PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : MÜZİK SÖZLÜĞÜKader
09.10.09, 11:17
MÜZİK SÖZLÜĞÜ


E

Ear (İng) Kulak
Eardrum (İng) Davul veya timbal boşluğu
Ecart (Fr) Açıklık, uzaklık
Ecco (İt) Yankı
Echancrures (Fr) Keman ve benzeri çalgıların iki yanındaki çukurluklar
Echo (Fr) Yankı
Eclogue (İng) Çoban şiiri
Ece (İsp) Yankı
Ecole (Fr) Ekol, okul
Ecossaise (Fr) İskoç, üslubu
Ecouter (Fr) Dinlemek
E douple flat (İng) Mi çift bemol
E douple sharp (İng) Mi çift diyez
E-dur (Al) Mi majör
Effect (İng) Etki, sonuç
E flat (İng) Mi bemol
Egale (Fr) Eşit
Egalement (Fr) Eşit olarak, aynı ölçüde
Egalitè (Fr) Eşitlik
Eglogue (Fr) Çoban şiiri
Eguale (İt) Eşit
Egalemente (İt) Eşit olarak
Enharmonisch (Al) Sesdaş
Eifrig (Al) Çabalı
Eight note (İng) Sekizlik nota
Eile (Al) Aceleci, kaygılı
Enfach (Al) Kolay, basit
Einleitung (Al) Başlantı
Einsaiter (Al) Ses ölçer
Einvenig (Al) Biraz, azıcık
Einvenig langsamer (Al) Azıcık daha yavaş
Eis (Al) Mi diyez
Eisis (Al) Mi çift diyez
Ejecucion (İsp) Çalma, çalış
Ejecutar (İsp) Çalmak
Ejercicio (İsp) Eğitim alıştırması
Ejeutante (İsp) Çalıcı
Elegante (İt) İnce bir deyi ile
Elegi (Yun) Efsane
Elegia (İt) Ağıt
Elègiac (İng) Ağıt ile ilgili
Elegiacal (İng) Ağıt üslûbunda
Elegiaco (İt) Efsane ile ilgili
Elegiaque (Fr) Ağıt ile ilgili
Elégie (Fr) Ağıt
Elegisch (Al) Ağıt ile ilgili
Elegist (İng) Ağıt yazan
Elegy (İng) Ağıt
Element (Fr) Öğe, eleman
Elementaire (Fr) Öğesel, ilk, temel
Elévation (Fr) Dikeliş Balede sıçrayışta kazanılan en son yükseklik
Elevato (İt) Yükselterek
Elegie (Al) Ağıt
Eloge (Fr) Övgü
Elogium (Lat) Övgü
Embocadura (İsp) Ağızlık (soluklu çalgılarda)
Emboucher (Fr) Ağızlığı dudaklara dayatmak
Embouchoire (Fr) Soluklu çalgıların ağızlığındaki çukurluk
Embouchure (Fr) Ağızlık (soluklu çalgılarda)
Emettre (Fr) Müzik sesi çıkarmak, işittirmek
Emission (Fr) Ses çıkarış, seslendirme
E-moll (Al) Mi minör
Enaccord (Fr) Uyumlu (akortlu)
Enarmonia (İsp) Sesdaş
Enarmonica (İt) Sesdaş
En augmentant (Fr) Bkz Crescendo
Enchaînement (Fr) İki uyguyu mantıklı (uygun) biçimde yan yana koymak, yerleştirmek
Encore (Fr) Bir daha, yineleme isteği
En diminuant (Fr) Bkz Diminuedo
Energico (İt) Canlı, diri
Englisch horn (Al) Korangle
English horn (İng) Korangle
Enharmonic (İng) Sesdaş
Enharmonie (Fr) Sesdaş (Do diyez-Re bemol gibi
Enharmonique (Fr) Sesdaşlık
Enharmonisch (Al) Sesdaş
Enregistrement (Fr) Ses kayıt etme (banta, plağa)
Enretardant (Fr) Geciktirerek (armonide)
Enretido (Port) Devan ettirilen
Ensalada (İsp) İspanyol bestecilerinin neşeli nitelikte olan şarkılara verdikleri ad(XVIyy)
Enseignement (Fr) Öğretim
Ensemble (Fr) Ses birliği beraberliği
Ensemble dramatique (Fr) Oyun içindeki şarkı beraberliği
Entier (Fr) Birlik süre
Enlonacion (İsp) Ses rengi, ses tutarlılığı
Entonar (İsp) Ton vermek
Entonation (Fr) Ses tutarlığı
Entonner (Fr) Ton vermek
Entracte (Fr) Perde arası, bölüm arası
Entrata (İt) Giriş
Entrechat (Fr) Balede havada bacakları çapraz duruma getirmek
Entrée (Fr) Giriş
Entrepreneur (Fr) Müzik eğlencesi düzenleyen
Eolien (Fr) Eski müzikteki beşinci dizinin adı
Epilogue (Fr) Yazınsal parça içindeki düşünceleri bağlayan sonuç
Epinette (Fr) Eski dokunçlu bir çalgı
Epigue (Fr) Destan üslubunda
Episode (Fr) Oyalama, ayrım, ana temanın ilk gelişi ile ikinci gelişi arasına konulan müzik buluşu, ara cümle
Epithalame (Fr) Gerdek şarkısı, düğün için yazılmış şarkı
Epithalamion (Yun) Gerdek şarkısı
Erloeschend (Al) Sönerek
Erniedrigen (Al) Bemollemek
Ernst (Al) Ağır başlı, görkemli
Eroica, eroico (İt) Kahramanca
Erotic (İng) Tutku, tutku ile
Erotica (İt) Tutku (aşk) ile
Erotique (Fr) Tutku ile
Ersterbent (Al) Sönerek, kaybolarak
Erzlaute (Al) Eski bir telli çalgı
Erzuernt (Al) Kızgın, çok öfkeli
Es (Al) Mi bemol
Escala (İsp) Dizi
Escala discendente (İsp) İnici dizi
Escarraman (İsp) Bir İspanyol dansı
Escoceza (İsp) İskoç dansı, İskoç üslubu
Escondig Eski bir provans şarkısı (aşk sarkısı)
Esecutore (İt) Çalıcı
Escuzione (İt) Çalma çalış
Esempio (İt) Örnek
Es-dur (Al) Mi bemol majör
Eseguire (İt) Çalmak
E-seite (Al) Mi teli
Esercizio (İt) Eğitim alıştırması
Eses (Al) Mi çift bemol
Es folgt (Al) Hep bu yolla
Enfumado (İsp) Çok hafif biçimde ayırtıl (nüanslı)
Es geht so fort (Al) Hep bu biçimde
E sharp (İng) Mi diyez
Es-moll (Al) Mi bemol minör
Espace (Fr) Ara
Espanoleta (İsp) Eski bir İspanya dansı
Espirando (İt) Ölerek
Espressivo (İt) İçten, dokunaklı bir deyişle
Essential (İng) Eksen veya ses için önemli olan
Estampita (İt) Bkz Estampie
Estampie (Fr) Fransız kaynaklı şarkılı bir dans
Esthétique de musique (Fr) Müzik yapıtlarındaki düşünü, deyi, betimleme ve nedenlerini inceleyen bir dal
Estinto (İt) Gitgide söndürerek
Estomac (Fr) Kemandaki ff delikleri
Estompé (Fr) Çok hafif bir ayırtı ile
Estudio (İsp) Bkz Etude
Etendue (Fr) Genişlik
Ethnologie müsicale, ethmomuicologie Etnik müzik bilimi
Etoufez le son (Fr) Sesi kısınız
Etouffé (Fr) Vurma çalgılarda sesin çok kısık çıkacağını bildirir, gösterir
Etouffer (Fr) Sesin rengini boğuklaştırmak, kısmak
Etouffoir (Fr) Surdin, Sesi kısmaya yarayan araç
Etude (Fr) Etüt, yüksek bir yöntem sağlayıcı çalışma
Etwas (Al) Azıcık
Etwas bewegt (Al) Azıcık canlı
Etwas langsamer (Al) Azıcık ağırca
Eufonia (İsp) Seslerin iyi seçilmesi
Eufonico (İt) Seslerin iyi seçilmişliği
Eufonio (İt) Seslerin iyi seçilmesi
Eulogia (Yun) Övgü
Euph Euphonium'un kısaltması
Euphonic (İng) Seslerin iyi seçilmişliği
Euphonie (Fr) Seslerin iyi seçilmesi
Euphonique (Fr) Seslerin iyi seçilmişliği
Euphonium (Al) Küçük bas, bariton
Euphonize (İng) Uyumlu sesle
Euphony (İng) Seslerin iyi seçilmesi
Eurhytmics (İng) Ritmik jimnastik, müzikle yapılan beden eğitimi
Euterpe (Yun) Müzik Tanrısı
Euterpean (İng) Müzik Tanrısına ait
Eveningdress (İng) Balo giysisi, gece giysisi
Evirato (İt) Alto veya mezzo soprano sesli hadım erkek sesçi
Eviter (Fr) Kaçınmak
Evolutio (Lat) Çiftli kontrpuanda seslerin çevrimi
Exact (İng) Doğru, yanlışsız
Exacto (İsp) Doğru, yanlışsız
Example (İng) Örnek
Exceptions (Fr) Ayrı tutulanlar
Exécutant (Fr) Çalıcı
Exécuter (Fr) Çalmak
Execution (İng) Çalış, çalınışı
Exécution (Fr) Çalma, çalış
Exédent (Fr) Artık aralık
Exercice (Fr) Egzersiz, eğitim alıştırması
Exercise (İng) Eğitim alıştırması
Exeunt (Lat) Sahneden çıkarlar
Exeunt omnes (Lat) Hepsi sahneden çıkarlar
Exotique (Fr) Avrupa dışı, doğu müziği
Exotisme (Fr) Avrupa dışınlı
Expiration (Fr) Soluk verme
Exposer (Fr) Serinlemek
Exposition (Fr) Serim
Expressif (Fr) Anlatımlı
Expression (Fr) Anlatımlı, deyi
Expressionisme (Fr) Anlatımcılık Anlatım öğelerini yeğleyen tutum
Exprimer (Fr) Deyilemek
Extemporary (İng) Doğaçlama yapılan
Extemporization (İng) Doğaçtan
Extension (Lat) Keman çalışta serçe parmağını daha ileri notaya getirerek açmak, açış
Eztravaganza (İng) Bkz Fantaisie

F

Fa Forte'nin kısaltması
Fa Do dizisinin dördüncü derecesi
Fabordon (İsp) Bkz Falsaburdon
Faburden (İng) Bkz Falsaburdon
Facile (İt) Kolay, kolayca
Facilement (Fr) Kolaylıkla , kolay olarak
Facilité (Fr) Kolaylık Okuma ve çalmada kolay olan
Fado (Port) Portekiz halk şarkısı
Fagota quinte (İsp) Küçük fagot
Fagote (İsp) Fagot
Fagote dople (İsp) Kontrfagot
Fagotista (İsp) Fagot çalıcısı
Fagott (Al) Fagot
Fagotti (Al) Küçük fagot
Fagottini (İt) Küçük fagotlar
Fagottino (İt) Fagotlar
Fagottist (Al) Fagot çalıcısı
Fagottista (İt) Fagot çalıcısı
Fagotto (İt) Fagot
Fagottone (İt) Kontrfagot
Falsa relazione (İt) Yan yana iki uygudaki aynı sesin birinin değişimli olması (Fa-Fa diyez gibi), falso karşılaşma olan
Falsch (Al) Yanlış (Falso)
Falsch singen (Al) Yanlış okumak
False (İng) Yanlış (falso)
Falsette (İsp) İnçe erkek sesi
Falsettiste (Fr) Bkz Falsetto
Falsetto (İt) İnçe erkek sesi (Kadın sesine benzer)
Falsettisto (İt) İnçe erkek sesiyle söyleyen sesçi
Falso (İt) Yanlış, bozuk (falso)
Falso bordone (Al) Bkz Falsoburdon
Falsoburdon (İt) Yalnız uyumlu aralıklarla, eski şarkıların birkaç sesli armonileme yöntemi
Fancy (İng) Bkz Fantaisie
Fandango (İsp) Eski bir İspanyol dansı
Fanfara (İt) Fanfar, yalnız alaşımlı soluklu çalgılardan olu şan takım
Fanfare (Fr) Bkz Fanfara
Fanfarria (İsp) Bkz Fanfara
Fantaisie (Fr) Belirli bir kuruluş biçimi olmayan, bağımsız bir beste türü
Fantasia (İt) Bkz Fantaisie
Fantasiestück (Al) Bkz Fantaisie
Fantastic (İng) Düşsel
Fantastich (Al) Bkz Fantastique
Fantastico (İt) Bkz Fantastque
Fantastique (Fr) Romantik etkileri ve düş ürünü konuları içeren, canlandıran müzik
Fantasy (İng) Bkz Fantaisie
Farandola (İt) Farandol BkzFarandole
Farandole (Fr) Farandol, eski bir Fransız halk dansı
Frandule (İsp) FarandolBkz Farandole
Farce (Fr) Bkz Farsa
Farsa (İt) Tekerleme, güldürücü küçük oyun
Farsa in musica (İt) Güldürücü müzikli oyun
Fasl (Fr) Fasıl
Fast (İng) Çabuk, hızlı
Fastoso (İt) Görkemli bir deyişle
Fausse (Fr) Yanlış (falso)
Fausser (Fr) Yanlış yapmak
Fausse relation (Fr) Bkz Falsa relazione
Fausset (Fr) İnce erkek sesi (kadın sesine benzeyen)
Faux-bourdon (Fr) Bkz Falsoburdon
F douple flat (İng) Fa çift bemol
F douple sharp (İng) Fa çift diyez
F-dur (Al) Fa majör
Femal dancer (İng) Bale yapan kadın
Fermamente (İt) Kesinlikle
Fermata (İt) Durak notası (nota üstünde)
Fermate (Al) Bkz Fermata
Feroce (İt) Vahşi Acımasız bir deyişle
Ferocemente (İt) Acımasızca
Fes (Al) Fe bemol
Feses (Al) Fa çift bemol
Fest (Al) Kuvvetli
Fester gasang (Al) Verilen ezgi
Festival (Fr) Şenlik, müzik şenliği
Festivo (İt) Şenlikli
Fener (Al) Ateşli bir deyişle
Feurig (Al) Alevli, yeğin bir deyişle
Feurig bewegt (Al) Ateşli, alevli bir deyişle
Feutrage (Fr) Keçeleme
Ff keman, viyola, viyolonsel ve telli kontrbasın göğsündeki delikler
Ff (İt) Fortissimo'nun kısaltması
Fff (İt) Fortississimo'nun kısaltması
F flat (İng) Fa bemol
Fiacco (İt) Yorgun, bitkin bir deyi ile
Fiaremente (Fr) Kendini beğenmiş bir deyi ile
Fiero (İt) Kendini beğenen bir deyi ile
Fiddle (İng) Keman
Fiddler (İng) Keman çalıcısı
Fiddlestick (İng) Arşe (keman yayı)
Fidélité (Fr) Sesi yayımlamak
Fidheall (İskoç) Keman
Fieterlich (Al) Görkemli
Fife (İng) Bkz Fifre
Fifre (Fr) İsviçre kaynaklı küçük flüt
Fifth (İng) Beşli aralığı
Figurant (İng) önemli rolü olmayan
Figuration (Fr) İşleme, süsleme
Fillin switch (İng) Ek ritim açkısı
Figure (Fr) Müzikteki nota ve sus biçimleri
Fin (Fr) Son
Final cadence (İng) Bitim, bitiriş durgusu (kadansı)
Finale (Fr) Bitiriş
Finalis (Lat) Sonuncu
Fine (Fr) Son
Finger (İng) Parmak
Finger board (İng) Kemanın sapı, piyano dokunçluğu
Fingered cord (İng) Parmaklarla akor çalma (basma)
Fingered, fingering (İng) Parmak rakamı Parmakları kullanma yöntemi
Fingersatz (Al) Bkz Fingered
Finta (İt) Değişime uğramış nota
Fioriture (Fr) Süs ve üslupta aşırılık
First (İng) Birinci
First violin (İng) Birinci (solo) kemancı
Fis (Al) Fa diyez
Fischio (İt) Düdük, fifre
Fis-dur (Al) Fa diyez majör
Fisis (Al) Fa çift diyez
Fis-moll (Al) Fa diyez minör
Fl Flütün kısaltması
Flageolet (Fr) 1) Bir çeşit altı delikli düz küçük flüt çalgısı 2) Doğuşuk ses
Flageolett (Al) Bkz Flageolet
Flageolettone (Al) Flüt sesini andıran Doğuşuk ses
Flageolet-tones (İng) Flüt sesini andıran Doğuşuk ses
Flagioletto (İt) Bkz Flageolet
Flageolettone (Al) Flüt sesini andıran Doğuşuk ses
Flajole (İsp) Bkz Flageolet
Flamenco (İsp) Arap müziği etkisiyle gelişmiş bir İspanyol halk müziği
Flat (İng) Bemol
Flatted (İng) Yarım ses karıştırmak
Flatten (İng) Kalınlaştırmak
Flatting (İng) Yarım ses kalından okumak veya çalmak
Flauta (İsp) Flüt
Flautato (İt) Flüt sesini andıran
Flauteado (İsp) Flüt sesini andıran
Flautin İsp) Küçük flüt
Flautino (İt) Küçük flüt
Flautista (İt) Flüt çalıcısı
Flautist (İng) Flüt çalıcısı
Flauto (İt) Flüt
Flauto dolce (İt) Blok flüt
Flebile (İt) Üzüntülü bir deyişle
Flessibile (İt) Kırgın bir deyişle
Flis corno (İt) Büğlü
Fluchtig (Al) Hafif, uçar gibi bir deyişle
Fluchtigkeit (Al) Hafif, uçar gibi
Flugel (Al) Kanat (kuyruklu piyano yerine, kanatlı)
Flugelhorn (Al) Büğlü
Fluide (Fr) Akıcı
Flute (İng) Flüt
Fluté (Fr) Flüt sesini andıran
Flûte (Fr) Flüt, soluklu bir çalgı
Flûte douce (Fr) Blok flüt
Flûter (Fr) Flüt çalıcısı
Flute-player (İng) Flüt, çalıcısı
Flute work (İng) Flüt sesi veren
Flûtiste (Fr) Flüt çalıcısı
Flügel (Al) Kuyruklu piyanolara verilen ad
Flöte (Al) Flüt
Flötist (Al) Flüt çalıcısı
F-moll (Al) Fa minör
Foinikon (Yun) Eski bir telli çalgı (Finike Liri)
Folia (İsp) Eski bir İspanyol karnaval dansı
Follia (İt) Bkz Folia
Folklore (Fr) Folklor, halkbilgisi
Folklore musical (Fr) Folklor müziği, halk müziği
Folkloriste (Fr) Halk müziği ile uğraşan, yapan
Folg song (İng) Halk şarkısı
Fonasco (İt) Sesçiyi ikaz eden görevli, ses eğitim öğretmeni
Fonction (Fr) Çatkı
Fonction tonales (Fr) Ton çatkısı
Fondamental (Fr) Temel (temel ses)
Fondamento (İt) Temel (temel ses)
Forlane (Fr) Bkz Forlana
Form (İng) Biçim
Forma (İt) Biçim
Forme (Fr) Biçim
Forme de lied (Fr) Şarkı biçimi
Formenlehre Fr) Biçim bilgisi
Formes musicales Fr) Müzik biçimleri, biçim bilgisi
Forte (İt) Kuvvetli
Forte piano (İt) Kuvvetliden hafife düşüş
Forte possibile (İt) Olabildiğince kuvvetli
Forte subito (İt) Birdenbire kuvvetli
Fortissimo (İt) Forte'den kuvvetli
Fortississimo (İt) Fortissimo'dan kuvvetli
Forza (İt) Kuvvet
Forzando (İt) Kuvvetlendirerek
Forzato (İt) Gürleştirerek
Forzare (İt) Gürleştirerek
Fouetté (Fr) Balede serbest olan bacağın hareketiyle yapılan dönüş
Fourchettes (Fr) Arpt'a yarım ses elde etmek için eklenen sistem
Fourhanded (İng) Dört elli
Fourth (İng) Dörtlü Dörtlü aralığı
Fox-trot (İng) Anglo-sakson kaynaklı bir dans
Fp Forte prano'nun kısaltması
Fragment (Fr) Yapıtın bir bölümü, yinelen bölüm
Française (Fr) Fransız, bir Fransız dansı
Frappe (Fr) Klavye tuşlarına basma, vurma
Frase (İsp) Cümle
Frasear (İsp) Cümlelemek
Fraseggiando (İt) Cümlelenmiş
Fraseggiare (İt) Cümlelemek
Freddamente (İt) Soğuk bir deyi ile
Freddezza (İt) Soğukluk, soğukça
Freddo (İt) Soğuk
Fredonner (İt) Yarım sesle söylemek
French horn (İng) Korno
Frenc sixth (İng) Fransız altılısı
Fréquence (Fr) Frekans, bir saniyedeki salınımlar sayısı
Frescamente (İt) İncelikle
Fretta (İt) Kıvrak bir deyişle
Fretted (İng) Telli çalgılarda perde boğumu, parmak basılacak yer
Fretting (İng) Telli çalgılara perde boğumu takmak
Frisch (Al) Canlı
Friss (Mac) Hızlı
Frosch (Al) Yayın dip taraftaki takozu, topuk
Frottola (İt) Eski bir İtalyan halk şarkısı
Frygien (Fr) Eski müzikteki dizi
F shap (İng) Fa diyez
Fuga (Lat) Füg, bir temanın mutlak kurallarla, benzetleme yoluyla geliştirilmesidir, çok sesli bir beste yöntemidir, kaçış
Fugo breve (İsp) Küçük füg
Fugodo (İsp) Füg üslubunda, yönteminde
Fugar (İsp) Füg yazmak
Fugare (İt) Füg yazmak
Fugato (İt) Füg üslubunda, yönteminde
Fuge (Al) Füg Bkz Fuga
Fugenstyl (Al) Füg üslubunda yönteminde
Fugetta (İt) Füglü müzik
Fughetta (İt) Küçük füg
Fugieren (Al) Füg yazmak
Fugiett (Al) Füg üslubu, yöntemi
Fugue (İng) Füg Bkz Fuga
Fugue (Fr) Füg üslubunda, yönteminde
Fuguer (Fr) Füg yönteminde yazmak
Fugue réelle (Fr) Değişmez konulu güç
Fugue triple (Fr) İki karşı konulu füg
Fuguette (Fr) Küçük füg
Fuguing (İng) Füg üslubunda, yönteminde
Full chorus (İng) Karma koro
Fullscore (İng) Bkz Partition
Fundamental chord (İng) Temel uygu (armonide)
Funébre (Fr) Yaslı, matemli
Funereal (İng) Yaslı, matemli
Funereal march (İng) Matem marşı, cenaze marşı
Fuoco, fuocoso (İt) Ateşli bir deyi ile
Furiant (İt) Bir Çek dansı
Furioso (İt) Korkunç bir öfkeyle
Furlana (İt) Eski bir Venedik dansı
Furore (İt) Yeğin, öfkeli
Fusa (İt) Eski bir nota yazısında onaltılık nota
Fusée (Fr) Kaydırılarak bir çarpıda çıkarılan inici veya çıkıcı sıra notalar
Fussklaviatur (Al) Pedal
Futurisme (Fr) Gelecekçilik
Führer der fuge (Al) Öncül, ilk tema
Fz (İt) Forzato'nun kısaltması

H

(Al) Almanlar Si notasını gösterir
Habanera (İsp) Çok kıvrak bir Küba dansı
Hackbrett (Al) Santur benzeri bir çalgı
Haengende kadenz (Al) Asma durgu
Hakkebraedt (Al) Hackbrett
Halb (Al) Yarım
Halbbaas (Al) Bariton sesi
Halbenote (Al) İkilik nota
Halbe pause (Al) İkilik sus
Halbmond (Al) Çıngırak
Halbstark (Al) Yarı çalış, kısık ve kapalı çalış,
Halbschluss (Al) Yarım durgu
Halbton (Al) Yarım ses
Half loud (İng) Bkz mezzo forte
Hallel Bkz Psaume
Halleluia Bkz Psaume
Hallellujah Bkz Alleluia
Hammerklavier (Al) Çekişli dokunçluk (klavye)
Hand (İng) El
Handaccordion (Al) Akordion
Hand organ (İng) Laterna, elle çevrilerek çalınan çalgı
Handtrommel (Al) Def
Hangszer (Mac) Müzik çalgısı
Harfe (Al) Arp
Harfenist (Al) Arp çalıcısı
Harlequin (Fr) Palyaço
Harlequinade (Fr) Palyaço oyunu
Harmonia (Lat) Armoni, uyum
Harmonic (İng) Armonik
Harmonica (Fr) Armonika, bir çalgı
Harmonica de bouche (Fr) Ağız mızıkası
Harmonics (İng) Armoni bilimi
Harmonie (Fr) Armoni
Harmonie figurée (Fr) İşlenmiş armoni
Harmonie moderne (Fr) Çağdaş armoni (eski kurallarla sınırlı olmayan)
Harmonie musik (Al) Armonili müzik
Harmonieren (Al) Armonilemek
Harmonieusement (Fr) Uyumlu bir biçimde
Harmonious (İng) Uyumlu
Harmoniously (İng) Uyumlu bir biçimde
Harmonist (İng) Armoni bilen, besteci
Harmonique (Fr) Armonik
Harmonisateur (Fr) Armonileyen
Harmonisation (Fr) Armonileme
Harmonisch (Al) Uyumlu bir biçimde
Harmoniser (Fr) Armonilemek
Harmoniste (Fr) Armonileyen, yazan
Harmonium (Fr) Salon orgu
Harmonize (İng) Armonilemek
Harmonometre (Fr) Armonik ses ilgilerinin ölçümü
Harmony (İng) Armoni
Harp (İng) Arp
Harpe (Fr) Arp
Harper (Fr) Arp çalmak
Harpist (İng) Arp çalıcısı
Harpiste (Fr) Arp çalıcısı
Harpisichord (İng) Klavsen
Hausser (Fr) Sesi inceltmek, incelere çıkmak
Hautbois (Fr) Obua, çift kamışlı soluklu bir çalgı
Hautboiste (Fr) Obua çalıcısı
Hautboy-player (İng) Obua çalıcısı
Haute-contre (Fr) Çok az rastlanan bir erkek sesi
Have an aer for music (İng) Müzik için iyi kulağı olmak, kulak yeteneği olmak
H-dur (Al) Si majör
Head tone (İng) Baş sesi
Heckelphon (Al) WHeckel'in oluşturduğu Korangle ile fagot arası bir çalgı
Heftigkeit (Al) Bkz Intensité
Hegedu (Mac) Keman
Ha had an encore (İng) Yeniden sahneye çağrıldı
Heldenmaessig (Al) Kahramanca
Helicon (İng) Bkz Helikon
Helikon (Yun) Soluklu alaşımlı bir çalgı
Hemi (Yun) Yarım
Hemidemisemiquaver (İng) Altmışdörtlük nota
Hemiolion (Lat) Beş zamanlı tartım (5/4 gibi)
Heptacorde (Fr) Bkz Heptakord
Heptakord (Yun) Yedili uygu, dizi
Heralstrich (Al) Bkz Tirato
Heroic (İng) Kahramanca
Heroico (İsp) Kahramanca
Heroique (Fr) Kahramanca
Heroisch (Al) Kahramanca
Héroisme (Fr) Kahramanlık
Héros (Fr) Kahraman
Herzhaft (Al) Cüretle
Heses (Al) Si çift sembol
Heterefoni (Yun) Yakınlık ve uygunluk bulunmayan seslerin üst üste gelişi
Hétérophonie (Fr) Bkz Heterefoni
Heurt (Fr) Çatışma, armoni bölümleri arasında sürtüşme
Hexacorde (Fr) Eski altı telli bir çalgı
Héxakord (Yun) Altı telaltı sesli uygu, dizi
High (İng) İnce, ince sesten
Himno (İsp) Ulusal, kutsal
Hinaufstirich (Al) Yayı iterek
Hinsterbend (Al) Ölerek
Hirtengesang (Al) Çobanlama , kır işi
Hirtenmaessig (Al) Çobanlama üslupta
His (Al) Si diyez
Hisis (Al) Si çift diyez
Historie de la musigue (Fr) Müzik tarihi, müzik yöntemlerinin tarihsel evrimini, yaratıcıları ile katkı öğelerinin önemlerini ve nedenlerini inceleyen bilim dalı
History of music (İng) Müzik tarihi
Histrionic (İng) Sahneye ait
Histrionicism (İng) Sahne oyunları
Histrionics (İng) Sahne sanatı (tiyatroculuk)
H-moll (Al) Si minör
Hoboe (Al) Obua
Hochzeit-marsch (Al) Düğün marşı
Hoherbass (Al) Yüksek bas sesi
Hold (İng) Taç, durak işareti
Holden (İng) Puandorg, uzatma noktası
Holzbiasinstrumente (Al) Tahta soluklu çalgılar
Homofonia (İsp) Teksesli
Homoloque (Fr) Andırış ilgisi
Homophon (Al) Teksesli
Homophone (Fr) Teksesli, benzer sesli
Homophonie (Fr) Teksesli
Homophony (İng) Teksesli
Hongroise (Fr) Macar üslubunda yönteminde
Hopak (Fr) Bkz Gopak
Horn (Al) Korno
Hornband (İng) Boru takımı
Hornmusik (Al) Fanfar
Hornpipe (İng) Eski bir İngiliz dansı
Hot (İng) Caz müziğinde bir üslük, yöntem
Hudebni nastorj (Çek) Müzik çalgısı
Huitiéme (Fr) Sekizlik
Huitieme de soupir (Fr) Otuz ikilik sus
Humoresque (Fr) Çalgı müziğinde canlı ve coşkulu bölüm
Humoristico (İsp) Şaka, nükte yollu beste
Humoristique (Fr) Bkz Humoristico
Humorus (İgn) Bkz Humoristico
Hungara (İsp) Macar üslubunda
Hungarian (İng) Macar üslubunda, yönteminde
Hunting-horn (İng) Avda haberleşme amacıyla kullanılan boru
Hurdy-gurdy (İng) Laterna sandığı
Hymm (İng) Dinsel, kutsal
Hymnal (İng) İlâhilere ait
Hymne (Fr) İlahi, dinsel, kutsal
Hymne national (Fr) Ulusal (milli) marş
Hymnody (İng) İlâhi okuma
Hymnographie (Fr) Hymn besteleme sanatı
Hymnologist (İng) İlâhi yazan, düzenleyen
Hymnology (İng) İlâhi yazma veya inceleme sanatı
Hymnus (Lat) Kutsal onur şarkısı
Hyoshigi (Jap) Japon vurmalı bir çalgı
Hypérideation (Fr) Düş aşkınlığı, esin yetisi
Hypersonore (Fr) Abartmalı sesli
Hypersonorité (Fr) Abartmalı seslilik
Hypo (Yun) Altı, altında
Hypodiapente (Yun) Alt beşli
Hypodorien (Yun) Dorien dizisinin bir dörtlü altındaki dizi
Hypofrigien (Yun) Frigien dizisinin alt dörtlüsündeki dizi
Hypolidiyen (Yun) Lidiyen dizisinin alt dörtlüsündeki dizi
Hypomixolidiyen (Yun) Eski bir dizi
Hzbi (Al) Holzblasinstrumente'nin kısaltması
Hole tone (İng) Tam ses

I

Idée musicale (Fr) Motif ya da temadaki müzik düşümü
Idoler (Fr) Bkz Jadeln
Image (Fr) Düş, imge
Imagination (Fr) Düşleme, imgeleme
Imboccatura (İt) Ağızlık
Imitation (Fr) Benzetim, benzetleme
Imitation canoique (Fr) Kanonlu benzetleme, kanon üslubunda, yönteminde benzetleme
Imitazione (İt) Benzetleme
Immer (Al) Daima hep
Immer bewegter bis zum ende (Al) Sonuna değin daima daha canlı
Immer enger (Al) Daha sıkışık, daha çabuk
Immer langsamer (İt) Hep ağırlaşarak, daha yavaşlayarak
Imparfait (Fr) Eksik
Impererfect cadence (İng) Eksik, yakın durgu
Imperfection (Fr) Eksiklik
Impetuoso (İt) Yeğin, heybetli bir gösterişle
Impresario (İt) Opera veya dinleti komisyoncusu
Impression (Fr) İzlem Etki
Impressionisme (Fr) İzlemcilik, doğayı gerçekte olduğu gibi değilde, doğanın sanatçıda uyandırdığı durumları vermeyi yeğleyen çığır
Impressioniste (Fr) İzlemci
Impromptu (Fr) Tek bölümlük bir müzik parçası
Improvisacion (İsp) Doğaçtan
Improvisar (İsp) Doğaçtan çalmak, o anda çalmak, yazmak
Improvisare (İt) Bkz İmprovisar
Improvisateur (Fr) Doğaçtancı, o anda çalan
Improvisation (Fr) Doğaçtancı, o anda doğma
Improvisazione (İt) Doğaçtan
Improviser (Fr) Doğaçtan çalmak, yazmak
Improvisieren (Al) Doğaçtan çalmak
Improvisierung (Al) Doğaçtan
Im volkston (Al) Halk üslubunda
Inartically (İng) Sanat değeri olmayan biçimde
Inartistic (İng) Sanat yeteneği, değeri olmayan
Inaudible (Fr) Dinlenilemez
Incalzando (İt) Sıkıştırarak, çabuklaştırarak
Incomposé (Fr) Bölümsüz, iç bölümsüz
Inconsolato (İt) Üzüntülü
Increasing loudness (İng) Bkz Crescendo
Incrociamente (İt) Çaprazlama
Incrociare (İt) Çaprazlama yapmak
Indecisio (İt) Kuşkulu kararsız
In der oktave (Al) Bir sekizlik üstten
Index finger (İng) İşaret parmağı
Inexécutable (Fr) Çalış dışı, çalınması veya söylenmesi olanaksız
Inférieur (Fr) Alt, aşağı, inişli
Infernale (İt) Cehennemi
Infinito (İt) Sonsuz, sürekli biçimde
Inflescion de la voz (İsp) Bkz İnfléxion
Inflession della voce (İt) Bkz İnfléxion
Infléxion (Fr) Esneklik, ses değişmesi (sesin hafifçe alçalması veya yükselmesi)
Inharmonie (Fr) Uyumsuz
Inharmonique (Fr) Uyumsuzluk, armoni dışı
Injouble (Fr) Çalınamaz
Innig (Al) İçten, candan bir deyişle
Inno (İt) Ulusal, kutsal
Innocentüamente, innocente innocenza (İt) Saf, katkısız bir deyişle
Inquieto (İt) Üzüntülü, kaygılı bir deyişle
In schneller bewegung (Al) Kıvrak bir deyişle
Insensebilmente (İt) Belli belirsiz
Insieme (İt) Ses beraberliği, ses birliği
Inspiration (Fr) Esin
Instante (İt) Bir anda, birdenbire
Instrument (Fr) Müzik çalgısı
Instrumentacion (İsp) Çalgı bilgisi
Instrumentalist (İsp) Çalıcı çalgı çalan
Instrumental music (İng) Çalgı müziği
Instrumental musik (Al) Çalgı müziği
Instrumentale musigue (Fr) Çalgı müziği
Instrument á percussion (Fr) Vurma çalgılar
Instrumentation (Fr) Çalgı bilgisi, çalgıların yapılışlarını, dizgelerini, ses genişliklerini, ses renklerini, görevlerini ve özelliklerini öğreten bilim dalıdır
Instrumentazione (İt) Çalgı bilgisi
Instrumenter (Fr) Çalgılamak
Instrumentieren (Al) Çalgılamak
Instrumentiert (Al) Çalgılanmış
Instrumentierung (Al) Çalgı bilgisi
Instrumento de arco (İsp) Yaylı çalgılar
Instrumento de percusion (İsp) Vurmalı çalgılar
Instruments á archet (Fr) Yaylı çalgılar
Instruments á pédale (Fr) Pedallı çalgılar
Instruments á touche (Fr) Dokunçlu çalgılar
Instruments enregisteurs (Fr) Alıcı aletler
Instruments pieler (Al) Çalgı çalan, çalıcı
Instruments transpositeurs (Fr) Aktarımcı çalgılar
Instrumentstimmen (Al) Uyumlayan (çalgıları akort eden)
Intavolatura (İt) Eski bir nota yazısının adı (tablatura)
Intensidad (İsp) Bkz İntensite
Intensidade (Port) Bkz İntensite
Intensité (Fr) Sesin yeğinlik ve kuvvet derecesi
Intensity (İng) Bkz İntensite
Intenso (İt) Bkz İntensite
Interference (İng) Ses dalgalarının boşlukta yayılması
Interligne (Fr) Çizgi arası
Interlude (Fr) Ara müziği
Interludium (Lat) Ara müziği
Interméde (Fr) Ara müziği, iki perde arası oyunu (dans,bale gibi)
Intermedio (İsp) Ara müziği
Intermedius (Lat) Ara müziği
Intermezzo (İt) Ara müziği
International (İng) İşçi ve komünistlerin marşı olan bestenin (güftenin) adı
Intero (İt) Birlik süre
Interprétation (Fr) Yorum
Interpréte (Fr) Yorumcu
Interpréter (Fr) Yorumlamak
Interrupted cadence (İng) Kesik durgu
Intervalle (Fr) Aralık
Intervalle harmonique (Fr) Armonik aralık
Intervalli (İt) Aralık İki ses arasındaki açıklık
Intervalli armonici (İt) Armonik aralık
Intervalli melodici (İt) Melodik aralık
Intimo (İt) İçten, cana yakın
Intonare (İt) Ton vermek
Intonatura (İt) Ses rengi, ses tutarlığı
Intonation (Fr) Ses rengi, ses tutarlığı
Intonazione (İt) Ses rengi
Intonieren (Al) Ton vermek
Intonierung (Al) Ses rengi
Intrada (İt) Ön çalış, başlangıç
Intrade (Al) Giriş
Interpidezza (İt) Ataklık, çeviklik
Interpido (İt) Atak, çevik
Intrigue (Fr) Donaltı, karmaşık
Introduction (Fr) Ön çalış
Introduzione (İt) Ön çalış
Invention (Fr) Küçük bir müzik parçası, buluş, bulgu
Inversio (Lat) Çevirme
Inversione (İng) Çevirme
Inverted (İng) Çevrik uygu
Invertido (İsp) Çevrik uygu
Inverzione (İt) Çevirme
Ionien (Yun) İyonya dizisi
Ira (İt) Öfke
Iratamente (İt) Öfkeyle
Irato (İt) Öfkeli, kızgın
Is (Al) Diyez
Isis (Al) Çift diyez
Isochrone (Fr) Eşik zamanlı
Istesso,i' (İt) Aynı, yine öyle

J

Jaleo (İsp) Bolero
Jales de jerez (İsp) Bolero türü
Jenitscharenmusik (Al) Mehter müziği
Jazz (İng) Caz, Amerika zencilerinin yaratığı sanatsal halk müziği
Jeté (Fr) Balede bir bacaktan öteki üstüne sıçrayış
Jeu (Fr) Çalış üslubu, yöntemi
Jeu (Fr) Çalış üslubu, yöntemi
Jeu instrumental (Fr) Çalgı çalış
Jig, jigg (İng) İngiliz kaynaklı eski bir dans
Jodeln (Al) Uzak aralıklı notalar arsında atlayarak şarkı söyleme biçimi, yöntemi
Jogador (Port) Çalmak Çalıcı
Jongleur (Fr) Usta halk şarkıcılarına eşlik eden müzisyen
Jota (İsp) Bir çift dansçının oynadığı bir İspanyol dansı
Jota oragonesa (İsp) Bolero türü
Jouable (Fr) Çalınabilir
Jouailler (Fr) Kötü çalış, kötü çalmak
Jouer (Fr) Çalmak
Joueur (Fr) Çalgı çalan
Juego (İsp) Çalış üslubu, yöntemi
Jungle style (İng) Caz müziğinde ilkel çalgılara yer veren bir çalgılama yöntemi
Juntos (İsp) Ses beraberliği, birliği
Just (İng) Doğru kusursuz
Juste (Fr) Doğru, tam, yanlışsız
Justesse (Fr) Doğruluk
Justo (İsp) Doğru, tam, yanlışsız

K

Kabuki (Jap) Şarkılı, danslı Japon sahne oyunu
Kadenz (Al) Durgu (kadans)
Kagura (Jap) Japonya'da bir dinsel dans
Kammerkantate (Al) Oda kantatı
Kammermusik (Al) Oda müziği
Kanonik (Al) Seslerin matematik biçimde saptanması
Kantat (Al) Koşuk bir yazının bir ya da birkaç ses için bestelenmiş
Kantor (Al) Protestan kiliselerde müzik işleri baş sorumlusu, yönetmeni
Kapella (Lat) Kilisenin belli bir yerinin adı iken, koro topluluğuna ve korolu orkestraya da bu ad verilir
Kapellmeister (Al) Orkestra yönetkeni
Kapellstil (Al) Dinsel, kilise üslubunda
Kapodaster (It) Yaylı ve telli çalgılarda köprücük
Kastagnette (Al) Kastanyet
Kassation (Al) Bir çeşit serenat, ya da süit çeşidi
Kastrat (Al) Hadım edilerek yetiştirilmiş sesçi
Kastratenstimme (Al) Kadın sesine benzeyen sesle söyleyen erkek sesçi
Kavatin (Al) Yumuşak, okşayıcı duyguları yansıtan küçük arya
Kettle-drums (İng) Timbal
Key (İng) Açkı
Keyboard (İng) Dokunçluk (klavye)
Key of C (İng) Do açkısı, perdesi (çalgıda)
Key of G (İng) Sol perdesi (çalgıda)
Key signature (İng) Başlık
Kirchengesang (Al) Kilise şarkısı
Kirchen kantate (Al) Kilise kantatı
Kirchenmusik (Al) Kilise müziği
Kitari (Fin) Gitar
Kithara (Yun) Eski telli bir çalgı
Klagend (Al) İnleyerek, acılı
Klang-farbe (Al) Ses rengi
Klarnette (Al) Klarnet
Klarnettist (Al) Klarnet çalıcısı
Klassich (Al) Klasik
Klaviatur (Al) Dokunçluk (klavye)
Klavichord (Al) Eski bir çalgı
Klavier (Al) Çekiçli piyanonun ilk örneği
Klavierauszug (Al) Çoksesli bir partisyondan piyano için düzenlenmiş müzik
Klaviermaessig (Al) Piyano yönteminde
Klavizimbel (Al) Klavsen
Klein (Al) Minör, küçük
Klein-fuge (Al) Kısa, küçük füg
Knaben-chor (Al) Çocuk korosu
Koloratur (Al) Kıvrak ve süslü söyleyiş, böyle söyleyen sesçi
Komische oper (Al) Güldürücü, komik opera
Komma (Yun) Koma, kulağın ayırt edebildiği en küçük aralık, bir tam sesin dokuz koma olduğu varsayılır
Komponieren (Al) Bestelemek
Komponist (Al) Besteci
Komposition (Al) Beste
Konservatorium (Al) Konservatuar
Konsonant (Al) Uyumlu
Konsonanz (Al) Uyuşumlu, çok iyi kaynaşmış iki ses
Kontrabass (Al) Telli kontrbas
Kontrafagott (Al) Kontrfagot
Kontrasubjekt (Al) Karşı konu
Kontratempo (Al) Karşı vuruş, karşı zaman, sekme
Konzert (Al) Dinleti (konser)
Konzertist (Al) Dinletide yer alan (çalıcı-sesçi)
Konzertmeister (Al) Orkestradaki baş (Solo) kemancı
Konzertstück (Al) Konçerto, dinleti barçası
Koptstimme (Al) İnce erkek sesi
Koppel, kopula (Al) Pedallı bir org mekanizması
Koryphae (Al) Bir koronun baş ve ilk giren sesçi
Kosakisch (Al) Kazaska, Kazak dansı
Koto (Jap) Çok eski onüç telli bir çalgı
Krakowiak (Pol) Bir Polonya dansı
Krebskanon (Al) Akrepli kanon
Kreuz (Al) Diyez
Kriegerisch (Al) Yiğitçe, savaşçı bir deyişle
Krjuki (Rus) Rus kilisesinde çok eski bir nota yazısı
Krone (Al) Taç, durak işareti
Krummhorn (Al) Obuanın önsoyu sayılan çok eski çift kamışlı bir çalgı
Kuhreigen (Al) Sığırtmaç şarkısı
Kujawiak (Leh) Adını çıktığı Kujawy yöresinden alan bir Leh dansı
Kulisma (Yun) Bkz Quilisma
Kurzer anhag (Al) Ara geçit
Kyrie eleison (Yun) Katolik messe'nin birinci bölümü "Tanrı sen acı"
Kytara (Çek) Gitar

L

Labial (İng) Dudaklarla çıkarılan seslere ait
Lacrimosa (İt) Requiem'in acıklı bir bölümü
Lacrymosa (Fr) Bkz Lacrimosa
Laendler (Al) Bir Alman halk dansı, ağır vals
Laendlerisch (Al) Ağır vals üslubunda
Laendlich (Al) Kır ve doğayı andırışlı, yansıtıcı
Lage (Al) Tutuş, duruş, durum
Lagrimando (İt) Ağlar gibi
Lagrimoso (İt) Yalvaran bir deyişle
Lai (Lat) Ortaçağda lirik bir parça, beste türü
L'alla breve (İt) Sebare
Lamentabile (İt) Feryat edici, acılı bir deyişle
Lamentazione (İt) Yalvaran, acıklı bir deyişle
Lamentevole (İt) Acılı bir çığlık deyisi ile
Liebeslied (Al) Trubadur şarkısı, şak şarkısı
Lieblich (Al) Sevimli
Lied (Al) Şarkı
Lieder (Al) Şarkılar
Liederkranz (Al) Şarkı derneği
Liederspiel (Al) İçinde halk şarkılarına yer verilen küçük piyes
Liedertafel (Al) Şarkı derneği
Liedform (Al) Şarkı biçimi
Lied ohne worte (Al) Sözsüz şarkı
Lieto (İt) Şen, güleç
Ligadura (İsp) Bağ
Ligato (İt) Bağ
Ligature (İt) Yan yana eşit değerdeki notaların çengellerini birleştirmek
Ligne (Fr) Nota çizgisi, çengeli
Lignes accessoires (Fr) Ek çizgiler
Lignes additonnelles (Fr) Ek çizgiler
Lignes au-dessus (Fr) Bkz Sopralince
Lignes au-dessous (Fr) Bkz Sottolince
Lignes supplémentaires (Fr) Ek çizgileri
Lilt (İng) Oynak şarkı söylemek
Limma (Fr) Küçük yarım ses (dört komalık)
Lingua (İt) Bek Bkz Bec
Liniensystem (Al) Dizek (porte)
Lirica (İt) Bkz Lyrique
Lirico (İsp) Bkz Lyrique
Liscio (İt) Kayıcı, kaydırıcı
L'istesso tempo (İt) Aynı tempo, aynı hızda
Literature (İng) Belli bir çalgı veya takımı için yazılmış parçaların toplamı
Liturgie (Fr) Dinsel tören sırası
Livret (Fr) Bkz Libretto
Loa (İsp) Övgü
Lobgessang (Al) Ulusal
Loco (İt) Yer, yazılı bulunduğu yerden çalış
Loge (İng) Loca, tiyatro locası
Longa (Lat) İki tane birlik değere eşit nota
Loud (İng) Bkz Forte
Loure (Fr) Bir Fransız dansı, dans müziği
Louré (Fr) Loure üslubunda (Ağır başlı)
Love song (İng) Aşk şarkısı
Love viol (İng) Aşk kemanı
Lp (long playing) (İng) Uzun çalan (plâk)
Low (İng) Kalın
Lower (İng) Kalınlaştırmak
Lower lines (İng) Bkz Sottolince
Low pitched (İng) Kalın bir sese uyumlanmış
Lugubre (Fr) Karanlık, tasalı, kaygılı
Luitaio (İt) Yaylı ve telli çalgı yapıcısı
Luito (İt) Luth eski telli bir çalgı
Lullaby (İng) Ninni
Lusingando (İt) Aldatıcı, kandırıcı
Lusingante (İt) Aldatıcı, kandırıcı
Lusinganto (İt) Aldatan, kandıran bir deyişle
Lusinghevole (İt) Aldatır, kandırır gibi
Lusinghevolmente (İt) Aldatırca, kandırıcı bir deyişle
Lute (İng) Luth eski telli bir çalgı
Lutemaker (İng) Yaylı ve telli çalgı yapıcısı
Lutestring (İng) Luth teli
Luth (Fr) Telli bir çalgı
Luthier (Fr) Luth yapıcısı, yaylı ve telli çalgı yapıcısı
Luthiste (Fr) Luth çalıcısı
Lutiste (İng) Luth çalıcısı
Luttuoso (İt) Üzüntülü, acılı
Lydian mode (İng) Lydien modu, eski bir dizi
Lydien (Fr) Eski bir dizi
Lyra (İt) Lir, eski bir telli çalgı
Lyre (Fr) Lir, eski bir telli çalgı
Lyrical (İng) Bkz Lyrique
Lyrique (Fr) Lir şeklinde söylenmeye özgü, bestelenen yazı, şiirsel, içli
Lyrisch (Al) Bkz Lyrigue
Lyrisme (Fr) Lyrigue ile ilgili, onun üslubunda
Lyrist (İng) Lir çalan
Lamento (İt) Yalvaran, acıklı bir deyişle
Lamentoso (İt) Yalvaran, yakaran bir deyişle
Lampons (Fr) İçki rakısı
Laendler (Al) Ağır vals
Laendlerisch (Al) Ağır vals üslubunda
Langsam (Al) Ağır
Langsame bewegung (Al) Ağır hareket
Langsamer (Al) Daha ağır
Langsamer werdend (Al) Ağırlaştırarak
Languendo (İt) Genişleterek, yaydırarak
Languente (İt) Kaygısız, bitkin
Languido (İt) Bitkin, cansız
La pointe de i'archet (Fr) Yayın ucu ile
Largamento (İt) Geniş geniş
Largando (İt) Hem genişleterek, hem de sesi kuvvetlendirerek
Larghetto (İt) Largo dan az hızlıcaMetronom (58-66)
Larghissimo (İt) Largo dan az ağırca
Largo (İt) Çok ağır, tutumlu bir hız derecesinde 'Metronom (44-50)
Largo assai (İt) Çok geniş ve dolgun olarak
Largo di molto (İt) Çok daha ağır
Largo maestoso (İt) Ağır ve görkemli
Largo ma non troppo (İt) Largo ancak çok ağır değil
Largo religioso (İt) Dinsel deyişli bir ağırlıkla
Largo un poco (İt) Biraz Largo
Laud (İsp) Luth, telli bir çalgı
Laudista (İsp) Yaylı ve telli çalgı yapıcısı
Laune (Al) Bkz capriccio
Launig (Al) Şaka, nükte yollu beste
Larynx (Fr) Hançere, sesin oluştuğu organ
Laudista (İsp) Bkz Luthier
Laute (Al) Luth, telli bir çalgı
Lautenclavicymbel (Al) Bulgusu JSBach'ın olan bir çalgı (1740)
Lautrenmacher (Al) Bkz Luthier
Leader (İng) Baş kemancı, orkestradaki solo kemancı
Leading-lady (İng) Baş rolü oynayan bayan
Leading-note (İng) Dizinin yedinci derecesi
Lebending (Al) Kıvrak, canlı
Lebhaft (Al) Çabuk, canlı
Lebhaftigkeit (Al) Canlılık
Lebhafter (Al) Daha canlı
Lebhaftrasch (Al) Çok çabuk
Lecture á vue (Fr) Deşifre etmek, ilk çalış
Ledger line (İng) Ek çizgi
Left (İng) Sol
Left hand (İng) Sol el
Leg legato'nun kısaltması
Legatissimo (İt) Gayet bağlı olarak
Legato (İt) Bağlı
Legatura (İt) Bağ
Légende (Fr) Efsane
Legg leggiero'nun kısaltması
Leggiadramente (İt) İncelikle
Leggiadro (İt) Şen, ince
Leggieramente (İt) Hafifçe
Leggiere (İt) Hafif, tüy gibi
Leggierissimo (İt) Çok hafif
Leggiermente (İt) Hafif olarak
Leggiero (İt) Tüy gibi, çok hafif
Legni (İt) Tahta çalgılar
Leicht (Al) Hafif, hafif olarak
Leidenschaftlich (Al) Aşırı istekli
Ligadura (İsp) Bağ
Leitmotiv (Al) Kılavuz, ana tema
Leitton (Al) Dizinin yedinci notası
Lengueta (İsp) Kamış
Lent (İng) Bkz Adagio
Lentando (İt) Geciktirerek, ağırlaşarak
Lento (İt) 1) Largo'ya yakın derecede ağır Metronom (52-56) 2) Müzik yapıtında bir bölüm adı
Le pas (Fr) Adım
Les bois (Fr) Tahta çalgılar
Les canaries (Fr) Kanarya adalarından getirilmiş eski bir Fransız dansı
Lestamente (İt) Oynakça, kıvrak olarak
Lesto (İt) Oynak, kıvrak
Letter perfect (İng) Rolünü harfi harfine ezberlemiş
Letters musicales (Fr) Müzik yazısı
Lh Lefts hand'in kısaltması
Liasion (Fr) Bağ
Libero (İt) Bağımsız, özgür
Libitum (Lat) İsteğe bırakılı, bağımsız bir yorumla
Libreto (İsp) Bkz Libretto
Librettist (İng) Opera metni yazan
Libretto (İt) Opera metni, bestelenecek koşuk ya da yarı koşuk sözler kitapçığı
Lichanos (Al) İşaret parmağı, telli çalgılarda la teli
Lié (Fr) Bağlı
Liebesgeige (Al) Aşk kemanı

M

Madera (İsp) Tahta soluklu çalgılar
Madrigal (İng) Çalgısız, çok sesli beste türü
Madrigale (İt) Madrigal, bir beste türü
Madrigalesco (İt) Madriugal üslubunda
Madrigalesque (Fr) Madriugal üslubunda
Madrigaletto (İt) Küçük, kısa madrigal
Madrigaliste (Fr) Madrigal bestecisi
Madrilena (İsp) Bolero türü
Maennergesanggverein (Al) Müzik derneği
Maessig (Al) Ölçülü
Maessiglebhaft (Al) Orta çabuklukta
Maestoso (İt) Geniş ve görkemli bir deyişle Metronom (80-8
Maestro (İt) Usta, üstad
Maestro al cembalo (İt) Çembalo çalıcısı, ustası
Maestro de baileto (İsp) Bale yönetkeni
Maestro de capilla (İsp) Kilise koro yönetkeni, baş ilahici
Maestro de coro (İt) Koro yönetkeni
Maestro del corpa (İt) Koro yönetkeni
Maestro di ballo (İt) Bale yönetkeni
Maestro di capella (İt) Kilise koro müziği yönetkeni, baş ilahici
Maestro di musica (İt) Müzik ustası
Magadis (Lat) Çok eski yirmi telli bir çalgı
Maggiolata (İt) Mayıs şarkısı
Maggiore (İt) Majör Büyük
Magnétophone (Fr) Teyp, ses kayıt ve çalma aygıtı
Magnificat (Lat) Meryem anayı yücelten şarkı Aziz olsun" demektir, Katolik kilisesinde söylenir
Magnumopus (Lat) Baş yapıt, sanat şaheseri
Maine droite (Fr) Sağ el
Maine gauche (Fr) Sol el
Maine hormonique (Fr) Armoni eli
Maitre chanteur (Fr) Meistersinger, usta şarkıcı
Maitre de ballet (Fr) Bale yönetkeni
Maitre de chapelle (Fr) Baş ilahici, kilise koro müziği yönetkeni
Maitre de coeur (Fr) Koro yönetkeni
Mâitrise (Fr) Katedrale bağlı ilk müzik okullarına verilen ad Müzik yapılan salon
Majeur (Fr) Majör, büyük
Major secale (İng) Majör dizi
Malaguena (İsp) Ezgiyi bir sesçinin söylediği bir İspanyol dansı
Male quartet (İng) Dört erkek oyuncudan oluşan topluluk
Malincolico (İt) Düşsel, sevdalı, kara sevdalı
Manager (İng) Opera veya dinleti komisyoncusu
Mancando (İt) Eksilterek, söndürerek
Mancante (İt) Eksilterek, söndürerek
Mandola (İt) Kalın sesli mandolin
Mandole (Fr) Mandolin ailesinden bir çalgı
Mandoline (Fr) Mandolin, telli bir çalgı
Manichordion (Fr) Eski bir çalgı
Mano (İt) El
Mano destra (İt) Sağ el
Mano sinistra (İt) Sol el
Manual (İng) Orgda dokunç düzeni
Manualiter, manuel (Fr) Bkz Manual
Maracas (İsp) Caz ve dans müziğinde ezgiyi süsleyen tartım aracı
Marcato (İt) Belirterek, tuta tuta
March (İng) Marş
Marche (Fr) Marş
Marcheau gateau (Fr) Bkz Cake-Walk
Marche d'harmonie (Fr) Armoni yürüyüşü (armonide)
Marche funebre (Fr) Matem marşı, cenaze marşı
Marche melodigue (Fr) Ezgi yürüyüşü
Marcia (İt) Marş
Marcia funebre (İt) Matem marşı, cenaze marşı
Marciale (İt) Yürüyüş temposunda, marş temposunda
Marcialmente (İsp) Marş temposunda, üslubunda
Marqué (Fr) Bkz Marcato
Marimba Xylophone'a benzeyen vurmalı bir Afrika çalgısı
Marmonner (Fr) Mırıldanmak (bu yolla söylemek)
Marmottement (Fr) Mırıldanarak (bu yolla söyleyerek)
Marsch (Al) Marş
Marschmaessig (Al) Marş temposunda, üslubunda
Marmonner (Fr) Mırıldanmak (bu yolla söylemek)
Marmottement (Fr) Mırıldanarak (bu yolla söyleyerek)
Marseillaise (Fr) Fransız ulusal marşı
Martelé (Fr) Vurgulu ve kesik çalış
Martellando, martellato (İt) Vurgulu ve kesik çalış
Martéllement (Fr) Arpta aynı notanın çiftlenmesi
Martenot (Fr) MMartenot'un bulgusu olan elektronik dokunçlu bir çalgı
Marziale (İt) Arpta aynı notanın çiftlenmesiCengaverce, savaşçı deyisi ile
Mascarade (Fr) Maskeli balo
Mass (İng) Bkz Messe
Master volüm (İng) Ana ses
Matices (İsp) Ayırtılar (nüanslar)
Mattinata (İt) Sabah müziği
Matizar (İsp) Ayırtılamak
Maxima (Lat) AyırtılamakEn büyük nota değeri
Maxime (Fr) En büyük nota değeri (iki tane birlik)
Mayor (İsp) Majör
Mazurka (Pol) Polonya kaynaklı bir dans, Polonya' nın ulusal dansı
Measure (İng) Ölçü
Md Main droite'ın kısalması
Médiante (Fr) Dizinin üçüncü derecesi
Media pausa (İsp) İkilik sus
Médiator (Fr) Çalgıç (mızrap)
Mediatör (Al) Çalgıç (mızrap)
Medida (İsp) Ölçü
Medio suspiro (İsp) Sekizlik sus
Médium (Fr) Orta bölüm (ses genişliğinde)
Medley (İng) Dermece, potpori
Meistersinger (Al) Alman saz ozanı (usta şarkıcı)
Melodi (Yun) Ezgi
Melodia (İsp) Ezgi
Melodica (İsp) Ezgisel
Mélodie (Fr) Ezgi
Mélodieusement (Fr) Ezgili olarak
Mélodieux (Fr) Ezgili
Melodiosamente (İt) Ezgisel biçimde olarak
Melodious (İng) uyumlu, ezgisel, hoş sesli
Melodiously (İng) Ezgisel biçimde, olarak
Mélodique (Fr) Ezgisel, ezgili
Mélodiquement (Fr) Ezgisel biçimde
Melodisch (Al) Ezgisel
Mélodiste (Fr) Ezgi, ezgi bulmada seçkin besteci
Melodize (İng) Ezgi bestelemek
Melodrama (İsp) Bkz Melodrame
Mélodrame (Fr) Betimlemeli müzik eşliğinde sahne veya söyleyiş yöntemi, müzikli sahne yapıtı
Mélodramatic (İng) Mélodrame'la ilgili, üslubunda
Melodramatico (İt) Mélodrame'la ilgili, üslubunda
Mélodramatique (Fr) Mélodrame'la ilgili, üslubunda
Melodramatisch (Al) Mélodrame'la ilgili, üslubunda
Melodramatist (İng) Müzikli oyun yazarı
Melodramma (İt) Bkz Melodrame
Melodrammatico (İt) Melodrame'la ilgili, üslubunda
Mélody (İng) Ezgi
Melody keyboard (İng) Sağ elde kullanılan Fa Do arası solo ezgi tuşları
Melody plus (İng) Ezgiyi zenginleştirme
Melody type (İng) Şive ve lehçe tarzı, ağız
Mélographe (Fr) Nota yazmaya yarayan aygıt
Mélomane (Fr) Aşırı müzik tutkunluğu, müzik delisi
Mélopée (Fr) Şiir ve düz yazı okunurken çalınan müzik
Méloplaste (Fr) Bir çeşit toplu müzik eğitimi (kuramsal)
Melos (Lat) Ezgi, şarkı
Mélohérapie (Fr) Müzikle iyileştirme
Mélotrope (Fr) Mélographe ile saptanan sesleri dinlemek için kullanılan araç
Memoire (Fr) Bellek, ezbere (çalış, söyleyiş)
Memorize (İng) Ezberlemek
Menestrandie (Fr) Çalgıcılık
Menetrier (Fr) Gezgin çalgıcı
Meno (İt) Az, o dek değil, pek
Meno lento (İt) O değin ağır değil
Meno messo (İt) Pek canlı değil
Meno presto (İt) Pek hızlı değil
Menor (İsp) Minör, küçük
Meno tosto (İt) O denli acele değil
Mensura (Lat) Ölçü
Mensurable (İng) Ölçülebilir, belli bir müzik üslûbuna ait
Mentonniére (Fr) Çenelik, keman veya viyola çalıcılarının çenelerini dayadıkları parça
Menuet (Fr) Eski bir Fransız dansı Bir bölüm adı
Menuett (Al) Bkz Menuet
Menuetto (İt) Bkz Menuet
Messa (İt) Bkz Messe
Messe (Fr) Katolik kilisesine özgü ayin müziği
Messi (İt) Bkz Messe
Mesta, mesto (İt) Acılı, üzüntülü
Mesure (Fr) Ölçü Müzik parçasının eşit süreli bölümü
Mesures asymetriques (Fr) Aksak ölçüler
Meta (İt) İkilik süre
Metabole (Yun) Yer değiştirme
Method (İng) Metot, eğitici, öğretici kitap, yöntem
Méthode (Fr) Bkz Method
Metodo (İsp) Bkz Method
Metronome (Fr) Metronom, zaman sayacı
Metronomisation (Fr) Metronomlayış
Metronomiser (Fr) Metronomlak
Metronomo (İsp) Metronom
Mezza (İt) Yarım
Mezzaine (İt) Sahne altındaki kat
Mezza manica (İt) Yaylı çalgılarda ikinci pozisyon, yarım parmak basış
Mezza voce (İt) Yarım sesle
Mezzo (İt) Yarım (ses)
Mezzo (İt) Yarı, yarısı, orta
Mezzo forte (İt) Yarım kuvvette
Mezzo piano (İt) Orta hafiflikte
Mezzo soprano (İt) Orta soprano, kontralto ile soprano arası kadın sesi
Mf (İt) Mezzo forte'nin kısaltması
Mg (Fr) Maine gauche'nin kısaltması
Mi Do dizisinin üçüncü derecesi
Microphone (Fr) Mikrofon
Mic volüm (İng) Küçük ses
Military music (İng) Askeri müzik
Mineur (Fr) Minör, küçük
Mineur ancien (Fr) Yalın minör dizi (çıkarken ve 'inerken de hiçbir değişime uğramayan) 1,1/2,1,1,1/2,1,1 aralıkları ile sıralanan iniş
Mineur hormonique (Fr) Çıkışta ve inişte 1,1/2 1, 1,1/2,1 1/2,1/2 aralıkları ile sıralanan minör dizi (inişi sıranın tersinde düşününüz
Miner melodique (Fr) Çıkışta 1,1/2,1,1,1,1,1/2 olan 'inişte ise 1,1,1/2,1,1,1/2,1 aralıkları ile sıralanan minör dizi
Mineur oriental (Fr) Çıkışta ve inişte 1,1/2,1 1/2, 1/2,1 1/2, 1/2 aralıkları ile sıralanan minör dizi (inişi sıranın tersine düşününüz)
Minim (İng) İkili nota
Minima (İt) İkilik nota
Minime (Fr) İkilik nota (eskiden)
Minim rest (İng) İkilik sus
Minnegesaenge (Al) Aşk, şarkısı
Minnegesaenger (Al) Aşk, aşk ozanı
Minor (İng) Minör, küçük
Minore (İt) Minör, küçük
Minor sicale (İng) Minör, dizi
Minue (İsp) Bkz Menuet
Minuet (İng) Bkz Menuet
Minuetto (İt) Bkz Menuet
Mirliton (Fr) Çocuklar için bir flüt çeşidi
Miseite (Al) Mi teli
Miserere (İng) Elli birinci mezmurun bestesi
Missa (Lat) Bkz Messe
Missa brevis (Lat) Kısa Messe
Missa pro defunctis (Lat) Bkz Requiem
Misterioso (İt) Sırlarla ölçülü
Misura (İt) Ölçü
Misurato (İt) Ölçülü olarak
Mit (Al) İle
Mit anmut (Al) İncelikle
Mit effer (Al) Çaba ile
Mit feuer (Al) Ateşli
Mit groster energie (Al) En yüksek enerjiyle
Mit mut (Al) Cesaretle
Mit sorgfalt (Al) Özenle
Mitte des bogens (Al) Yayın ucu ile
Mit verschiebung (Al) Sağır pedal ile
Mi-voix (Fr) Yarım sesle, kalın sesten
Mixed (İng) Karma koro
Mixed quartet (İng) İki bay ile iki bayandan oluşan oyun topluluğu
Mixolydien (Fr) Eski bir dizi, kilise dizisi
Mixte (Fr) Karma koro
Mixtura (Fr) Org ta renk yığını
Mizâne (Ar) Ölçü
Mobile (İt) Hareketli
Modal (İng) Bkz modalité
Modalité (Fr) Modların (majör-minör) kuruluş biçimleriyle ilgili yöntemler
Mode (Fr) Mod, dizinin veya tonun majör veya minör oluştu
Mode switch (İng) İşlem seçme açkısı
Moderato (İt) Orta çabuklukta metronom (88-104)
Modern cointerpoint (İng) Çağdaş kontrpuan
Moderne hormonie (Fr) Çağdaş armoni
Moderne kontrapunk (Al) Çağdaş kontrpuan
Moderne musik (İng) Çağdaş müzik
Modern harmony (İng) Çağdaş armoni
Modernisme (Fr) Yenicilik
Modern music (İng) Çağdaş müzik
Modo (İt) Bkz Mode
Modulacion (İsp) Bkz Modulation
Modular (İsp) Eksen (ton) değiştirmek
Modulare (İt) Eksen (ton) değiştirmek
Modulation (Fr) Eksen (ton) değiştiriş, değişimi
Modulazione (İt) Bkz Modulation
Moduler (Fr) Eksen (ton) değiştirmek
Modulieren (Al) Eksen (ton) değiştirmek
Modus (Lat) Eksen, ton
Modus aeolicus (Lat) Eolien dizisi, ekseni (tonu)
Moitié (Fr) İkilik, süre
Moll (Al) Minör, küçük
Molto (İt) Daha, çok
Molto vivace (İt) Çok kıvrak, çok canlı
Monochord (İng) Ses ölçer
Monochorde (Fr) Ses ölçer
Monocordo (İt) Ses ölçer, ses ölçen aygıt
Monodi (Yun) Tek ses için şarkı
Monodia (İt) Teksesli
Monodie (Fr) Teksesli
Monodique (Fr) Tekseslilik
Monodrama (Yun) Tek kişilik dram
Monody (İng) Tek sesli, tek sesli şarkı, tek sesle okunan ağıt
Monokordo (İsp) Ses ölçer
Monologue (İng) Tek kişiye özgün oyun
Monothématique (Fr) Tek temalı
Monotone (İng) Tek değişmeyen ses
Monotonie (Fr) Yeknesaklık
Monotony (İng) Aynı sesten söyleme
Morcaau (Fr) Parça, müzik parçası
Mordant (Fr) Dokunma, bir ezgi süsü, duyurulan ilk sesin üst yada alt sesine dokunularak kendisine dönülür
Mordent (Fr) Bkz Mordant
Mordente (İt) Bkz Mordant
Morendo (İt) Öldürerek, söndürerek
Moresca (İt) Bacaklara çıngıraklar takarak, yüzleri boyayıp oynayan eski bir İspanyol dansı
Morgenstaendchen (Al) Sabah müziği
Morisca (İsp) Bkz Moresca
Morisque (Fr) Bkz Moresca
Mormorando (İt) Mırıldanarak (bu yolla söylemek)
Morning music (İng) Sabah müziği
Morris dance (İng) Eski bir İngiliz dansı
Mosso (İt) Canlı
Motet (Fr) Katolik kilisesinden çıkma dinsel bir şarkı
Motette (Al) Bkz Motet
Motetto (İt) Bkz Motet
Motif (Fr) Bestecinin yapıtında ele alıp yineleyerek kullandığı bir ezgi bölümü
Motiv (Al) Bkz Motif
Motive (İng) Bkz Motif
Motivo (İt) Bkz Motif
Moto (İt) Hareket
Moto contrario (İt) Karşı hareket (armonide)
Moto perpetuo (İt) Virtüöz için yazılmış çalgı parçası
Moto percedente (İt) Önceki hızda
Moto primo (İt) İlk hızda
Moto retto (İt) İlk hızdaBkz Motus rectus
Mottegiando (İt) Alaylı, şakacı
Motus rectus (Lat) Bütün partilerin armonide bir yöne hareket etmesi (aşağıya veya yukarıya)
Mouth (İng) Ağız
Mouth harmonica (İng) Ağız mızıkası
Mouth piece (İng) Ağızlık
Mouvement (Fr) Hareket
Mouvement ascendant (Fr) Çıkıcı hareket
Mouvement direct (Fr) Bkz Motus rectus
Movimento contrario (İsp) Karşı hareket (armonide)
Movimento parlléle (Fr) Bkz Motus rectus
Movimento recto (İsp) Bkz Motus rectus
Mp (İt) Mezzo piano'nun kısaltması
Ms (İt) Mezzo soprano'nun kısaltması
Mudanza da la voce (İsp) Bkz Mue de voix
Mue (Fr) Sesin dönüşümü
Mue de voix (Fr) Ses ergenliği, çocuk sesinin genç insan sesine dönüşümü
Mummer (İng) Maskeli oyuncu
Mundharmonika (Al) Ağız mızıkası
Mundstück (Al) Ağızlık
Muneira (İsp) Bir İspanyol dansı
Munter (Al) Sevinçli
Murder o piece of music (İng) Bir müzik parçasını çok kötü çalmak katletmek
Murmelnd (Al) Mırıldanarak (bu yolla söylemek)
Murmurando (İt) Mırıldanarak (bu yolla söylemek)
Musetta (İt) Bkz Musette
Muse (İng) Esin, ilhâm perisi
Musette (Fr) Kısa çobanlama bir dans parçası
Music (İng) Müzik
Musica (İt) Müzik
Musica de camera (İsp) Oda müziği
Musica di camera (İt) Oda müziği
Musica instrumentale (İt) Çalgı müziği
Musical (Fr) Müzikle ilgili, müzikli
Musical bar-line (İng) Ölçü çizgisi
Musicalite (Fr) Müzik duyarlığı, yeteneği olan
Musical theory (İng) Müzik teorisi
Musica moderne (İt) Çağdaş müzik
Musica mundana (Lat) Ses müziği
Müsica vocal (İsp) Ses müziği
Musica vocale (İt) Ses müziği
Music book (İng) Nota kitabı
Music box (İng) Laterna
Music case (İng) Nota çantası
Music - hall (İng) Hafif müzik dinletileri verilen eğlenti yeri
Musichetto (İt) Kolay müzik, müzikçik
Musician (İng) Müzikçi, müzisyen
Musicien (Fr) Müzikçi
Music master (İng) Müzik öğretmeni
Musico (İt) Müzikçi
Musicographe (Fr) Müzik yazarı
Musicologie (Fr) Müzik bilimi (Müzik tarihi ve teorisi)
Musicologue (Fr) Müzik bilgini (Müzik tarihi ve teorisi üstüne araştırma yapan)
Musicomane (Fr) Müzik çılgını
Musicomanie (Fr) Aşırı derecede müzik düşkünü
Musicothérapie (Fr) Müzikle iyileştirme
Music paper (İng) Nota kağıdı
Music roll (İng) Otomatik piyanoda, müziğin çalınmasına yarayan delikli kağıt topu
Music stand (İng) Nota sehpası
Music stool (İng) Piyano sandalyesi (taburesi)
Musik (Al) Müzik
Musikabend (Al) Müzik yeri
Musikalische gesangebung (Al) Ses eğitimi (solfej)
Musiker (Al) Müzikçi
Musikinstrument (Al) Müzik çalgısı
Musikwissenschaft (Al) Müzikoloji (Müzik tarihi ve teorisi bilimi)
Musigue (Fr) Müzik
Musigue ancienne (Fr) Eski müzik
Musigue programme (Fr) Programlı müzik
Musigue classigue (Fr) Klasik müzik
Musigue concrete (Fr) Somut müzik
Musigue contemporaine (Fr) Çağdaş müzik
Musigue de chambre (Fr) Oda müziği
Musigue de danse (Fr) Dans müziği
Misigue d'eglise (Fr) Kilise müziği
Musigue d'ensemble (Fr) Toplu müzik
Musigue d'harmonie (Fr) Armoni mızıkası
Musigue de scene (Fr) Sahne müziği
Missigue descriptive (Fr) Betimlemeli müzik
Musigue didactigue (Fr) Öğretici müzik
Musigue dramatigue (Fr) Dramatik müzik
Musique du soir (Fr) Akşam müziği
Musigue élémentaire (Fr) Öğesel müzik (Kurumsal konularla ilgili müzik)
Musigue en forme de danse (Fr) Dans biçiminde müzik
Musigue harmonigue (Fr) Armonik müzik
Musigue instrumentale (Fr) Çalgı müziği
Musigue liturgigue (Fr) Ayin müziği
Musigue millitaire (Fr) Askeri müzik
Musigue profane (Fr) Din dışı müzik
Musigue pure (Fr) Salt müzik
Musigue religieuse (Fr) Dinsel müzik
Musiguesacree (Fr) Kutsal müzik
Musiquette (Fr) Kolay müzik, müzikçik
Musiqu vocale (Fr) Ses müziği
Musiquillo (İsp) Kolay müzik, müzikçik
Musikwissenchaft (Al) Müzikbilimi
Mussitation (Fr) Ses güçsüzlüğü
Muta (İt) Nota basımında çalgı partileri üstüne konarak, aktarımı gerekli partiyi uyarma anlamlındadır
Mutatio (Lat) Bkz Mutation
Mutation (Fr) Değiştirme, yer değiştirme, ses değişimi
Mutazione dlla voce (İt) Bkz Mue de voix
Mute (İng) Surdin, ses kısmaya yarayan araç
Mutierung (Al) Değiştirme, yer değiştirme, ses değişimi
Muting (Al) Sürükleyici
Muzykalnyj (Rus) Müzik
Muzykalnyj instrument (Rus) Müzik çalgısı

N

Nable (Fr) On telli çok eskiden kullanılan üçgen biçiminde küçük arp
Nacaire (Fr) Nakkare, mehter davulu
Nach (Al) ya, göre
Nach belieben (Al) İstediği gibi
Nachdruck (Al) Kuvvet, baskı
Nachdrucklich (Al) Canlı olarak, kuvvetle
Nachgefallen (Al) Kendi isteğine göre
Nachmahung (Al) Benzetleme
Nachruf (Al) Elveda
Nachspiel (Al) Son çalış
Nacht (Al) Gece
Nachtgesang (Al) Gece şarkısı
Nachtmusik (Al) Gece müziği
Nachtstück (Al) Gece parçası
Nagauta (Jap) Oldukça uzun bir Japon şiiri
Nana (İsp) Ninni
Narar (Port) Ezbere söylemek
Nasillard (Fr) Burnundan, genizden gelen ses
National anthem (İng) Ulusal marş
National hymne (Fr) Ulusal marş
Nationalisme musical (Fr) Müzikte milliyetçilik, ulusal müzik akımı Ulusların kendilerine özgü dans müzikleri
Natural (İng) BekarBkzBecarre Doğal
Naturel (Fr) Doğal
Naturliche tone, naturton (Al) Doğal ton, hiç değişime uğramamış eksen (ton)
Nebel (İng) Bkz Nable
Neck (İng) Yaylı, telli çalgılarda sap
Negligente, negligentemente (Al) Önemsiz, önemsemeden
Negra (İsp) Dörtlük nota
Negro spiritual (Fr) Amerikan zencilerinin dinsel şarkısı
Nénies (Fr) Ağıt
Néo-classicisme (Fr) Bir önceki yüzyıl sanatını canlandırmayı amaçlayan akın
Néo- classigue (Fr) Yeni klasikçilik akımı
Nété, netos (Yun) Sonuncu (sonuncu tel)
Netto (İt) Tane tane belirgin içinde
Neuma (İt) Ortaçağda bir çeşit nota işaretleri, nota yazısı
Neumas (İsp) Bkz Neuma
Neume (Fr) Bkz Neuma
Neumen (İng) Bkz Neuma
Neumes (Fr) Bkz Neuma
Neuviéme (Fr) Dokuzlu
Neva (İt) Dörtlük nota
Nicht (Al) Değil
Nicht schnell (Al) Hızlı değil
Nicht sehr schnell (Al) Çok hızlı değil
Nicht zu rasch (Al) Çok çabuk değil
Niligente (İt) Kayıtsız bir deyişle
Nina, ninna (İt) Ninni
No (İt) Hayır
Nobile (İt) Soylu
Nobilemente (İt) Soylu biçiminde
Noch (Al) Daha
Noch schneller (Al) Daha hızlı
Nocturne (İng) Noktürn, gece müziği
Noire (Fr) Dörtlük nota
Noels (İng) İsa'nın doğumunu betimleyen dinsel Noel şarkıları
Non (İt) Değil
Nonet (İng) Dokuz ses ya da çalgı için yazılmış müzik parçası
Nonett (Al) Bkz Nonet
Nonette (Fr) Bkz Nonet
Nonetto (Fr) Bkz Nonet
Non-résolution (Fr) Çözümsüz
Non troppo (İt) Çok değil, o değin değil
Normaltonleiter (Al) Normal dizi, örnek dizi
Nota (İt) Nota
Nota cambiate (İt) Geçit notası
Notacion (İsp) Nota yazısı, notalama
Nota de paso (İsp) Geçit notası
Nota di passaigo (İt) Geçit notası
Notation (Fr) Nota yazısı, notalama
Notation musicale (Fr) Müzik yazısı
Notazione (İt) Nota yazısı, notalama
Note (Fr) Nota
Note contre note (Fr) Bir notaya karşı bir nota kullanılarak yapılan iki partili (sesli) kontrpuan
Note de passage (Fr) Geçit notası
Note étrangére (Fr) Geçiş notası
Notenschrif (Al) Nota yazısı notalama
Note sensible (Fr) Dizinin yedinci derecesi
Notes de goüt (Fr) Süs notaları
Notes modale (Fr) Model notalar, dizinin modunu belirten notalar , 3,6,7'inci dereceler
Notes tonelo (Fr) Dizinin 1,4,5'inci dereceleri
Not too solwly (İng) Bkz Andante
Notturno (İt) Noktürn, gece müziği
Novellette (İt) Kısa parçalar süiti
Novemole (İt) Dokuzlama
N u a n c e (Fr) Ayırtı (nüans)
Nauncé (Fr) Ayırtılanmış
Nuancen (Al) Ayırtı
Nuancer (Fr) Ayırtılamak
Nuancieren (Al) Ayırtılamak
Nuanciert (Al) Ayırtılanmış
Nuovo (İt) Yeni
Nut frog (İng) Yayın topuğu ile
Nutrendo (İt) Destekleyerek, besleyerek
Nutrito (İt) Dolgun, destekli

O

(İt) İtalyanca veya, ya da anlamındadır Sıfır rakamını göstermek için kullanıldığında, Yaylı çalgılar için "açık telde" demektir
Ob Oboé'nin kısaltması
Obligato (İt) Zorunlu
Oboe (İt) Obua
Obligé (Fr) Zorunlu
Obua (İng) Obua
Oboist (İng) Obua çalıcısı
Obra (İsp) Yapıt
Oboista (İt) Obua çalıcısı
Ocarina (İt) Bulgusu G Donizetti'nin olan (1880), küçük soluklu bir çalgı
Octachord (İng) Sekizli, sekiz telli çalgı
Octave (Fr) Sekizli
Octave consécutive (Fr) Yan yana gelen iki sekizli (armonide düz sekizli kusuru)
Octave paralléle (Fr) Bkz Parallel octave
Octave recto (İsp) Bkz Parallel octave
Octect (İng) Bkz Oktet
Octeto (İsp) Bkz Oktet
Octette (Fr) Bkz Oktet
Octobass (İng) Bkz Octobasse
Octobasse (Fr) Vuillaume'un yaptığı (1855), dört metreye yakın boyunda telli kontrbas'ın adı
Octochord (Lat) Sekiz telli luth
Octuor (Fr) Semiz sesli müzik, beste
Ode (Yun) Şiir biçimi
Odeon (Lat) Müzik okulu, topluluğu
Ode-symphonie (Fr) Korolu senfoni
Oder (Al) Veya, ya da
Odeum (Al) Dinleti salonu, toplantı yeri
Odishe musik (Al) Övgü üslubunda müzik
Oeuvre (Fr) Yapıt
Off (İng) Kapalı
Offertoire (Fr) Katolik kilisesinde okunan dinsel parçalar
Offertorio (İt) Bkz Offertoire
Offertorium (Lat) Bkz Offertoire
Offertory (İng) Kilisede para toplanırken orgda çalınan beste
Officleida (İt) Ophikleid
Ofiglo (İsp) Bkz Ophikleid
Ohne (Al) Olmaksızın, sız, siz
Ohne nachslag (Al) Süsleme notası olmaksızın
Ohne sordine (Al) Surdinsiz
Ohne wiederholung (Al) Yinelemesiz
Ohne worte (Al) Sözüz
Oktave (Al) Sekizli
Oktet (Al) Sekiz ses yada çalgı için yazılmış beste
Ole (İsp) Bir İspanyol dansı, solo olarak kastanyetlerle oynanır
Ole gaditano (İsp Tek kadının oynadığı İspanyol dansı
Olifant (Fr) Ortaçağda kullanılan fildişi av borusu
Ombra (Lat) Derece
Omologo (İt) Andırış ilgisi
On (İng) Açık
Ondeggiando (İt) Dalgalı
Ondeggiante (İt) Dalgalı, sallanışlı
Ondeggiantemente (İt) Dalgalı biçimde
Ongaresa (İt) Macar üslubunda
Onomatopée (Fr) Ses eğitiminde heceleri anlam aramaksızın benzetleme
Onziéme (Fr) Onbirli
Op (Lat) Opus'un kısaltması
Open (İng) Açmak
Oper (Al) Opera
Opera (İt) Müzikli sahne oyunu
Opéra (Fr) Opera
Opéra-ballet (Fr) Şarkılı, danslı oyun
Opera-buffa (İt) Güldürücü opera
Opera comica (İt) Komik opera
Opéra- comigue (Fr) Güldürücü, komik opera
Opera-house (İng) Opera binası
Opera sacra (İt) Dinsel opera
Opera saenger (Al) Opera sesçisi
Opera semiseria (İt) Yarı ciddi opera
Opera-seria (İt) Ciddi opera
Operatic (İng) Opera türünden
Operet (İng) Küçük opera anlamında olup, halka inişi (güldürü, konuşma, dans) öğeleriyle, operadan daha basit müzikli sahne oyunu
Operetta (İt) Bkz Operet
Opérette (Fr) Bkz Operet
Operist (Fr) Opera sesçisi
Opern - text (Al) Bkz Libretto
Ophicléide (Fr) Bkz Ophikleid
Ophikleid (Al) Soluklu alaşımlı bir çalgı
Opus (Lat) Yapıt
Oratorio (Fr) Oratoryo, genellikle kutsal konulu bir oyun metni üstüne çalgı müziği eşliğinde söylenmek için bestelenmiş ses müziği
Oratorium (Al) Bkz Oratoryo
Orchésographie (Fr) Orkesografya, grafik çizgileriyle saptayıcı dans kuramı, bir dansın müzik metni üstüne bu danstaki gerekli hareketleri not etmek sanatı
Orchester (Al) Orkestra
Orchestic (İng) Orkestra
Orchestik (Al) Orkestra
Orchestigue (Fr) Orkestrayla ilgili
Orchestra (İng) Orkestra çalgı topluluğu
Orchestral (İng) Orkestrayla ilgili
Orchestral accompaniment (İng) Orkestra eşliği
Orchestrale (Fr) Orkestrayla ilgili
Orchestrare (İt) Bkz Orchestrer
Orchestra section (İng) Orkestra sesleri bölümü
Orchestrate (İng) Orkestra için müzik parçası yazmak
Orchestration (Fr) Orkestrasyon bilgisi, çalgılama yönteminin bilgisi
Orchestrato (İt) Çalgılama bilgisi, orkestrasyon bilgisi
Orchestrazione (İt) Çalgılama bilgisi, orkestrasyon bilgisi
Orchestre (Fr) Orkestra
Orchestré (Fr) Çalgılanmış, orkestralanmış
Orchestrer (Fr) Çalgılaşmak, bir müzik yapıtını ayrı ayrı orkestra çalgılarına yazmak
Orchestreieren (Al) Bkz Orchestrer
Orchestrierung (Al) Bkz Orchestration
Orchestrina (İng) Orkestranın çeşitli çalgılarını benzetleyen org gibi bir çalgı
Orchestrion (Fr) Orkestra çalgısı
Oreille (Fr) Kulak
Organ (İng) Org
Organ builder (İng) Org yapan
Organ grinder (İng) Lâternacı
Organier (İng) Org yapıcısı
Organino (İt) Akordeon
Organist (İng) Org çalıcısı
Organista (İt) Org çalıcısı
Organiste (Fr) Org çalıcısı
Organ loft (İng) Kiliselerde org galerisi
Organo (İt) Org
Organografia (İt) Çalgıların tanımı
Organographie (Fr) Çalgıların tanımı
Organologie (Fr) Çalgı bilim
Organon (Yun) Org
Organ point (İng) Durak noktası
Organ screen (İng) Orga özgü yüksek ve süslü yer
Organ spieler (Al) Org çalıcısı
Organ swell (İng) Orgun sesini yükseltmeye yarayan düzen
Organum (Lat) Org
Orgel (Al) Org
Orgelpunkt (Al) Durak noktası
Orgue (Fr) Org
Ornament (İng) Süs, süsleme, süs notası
Ornamento (İt) Süs
Ornementation (Fr) Süslemek, bütün ezgiyi süsleme
Ornements (Fr) Süs, süs notası
Orphéon (Fr) Koro derneği, birliği
Orpheus (Yun) Çaldığı müzikle ağaçları ve kayaları harekete getirdiği ileri sürülen efsanevî müzisyen
Orquesta (İsp) Orkestra
Orguestacion (İsp) Bkz Orchestration
Orquestado (İsp) Çalgılanmış, orkestralanmış
Orquestar (İsp) Bkz Orchestrer
Ortographe (Fr) İmlâ
Ortophonie (Fr) Doğru söyleme, deyiş sanatı
Oscillante (Fr) Titreşen
Oscillatuer (Fr) Elektrik titreşimini ölçen aygıt
Oscillation (Fr) Titreşim
Oscillatoire (Fr) Titreşimle ilgili
Osciller (Fr) Titreşmek
Oscillogramme (Fr) Titreşim çizgileri
Ossia (İt) Müzik cümlesi üstüne bestecinin koyduğu nasıl çalınacağını belirleyen işaret Ya da, veya
Ostinato (İt) Direngen, sürekli
Ottava (İt) Sekizli
Ottava retto (İt) Bkz Parallel octave
Ottavino (İt) Küçük flüt
Ottavo (İt) Sekizlik
Otetto (İt) Bkz Oktet
Oûd Ut
Out of time (İng) Temposuz
Ouvert (Fr) Açık
Ouvertura (İt) Uvertür, Bkz Ouverture
Ouverture (Fr) Uvertür, giriş,açış müziğiBir beste türü
Overtone (İng) Asıl sesle birlikte duyulan ikinci ses
Overture (İng) Uvertür Bk Ouverture

P

Piano'nun kısaltması
Padiglione (İt) Soluklu çalgılardaki ses dilciklerini tanımalar
Padovana (İt) İspanya'nın padova kenti kaynaklı bir dans
Pair (Fr) İkiye bölünebilen, çifterli
Paisana (İsp) İspanyol köylü dans
Palabra (İsp) Söz
Palastrinien (Fr) Palastrina üslubunda
Palotas (Fr) Soylular dansı
Pandera, pandereta, pandero (İsp) Def
Pandora (Fr) Telli bir çalgı
Pandoura (Fr) Telli bir çalgı
Pandurzither (Al) Mandolin
Pan flöte (Al) Pan flütü
Panpipe (İng) Kamış, kamıştan yapılmış çalgı
Pans'spipes (İng) Pan flütü
Pantaleone (İt) Bulgusu PHebenstreit'e ait olan çok telli bir çalgı Günümüzde kullanılmaz
Pontmima (Yun) Dilsiz oyunu, söz oyunu
Pantomimical (İng) Pantomima biçiminde
Pantomimist (İng) Pantomima oyuncusu
Pantomime (Fr) Bkz Pantomima
Pap (İt) Poco a pco'nun kısaltılması
Parafonia (İt) Ayrı karakterdeki seslerin bağdaşması, birleşmesi
Parallel (Fr) Koşut
Parallelbewegung (Al) Bkz Motus rectus
Parallel fifth (İng) Düz beşli kusuru (Klasik armonide aynı partilerde yan yana iki beşli aralığının bulunması)
Parallel omtion (İng) Bkz Motus rectus
Parallel octave (İng) Düz sekizli kusuru (klasik armonide, aynı partilerde yan yana iki sekizli aralığının bulunması
Paralleltonarten (Al) İlgili eksenler (Do majör-La minör)
Paranéte (Fr) Sondan bir önceki (tel)
Paraphonia (Yun) Bkz Parafonia
Paraphonié (Fr) Bkz Parafonia
Paraphrase (Fr) Açma Bir arya üzerine yazılan fantezi
Parenté d'harmonie (Fr) Armoni yakınlığı
Pariser stimmung (Al) Paris akademisinin 1858'de onadığı saniyede 870 tek titreşimli La sesi
Parlando (İt) Konuşur gibi
Parodia (İt) Sözleme Bkz Parodie
Parodie (Fr) Sözleme, bir şarkı ezgisine yeni söz yazma
Parodist (İng) Gülünç benzetmeler yazan
Parody (İng) Bir müzik parçasının gülünç biçimde benzetlenmesi
Parola (İt) Söz
Parole (Fr) Söz
Parodia (Fr) Sözleme, bir şarkı ezgisine yeni söz yazma
Parolier (Fr) Güfte yazan ozan
Parte (İt) Parti, bölüm
Partenaire (Fr) Operada baş kadın-erken çifti
Parte noe penie (Rus) Şarkı partisyonu
Particion (İsp) Bkz Partition
Partie (Fr) Parti, bölüm
Partie infyérieure (Fr) Alt parti, alt ses
Partien (Al) Bkz Suite
Partie inferieures (Fr) İç partiler, iç sesler
Perties intérmédiaires (Fr) İç bölümler, iç partiler
Partimenti (İt) Rakamlı baslar
Partimento (İt) Rakamlı bas
Partita, partite (Al) Süit
Partition (Fr) Partisyon, yapıtın tüm notalarını içine alan nota kitabı
Partitur (Al) Bkz Partition
Partitura, partizione (İt) Bkz Partition
Part-music (İng) Koro müziği
Pas (Fr) Adım Dans edilmeye özgü beste
Pasacalle (İsp) Bkz Pasacaglia
Pas de deux (Fr) 1) Balede çift adım 2) İki kişilik dans
Pas de seul (Fr) Balede tek adım, solo dans
Paso (İsp) Adım
Paso doble (İsp) Çift adım Kıvrak parça adı
Paspy (İng) Eski bir Fransız dansı
Pas redoublé (Fr) Yürüyüş tartımına uygun beste
Passasacaglia (İt) Eski bir İtalyan dansı
Passacaille (Fr) Bkz Passacaglia
Passa doble (İsp) Bir çiftin oynadığı kıvrak İspanyol dansı
Passage (Fr) Geçiş, kıvrak ve gösterişli geçiş
Passage in gebrochenen accorden (Al) Arpejli uygular sıralanmış, serisi
Passagio (İt) Bkz Passage
Passamett (Al) Bkz Passamezzo
Passamezze (Fr) Bkz Passamezzo
Passemezzo (İt) Eski bir İtalyan dansı
Passatisme (Fr) Geçmişçilik
Passe-pied (Fr) Eski bir Fransız dansı
Passing note (İng) Geçit notası
Passion (Fr) İsa'nın haçlanmasını konu edinen bir beste türü
Passionato (İt) Aşırı istekli
Passionmusik (Al) Bkz Passion
Passo (İt) Adım
Pasticcio (İt) Çeşitli kaynaklardan gelme öğelerle düzenlenmiş, derlenmiş operaya verilen ad
Pastiche (Fr) Benzetme Bkz Pasticcio
Pastoral (İng) Çobanlama, kır işi
Pastorale (Fr) Çobanlama, kır işi
Pastorella (Fr) Kır şarkısı
Pastourelle (Fr) Troubadour veya trouvére şarkısı
Pâté (Fr) Bkz Pasticcio
Patetica, pateticamente (İt) Görkem, görkemli
Patetico (İt) Yüce, görkemli bir üslupta
Pathétique (Fr) Bkz Patetico
Pathetisch (Al) Bkz Patetico
Pauken (Al) Timbal
Paukenschlagen (Al) Timbal çalmak
Pausa (İsp) Birlik sus
Pause della croma (İt) Sekizlik sus
Pausa di minima (İt) İkilik sus
Pausa (Fr) Birlik sus
Pautada (İt) Dizek (porte)
Pavan (İt) Eski bir dans (soylu sınıfa ait)
Pavana (İt) Bkz Pavan
Pavane (Fr) Bkz Pavan
Pavento, pavanteso (İt) Korkutucu, ürkünç bir deyişle
Pavillon (Fr) Kalak
Pédagogie de la musique (Fr) Müzik pedagojisi, müzik eğitimbilim dalı
Pedal board (İng) Org pedalı
Pédale (Fr) Ayaklık (Pedal)
Pédale d'accouplament (Fr) Birleştirme pedalı
Pédale harmonigue (Fr) Armoni pedalı, bir partide uzayıp giden ses
Pédale ornée (Fr) İşletme pedalı, süs pedalı
Pedaiero (İsp) Org pedalı
Penachium (Yun) Beş bölümlü beste
Pentacorde (Yun) 1) Beşli uygu, beşli uygu 2) Beş telli çalgı
Penta grama (İsp) Dizek (porte)
Penta gramma (İt) Dizek
Pentaton (Yun) Beş sesli dizi
Pentatonon (Yun) Artık altılı aralığı
Pequena fuga (İsp) Küçük füg, kısa füg
Percussao (Port) Vurma çalgılar
Percussion-grouping (İngt) Vurma çalgılar, bateri
Percussioninstrument (İng) Vurma çalgılar
Perdendo, perdendosi (İt) Gitgide söndürerek
Perfect (İng) Tam
Perfect cadence (İng) Yetkin, tam durgu
Perfidia (İt) Aynı çizgiyi izlemekte direnen kontrpuan veya füg
Performence (İng) Çalış
Performer (İng) Çalıcı
Perigourdine (Fr) Eski bir Fransız halk dansı
Period (İng) Bkz Periode
Periode (İng) Aralarında bağlılık bulunan birkaç müzik
Periodo (İt) Bkz Periode
Perpetuo (İt) Değişmeyen, yeknesak
Pes (Lat) Adım
Pesante (İt) Ağır başlı ve dolgun bir deyişle
Petite bugle (Fr) Küçük büğlü
Petite lute (Fr) Küçük flüt
Petite basson (Fr) Küçük fagot
Petite clarinette (Fr) Küçük fagot
Petite clarinette (Fr) Küçük klarnet
Petites lignes suplementaires (Fr) Dizeğin alt veya üstüne konulan ek çizgicikler
Peu (Fr) Az
Pezzo (İt) Parça
Pf (İt) Piano forte yada poco forte'nin kısaltılması
Pfauentanz (Al) Bkz Pavan
Pfeife, pfeiffen (Al) Fifre
Phagotus (Lat) Fagot
Phantasie (Al) Bkz Fantaisie
Phantasiestück (Al) Fantezi parçası
Philharmonie (Fr) Filarmoni, müzik sever, müzik derneği kurumu, orkestrası adı da oldu
Philharmonique (Fr) Filarmoni ile ilgili
Philharmonische (Al) Filarmonik
Phonascee (Fr) Bir sese egemen olarak kullanma yetisi
Phonascus (Lat) Bkz Fonasco
Phonasque (Fr) Bkz Fonasco
Phonautographe (Fr) Ses titreşimlerini kaydeden aygıt
Phone (Yun) Ses
Phoneme (Fr) Ses öğesi
Phonetique (Fr) Ses bilgisi
Phonogramme (Fr) Kaydedilmiş, gerektiğinde yinelenebilen ses bilgisi
Phonographie (Fr) Ses yazan aygıt
Phonometre (Fr) Ses ölçen aygıt
Phonomime (Fr) Ses ayırtılarını el kol işaretiyle belirtme yöntemi
Phonoscope (Fr) Hançere sesini yada onu oluşturan organları inceleyen aygıt
Phrase (Fr) Cümle
Phrasé (Fr) Cümlelenmiş
Phraser (Fr) Cümlelemek
Phraseieren (Al) Cümlelemek
Phraseierung (Al) Cümlelenmiş
Phrasing (İng) Cümlelenmiş
Physiologie da la voix (Fr) Ses sağılığı
Piacere (İt) İstem sevinç
Piacevole (İt) Sevimli bir deyişle
Piacevolmente, piacevolezza (İt) Sevimli İnce bir deyişle
Piagendo (İt) Ağlayıcı bir deyişle
Piagnevole (İt) Üzgün biçimde
Piangevole, piangevolmente (İt) Üzgün, üzüntülü bir deyişle
Pianino (Fr) Küçük duvar piyanosu
Pianissimo (İt) Çok hafif
Pianississimo (İt) Pianissimo' dan daha hafif
Pianist (İng) Piyano çalıcısı
Pianista (İt) Piyano çalgıcısı
Pianiste (Fr) Piyano çalıcısı
Pianistin (Al) Piyano çalıcısı
Piano (İt) Piyano 2) Hafif, az sesle
Piano (Fr) Piyano
Piano a queue (Fr) Kuyruklu piyano
Pianoforatorium (Al) Piyano için yazılı İncil ile ilgili dram
Piano-forte (İt) Hafif sesten birden kuvvetli sese geçiş
Pianoforte (İsp) Piyano
Pianoter (Fr) Acemice kötü piyano çalmak
Piatti (İt) Ziller
Piatto (İt) Zil
Piccolo (İt) Küçük Flüt
Pickelflöte (Al) Küçük Flüt
Picturesque (İng) Bkz Pittoresque
Piéce (Fr) Parça
Pieces (İng) Parça
Pienamente, pieno (İt) Bütün yüklenişle, bütün güçle
Pieta, pietoso (İt) Acımalı bir deyişle
Pieza (İsp) Parça
Pifaro, piffere (İt) Fifre
Pikkolo (Al) Küçük Flüt
Pince (Fr) Bkz Pizzicato
Pincemente (Fr) Çektirerek
Pincer (Fr) Çektirmek, telleri parmakla çelmikleyerek çalmak (arp, gitar)
Pinched (İng) Bkz Pizzicato
Pique (Fr) Bkz Pizzicato
Piroutte (Fr) Dansta ayak parmakları üzerinde dönme
Piroutter (Fr) Dansta ayak parmakları üzerinde dönmek
Pisado (İng) Bkz Pizzicato
Piston (Fr) Alaşımlı soluklu çalgılarda seslerin elde edilmesini sağlayan mekanizma
Pitoresco (İsp) Bkz Pittoresque
Pitteresco (Port) Bkz Pittoresque
Pittoresco (İt) Bkz Pittoresque
Pittoresk (Al) Bkz Pittoresque
Pittoresque (Fr) Pitoresk,betimlemeye uygun,nitelikte
Piu (İt) Daha
Piu animato (İt) Daha canlı
Piu lento (İt) Daha Yavaş
Piu mosso (İt) Daha hareketli, kıvrak
Piu presto (İt) Daha Çabuk
Piu stretto (İt) Daha sıkıştırarak
Piu vivo (İt) Daha çanlı, daha çabuk
Piva (İt) Daha çanlı, daha çabukEski soluklu bir çalgı
Pizz (İt) Pizzicato'nun kısaltması
Pizzicato (İt) Yaylı çalgılarda telleri parmakla çekerek
Placidamente (İt) Sakin biçimde
Placido (İt) Sakin iç rahatlığı ile
Placito (İt) Sevinç, neşe
Plagal (Fr) Gregorius zamanında bulunan dört eksene verilen ad
Plagal cadence (İng) Alt çeken durgusu (kadanası)
Plagalis (Lat) Bkz Plagal
Plagal kadenz (Al) Alt çeken durgusu (kadansı)
Plain-chant (Fr) Katolik kilisesine özgü dinsel çalgı
Platillo (İsp) Zil
Play (İng) Çalma
Playability (İng) Oynanma veya çalınma olanağı
Playable (İng) Oynanır, çalınır
Pay actor (İng) Sahne oyuncusu
Play back (İng) Takip ederek, geriden
Playbill (İng) Tiyatro programı
Playbook (İng) Oyun kitabı
Player (İng) Çalmak
Playgoer (İng) Tiyatro düşkünü
Playhouse (İng) Tiyatro binası
Playerpiano (İng) Otomatik piyano
Play on (İng) Durmadan çalmak, çalmaya devam etmek
Play up to (İng) Sahnede başkasına yardımcı rol oynamak
Playright (İng) Piyes, oyun yazan kimse
Plectre (Fr) Çalgıç (mızrap)
Plectro (İsp) Çalgıç
Plectrum (İng) Çalgıç
Plenus chorus (Lat) Karma koro
Plettro (İt) Çalgıç
Plica (Lat) Bkz Plique
Plique (Fr) Çeşitli süsleme biçimlerine verilen ad (Ortaçağ nota yazısında)
Plukked (İng) Bkz Pizzicato
Pochette-violon (Fr) Dar ve uzun yaylı bir çalgı
Pochettino (İt) Pek az, azıcık
Poco (İt) Az, biraz
Poco allegro (İt) Biraz canlı
Poco apoco (İt) Azar azar, gitgide
Poco lento (İt) Biraz yavaş
Poco piu mosso (İt) Biraz daha canlı
Poeme (Fr) Şiir
Poeme symphonique (Fr) Senfonik şiir, bir beste türü
Poemo sinfonigc (İt) Senfonik şiir
Poete (Fr) Ozan
Poetique (Fr) Şiirsel
Point (Fr) Nokta
Point d'arret (Fr) Durak noktası (süs üstünde)
Point d'oruge (Fr) Durak noktası (nota üstünde)
Polacca (İt) Polonez, Polonez üslubunda
Polca (İt) Bkz Polca
Polcando (İt) Polonez üslubunda
Polichinelle (Fr) Soytarı, palyaço
Polifonico (İt) Çok sesli
Politonalite (Fr) Çok tonlu
Poliphonie (Fr) Çok sesli
Polka (Çek) Ulusal çek dansı
Polonaese (Al) Polonez üslubunda
Polonaise (Fr) Polonez, Polonya halk dansı
Poly (Yun) Çok
Polyphon (Al) Çok sesli
Polyphone (Fr) Çoksesli
Polyphonigue (Fr) Çoksesli
Polyphonie (Fr) Çokseslilik
Polyrythme (Fr) Çok tartımlı (çok ritimli)
Polytonale (Fr) Çok eksenli (çok tonlu)
Polytonalite (Fr) Çok eksenli müzik akımı
Polytonality (İng) Çok sesli yöntem
Pomposamente (İt) Görkemli, gösterişli bir biçimde
Pomposo (İt) Gösterişli
Ponticello (İt) Yaylı çalgıların eşiği
Popular (İng) Çoğunluğun halkın beğendiği
Populare (İt) Bkz Popular
Populaire (Fr) Bkz Popular
Portamento (İt) Kaydırma (parmağı kaldırmadan kaydırma)
Portamento di voce (İt) Ses kaydırması (insan sesi)
Portato (İt) Yayı kaldırmaksızın çalış (ancak bağlı çalış anlamında değil)
Portee (Fr) Dizek (porte)
Posaune (Al) Trombon
Position (Fr) Tutuş,duruş durum
Posizione (Al) Tutuş, duruş, durum
Postimpressionisme (Fr) İzlenimcilik sonrası
Postlude (Fr) Bir yapıtın sonunda çalınan parça son çalış
Potpourri (Fr) Dermece
Poussé (Fr) Yayı iterek aşağıdan yukarıya doğru iterek çalış
Pover switch (İng) Güç açkısı (çalışma anahtarı)
Power indication (İng) Güç gösteren, ışık lambası
Pp (İt) Pianissimo'nun kısaltılması
Ppp (İt) Pianississimo'nun kısaltılması
Praeludieren (Al) Bkz Preluder
Praeludium (Lat) Ön çalış
Prayer (İng) Dua
Preccentor (İng) Kilise koro yöneticilerine verilen ad
Precipitandosi (İt) Bir çırpıda
Precipitare, precipitato (İt) Bir çırpıda, aceleyle
Precise (İng) Doğru, tam, yanlışsız
Precisione, preciso (İt) Açık, kesin
Preghiera (İt) Dua
Prelude (İng) Ön çalış
Prelude (Fr) Ön çalış
Preluder (Fr) Bir müzik yapıtından önce kısa bir parça çalmak
Preludere (İt) Bkz Preluder
Preludiare (İt) Bkz Preluder
Preludio (İsp) Ön çalış
Premier (Fr) İlk, birinci
Premier violon (Fr) Orkestrada birinci (solo)keman çalıcısı, baş kemancı
Preparation (Fr) Hazırlık, hazırlama
Preparazion (İt) Hazırlık, hazırlama
Pressando (İt) Everek, acele ederek
Pressante (İt) Aceleyle
Presentiment (Fr) Önsezi içe doğma
Pressentir (Fr) Sezinlemek, içine doğmak
Presser (Fr) Hızlandırmak, sıkıştırmak
Pression (Fr) Yayın tele yada parmakların dokunçlara yaptığı baskı
Prestezza (İt) Canlılık, çabukluluk
Prestissimo (İt) Presto'-dan daha çabuk, daha canlı Metronom (184-192)
Prestigieux (Fr) Çekici, etkileyici, büyüleyici
Presto (İt) Canlı, çok çabuk metronom (184-192)
Priere (Fr) Dua
Prima (İt) Birinci, ilk
Prima donna (İt) Operada baş kadın sesçi, baş soprano
Prima vista (İt) İlk görüşte (deşifre ederek)
Prima volta (İt) İlk kez
Prime (Fr) Ana ses, İlk
Primeiro violino (Port) Baş kemancı, solo kemancı
Primer violin (İsp) Baş kemancı, solo kemancı
Primera (İsp) Birli
Primo (İt) Birinci, ilk
Primo tempo (İt) İlk tempoda
Principale (İt) Baş keman, solo keman
Prinzipalstimme (Al) Esas parti, ana ses
Prix de Roma (Fr) Roma büyük ödülü, Roma'da eğitim olanağı sağlayan, Paris Akademisinin verdiği ödül
Proben, probieren (Al) Prova etmek
Progression (Fr) Dizim
Prolatio (Lat) Ortaçağ müziğinde zaman işaretlerine verilen ad
Prolation (Fr) Bkz Prolatio
Prologue (Fr) Müzik yapıtındaki ilk cümle gurubu
Prolongacion (İsp) Bkz Prolongation
Prolongaçao (Port) Bkz Prolongation
Prolongation (Fr) Armonide önceki uygun notlarından bir veya bir kaçını tutarak geçiş biçimi
Prolongazione (İt) Bkz Prolongation
Pronunced distinctly (İng) Belirlenmiş, belirtilmiş
Proposta (İt) Füg ve kanonda kılavuz tema, ana tem
Propriete (Fr) Özellik, yerindelik
Prosarium (Lat) Bkz Prosodie
Prosodia (İt) Bkz Prosodie
Prosodie (Fr) Hecelerin vurgu, çıkarılış bakımından müzikle uyum sağlaması, söz-ses uyumu
Prosodigue (Fr) Prosodie ile ilgili
Prosody (İng) Bkz Prosodie
Prote,protee (Fr) Sürek notası (yaylı çalgılarda yayı tek sesten ayırmaksızın çalış)
Psalette (Fr) Koro çocukların yetiştirildiği yer
Pslam (Lm) Bkz Psaume
Psalmengesang (Al) Zebur okuyuş
Psalmo (İt) Zebur okuyuş
Psalmodi (Yun) Zebur okumak
Psalmodier (Fr) Zebur okumak
Psalterion (Fr) Ortaçağda kullanılan telli bir çalgı (Kanuna benzer)
Psaume (Fr) İbrani İlahisi
Psychanalise de la musigue (Fr) Müzik psikanalizi, müziğin bilinçaltı etki gücünü inceler
Psychologie de la musigue (Fr) Müzik ruhbilim dalı, insan ruhuna etki gücünü inceleyen
Puentecillo (İsp) Yaylı çalgılarda eşik
Punki (Al) Nokta
Punta (İt) Yayın ucu, nokta
Punta d'arco (İt) Yayın ucu ile
Puntato (İt) Noktalı çalış
Punto (İt) Nokta
Punto d'organo (İt) Durak noktası
Puy de musigue (Fr) Ortaçağda Fransa'da yapılan müzikli toplantılara verilen ad
Pyramidon (Lat) Orgda derin sesler veren bir bölüm
Pyrhic (Yun) Eski Yunanistan'da bir harb dansı

Q

Qânoûn (Fr) Kanun
Quadriglia (İt) Kadril, geçen yüzyılda ünlü olan bir dans
Quadrille (Fr) Bkz Quadriglia
Quaddruple croche (Fr) Altmışdörtlük nota dört çengeli
Quantity (İng) Notanın uzunluğu
Quarta (İt) Dörtlü Dörtlü aralığı
Quart de soupir (Fr) Onaltılık sus
Quart de ton (Fr) Çeyrek ses
Quarte (Fr) Dörtlü
Quartenaire (Fr) Dörde bölünebilen
Quarter-rest (İng) Dörtlük sus
Quartet (İng) KuartetBkz Quatuor
Quartett (Al) Kuartet Bkz Quatuor
Quartette (Fr) Bkz Quatuor
Quartetto (İt) Kuartet Bkz Quatuor
Quart (Fr) Dörtlük
Quarto (İt) Dörtlük
Quarto de sospiro (İt) Onaltılık sus
Quarto de suspiro (İsp) Onaltılık sus
Quartolet (Fr) Dörtleme
Quartoyer (Fr) Dörtlemek
Quasi (İt) Gibi, hemen
Quatonzéme (Fr) Ondörtlü
Quatre mains,a (Fr) Dört elle çalış (piyano)
Quatre notes contre unc (Fr) Bir notaya karşı dört nota kullanılarak yapılan iki partili kontrpuan
Quatuor (Fr) Dört ayrı ses yada çalgı için yazılmış beste, kuartet
Quatuor a cordes (Fr) Yaylı çalgılar dörtlüsü
Quaver (İng) Sekizlik nota
Quaver-rest (İng) Sekizlik sus
Querpfeife (Al) Fifre
Querstad (Al) Bkz Falsa relazione
Quieto (İt) Sakin, rahat
Quilisma (Lat) Eski nota yazısında bir çeşit süsleme
Quinta (İt) Beşli Beşli aralığı
Quintamente (İt) Sakince, kolaylıkla
Quinta recto (İsp) Bkz Parallel fifth
Quinta retto (İt) Bkz Parallel fifth
Quinte (Fr) Beşli
Quinte paralléle (Fr) Bkz Parallel fifth
Quintes cachees (Fr) Gizli beşliler
Quintette (Fr) Beş ayrı ses yada çalgı için yazılmış beste,kentet
Quint fagott (Fl) Küçük fagot
Quintole (Al) Beşleme
Quintolet (Fr) Beşleme
Quinton (Fr) Viyola ailesinden sayılan beş telli bir çalgı
Quintuyer (Fr) Beşlilemek
Quintuple croche (Fr) Beş çengelli (teorik olarak 128 lik değer)
Quintuplet (İng) Beşleme
Quinziéme (Fr) Onbeşli
Quodlibet (Lat) Dermece

R

Rabbia (İt) Öfke
Rabeca (Port) Keman
Rad (İsp) Bir Kastilla dansı
Raddolcendo (İt) Tatlılaşarak
Raddolcente (İt) Tatlılaşarak
Raddoppiamento (İt) Bkz Redouplement
Raddoppiare (İt) Katılmak armonide)
Raddoppiato (İt) Katlı, katlanmış (armonide)
Radiodiffusion (Fr) Radyo yayını
Radotto (İt) Bkz Transcription
Raga (İng) Amerikan zencilerinin oynadığı hareketli bir dans
Raga Klasik Hint müziğini simgeler
Rag-time (İng) Amerikan zencilerine yaslı bir caz üslubu
Ral,rall (İt) Rallentando'nun Kısaltılmışı
Rallantemanto (İt) Ağırlaşan bir deyişle
Rallentando (İt) Yavaşlayarak
Rallentare (İt) Ağırlaşan, yavaşlayan
Rallentate,rallentato (İt) Ağırlaşarak, Yavaşlayarak
Ranversement (Fr) Çevirme
Ranz des vaches (Fr) İsviçre sığırtmaç şarkısı
Rapidamente rapidito rapido (İt) çabuk olarak hızlı
Rapsodi (İt) Halk müziğinden esinlenen çalgı müziği
Rasgado (İsp) Gitar çalışta baş parmakla telleri tarayarak seslendirme
Rattenendo, rattenuto (İt) Tarta tarta, tutarak
Rauscher (Al) Uygu notalarını birbiri ardına vuruş, bu yola sıra uygular çalış
Ravalement (Fr) Normalden aşağı düşürmek
Ravivando (İt) Sevinçli bir çabuklukla, hızlılıkla
Ravivare (İt) Hızlandırma, çabuklaştırma
Ravivato (İt) Çabuklaştırılmış, hızlandırılmış
R barré (Fr) Cevap (müzik biçiminde)
Re Do dizinin ikinci derecesi
Réalisation (Fr) Gerçekleştirme, kurma, armonide verilen belli ezgiyi (partiyi) bütünleştirme
Réaliser (Fr) Yalnız bas partisi verilen bir armoniyi doldurup, kurmak
Rearrangement (Al) Bkz Transcription
Rebeck (Fr) Üç telli eski bir çalgı
Reccord (İng) Kayıt
Récherce (Fr) Bkz Ricercare
Rechte hand (Al) Sağ el
Recicato (İt) Récitatif üslûbunda
Recitado (İsp) Bkz Recitatif
Recital (İng) Solist dinletisi
Récitale (Fr) Solist dinletisi
Recitante (İt) Recitatif üslubunda
Recitar (İsp) Ezbere söylemek
Recitare (İt) Ezbere söylemek
Recitatif (Fr) Yarı seslendirme, yarı söyleme üslubu konuşmaya yakın serbestlikte söylenen ses müziği
Recitation (İng) Ezbere okuma
Recitativ (Al) Bkz Recitatif
Recitative (İng) Bkz Recitatif
Recitativo (İt) Bkz Recitatif
Recite (İng) Ezbere okumak
Réciter (Fr) Ezbere söylemek
Recorder (İng) Blok Flüt
Redegesang (Al) Bkz Recitatif
Redonda (İsp) Birlik nota
Redoplamento (İsp) Bkz Redouplement
Redouplé (Fr) Katlı, katlanmış (armonide)
Redouplement (Fr) Katlama (klasik armonide düz beşli ve sekizli kusurundan kaçınmak için, bir sesin atılarak diğer seslerden birisinin iki kez katlanmasıdır)
Redoupler (Fr) Katlamak (armonide)
Redowa (İng) Bir Bohemya dansı
Réduction (Fr) Düzenleme
Réduire (Fr) Küçültme, çeşitli ses ve çalgı partilerini bir yada bir iki dizeğe alma
Reed (İng) Bak, kamış
Reed pipe (İng) Kamış düdük
Reel (Fr) Asıl, esas, ana ve gerçek
Réel (İng) Eski bir dans
Réexposition (Fr) İkinci serim, yeni serim
Refrain (İng) Nakarat
Refraine (Fr) Her dizeden sonra yinelenen bestesi değişmeyen bölüm, nakarat
Régale (Fr) Küçük org
Regalis (Lat) Küçük org
Région (Fr) Yedi notalık dizi
Register (İng) Ses genişliği
Registre (Fr) Ses genişliği, ses alanı
Régle de i'octave (Fr) Bastaki bir sekizli dizi üstüne uygular yerleştirme
Régulier (Fr) Kıyaslı
Reigentanz (Al) Bir Çek halk dansı
Rein (Al) Tam
Rejovacka (Pol) Redova, eski bir dans
Rejdovak (Çek) Bir Çek halk dansı
Related (İng) İlgili
Relatif (Fr) İlgili diziler (Do majör La minör)
Relation (Fr) Bağıntı, ilişik
Relativa (İt) Bkz Relatif
Relative (İng) Bkz Relatif
Releve (Fr) Balede parmak uçları üstünde yükseliş
Religioso (İt) Dinsel üslupta
Rentre (Fr) Yeni giriş
Renversable (Fr) Çevrilgen (alt ve üst çevrimde iyi duyuluşlu olan aralık, üçlü ve beşli gibi)
Renverse (Fr) Çevrik, çevrim yapılmış
Renverser (Fr) Çevirimlemek (bir aralığı oluşturan iki notadan üstekini alta yada aldakini üste almak)
Renvoi (Fr) Baştan işareti
Repeat (İng) Yinelenen
Repertoire (Fr) Dinleti programı, çalışmak için elde bulunan yapıtlar, repertuar
Repertoirer (Fr) Repertoire düzenlemek
Repertory (İng) Bkz Repertoire, düzenlemek
Repeter (Fr) Prova yapmak
Repeticion (İsp) Prova
Repetiçao (Port) Prova
Repetiteur (Fr) Prova yaptıran
Repetition (Fr) Prova
Repetizione (İt) Prova
Replica (İt) Yineleme
Reponse (Fr) cevap, yanıt
Reponse reelle (Fr) Değişmez yanıt
Reprise (Fr) Yineleme
Requime (Lat) cenaze töreni için yazılmış kilise müziği , "Dinleniş"
Resolucion (İsp) Çözülme (Armonide)
Resolution (Fr) Çözülüş karar veriş (armonide)
Resonance (Fr) Tınlayış, titreşim
Resonancia (Port) Titreşim
Resonar (İsp) Titreşmek
Resonanz (Al) Titreşim
Resoner (Fr) Titreşmek
Resonner (Fr) Çınlamak
Resoudre (Fr) Çözmek, karar vermek
Respiro (İsp) Dörtlük sus
Responsorium (Lat) Katolik kilisesinde koro ile rahip arasındaki karşılıklı cevaplaşma
Rest (İng) Sus
Resureix (Lat) Messe'de Credo'nun bölümlerinden
Retard (Fr) Gecikme (Armonide)
Retardando (İsp) Geciktirerek(armonide)
Retardar (İsp) Geciktirme yapmak (armonide)
Retardation (İng) Geciktirme (armonide)
Retarde (Fr) Geciktirilmiş (armonide)
Retarder (Fr) Geciktirme yapmak (armonide)
Retard inferieur (Fr) Alt geciktirme (armonide)
Retardo (İsp) Geciktirme (armonide)
Retenu (Fr) Geciktirilmiş (armonide)
Retornello (Port) Yinelenen
Retornelo (İsp) Yinelenen
Retrogrado (İt) Geriye, geriye doğru
Retrogradus (Lat) Geriye, geriye doğru
Retto (İt) İleri doğru
Reverie (Fr) Kimi düşsel parçalara konulan başlık
Revue (Fr) Zamanın danslarını sergileyen sahne oyunu
Rf (İt) Rinforzando'nun kısaltması
Rh (Al) Rechte hand'in kısaltması
Rhapsodie (Fr) Halk müziğine yaslı çalgı müziği
Rhapsody (İng) Bkz Rhapsodie
Rhytmik (Al) Tartımlı (ritmik)
Rhythmisch (Al) Tartıma girmiş
Rhythmus (Al) Tartım (ritim)
Rhytm (İng) Tartım(ritim)
Rhytmical (İng) Tartımlı
Rhytmico (Port) Tartımlı
Ribattuta (İt) Yavaş başlayan tril
Ricercar (Al) Bkz Ricercare
Ricercare, ricercato (İt) Bir beste türü, füge kazandırılan deyi öğeleri
Richtig (İt) Doğru, tam, yanlışsız
Ridotto (!) İndirilmiş azaltılmış
Riduzione (İt) Düzenleme
Rigaudon (Fr) Eski bir Fransız dansı
Rigore (İt) Önemle, ciddi
Rigore de tempo (İt) Ciddi bir tempo ile
Rigoroso (İt) Ciddi bir tutumla
Rilasciando (İt) Sıkılıktan çıkarak, ağırlaştırarak
Rilaciante (İt) Hızı azaltarak
Rimbombando (isp) Titreşim
Rimettendo (İt) Hızı azaltarak, Yavaşlatarak
Rinf (İt) Rinforzando'nun kısaltılması
Rinforzando (İt) Sesi gürleştiriş, kuvvetlendiriş
Ripieno (İt) Hep beraber, hep birlikte
Riposatemente, riposato (İt) Dinlenerek, dinlenir gibi
Ripresa (İt) Yineleme
Risentito (İt) Duyarak, duygulu bir deyişle
Risolutamente (İt) Kesinlikle
Risoluto (İt) Kararlı, dayanıklı bir deyişle
Rizoluzione (İt) Kesin bir deyişle
Risonanca (İt) Titreşim
Risonare (İt) Titreşmek
Risposta (İt) İlgili, birlikte
Risvegliato (İt) Uyanık, diri, canlı
Rit Ritardando veya ritenuto' nun kısaltması
Ritardando (İt) Hızı azaltarak, geciktirerek
Ritardare (İt) Geciktirme yapmak (armonide)
Ritardato (İt) Geciktirilmiş (armonide)
Ritardo (İt) Geciktirme (armonide)
Ritenuto (İt) Hızı kısarak, tutarak
Ritmato (İt) Çok iyi tartımlı olarak, özen göstererek
Ritmico (İsp) Tartıma girmiş
Ritmo (İt) Tartım ritmi
Ritmo di tre battuta (İt) Üç ölçülük tartım
Ritornel (İt) Geri dönmek
Ritornell (Al) Yinelenen
Ritornello (İt) Yinelenen
Ritornelle (Fr) Yinelenen
Rivaltato (İt) Çevrik uygu
Riverso (İt) Geriye, aksine
Rivoglimento, rivotato, rivolto (İt) Sondan geriye doğru
Rizoluzione (İt) Çözülme, karar (armonide)
Rococo (İt) Bkz Baroque
Rohrblatt (Al) Bkz Bec
Rollo (İt) Vurma çalgılarda (davul, timbal) çift tokmakla yapılan tril
Romance (İng) Romans duygulu ve dokunaklı şiirden esinli parça başlık adı, çoğunlukla küçük şarkı (sözsüz)
Romances sans parole (Fr) Sözsüz şarkılar
Romanesca (İt) Bkz Romanesque
Romanesco (Port) Bkz Romanesque
Romanesque (Fr) Düşsel ve duygusal nitelikli yapıt
Romanisch (Al) Bkz Romanesque
Romanticisim (Al) Bkz Romantisme
Romantik (Al) Bkz Romantisme
Romantisme (Fr) Romantizm, duygu ve düşe aşırı yer veren akım
Romanza (İt) Bkz Romance
Romanze (Al) Bkz Romance
Ronde (Fr) Birlik nota (yuvarlak)
Rondeau (Fr) Rondo, ana motifin birçok kez yinelenmesiyle oluşturulan bir beste türü
Rond de jambe (Fr) Balede bacağın dairesel hareketi
Rondinetto , rondino (İt) Küçük rondeau
Rondo (İt) Bkz rondeau
Ronge (Fr) Elele tutuşularak ve şarkılı olarak oynanan halka oyunu
Ronds (Fr) Elele tutuşularak oynanan oyun
Root (İng) Bir telin esas sesi, baştan çıkan sesi (Parmak basmadan)
Roseau (Fr) Kamış
Rota (İng) Eski telli bir çalgı
Roulade (Fr) Virtüöz sesçi için atik, kıvrak geçiş, bir hecede birkaç ses geçmesi
Roulements (Fr) Toparlanmalar, sesçi üslubu (bariton bas)
Roundelay (İng) Kısa basit şarkı, daire biçiminde oynanan dans
Rubato (İt) Bağımsız yoruma bağlı, istediğin gibi
Rullando (İt) Gürültülü, gümbürtülü
Rullante (İt) Gürültülü, gümbürtülü
Rumba (İng) Bir dans, bu dansın müziği
Rush (İng) Çalgı sapı
Rustic (İng) Kır ve doğa andırışlı, yansıtıcı
Rustico (İt) Bkz Rustic
Rustigue (Fr) Bkz Rustic
Rutsher (Al) Galop, hızlı polka
Ruvidamente, ruvido (İt) Süssüz, süslenmeden olduğu gibi
Rhytm (İng) Tartım (ritim)
Ryhtme (Fr) Tartım (ritim)
Rhytmé (Fr) Tartıma girmiş
Rhytmée (Fr) Tartımlı
Ryhtmer (Fr) Tartımlamak, tartım vermek
Rythmique (Fr) Tartımlı, tartımla ilgili
Rythmologie (Fr) Tartım-bilim.