PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : MenenjitDygsuz
12.06.09, 20:40
Menenjit
Temel Britannica


Menejit, beyni ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanma çeşitli mikroplardan ileri gelebilir. Bazen, vücudun baş*ka bölgelerine yerleşmiş olan zatürree, grip, verem ya da frengi mikropları beyin zarlarına ulaşarak burada da iltihaplanmaya yol açar. Bu durumda menenjit, başka bir hastalığın "komplikasyonu" olarak ortaya çıkmıştır. Ba*zen de doğrudan doğruya menenjite yol açan bakterilerin, özellikle menengokokların etki*siyle bağımsız bir hastalık olarak gelişir. Bu bakteriler boğaz yoluyla vücuda girer ve kan dolaşımıyla beyinomurilik zarına ulaşır.
Bazı insanlar, boğazlarında yerleşmiş bak*terilere karşın hastalık belirtileri göstermeyebilir. Taşıyıcı denen bu insanlar hastalığın yayılarak büyük salgınlara dönüşmesinde bü*yük rol oynar. Hastalık bebeklere ve çocukla*ra çok daha çabuk bulaşır.
Bakterilerin kana karışarak çoğalmaya baş*ladığı evrede yüksek ateş, titreme ve deride genellikle kırmızı döküntüler görülür. Çok geçmeden beyin zarlarına yerleşen menengokoklar bu dokuda iltihaplanmaya yol açtığından kafatasının iç basıncı artar ve hasta şiddetli baş ağrılarından yakınır. Hemen ardından, öğürtüsüz kusma ve ense sertliği gibi belirtiler ortaya çıkar. Hastada bilinç yitimi ve çırpınma, yani denetlenemeyen istemsiz hareketler görülebilir.
Menenjit, tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen çok ağır bir hastalıktır. Menengokoklardan ileri gelen menenjit olayları anti*biyotiklerle tedavi edilebilir. Ama zamanında doktora başvurmayan ve antibiyotik tedavisi görmeyen hastaların yaklaşık dörtte üçünün öldüğü saptanmıştır.
Başka mikroplu hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan menenjitin başlıca belirtileri de ateş, şiddetli baş ağrısı ve ense sertliğidir. Menenjit tanısını doğrulamak için genellikle, bel bölgesinden omuriliğe doğru bir şırınga sokularak beyin-omurilik sıvısından örnek alınır. Eğer sıvıda virüsler varsa, antibiyotik*ler bu mikroplar üzerinde etkili olmadığın*dan, yapılacak tek şey hastayı iyi bir bakıma alarak iyileşmesine yardımcı olmaktır. Buna karşılık, alınan sıvı örneğinde bakterilerin varlığına rastlanmışsa özel antibiyotikler veri*lerek hastanın iyileşmesi sağlanır.