK Az bulmak, ''Verdiğim parayı niye azınsıyorsun?''
  • AŞHANA Mutfak, '' Aşhanadaki yemeği getir ,,
  • AŞKAR Görünüş, ''Aşkarı bozuk adam!''
  • BALDIRCAN Patlıcan, ''Çarşıdan bir kilo baldırcan aldım.''
  • BANNAH Parmak, ''İş görürken bannaam makinanın arasında kaldı.''
  • BANNAHCALIK Korkuluk, ''Dikkat et. Bannahcalıktan düşersin.''
  • BARİ Keşke, ''Bu işi becerebilsen bari?''
  • BAZLAMA ince ekmek. ''Bir bazlama olsa da yesek?''
  • BELLE Öğren, ''Yarına dersini belle de gel.''
  • BIDILIK Küçük, ''Bizim bıdılık yürümeye başladı.''
  • BILDIR Geçen yıl. ''Bu elbiseyi bıldır almıştım.''
  • BIZDIK Ufak tefek. ''Bizim bızdık yine eve gelmedi.''
  • BUYMAK Üşümek. ''Amanın ne soğuk hava, ellerim buyudu.''
  • BİDENE Bır tane. ''Badan bidene kalemn versene.''
  • BİLENE Bile, ''Ben gelsem bilene o gelmez.''
  • BİLLASE Hemen, çabuk ''Billase buraya gelsene.''
  • BİLİK Civciv. ''Bizim bilikler eve gelmedi.''
  • BÜRGÜ Örtü. ''Bürgümü ver dışarı gidicem.''
  • BİYANA Büyükanne. ''Ben bugün biyanama gidicem.''
  • BİŞEEL Değişik. ''bu nasılsa bişeel bir şey.''
  • BİŞİ Bir şey. ''Orda bişi mişi mi var?''
  • BİŞİRİK Sıva. Harç. ''Duvarın bişiriğini ihmal etme sonra yıkılır.''
  • BÖRAAŞI Hamur çorbası. ''Bu akşam iftarda böraaşı yedik.''
  • ÇABIT Bez parçası. ''Bu cabıttan elbise olur mu?''
  • ÇAKILDAK İlave, ek. ''Adamın peşinde bir sürü çakıldağı var.''
  • ÇALGI Süpürge ''Çalgıyı getir ahırı süpüreyim.''
  • ÇALKAMA Ayran. ''Bir bardak çalkama yapta içeyim.''
  • ÇAR Örtü, ''Gız, çarımı getir dışarı çıkıcam.''
  • ÇARAĞASl Zabıta. ''Niye doktor oldun, biraz daha okusan da çarağası olsaydın ne olurdu gadasını aldığım.''
  • CARI Acecle. ''Adam carı carı gidiyor.''
  • ÇARPANA Edepsiz. ''Bu kadın çarpana birine benziyor.''
  • CAVIRTI Kuru gürültü. ''Bırak şu cayırtıyı da yola gel.''
  • ÇAŞIT Müzevir, ''Utunmadan niye çaşıtlık yapıyon?''
  • ÇEBİŞ Keçi yavrusu. ''Bu yıl sığırın çebiş etinden yapacağım'
  • ÇEÇ buğday yığını. ''bu yıl harmanda çeç oldu''
  • CECİM İnce dokunmuş kilim. ''Cecimi getir de yere ser.''
  • ÇEDENE Kenevir Tohumu. ''Çedeneli kavurgayı çok severim''
  • ÇELPEŞİK Karışık. ''Sen işleri çelpeşik hale getirmeyi seversin''
  • ÇEMKİRMEK Karşı gelmek. ''Adamın yüzüne çemkirip durma.''
  • ÇENESEK Geveze ''Ne kadar çeneşek adamsın sen''
  • ÇENTE Çanta''Çente nerede?''
  • ÇEPİK Alkış. ''Hoşuma gitti çepikledim.''
  • CEREME Ceza. ''0 etti ben ceremesini çekiyorum.''
  • ÇIBIK Çubuk ''Çıbıklara su ver kurumasın, sonra üzüm olmaz.''
  • ÇIKI Bohça. ''Kız kocasına küsünce çıkısını alıp gitmiş''
  • CILBAH Çıplak. ''bu bebeyi sokağa cılbah bırakmayın.''
  • CINGAR Döğüş. ''Sen buraya cıngar çıkarımya mı geldin?''
  • CINGI Kıvılcım. ''Aman dikkat et, yee cıngı sıçramasm, evi yakarsın.''
  • CINGIL Üzümün küçük salkımı, ''Bir cıngıl üzüm versene.''
  • CINNAH Tırnak. ''Cınnağı etime geçti.''
  • ÇIRA Gaz lambası ''Eskiden evlerde çıra yakardık.''
  • ÇITMA Tekme ''0 attan uzak dur, çıtma atar ,,
  • CIVINMAK Cilve yapmak. ''sen kime cıvınıyon gız?''
  • DAAH Deeh, ,, Ata deeh demekle yürümüyor ki.''
  • DADAK Umut verme. ''Ağzıma bir dadak sürdü, altı boş çıktı.''
  • DALLAMAK Yapılmaması gereken işleri yapana derler. "Lan dallama, elleme oraya"
  • DANDİK Ters, aksi. ''Sen ne dandik adamsın.''
  • DANISKA En güzel. ''Ben o işin danıskasını bilirim.''
  • DEBİYAH Az önce, ''Debiyah, buradan geçti.''
  • DEKDURMAK AkıIlı, usta. ''Dek duran depik yemez.''
  • DIBIDAH Koşmak, ''Büküşü döndü dıbıdahı bastı.''
  • DIĞA Usül bilmez. ''Bu dığaya edep öğretemedim.''
  • DULDA Serin yer. ''Şu ağacın altına duldalanalım.''
  • DİBAAH Söyle bakalım, ''Hadi seni dinliyorum, dibaah''
  • DİĞDİRMEK Fışkırmak. "Oğlum uzağa diğdir. Üstünü batırma"
  • DİLLİK Saadet. ''Bu kızın dillik düzenliği kalmadı.''
  • DİLLİKSİZ Geçimsiz. ''Sen ne dilliksiz adamsın.''
  • DİNGİLDEK DİLLİK Hafif, ''Kızım öyle dingildek olma, sonra evde kalırsın.''
  • DİYA Orada, ''Görmüyon mu, diya işte duruyor.''
  • DÖLECİK İyice. ''Bu çocuklar usludur. Koyduğun yerde dölecik oynar.''
  • DÖŞENGİ Mobilya. '' Evin döşengesi iyi olmuş.''
  • ELLİK Sahur, ''Bu gece elliğe kalkacağız.''
  • EMCEK Yalancı meme. ''Bebenin ağzına emceği var.''
  • ENGİ Hastalık. ''üzüntüden birden engi indi.''
  • ERGAP Akrep. ''Aman dikkat et bağda ergap var.''
  • ERİNCEK Tembel, ''Sen de amma erincek adamsın.''
  • ESBAP Elbise, ''Bu bayrama esbap alamadık.''
  • ESSAHTAN Gerçekten. ''Essahtan o sana öyle mi dedi.''
  • EŞKARE Açıkça. ''0 kadar milletin içinde eşkarı konuştu.''
  • FABIRGA Fabrika. ''Senin eşin hangi fabırgada çalışıyor?''
  • FAKA KOYMAK Aldanma, ''Ben öyle kolay kolay faka basmam.''
  • FARFARI Aceleci. ''O çok farfara birisidir.''
  • FELFECİR Açıkgözlü. Gözüaçık ''Adamın gözleri felfecir okuyordu.''
  • FILLANMAK dolanmak. ''Köşeyi birden fıllandı.''
  • FIŞDIRIK Oynak. ''Aman ondan uzak dur, fışdırık birine benziyor.''
  • FOS Boş, " içi fos çıktı.''
  • FİTLEMEK Öğütlemek. ''Benim aleyhime seni o fitledi.''
  • GADA Kurbanın Olayım. ''Amanın gız gadanı alıyım sen ne zaman geldin?''
  • GALLE Karışık hile. '' Bu işe galle karıştı.'
  • GAMALAK Boş,Tembel. ''Sen ne gamalak adamsın.''
  • GARSAMBA Döküntü eşya. ''Bu gadar garsambayı ne yapacaksın.''
  • GENNEŞMEK Esnemek. ''Ne genneşip duruyon. Uyuyamadın mı?''
  • GI Kız anlamında. "dur gı yapma."
  • GIBAL Görünüm. ''Bu adamın gıbalı bozuk eldi bana.''
  • GIJGIRMAK Tahrik etmek ''Onu benim üstüme sen gıjgırttın.''
  • GIMRAMAK Kımıldamak, ''Oturduğun yerden biraz gımışsana''
  • GINCIFILLI Süslü, ''Amma da gıncıfıllı elbise giymişsin.''
  • GINDAP Gırnap ''Elindeki gındaptan biraz versene.''
  • GIRIK Hovarda ''Bu kaldının gırıgı varmış diyorlar.''
  • GISNIK Pinti ''Sen de amma gısnık adammışsın.''
  • GIVIŞLAMAK Kıpırdamak, Hareket etmek ''Amma da gıvışlamaz adammısın.''
  • GIYAK Yakışıklı. ''Senin ki amma dal kıyak giyiniyor.''
  • GOSTAK Böbürlenme ''Seninki amma da gostaklanıyor ha'
  • GOZEL Güzel ''benim bir gozel yarim var''
  • GUBAT Kaba. ''Giydiği elbise amma da gubat duruyor'
  • GUMAN Şüphe ,, Benden guman mı var''
  • GUNNAMAK Doğurmak. ''Bizim at bugün gunnadı''
  • GÜBÜR Süprüntü. ''Evin önündeki gübürü kaldır''
  • GÜCÜN Güçlükle''Bu işi gücün hallettik.''
  • GİCİŞMEK Kaşınmak. ''Sırtım giçişmeye başladı.''
  • GÜNÜ Kıskanç. ''Beni günüllemekle ne geçecek eline.''
  • HACANA Ahlaksız kadın. ''Aman o hacanadan uzuk dur.''
  • HACAT Ev ,aleti. ''Evinin hacatı tam değilse İşin yarım kalır.''
  • HAYAT Büyük avlu ''Çamaşırları hayata getr yıkayalım.''
  • HAZIN Kışlık, ''Bu kış hazınımız iyi oldu.''
  • HEDAYE Hediye. ''Bizim komşunun kızlarına hedaye alınacak.''
  • HEYE Evet, Tamam ''Bana dediğimi yaptın mı diye: sordu heye dedim.''
  • HILLANMAK Dolanmak ''evin etrafını hıllanıp geldim.''
  • HINDIRHIT Orta karar. ''İsler hındırhıt gidiyor."
  • HOMMUCU Korkutucu. ''Uyumazsan hommucular seni götürür.''
  • HORANTA Ev halkı, ''Sizin kaç horantanız var.''
  • HOTLAMAK Atlamak. ''Bu duvardan sen nasıl hotladın?''
  • ICIK Biraz. ''Icık buraya gelsene.''
  • IHI İşte ''Ihı geldim de hadi.''
  • ILINGAÇ Salıncak. ''çocuğu ılıngaca koy da uyusun.''
  • IPILAK Parlak. ''Senin bileziğin ne kadar ıpılak olmuş.''
  • IRAFIK Yol arkadaşı. ''Hac ırafıklarımızla akşam görüştük.''
  • IZ Az. ''Hu verdiğin bana ız gelir.'' . YAANİŞMEK Şımarmak. ''Öyle yaanişip durma. Git işine.''
  • YADIRGI Yabancı. ''Yadırgı bir adam geldi size, kimdi 0?''
  • YALBlRDAK Yalnayak. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor''
  • YANAZ İnatçı. ''Çok yanaz bir çocuk bu.''
  • YANTİR Topallayan. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor.''
  • YAYIŞMAK Laubali olmak. ''Yüz bulunca yayışır durur.''
  • İBTİBAŞTAN İlkbaştan. ''İşe ibtibaştan besmele ile başlarım''
  • İÇESİNE İyice. ''0 yaramazı içesine bir patakla da aklı başına gelsin.''
  • YEĞNİ Hafif. ''Çok yeğni bir adamsın sen.''
  • YELPİK Öksürük. ''Beni bir yelpik bastı az kalsın ölecektim.''
  • YELİPMEK Şımarmak ''Yüz verme yelikir 0'
  • YINNAŞlK Şımarık. ''Yüz verirsen yınnaşır durur.''
  • İLAAN Leğen. ''Sizin ilaanı biraz versene.''
  • İLAANE Lahana. ''Bu sene ilaane turşusu kuracağım.''
  • İLLAKİ Mutlaka. ''Bu işi illaki yapacağıın diye tutturdu.''
  • İLİŞME Dokunma. ''Rahat dur, bana ilişme''
  • İNGİ İnme, ''Boğazıma ingi indi.''
  • YORDAM Yöndem. ''El yordamı ile yaptı.''
  • YOŞUMAK Eskimek. ''Artık ben de yoşudum.''
  • İSKEMBİ Sandalya. ''Bir isgembi ver de oturayım şuraya.''
  • ÜSKEŞ Mutlaka. ''Üskeş bu işi yapmalısın.''
  • ÜTÜZMEK Ütülmek. ''Bu oyunda da sen ütüzdün, ödeştik.''
  • YUMUŞ Buyruk. ''0 yumuş tutan, terbiyeli bir çocuktur.''
  • YİRİK Yarık. ''Yirik hamdi dün buradan geçti.''
  • YÜSÜK Yüksük. ''Benim yüsük artık parmağıma olmuyor.''
  • İŞMAR İşaret. ''Bana niye işmar edip duruyon!''
  • İŞTAAN İşte şimdi ''İştaan dediğini getirdim''
  • KADİLLİK Yazık olma. ''Bu işte ona kadiIlik oldu.''
  • KARINSIZ Hased. ''Karınsızlık etme.''
  • KAVİL Sözleşme ''Biz onunla kaviIleştik. Yarın buluşacağız.''
  • KELE Hey manasında. ''Kele bana baksana.''
  • KENN Yani. ''Bundan kenni, bende mi sizinle geleceğim?''
  • KERÇANA Alaylı. ''Öyle kerçana konuşup durma . ''
  • KERTİLMEK Böbürlenmek. ''Oyle karşımda kertilip durma.
  • KORGE Gölge. ''Ne o ağacın korgesi hoşuna mı gitti?''
  • KUDÜM Uğur. ''Ammada kudümsüz adamsın.''
  • KUNDE Her gün. ''Bize kunde gelir gider.''
  • KUULEK Külek, Yoğurt için eski tahtadan yapılmış kaplara verilen ad. ''Sizin kuulegi versen de süt sağsam biraz.''
  • KÜLAAŞ Kırık dökük. ''Adama bir vurdu ağzı külaaş oldu.''
  • KİRİMORU Dargın. "Aranızda ne geçti ki, birbirinize kirimorusunuz?''
  • KİTKİT Moral. ''Onun sözü benim kitkitimi kırdı.''
  • KÖSNÜK Hayvana verilen Ad, Kayseri'de genelde yaramaz, heşeri çocuklara kötü anlamında söylenen kelime "Dur kösnük yapma"
  • LE Mİ Öyle mi'? ''Bu işi sen yaptın Ie mi?'''
  • MAADENİS Maydanoz. ''Bahçede varsa biraz madenis ver bize"
  • MAASİMEK Önem vermek "Sen beni masimiyon mu ?"
  • MAAZİN Müezzin. ''Bu maazinin sesi de ne kadar güzelmiş.''
  • MAHAL Layık. ''Sen onu bana mahal gördünse ben de kabul ederim.''
  • MAYASIL Mayasır. ''Ellerimin arasında mayasıl çıktı.''
  • MAŞDAFA Bardak, "Bana bir maşdafa su getirsene"
  • MEERIM Meğerse. ''Meerim bizim adam yorulmuş da demiyormuş.."
  • MEMIŞAANE Tuvalet. ''Aman dur hele, bir memişaneye gideyim''
  • MEYMENET Biçim. ''Bizim bebe meymenetsizin biri çıktı. ''
  • MICIRlH Bulaşık. ''Ben öyle mıcırıhlı işi sevmem.''
  • MINCIMIŞ Kokuşmuş. ''Senin verdiğin et iyice mıncımıştı, attım.''
  • MOSTURA Ornek. ''Elbisenin kumaşından biraz mosturalık versen.''
  • MUDARA Muhtaçlık, ''Sana karşı hiç bir mudaram yoktur benim.''
  • MUKAAT OLMA ''Mukayet olma. ''Ben gelene kadar çocuğa mukaat ol.''
  • NAACER Ne kadar. ''Sen bundan naacer istiyon.''
  • NAADER Ne kadar. ''Senin naader paran var''
  • NAAKIT Ne zaman. ''Naakıt gidecen buradan?''
  • NAHAS Nasıl. ''Nahas geldin buraya?''
  • NALİ Tahtadan terlik. ''Nalilerde ne yeniyimiş.''
  • NAMAZLA Seccade ''Namazlayı getir de bir namaz kılayım şurda.''
  • NEMAAREK Neme gerek. ''Nemaarek ben karışmam ona.''
  • NENCAM Ne kadar. ''Nencam buğdayın çıktı tarladan?''
  • NİYANNI Hangi tarafa. ''Sen niyannı gideceksin.''
  • NÖREK Ne yapalım. ''Nörek yani sen ağlıyon diye bizde mi ağlayak. ?'' ONCAAM 0 kadar. ''Eh oncaam olacak işte.''
  • OSSAAT Hemen. ''Söylediğim sözü o saat yerine getirdi.''
  • OŞŞE O şekil. ''Oşşeel iş de hiç görmedim.''
  • Öfke. ''Öyle karşımda öfkelenip durma.''
  • ÖNÜK Önlük. ''Senin önüğü ver de süt sağayım.''
  • ÖTAAN Önceki gün. ''Ötaan aradım bulamadım, neredeydin sen?'
  • PAHIL Cimri. ''Ammada pahıl çıktı komşumuz.''
  • PARPI Çare ''Bu işin parpısı ne?''
  • SAFDERUN Aptal. ''Öyle safderun durma karşımda.''
  • SAKI Ceket. ''Kızım babanın sakısını getir camiye gidecek.''
  • SANTIR Aptal. ''0 santır bu işi beceremez.''
  • SASIK Kokuşmuş. ''Bu peynir biraz sasık gibi geldi bana.''
  • SAVATSIZ Çehresiz. ''Bu gelin savatsız birine benziyor.''
  • SEEM Hisse, "Bu kurbanlık tosun kaç seem"
  • SELLALE Rahat. ''Çok sellale birine benziyor.''
  • SEME Aptal. ''Öyle orada seme seme dikilip durma.''
  • SEPLI Düzenli. ''Hu işi bana sepli geldi.''
  • SINDI Makas. ''Komşusunun sındısını getir de şu kumaşı keselim.''
  • SINDIK Sandık. ''Senin kızın sındığında epey çeyiz var.''
  • SIRACALI Tehlikeli ''Git buradan sıracalı adam.''
  • SOHRANMA Mırıldanma. ''Kendi kendine sohranıp durma.''
  • SUMSUK Yumruk. ''Sumsuğumu yersen dünyanın kaç arşın olduğunu görürsün.''
  • SUUSÜN Ense. ''Suusününe indirirsem sumsuğumu anlarsın halini.''
  • SİFTAH iık satış. ''Bu zaman oldu daha siftah etmedi''
  • SÜMDÜK Aç gözlü. ''Amma da sümdük adammış.''
  • SİNTİR Aptal, şaşkın. ''Orada öyle durma buraya gel sintir ''
  • ŞAMATA Gürültü ''Orada öyle şamata yapıp durma.''
  • ŞAPTİRİP Kılıksız. ''0 şaptiriğin biridir.''
  • ŞATİLLİ Gösterişli seven. ''0 adam şatiIli birine benziyor.''
  • ŞEMŞAMER Ayçiçeği. ''Bu yaz tarlaya şemşamer ekeceğiz.''
  • ŞİKİR Surat. ''Amma da şikri bozuk adam.''
  • ŞİNCİ Şimdi. ''Şinci yanına gelirsem görürsün dünyanı sen.''
  • TANKÜ Sosyete, Süslü. ''Şimdi de tankü kadın çıktı sokağa.''
  • TAZİR Azarlama. ''0 çocuğu haksız yere tazirledin''
  • TEBELLEŞ Dadanma. ''Başıma tebelleş olup durma, git şuradan.''
  • TENGERLEK Yuvarlak. ''Tengerlek şapka giyen adamımı soruyon.''
  • TEPİK Tekme. ''0 attan uzak dur, tepik atar''
  • TEVİR Şekil. ''Bu adam günde kırk tevire döner.''
  • TEZİKMEK Koşmak. ''Tezikme, yorulursun.''
  • TIRSlK Pörsük. ''Bu kavun tırsımıaya başlamış, yenmez artık.''
  • TlĞSlRlK Aksırık. ''Adamı bir tığsırık tuttu, göreydin halini.''
  • TOKANA Mutfak. ''Aşağı tokanadan biraz pekmez getirsene''
  • TOPARLAK Yuvarlak. ''Hamuru toparlak yap. İlaneye koy.''
  • TÜKEN Dükkan. ''Bizim adam tüken açtı bakalım iş yapabilecek mi'?''
  • TÜLEK Dönek. ''Aman o tülek adamın biri.''
  • TİMDİK Fisk ''Çocuğa timtikle vurdum ağlamaya başladı.''
  • TÜYMEK Kaçmak. ''Aman çabuk tüv. Baban geliyor döver seni.''
  • UĞRUNDA Önünde . ''Baksana kitap uğrunda duruyor.''
  • UGRUN Gizlice. "Aman dikkat et, uğrun gel, kimse görmesin.''
  • URBA Elbise. ''Bu urbayı yeni mi aldın?''
  • USULCAM Yavaşça. ''Usulcam yürü elindekini dökersin.''
  • UYMAK Sataşmak. ''Bana uylama, git şuradan.''
  • VANILAMAK Bağırmak. ''Başımda vanılayıp durma, git şuradan.''
  • VELESBİT Bisiklet. ''Bizim bebe okulu bitirince ona babası velesbit aldı.''
  • VİYRA Daima. ''0 viyra buradan gider gelir.''
  • ZAHAR Zahir. ''Bu işi zaahar yapacak 0.''
  • ZAPLl Sağlam. ''0 zablı bir koltuktur, kolay kolay kırılmaz.''
  • ZAVRAK Hıyar. ''Bu yıl tarlaya zavrak ektik.''
  • ZAVZA Sebze. ''Çarşıya zavza almaya gittim''
  • ZERZEMİ Bodrum. ''Biz kışlıkları zerzemiye koruz.''
  • ZIGARCI Mızıkçı. ''0 oyulda zıgarmayı çok sever.''
  • ZlBlLDAK Görgüsüz. ''Ona uyma, zıbıldağın biridir 0''
  • ZlLLAMAK Caymak. ''Sen niye zıllıyorsun'?''
  • ZlRINClMA Ağlama. ''Zırıncıyıp durma, gel buraya.''
  • ZlRNlK Hiçbir şey. ''Sana bu işten zırnık çalışmaz.''
  • ZOT Aniden. ''zot diye çıktı ortaya.''
  • ZİBİDİ Kılıksız. ''Zibidi bir oğlanla gezerken gördüm seni.''
  • ZİBİL Gübre. ''Tarlaya zibil taşımak İçin araba arıyorum.''
  GADA Kurbanın Olayım. ''Amanın gız gadanı alıyım sen ne zaman geldin?'' bız gadanı alıyım dıyınce yanlıs anlasılıoz

  keyıflı forumlar...

  Konu Bilgileri       Kaynak: www.azeribalasi.com

        Konu: İşte O Çok Konuşulan Kayseri Şivesi

        Kategori: Atış Serbest

        Konuyu Baslatan: Azeri Mp3

        Cevaplar: 0

        Görüntüleme: 1233


Benzer Konular

 1. İşte Şimdi Evlenebilirsin
  Konu Sahibi Il_ke Forum Bilinmesi Gerekenler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.10.08, 07:31
 2. ------BÖYLE SEVDİM İŞTE--------
  Konu Sahibi UCAN__TENEKE_36 Forum Türkce Şiirler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 28.08.08, 14:44
 3. Böyle Sevdim İşte
  Konu Sahibi Asi Güzel Forum Türkce Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.08.08, 21:12
 4. İŞTE BENIM OKULUM :)
  Konu Sahibi bYMuH@mM£d76 Forum Resim Albümü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.08.08, 12:19
 5. İşte 5 bin YTL'lik otomobil!
  Konu Sahibi Turna Forum Dünya'dan Güncel Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.08.08, 10:50

Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •