PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ferhang Hüseyinov - Yıldız Gibi Geçen Bir HayatAyMaRaLCaN
09.11.11, 21:08
Ferhang Hüseyinov - Yıldız Gibi Geçen Bir Hayat
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir]
Ulusal kültürün bir takım insanların çabaları sonucunda meydana çıkmış olması herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Söz konusu yapıcı eylemin gerçekleşmesinde azami yetenek ve gayrete sahip, içinde vatan sevgisi dolu insanların kendilerine göre emekleri vardır. Çağdaş Azerbaycan'ın müzik kültürünü gururla temsil eden besteci, kemancı ve müzik öğretmeni Ferhang Hüseyinov da ülkesinin müzik kültürünün gelişmesine katkılarda bulunmuştur.
Değişik türlerde yaratılar ortaya koymuş olan Ferhang Hüseyinov kendi eserleriyle çok sayıda ülkenin müzisyenlerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştır. Besteci geniş çaplı konuların meraklısı olup dünyada barış, birbirleriyle mücadele eden güçler, yurtseverlik, göreve bağlılık, savaş karşıtlığı, dilekler, umutlar, aşk, eski masallar, antik çağa dönüş gibi fikirleri O'nun müzik hayatında bulabilirsiniz.
Kendi bağımsızlığı ve adalet uğruna mücadele veren halklar bestecinin özellikle uğraştığı alanlardır.
Senfonik karakterli yaratılar, oratoryolar, opera ve bale, orkestral ve vokal eserler Hüsiyenov'un sanatında özel anlam kazanır. Küçük hacimli eserlerin yanısıra sık sık büyük ölçekli eserler de meydana getiren sanatçı yaratılarını kendisi çalarken yapısal–kompozisyon yönünden de oldukça özgür hareket etmektedir.
Ferhang Hüseyinov tavır değiştirmeden klasik geleneğin temeline dayanan bestecilerdendir. Çağdaş müzik dağarcığını iyi bildiğinden çeşitli ülkelerin müzikteki başarılarından kolayca faydalanarak söz konusu ülkelerin beğenisine müzikler sunar.
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir]
Bilindiği üzere Ferhang Hüseyinov'un yazdığı eserlerin belli bir kısmı Azerbaycan dışında yazılmıştır. Kendisi on seneyi aşkın süredir Türkiye'de yaşamakta, müzik öğretmenliği yapmakta, çalmakta ve eserler yazmaktadır. Bunlara rağmen vatansever bestecinin eserlerinden her zaman vatan kokusu gelmektedir. O'nun müziğinde şu özellikler aynı düzeydedir: melodi, ton kapsamı, ayarlı müzik zenginliği, özelliklerin açık şekilde ifadesi, konu kapsam genişliği, orkestra müziğinde ustalık… Müzik eserlerinin dikkatleri çeken özelliklerinden biri de empresyonist üslup ile orkestra uyumunun var olmasıdır. Şunu da kaydedelim ki, Ferhang Hüseyinov sayısı o kadar da çok olmayan ulusal müzik uzmanlarından geniş çapta ve ustaca faydalanarak kendi müziğinde empresyonizmin özelliklerini aktarabilmiştir.
Ferhang Hüseyinov'un üzerinde Rus müzik kültürünün etkisi kuşkusuzdur. Belli bir zaman kesiminde O'nun bestecilik özelliğinin şekillenmesi söz konusu etkinin sonucudur. Gayet tabii ki belli bir zamanda Moskova'da eğitim görmüş, sonra da kendi vatanının dışında yaşayarak bulunduğu ülkelerin müzik hayatıyla tanışmış (Rusya, Türkiye, Japonya), bunun sonucunda söz konusu ülkelerin müzik tonu, yapısı ve karakteri itibarı ile etkisine kapılmış bulunmaktadır. Yukarıda anlattığımız özellik bir tek bulunduğu ülkelere bağlı yazılmış eserlerde değildir. Doğal olarak Ferhang Hüseyinov diğer halkların müziklerinden edindiği karakteri müziğine aktarmıştır: Örneğin Çaykovski ve Rahmaninov gibi Rus müzisyenlerinin gelenek ve biçimsel özellikleri. Aynı zamanda Ferhang Hüseyinov'un müzik üslubuna Fransız empresyonizminin kültürel etkisi de bununla ilgilidir.
Japon müzik kültürüyle tanışması sonucunda Ferhang Hüseyinov Japon müzik tonundan bir hayli faydalanmıştır. Böylece, kendisinin bir takım ülke kültürüyle tanışlık ve o halkların konuları ile ilgili eserleri bestecinin müzik dünyasını bir hayli etkilemiş, müziğinin tınısının belirlenmesinde etki göstermiştir.
Bir taraftan çağdaş dönemin en yeni üslubunu edinmenin ve bir diğer taraftan da diğer halkların müzik özelliklerini benimsemenin, ustalıkla kendi müziğine aktarılmış ulusal müzik düşünce tarzı ile diğer halkların müzik değerlerini sentez etmenin ve ulusallığa önem vermenin Ferhang Hüseyinov'un başlıca yaratıcılık özelliği olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir.
Ferhang Hüseyinov Bakü'de 16 Temmuz 1949'da astronomi–fizik uzmanı bir ailede doğdu. Savaş sonrası dönemde Azerbaycan, ekonomisini ve kültürünü geliştirme çabaları içindeydi. Savaş sonrası yapılanlar ve Azerbaycan'ın kalkınma çabalarındaki başarıları ülkenin müzik hayatında da olumlu gelişmelere yol açtı. Opera sanatının ardısıra senfonik müzik, oda müziği ve bale müziği de yoğun bir şekilde gelişmeye başladı. 50'li yıllardan önce müzik yazma ve şarkıcılık büyük boyutlu gelişmeler gösterdi.
Dünya çapındaki müzik adamlarının beğenisini kazanan Azeri müziği dünyanın hemen her ülkesinde çalındı. Bu nedenle de müzik öğretimine eğilim çoğalmaya başladı. Küçük yaşlarda farkına varılan müzik yeteneği Ferhang'ın "Bülbül" isimli müzik okulunda eğitim görmesi ile sonuçlandı. Söz konusu okul üstün yeteneğe sahip çocuklar içindi.
Yedi yaşında iken küçük Ferhang yaylı çalgılar bölümü keman sınfında eğitimine Y. Barştak ile başlamış, daha okulda iken müzik bestelemeğe koyulmuş, üstün yeteneğe sahip olduğu görülünce kompozisyon bölümü sınavına alınmış ve bu sınavı O. Nikolskaya yapmıştı. Burada piyano için parçalar yazan sanatçı okulun son sınfında da piyano için ilk sonatını bestelemişti.
Kemancı olarak ACK sınavlarına giren Hüseyinov bir sonat sunarak başarı elde etti ve kompozisyon bölümüne alındı.
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir]

Keman Ferhang Hüseyinov'un müzik dünyasına girdiği günden bugüne en sevdiği müzik aleti olmuştur. Kendisini kemandan ayrı düşünmek mümkün değildir. Zamanını çoğunlukla keman çalarak geçiren Hüseyinov okul konserlerinde, okul dördülünde ve orkestrasında, ayrıca üçülde yer almış, çok geçmeden Kara Karayev'in önerisi üzerine müzik eğitimi görmek üzere Moskova'ya, uluslarası ödül kazanmış keman sanatçısı Leonid Kogan'ın sınfına gönderilmiştir.
Genç müzisyenin Moskova'daki yaşamı çok verimli oldu. Moskova'daki konser hayatı, çeşitli sanat adamlarının dinletileri, aynı zamanda tiyatrolar Ferhang'ı azami derecede etkilemiş, bir müzisyen olarak kendisinin gelişmesine neden olmuştur. Ferhang keman için yazılmış bazı eserleri Bach'ın, Beethoven'in, Bartok'un sonatlarını, Spohr'un, Prokofiyev'in, Berg'in, Beethoven'in, Karayev'in konçertolarını çalmış, çeşitli müzik topluluklarına ve "Moskova Konservatuvarı Orkestrası"na katılmıştır. Söz konusu orkestra tarafından 1972 yılında Herbert von Karajan onuruna düzenlenmiş müzik yarışmasında altın madalya kazanmıştır. Genç kemancının böylesine saygın bir toplulukta çalması kendisinin yetişmesinde olağanüstü bir faktör rolünü oynamıştır. Büyük çabalar harcayarak çalışması sonucunda da Bakü'ye dönüşünden sonra dördüllerde ve ikillerde solo çalmıştır. Sanatçının kemana, daha doğru bir ifadeyle yaylı çalgılar müziğine duyduğu ilginin göstergesi olarak bu süreçte bir takım eserler meydana getirmiştir: 1972'de yazdığı keman konçertosu, yaylı çalgılar için serenat, sonatlar, "Cadiro Fantasi" orkestra konçertosu, 1973 yılında Moskova'da piyanist D. Moradze ile birlikte çaldığı keman ve piyano için beş parçalık eseri gibi…
Moskova'daki öğrenimi sırasında okula devam eden ve müzik besteleyen, kompozisyon derslerine giren Hüseyinov buradaki öğrenimini bitirdikten sonra Bakü'ye dönmüş ve büyük emek harcayarak istekli bir şekilde bestecilikle uğraşmıştır. Kendisine zamanın ünlü bestecisi Kara Karayev öğretmenlik yapmış, Bakü'de geçirdiği zaman diliminde bestecilikte çok başarılı olmuştur. 70–80 yılları arasında çok sayıda orkestral eserler yazmıştır: Piyano sonatı, piyano prelüdleri ve tokkatalar, keman için sonat (1980'de Moskova’da yayınlanmıştır), çocuklar için piyano parçaları, viyolonsel için sonat (Melodia şirketince Moskova'da yayımlanmıştır), piyano için füg, Aşık Ali Anımı ile ilgili obuva ve yaylı çalgılar için eser (1988'de Almanya'da yayınlanmıştır), oda orkestrası ile on müzik çalgısı için konçerto (İsviçre'nin Basel kentinde yayınlanmıştır) vb
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir]

Moskova'da iken Ferhang çok sayıda orkestra eseri yazmıştır: Keman ve piyano için beş parça, viyolonsel için sonat, keman için sonat, piyano için solo, prelüd ve tokkata, yaylı çalgılar dördülü… Bu müzik yaratılarının hepsi önce Moskova'da ve sonra da Bakü'de çalınmış, ayrıca Moskova'nın "Muzıka" ve "Sovyetskiy Kompozitor" yayınevlerinde yayınlanmıştır.
Kemancılık sanatını da sürdürmekte olan Hüseyinov'un başarılarından biri de ünlü piyanist Lekso Moradzo eşliğinde Paul Hindemith'in sonatını ve keman ve piyano için yazılmış beş parçasını çalmasıydı. 1975'ten itibaren "Bülbül Müzik Akademisi"nde keman öğretmenliği yapan sanatçı Kara Karayev'in yardımı ile besteleciğini de ilerletmiş ve 1980'de bestecilik diploması almıştır. 1990 yılı öncesinde "Azerbaycan Devlet Filarmoni"sinde üç parçadan oluşan senfonisi "Besteciler Toplantısı"nda çalındığında Hüseyinov Bakü'lü müzik uzmanlarının dikkatini toplamıştı. Eserin ton itibarı ile bütünlüğü, müzik dilinin tazeliği ve armonisi, orkestrasyonun renkliliği dinleyicilerin ilgisini çekmişti. Çoğunlukla empresyonist izler taşıyan bu eserin yeniliği seyirciye cazip gelmişti. Empresyonistik etkiyle edinilmiş üslubun yanısıra bu yaratı aynı zamanda ulusal halk kültürünün belirtilerini de taşıdığı için Azeri dinleyicilerce daha çekici bulunmuştu. Empresyonist üsluba bağlı renkler ile makam müziğine has ifadelerden besteci ustaca faydalanmıştı. Yaratıdaki tını, efekt ve zariflik bir bütün olarak sergilenmekte ve bu eser dinleyiciyi bir başka ortama sürüklemekte, tartımsal çeşitlilik yeni renkler katmakta, aynı zamanda ışık ve karanlığın kontrastını ifade eden ince renkler ortaya koymaktaydı.
Besteci anılarını ve dünya görüşlerini müzik diliyle ifade ediyordu. Bu senfoni O'nun ustalıkta doruğa yetişmesi yolunda ilk adımdı.
1990'da Ferhang Hüseyinov yaratacılığının çok kapsamlı olduğunu kanıtladı. Bu kez besteci "I. Dünya Savaşı"na katılmış pilot Antoine Saint Exuperi'yi konu olarak ele aldı. 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya kamuoyunun dikkatini derin düşünceler taşıyan ve sanat bakımından çok ince olan Exuperi'nin "Küçük Prens" eserinin üzerine çekti. Fransız yazarın söz konusu eseri felsefi anlamı ve duygusal inceliği bakımından Fransız edebiyat eserlerine ilgi gösteren Ferhang Hüseyinov'un iç dünyasına daha yakındı. Bu opera hiçbir yerde sergilenmedi, ama kuşkusuz bestecinin sanat hayatını derinden etkiledi.
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir]

AyMaRaLCaN
09.11.11, 21:09
Bir yıl sonra Ferhang Hüseyinov bir başka eser daha yazdı. Org ve Senfoni Orkestrası için müzik.
Yıllar boyu çalışmayı bir an bile unutmamış Niyazi yönetimindeki orkestrada solo konserlerde, aynı zamanda ADK ve KB'de dördülde çalmıştır.
Solo konserlerinde, örneğin Oleg Felzar'ın sonatında başarılı olmuş, eser "Sovyetskiy Kompozitor Yayınevi"nde yayınlanmış ve Ferhang Hüseyinov'a adanmıştı.
1992'den itibaren Ferhang Hüseyinov Türkiye'de çalışmaya başlamış, Adana'da kurulmuş olan "Çukurova Üniversitesi"nde öğretmenlik yapmış ve yaylı çalgılar bölümü başkanlığını üstlenmiştir. Öğrencilerine keman çalmayı öğreten ve Ankara, İzmir, Mersin, Bursa gibi kentlerde konserler düzenleyen Ferhang Hüseyinov'u yalnızca üniversite personeli değil, tüm ülke sevmiştir.
Ferhang Hüseyinov'un başlıca görevi Türkiye'de müzik dalında eğitim gören çocukların müzik sanatı ile ilintili kültürlerini geliştirmekti. O, Adana'da bizim kriterlerimize uygun bir müzik eğitim sistemi organize ederek çocukluktan üniversite çağına varıncaya dek herkesin eğitim görebilmesinin yolunu açmıştır.
Düzenlediği konserlerde ve eğitimde kendisine bu konservatuvarın başkanı olan Yalçın Yüregir daima yardımda bulunmuştur. "Michigan Üniversitesi Müzik Fakültesi"nden mezun olan değerli sanat adamı, piyanist, teorisyen ve besteci Yalçın Yüregir çeşitli koro ve çalgısal müzik eserlerinin yazarı olup sanat konusu üzerine yoğun çalışmalar ortaya koymuştur.

Konservatuvar başkanı olarak Yalçın Yüregir Ferhang Hüseyinov'un üstün yetenek sahibi olduğunu görmüş, kendisine değer vererek her zaman destek olmuştur. Yalçın Yüregir'in başkanlık dönemi Hüseyinov için çok verimli sayılabilir, bu dönemde besteci başarılı eserler meydana getirmiş, sık sık konserlerde çalmış, başarılı öğrenciler yetiştirmiştir. Yalçın Yüregir ile kurduğu yakın ilişkiler Hüseyinov'a faydalı olmuş, üstün yetenek sahibi Yüregir Türkiye'ye gelmiş olan bestecimize Türk müziğini öğrenme çabalarında yardımda bulunmuştur. Kendisinin önerileri yeni gelmiş uzmanın derslerinde, yaşam ve sanat çalışmalarında çok yararlar sağlamıştır. Ferhang Hüseyinov Yüregir'i daima büyük şükranla anmış, profesör Yalçın Yüregir'i kendisinin yakın dostu saymıştır.
Hüseyinov Türkiye'de çalışırken ülke dışına da çıkmış, jüri üyesi olarak yarışmalara katılmış; ABD, Arjantin, Japonya gibi ülkelerde dersler vermesinin yanısıra keman konserleri gerçekleştirmiştir.
"Weekender Gazetesi"nin 6 Temmuz 2001 tarihindeki "Yabancı Öğrencilere Ustalık Kursu" yazısında Ferhang Hüseyinov'un Amerikalı piyanist Martin Berkofsky ile beraber verdigi derslerden bahsediliyor ve şöyle yazılıyordu: "Ferhang Hüseyinov Japon orkestra yönetkeni Yoshinao Osawa tarafından kendisine tanıtılan Ayako Tanabe isimli Japon çocuğuna ders vermiş, birkaç yıl sonra Japonyalı maestro beraberinde bu kız ile Türkiye'ye gelmiş ve Max Bruch'un keman konçertosunu seslendirmiştir. Hüseyinov bu öğrenciye on ders vermiş, yaptığı görüşmelerden memnun kalmış, annesi kendisiyle yeniden buluşma isteğinde olduğunu ifade etmiştir. Ferhang'ın Amerika'ya geleceğini öğrenince Ayako Tanabe de gelmiş ve sanatçı kendisine ustalık kurslarında yardımcı olmuştur."
Ferhang Hüseyinov'un diğer bir öğrencisi de Amerika'lı genç kemancı D. Bigg olmuştur.
Belli bir zaman süresinde İsrail'de çalışan Ferhang Hüseyinov Hayfa kentinde öğrencilere ders vermiştir. Çalışmalarına İsrailliler büyük değer vermiş, buradaki festivale katılmış olan öğrencilerini de beğenmişlerdi. Hayfa'daki festival sonrası Prof. Roberto Kanetti, Ferhang Hüseyinov ile ilgili tavsiye mektubunda şöyle yazıyordu: "Prof. Ferhang Hüseyinov'u bir müzisyen, kemancı, besteci ve müzik öğretmeni olarak takdir ve tavsiye ederim. Prof. Hüseyinov'u uzun yıllardır tanırım. Kendisini festivalimize davet etmiştik ve öğrencileri düzenlediğimiz uluslararası müzik kurslarına katılmıştı, kendisinin verdiği derslerin de yüksek düzeyde olduğunu gördük. Kendisi yeni İsrail için yazılacak özel müzik kompozisyonunun yazarlarından biriydi. Orkestra topluluğu o zaman büyük başarılara imza attı. Eminim ki, kendisinin katıldığı herhangi bir müzik topluluğu başarılı olacaktır. Saygılarımla – Maestro Roberto Kanetti"
Ferhang Hüseyinov'u İsrail'in Hayfa kentine "Ladina" isimli eseri de bağlamaktadır. Bu engizisyon döneminde İspanya'dan sürgüne gönderilmiş Yahudileri anma müziği idi. Söz konusu eseri Yahudiler dünyaya yaydılar. "Ladina" ilk olarak İsrail'de ve daha sonra da Vilnius ve Amerika'da çalındı.
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir]

Ferhang Hüseyinov İtalya Cremona'da 16–22.07.2004 tarihleri arasında yapılan keman yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.
Hüseyinov Lizbon'da 14–17.07.2003 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası kemancılar yarışmasına da jüri üyesi olarak katıldı.
2005 yılında dünyanın dört bir köşesinden gelen profesör heyetiyle beraber Macaristan'da keman dersleri verdi.
1991 yılında dünyanın dikkatini doğuyu batıya birleştiren "İpek Yolu"nun yenilenmesine dikkatleri çekmek amacı ile Japonya'da senfonik eserler yarışması yapıldı. Bu festival 40 gün sürmüş, "Unesco"nun himayesi altında "Asahi Şirketi"nce gerçekleşmişti.
Yüksek kültüre ve yüzde yüz eğitimli nüfusa sahip ülk e 40 gün süre ile doğudan ve batıdan birçok ülke halklarının dikkatini kendi üzerine çekmiş oldu. Japonya ekonomisi, sanayisi, yaşam tarzı ve kültürü bakımından dünyada özel bir konumdadır. Çok ta büyük olmayan yüzölçümü, zor yazı sistemi, iki dini (sintaizm ve budizm) olan ülkenin zengin sanat ve yaşam geleneklerini içeren yaşam tarzları, çocukluktan biçimlendirilmiş ulusal gelenekleri ve çevre kültürlerine anlayışlı davranma, gökdelenleri, müthiş bir hızla sonu gelmeyen yollarda haraket eden araçlar, dev gökdelenlerin içinden geçen asma yollar Japonya'nın geleneklerini ve kendi tarihlerine duydukları saygıyı bozmamıştır.
Uluslararası yarışma başka ülkelerin ilgisini de çekmiş, dünyanın çeşitli yerlerinden 278 senfonik eser jürinin beğenisine sunulmuştu. Alanlarında hepsi birer otorite olan jürinin kararı ile on eser finale kalmış ve bu eserlerden beşi ödül almıştı. Ferhang Hüseyinov da ödül almış ve ikinci olmuştu. Bu yarışmada Hüseyinov "Zamana Seyahat" isimli senfonik eserini sunmuştu. Beş parçadan oluşan bu eserde besteci gelecek yüzyıllarla ilgili görüşlerini ifade etmişti. Her bir parçanın ayrı ayrı isimleri vardı: "Büyük Sahra", "Savaş ve Barış", "Büyük Sefarethane", "Oyunlar" ve "Samanyolu"…
Bilindiği üzere XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu kurulduktan az sonra Azerbaycan'ın da işgali İpek Yolu (Samanyolu) üzerinden tam olarak serbest geçişe yol açmıştı. Yolun önemli bir kısmı Azerbaycan üzerinden geçmekteydi. Söz konusu yolun Azerbaycan üzerinden geçmesi, diğer ülkelerde olduğu gibi Moğol istilası sırasında dağılmış ülkenin yeniden yapılanmasına olanak sağlamış, Avrupa ülkeleriyle üretim ve kültür alanlarında ilişkiler kurulmasına yol açmıştı; bu da ticaret ve bilimin gelişmesine sebep olmuştu. Dolayısıyla doğa bilimlerini ve kültürü geliştirmek gerekmekteydi. Genelde "İpek Yolu"nun yeniden devreye girişi halkları bir araya getirme, toparlama, birbirini daha iyi anlıyabilme ve ekonomi ile kültürü geliştirme isteğinden ileri gelmekteydi. Ferhang Hüseyinov'u başarıya taşıyan eserinin bu düşünceleri içermesiydi.
Sunduğu kompozisyonda Ferhang Hüseyinov insanlara tarihin tekerrür ettiğini hatırlatarak onları barışa, hoşgörüye ve anlaşmaya davet ediyor.

Sanatçının eserin diliyle ifade ettiği duygu ve düşünceleri bir tek Japon halkı değil, dünyanın birçok halkları da kolayca anlayabilir. Dinleyiciler bu müzikte Japon, Çin, Rus ve Azeri müziğinin renklerini bulurlar. Hüseyinov'un eserlerinin başarılı olması kendisinin Japonya'da çok geçmeden popüler olmasına neden oldu.
Japonya'daki yarışmada kendisine ikincilik ödülünün sunulması sırasında şöyle denmişti: "Sizin şahsınızda Japonya Azerbaycan ile tanıştı".
Sanatçı kısa bir süre sonra birçok ülkede ün kazanmış müzikçilerden tarihsel önem taşıyan müziksel ve toplumsal kararlara katılma teklifi aldı.
2000 yılında Paraguay devleti ile Paraguay ve Arjantin Kültür Bakanlıkları ve Güney Amerika'da İspanyol dilinde yayın yapan uluslararası radyo "Hose Asunsion Flores" adına bestecilik yarışması düzenleyerek Ferhang Hüseyinov'a katılması için teklifte bulundu. Yarışmanın amacı Paraguay müziğinin temelini atmış bu kişinin adını ölümsüz kılmaktı.
Hose Asunsion Flores 1925 yılında Paraguay'da yeni müziğin kurucusuydu. Söz konusu üslupta ağır, melankolik (hüzünlü) tempo ile kahramanlık ezgileri ve tartımları ağır basmaktaydı. Söz konusu müziğin kendine has adı ve karakteri bulunmaktadır.
Hose Asunsion Flores halk müziğinin özelliklerini korumuş ve geliştirmişti. Söz konusu müziğin klasik özelliğini korumuş, hindu tartımlarını zengin Paraguay sanatına getirmişti.
Yukarıda kısaca açıkladığımız üslubu benimseyerek orijinal bir eser ortaya koymak gerekiyordu. "Guarani" üslubunun metroritmlerinin zenginliklerinden faydalanarak bir eser yazmak zorunluydu. Ferhang Hüseyinov da bu zorunluluğu tam anlamıyla yerine getirmişti. Renkli, ritm bakımından zengin Çin, Japon, Moğol, Arjantin, Paraguay halklarının zengin müziği Ferhang Hüseyinov'un daima dikkatini çekmiştir. Söz konusu ülke sanatının zengin renkliliği, muhteşem motifleri, ezgisel çeşitlemeleri ve tını renkliliği O'na uzakdoğu aleminin kapısını açıyordu. Bu dünyada duygusal masalların imgeleriyle tanışıyordu.
Paraguay'daki yarışmada Ferhang Hüseyinov'un "Capriccio Guarani" isimli yaratısı birincilik ödülünü kazandı. Yarışma başkanının Hüseyinov'a yazdığı mektubu aşağıdaki satırlarda okuyabilirsiniz:
I. Uluslararası Hose Asunsion Flores Beste Yarışması
Profesör Ferhang Hüseyinov'a
Çukurova Devlet Konservatuvarı
Asunsion, 7 Aralık 2000
Ulusal müzik geleneğimizi ayakta tutarak Paraguay profesyonel müziğinin temelini atmış, Guaraninan'ların müzik ritmini geliştirmiş bestecimizi anma amacı ile düzenlediğimiz "Hose Asuansion Flores Besteciler Yarışması"na katılmanızdan dolayı sizlere teşekkürlerimizi ifade ederek birincilik ödülü kazanmış eseriniz

alinti